chat icon
Back to top

Warunki i opłaty

HANDEL WALUTĄ
Otwarcie konta:
Minimalna kwota wpłaty wynosi 500 PLN, 100 EUR lub 150 USD
Margines wymagany dla otwartych pozycji:
Margines wymagany dla twoich otwartych pozycji w Trading 212 różni się w zależności od instrumentu handlowego
Dla wszystkich transakcji walutą:
Brak opłat i prowizji
Pozostawianie otwartej pozycji na kolejny dzień handlowy:
Dla twoich otwartych pozycji Trading 212 zasili twoje konto lub odbierze z twojego konta dzienną kwotę zgodnie ze SWAPEM odsetkowym.
Wpłata:
W zależności od metody płatności i waluty konta, naliczana jest opłata od 0.7% do 3.5%
Wypłata:
Brak opłat
HANDEL CFD - AKCJE I INDEKSY
Otwarcie konta:
Minimalna kwota wpłaty wynosi 500 PLN, 100 EUR lub 150 USD
Margines wymagany dla otwartych pozycji:
Margines wymagany dla twoich otwartych pozycji w Trading 212 różni się w zależności od instrumentu handlowego
Dla każdej transakcji CFD:

Dla indeksów - brak prowizji

Dla akcji - 2.00 EUR

Pozostawianie otwartych pozycji na następny dzień:
Dla twoich otwartych pozycji Trading 212 zasili twoje konto lub odbierze z twojego konta dzienną kwotę zgodnie ze SWAPEM odsetkowym.
Wpłata:
W zależności od metody płatności i waluty konta, naliczana jest opłata od 0.7% do 3.5%
Wypłata:
Brak opłat

* Maksymalnie można zainwestować 50% kapitału w akcje jednej spółki, inwestycja nie może jednak przekraczać dostępnej sumy na koncie.

HANDEL KONTRAKTAMI CFD – TOWARY
Margines wymagany dla otwartych pozycji:
Margines wymagany dla twoich otwartych pozycji w Trading 212 różni się w zależności od instrumentu handlowego
Prowizje:
Brak prowizji
Czas pracy:
Od poniedziałku do piątku. Początek o 0:00 wieczorem, koniec o 23:15 wieczorem (następnego dnia)
Okres handlu:
Występuje konkretna data początku i końca handlu kontraktami terminowymi. Daty te są określone na stronie internetowej odpowiedniego rynku dla kontraktów terminowych.
Utrata ważności kontraktów terminowych:
Każdy kontrakt terminowy ma swoją datę zakończenia. Data zakończenia zawarta jest w nazwie kontraktu, np. Oil-20May11. W momencie zakończenia kontraktu wszystkie pozycje zostaną automatycznie zamknięte przez platformę. Klienci mogą otworzyć pozycje na kolejny kontrakt terminowy, np. Oil-20Jun11.
Pozostawianie otwartej pozycji na kolejny dzień:
W zależności od rodzaju pozycji (krótka lub długa) zostanie naliczony odpowiedni SWAP odsetkowy.
Wpłata:
W zależności od metody płatności i waluty konta, naliczana jest opłata od 0.7% do 3.5%
Wypłata:
Brak opłat
Ostrzeżenie o ryzyku