Политика за поверителност

Trading 212 се ангажира със защитата на вашите лични данни и ние нямаме достъп до тях или не ги използваме за цели, различни от предоставяне, поддръжка и подобряване на нашите услуги и в другите случаи, изисквани от закона. За да отворим и поддържаме акаунт на клиент, ние получаваме и задържаме лична информация. Тази политика описва как управляваме такава информация, за да се уверим, че спазваме задълженията си да уважаваме поверителността на нашите клиенти и цялата тази информация да остава поверителна. Ние сме обвързани с условията на Общия регламент за защита на личните данни 2016/679 (ОРЗД) и с всеки приложим закон за защита на личните данни.

Информация за Trading 212

Тази Политика за поверителност се прилага при дейностите за обработване на лични данни във всяко предприятие в рамките на Trading 212 Group Limited (“Trading 212”). Двете основни юридически лица в рамките на Trading 212 Group са:

1) Trading 212 UK Ltd.
Телефон: +44 203 769 98 97
Имейл: info@trading212.com
Адрес: 107 Cheapside
London EC2V 6DN

Trading 212 UK Ltd. е компания, регистрирана в Англия и Уелс (Регистрационен номер 8590005). Trading 212 UK Ltd. е упълномощена и регулирана от Органа за финансов надзор (Регистрационен номер 609146).

2) Trading 212 Ltd.
Телефон: +359 800 46049
Имейл: info@trading212.com
Адрес: ул. "Лъчезар Станчев" 3
Кула "Литекс", етаж 10
София 1797, България

Trading 212 Ltd. е регистрирана в България (ЕИК 201659500). Trading 212 Ltd. е упълномощена и регулирана от Комисията за финансов надзор (КФН) (Регистрационен номер RG-03-0237).

Каква информация ни е необходима?

Когато осъществявате достъп до нашия Уебсайт на: www.trading212.com, нашата платформа Trading 212, страницата на продукта Trading 212’ в Apple App Store или Google Play Store (заедно наричани ‘‘Уебсайта’’), когато се свързвате, регистрирате, вземате участие, създавате акаунт, извършвате индивидуални действия в него или по друг начин използвате нашите услуги, ние може да събираме лични данни за вас. Ние също обработваме личните данни, получени от вас, като част от договорните отношения, които имаме с вас или за целите на правни интереси, преследвани от Trading 2012. Ние също обработваме данни, които сме получили законно от публично налични източници.

 1. За да ви отворим акаунт, ние трябва да съберем ваши лични данни, за да установим вашата самоличност. За да направим това, ние ще изискаме лични данни, включително: цялото ви име, държава на пребиваване, вашия адрес, дата на раждане, националност, данни за контакт, имейл адрес, телефонен номер.
 2. За целите на предотвратяване на измама, ние може да съберем информация за вашето финансово състояние (т.е приходи и спестявания). За да улесните финансирането си и заявките за теглене, може да се наложи ние да обработваме подробна инфрмация за вашия IBAN номер и друга информация за обработване на плащания, което се изисква от съответните доставчици на услуги за плащане.
 3. Като регулиран инвестиционен посредник, сме задължени от закона да идентифицираме всеки клиент с личната му карта, шофьорска книжка или паспорт и документи, които могат да се използват като доказателство за адрес (напр. сметки, банково извлечение). Съгласно приложимото законодателство използваме онлайн електронни средства за проверка, които могат да изискат, между другото още детайли, документи, снимки и видео доказателства от вас. Да имате подходяща идентификация при отваряне на профил в Trading 212 е и в интерес на вашата сигурност.
 4. За да проверим доколко са подходящи нашите услуги за Вашите обстоятелства и опит, и за да определим дали може да се квалифицирате като професионален или като непрофесионален клиент, може да ви попитаме за допълнителна информация като, но не само опит в търговията, детайли за заетост, знания и опит с финансови услуги и продукти.

Ще изискаме тази информация от вас чрез формуляра ни за кандидатстване и ще използваме записите си и информация от други източници за съответствие със законовите и регулаторните задължения.

