Въведение в техническия анализ

Техническият анализ – сложен ли е, колкото звучи?

Техническият анализ е един от инструментите, които инвеститорите използват, за да предвидят изменението на цената на определена валута. Той се фокусира върху разчитането на графики с убеждението, че движението на пазара следва определена логика и има повтарящи се закономерности.

Анализаторите обикновено следят за появата на специфични фигури върху графичното изображение на валутната двойка. Пример за това са Head and Shoulders или Double top. Те също така изучават параметрите на определени статистически индикатори като Moving averages, RSI, MACD и други.

Нека се спрем на фигурите Двойно дъно и Двоен връх. Вие лесно ще успеете да различите Двойното дъно на графиката. При движението си цената е изписала латинската буква W.

Двойно дъноДвойно дъно

Двойното дъно маркира цената, на която валутата ще спре низходящото си движение и ще започне да се движи възходящо. Тази цена се превръща в ниво на подкрепа. Двойният връх, от друга страна, представлява цената, върху която се формира ниво на съпротива и се ограничава последващо възходящо движение. Двойният връх се идентифицира с буквата М.

Двоен връхДвоен връх

При наличие на буквата W инвеститорите са склонни да купуват съответната валута, а при появата на буквата М инвеститорите са склонни да продават.

Защо техническият анализ работи? Ако достатъчен брой инвеститори следват една и съща тренд линия и достатъчен брой инвеститори се концентрират върху едни и същи нива на подкрепа, то тогава ще възникне реакция на пазара при достигането на тези нива. В заключение можем да кажем, че техническият анализ работи, защото големият брой инвеститори, които прилагат едни и същи мерки, води до сбъдване на техните очаквания.

Започни да търгуваш сега

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. Голям процент от инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемете високия риск от загуба на парите си.
Предупреждение за риск
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. Голям процент от инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD. Помислете дали разбирате как функционират CFD и дали можете да си позволите да поемете високия риск от загуба на парите си.