chat icon

Ponuđeni instrumenti

Svi trgovački instrumenti su oslobođeni provizije.

Instrument
Vrsta razlike u ceni
Ciljna razlika u ceni
Min. količina za trgovanje
Zalog**
Svop dugih pozicija
Svop kratkih pozicija
Radno vreme tržišta*
AUD/BGN
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/CNH
AUD/CZK
AUD/DKK
AUD/HKD
pogledajte više…

* Tržište se otvara u 23:01 u nedelju i zatvara u 22:59 u petak.

** Za račune sa kapitalom većim od 25 000 €, Avus Capital zadržava pravo da traži veći zalog.
Imajte u vidu da su uslovi zaloga podložni izmenama, o čemu ćete biti obavešteni unapred.

Svop se primenjuje u 23:00za sve otvorene pozicije.

Upozorenje o riziku