Обработката и съхранението на личните ви данни са необходими, за да ви предоставяме услугите, описани в Клиентското споразумение на Trading 212 и Условията за търгуване с акции, както и за да се съобразим със своите правни задължения. Ако решите да не ни предоставите част от исканата информация, може да бъдем принудени да не сключваме споразумение с вас или да откажем участие в съществуващо споразумение, и в последствие да го прекратим, тъй като няма да можем да изпълним нашите договорни и регулаторни задължения.

Поддържаме информацията във възможно най-актуално състояние и ще променим всякакви детайли, като адреса ви, своевременно, когато ни уведомите за тяхната промяна.

Личните данни, които може да бъдат обработвани от Trading 212, обхващат също така всякакви видове електронни комуникации, като например писма, имейли, чат съобщения, телефонни разговори, данъчен номер, както и евентуално свързаната с него данъчна информация, лични данни вследствие на проверките за опознаване на клиента/във връзка с борбата с изпирането на пари (KYC/AML), осъществявани от Trading 212 в съответствие с действащото законодателство относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

Използването от ваша страна на Уебсайта и свързаните мобилни приложения и онлайн услуги включва автоматизирано събиране на определени видове информация, част от която може да се счита за лични данни или при специфични обстоятелства. Тази информация включва: IP адрес, вид на браузъра и операционна система.

Освен това на Уебсайта се използват набор от „бисквитки“ с цел усъвършенстване и персонализиране на работата ви с него. Повече информация за тях може да се намери в нашите Правила за „бисквитките”..

Защо ни е необходима тази информация и на какво правно основание се обработват данните?

Законосъобразност на обработването

Ще обработваме личните ви данни (в това число събиране, използване, съхранение и прехвърляне, ако е приложимо):

 1. за целите на изпълнението на споразуменнието между Trading 212 и клиента и/или на Общите условия за услугата, свързана с търговия с акции (наричани заедно „Споразумението“), сключени между вас в качеството ви на клиент и Trading 212, както и за целите на предоставянето на услугите, описани в Споразумението или до които се осъществява достъп посредством платформата на Trading 212 (наричани „Услугите“);
 2. за целите на предприемането на стъпки по ваше искане преди сключване на Споразумение или за целите на откриване на демонстрационна сметка за вас;
 3. за целите на съответствието с правни и нормативни задължения, които са вменени на Trading 212 (в това число, но не само, задълженията, произтичащи от Директивата за пазарите на финансови инструменти (MIFID) 2, нормативните задължения в областта на борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризъм, евентуално приложимо данъчно законодателство и т.н.). Примери за такива нормативни задължения включват, наред с другото: задължения за докладване на Органа за финансов контрол (FCA) и КФН; предоставяне на информация на органите в областта на финансовите престъпления относно подозрителни транзакции във връзка с изпирането на пари или в рамките на наказателни производства за финансови престъпления; предоставяне на информация на данъчните органи.
 4. В случай, че обработването на лични данни е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от Trading 212 - например, ако сме длъжни да предоставим справка за вас на публичен орган или агенция, за да спазим правно задължение, да ви изпращаме анкети с аналитични и статистически цели, както и да гарантираме, че ви предоставяме най-добрите търговски услуги и информация, които можем, и да подобряваме нашите продукти във вашия най-добър интерес.
 5. В рамките на вашето съгласие – например, за целите на маркетина и рекламата. Ако сте ни предоставили съгласието си да обработваме ваши лични данни за целите на маркетинга, обработването ще става само в съответствие с целите, изредени в декларацията за съгласие и в рамките на договореното. Всяко дадено съгласие може да бъде оттеглено по всяко време от вас с бъдещо действие.

