chat icon

Instrumen yang Ditawarkan

Semua instrumen jual beli adalah tanpa komisen.

Instrumen
Jenis tebaran
Tebaran sasaran
Kuantiti yang diniagakan secara minimum
Margin**
Swap kedudukan panjang
Swap kedudukan singkat
Masa pasaran dibuka*
AUD/BGN
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/CNH
AUD/CZK
AUD/DKK
AUD/HKD
LIHAT LEBIH LANJUT...

* Pasaran dibuka pada 21:01 pada hari Ahad dan tutup pada 20:59 pada hari Jumaat (semua masa adalah GMT).

** Untuk akaun dengan ekuiti yang melebihi 25000, Avus Capital berhak untuk meminta margin yang lebih tinggi.
Harap maklum bahawa keperluan margin tertakluk pada perubahan, yang akan dimaklumkan kepada anda dengan lebih awal.

Swap digunakan pada 21:00 GMT untuk semua kedudukan terbuka.

CFD adalah produk berkeumpilan. Jual beli CFD mungkin tidak sesuai untuk semua orang dan boleh mengakibatkan kerugian yang melebihi deposit anda, jadi sila pastikan anda memahami risiko yang berkaitan dengan sepenuhnya. Baca lebih lanjut.

Trading 212 ialah nama dagangan Avus Capital UK Ltd., Avus Capital CY Ltd. dan Avus Capital Ltd.

Avus Capital UK Ltd. didaftarkan di England dan Wales (Nombor pendaftaran 8590005). Avus Capital UK Ltd. telah diberi kebenaran dan dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Perlakuan Kewangan (Nombor Pendaftaran 609146).

Avus Capital CY Ltd. didaftarkan di Cyprus (Nombor Pendaftaran 343308). Avus Capital CY Ltd. diberi kuasa dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Saham Cyprus (Nombor lesen 290/16).

Avus Capital Ltd. didaftarkan di Bulgaria (Nombor pendaftaran 201659500). Avus Capital Ltd. diberi kuasa dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Pemantauan Kewangan (Nombor pendaftaran RG-03-0237).

Maklumat di laman ini tidak ditujukan kepada penduduk Amerika Syarikat dan tidak dihasratkan untuk diedarkan kepada, atau digunakan oleh, mana-mana orang dalam mana-mana negara atau bidang kuasa di mana pengedaran atau penggunaan seperti ini akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan setempat.

Amaran risiko