Цели

Trading 212 ще обработва вашите лични данни за целите на:

 1. предоставяне на услугите, заявени от вас и извършвани във връзка със сключеното Споразумение, включително наред с другото, да потвърдим самоличността ви, да открием и управляваме вашата сметка. Това може да включва трети страни, които извършват проверка на самоличност от наше име. Освен това, обработването на данни включва обработване на вашите заявки за внасяне и теглене, управление на клиентски отношения чрез електронна, телефонна или чат комуникация, сключване и изпълнение на сделки с финансови инструменти.
 2. отваряне на демонстрационен акаунт при нас или при провеждане на комуникация чрез чат съобщения или имейли;
 3. извършване на оценка на риска, както е предписано от приложимите законови разпоредби, чрез събиране и архивиране на необходимите документални доказателства относно вашата самоличност; извършване на контрол на управлението на риска, анализ на данни и глобален надзор на вашите текущи нужди и подобряване на предлаганите ви услуги;
 4. подобряване и персонализиране на нашите Услуги, за да се подобри вашият опит с търгуване, като ви предоставим пазарна информация, която смятаме, че е относима за вас и ви изпращаме важни данни, свързани със сметките и Услугите по различни комуникационни канали, включително анкети, известия в приложението, съобщения в платформата и имейли, които смятаме, че ще ви интересуват.
 5. предотвратяване на злоупотреби и измами, доказване на бизнес сделки и комуникации; управление на наблюдението и надзора на сделките, и спазване на задълженията за отчитане; управление на рискове, спорове, жалби, съдебни спорове или в контекста на наказателното преследване;
 6. маркетингови съобщения до вас за актуализации на нашите продукти и услуги и информиране за всички предлагани от нас промоции, до колкото е в наш законен интерес или сте се съгласили да получавате такива съобщения, и освен ако не изберете да се откажете от тях. Можете да изберете да се откажете от получаването на такива съобщения по всяко време, като се свържете с нас, използвайки данните за контакт, посочени в настоящата Декларация. Можем да продължим да ви предлагаме Услугите без тази допълнителна услуга.

Кои са получателите на личните ви данни?

Личните ви данни се получават и обработват от служителите на Trading 212, които имат нужда от тях за изпълнението на договорни, законови и нормативни задължения. Освен това може да оповестим данните пред следните получатели, доколкото счетем, че това оповестяване или предаване е необходимо за изпълнението на посочените по-горе цели:

 1. Други дружества в групата Trading 212. Тези данни може да бъдат предадени, за да можем да ви предоставим пълната услуга, в случай че други дружества в групата Trading 212 осъществяват компоненти от пълната услуга, като например финансови услуги, поддръжка на информационните технологии или клиентска поддръжка;
 2. Адвокати, външни одитори или съветници, професионални консултанти, референтни кредитни агенции, нотариуси, съдебни изпълнители, както и съдилища, регулаторни, държавни, административни или други официални органи съгласно договореното или съгласно изискванията на закона, когато това оповестяване е необходимо (i) с цел спазване на приложимите закони и нормативни актове; (ii) с цел принудително прилагане на действащи общи условия или правила; (iii) с цел защита на сигурността или целостта на нашите услуги; и (iv) с цел защита на нашите права и интереси;
 3. доставчици на услуги – трети страни, които предоставят информационно-технологични услуги, съветнически и консултантски услуги, научни изследвания, проверки за потвърждаване на самоличността, услуги за обработване на плащания, застрахователни или други услуги към Trading 212, на които е разрешено да обработват личните ви данни единствено за строго определените цели на предоставянето на тези услуги и в съответствие с нашите указания. Ако е приложимо, с такива доставчици на услуги-трети страни ще влезем в съответните договорни споразумения или стандартни клаузи за защита на данните, които ще се изискват съгласно ОРЗД, за да се гарантира спазване на нашите инструкции;
 4. трети страни, като част от сливания и придобивания, при условие, че бъдещият купувач или продавач приема да спазва поверителността на личните ви данни по начин, който съответства на нашата Политика за поверителност.

Ние ще изискваме от всяко предприятие, на което разкриваме ваши данни или което може да ги получи от наше име, да гарантира тяхната поверителност, и да ги обработва във връзка с легитимните цели, за които са били получени и в съответствие с ОРЗД. Ние няма да споделяме или продаваме ваши данни на трети страни за техни собствени маркетинг или бизнес цели без вашето съгласие.

Прехвърляне на информация между държавите

Личните данни, които събираме от вас, могат да бъдат прехвърлени и съхранявани на територия извън ЕИО, включително на територии, които не са обект на решение на Европейската Комисия, установяващо адекватно ниво за защита на личните данни. Те могат да бъдат споделяни с други компании в групата Trading 212, обработвани от персонал, който работи за нас или за някой от нашите доставчици, разположени извън ЕИО. Такъв персонал може, например, да участва при изпълнение на нашите услуги за поддръжка. Ние ще предприемем всички необходими стъпки, за да гарантираме, че вашите лични данни се обработват защитено и в съответствие с тази Политика за поверителност, и че са предприети подходящи предпазни мерки за тяхна защита.

Колко дълго ще съхраняваме ваши лични данни?

Ние ще обработваме вашите лични данни според срока на Споразумението, което сте сключили с нас, и за период от пет години след прекратяването му, за да отговорим на разпоредбите за „противопоставяне на прането на пари“ и законовите задължения за опазване. Освен това, никои лични данни няма да бъдат съхранявани по-дълго от времето, необходимо за удовлетворяване на целите на тяхната обработка, при спазване на общите законоустановени давностни срокове и посочения период на съхранение, когато приложимите закони изискват запазването на личните данни за определен период от време след прекратяването на нашите бизнес отношения с вас.

Какви са правата ви относно обработването на личните ви данни?

Имате право:

 1. да осъществявате достъп и да получавате информация относно личните ви данни – имате право да поискате информация какви данни (ако има такива) обработваме за вас и ако случаят е такъв, да поискате да ви предоставим информация, съдържаща личните ви данни, и копие от тези лични данни, които са в процес на обработка. За да поискате информация, ще трябва да потвърдим самоличността ви. Ако имате нужда от допълнителни копия, може да се наложи да начислим разумна такса за администриране на заявки, които считаме, че са явно неоснователни. При получаване на искане от вас и/или при получаване на съответната такса, ние ще потвърдим вашето искане и ще ви отговорим в рамките на един месец от подаването му.
 2. да коригирате всяка фактическа неточност или непълнота относно вашите лични данни - Ако личните данни, които съхраняваме за вас, са неточни или непълни, може да поискате от нас да ги коригираме. При получаване на такова искане от вас, ще потвърдим получаването му и ще ви отговорим в срок до един месец, считано от датата на подаването му. В случай, че сме споделили ваша лична информация с други, ние ще ги информираме за коригирането, когато това е възможно.
 3. да поискате изтриване на личните ви данни - може да поискате да изтрием или премахнем вашите лични данни в случаите, когато те вече не са ни необходими. Моля, имайте предвид, обаче, че това искане ще бъде удовлетворено, при условие, че нямаме правно задължение да съхраняваме тези данни, и ще подлежи на всички давностни срокове, които сме задължени да спазваме в съответствие с приложимите закони и разпоредби, посочени в раздел „Колко време ще бъдат съхранявани вашите данни” по-горе.
 4. да поискате ограничаване на обработването - може да поискате ограничаване на обработването на вашите лични данни при определени обстоятелства, като например когато оспорвате верността на данните, за период, в който Trading 212 трябва да провери верността им или в случай, че считате, че обработването е без правно основание. Подобно възражение обаче не може да ни възпрепятства да съхраняваме вашите лични данни.
 5. да възразите срещу обработването на личните ви данни от Trading 212 - може да поискате да прекратим обработването на вашите лични данни и ние ще се съобразим с такова искане, когато личните ви данни се обработват за целите на директния маркетинг или изследвания (ако е приложимо) или ако ние се позоваваме на нашия законен интерес да обработваме вашите лични данни, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването.
 6. да поискате преносимост на личните ви данни - имате правото, когато е приложимо, да поискате личните данни, които сте ни предоставили в организиран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да ги предадете на друго лице (администратор на лични данни) по ваш избор, когато това е технически възможно.
 7. да подадете жалба до надзорен орган - имате право да подадете жалба до надзорния орган във връзка с обработването на вашите лични данни.

Моля, свържете се с нас, като използвате посочените по-долу данни за връзка, за да направите искане във връзка с вашите права. Ще положим разумни от търговска гледна точка усилия да отговорим на искането ви в срок до 30 дни от получаването му. Ако не можем да изпълним искането ви в 30-дневен срок, ще ви уведомим за причините и за срока, в който очакваме да успеем да го изпълним.

Как управляваме и защитаваме вашите лични данни?

Ние полагаме много усилия и използваме най-високите технически и организационни стандарти, за да гарантираме, че вашите лични данни са защитени и се пазят поверителни. Всички лични данни, които вие ни предоставяте, се съхраняват на защитени сървъри, и ние използваме строги процедури, за да ги предпазим от загуба, неправилна употреба, неразрешен достъп, промяна, разкриване или унищожаване на вашите лични данни. Ние защитаваме вашата лична информация като поддържаме физически, електронни и процедурни защитни мерки в съответствие с приложимото законодателство и разпоредби. Част от мерките, които прилагаме, за да предоставим високо ниво на сигурност по отношение на управлението на личните данни включват, между другото:

 1. Псевдонимизация - обработваме вашите лични данни по такъв начин, че да не могат повече да бъдат свързвани с конкретно лице, без да се използва допълнителна информация, която се съхранява отделно и е предмет на специални технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;
 2. Криптиране – ние използваме криптографски методи, които превръщат определена информация или данни в код, за да се превърне в нечетлива за неразрешени потребители;
 3. Минимизиране – личните данни, които изискваме от вас, са адекватни, свързани и ограничени само до необходимото във връка с целите, за които се обработват данните;
 4. Стриктен вътрешен контрол на достъпа до вашите лични данни – достъпът до вашите лични данни е разрешен само на тези наши служители, които имат нужда от такова идентифициране, за да изпълнят професионалните си задължения;
 5. Проверка на проникването - прилагаме оторизирана симулационна атака на определена компютърна система, извършена за оценка на сигурността на тази система; Редовното тестване за сканиране и проникване се използва, за да се идентифицират евентуални уязвимости в сигурността и да се приложат съответните средства за отстраняването им;
 6. Осигуряване на непрекъснато прилагане на почтеност, поверителност и обучение на всички наши служители.

Поддържаме планове за сигурност и реагиране при инциденти в случай на физически или технически инцидент, за да можем своевременно да се справим с положението и да ограничим евентуалните отрицателни последици от такъв инцидент. Въпреки че работим упорито, за да защитим личните ви данни, не можем да гарантираме, че нашите предпазни механизми ще предотвратят всеки неразрешен опит за достъп, използване или оповестяване на лични данни.

Моля, приемете, че играете важна роля в това да защитавате личните си данни. Когато се регистрирате за нашите услуги, е важно да изберете парола с достатъчна дължина и сложност, да не разкривате тази парола пред никакви трети страни и да ни уведомявате незабавно, ако узнаете за какъвто и да било неразрешени достъп до или използване на акаунта ви. Ако считате, че данни за вход в акаунта ви са или може да са били разкрити, можете да промените паролата си по всяко време чрез нашия Уебсайт и незабавно да се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти. Предвид естеството на технологиите за комуникация и обработка на информация, не можем да гарантираме, че по време на предаването по интернет информацията ще бъде абсолютно защитена от пробиви от външни лица.

Как ще съхраняваме вашите лични данни?

Вашата информация ще се съхранява на нашите защитени компютърни системи. Ние имаме системи и процедури, за да предотвратим неразрешен достъп, неправилни промени или разкриване, неправилна употреба или загуба на информация.
Необходимо е да съхраняваме информацията ви за определен период от време, след като сте ни я предоставили, дори и вече да нямаме договорни отношения с вас. След като решим, че тази инфрмация вече не ни е нужна, ние ще я унищожим.

Как да се свържете с нас и как да се оплачете?

Ако имате въпроси относно вашите права или настоящата Политика, или ако смятате, че ние не сме опазили вашата поверителност, можете да се свържете с нас на:

Телефон: +44 203 769 98 97
Имейл: info@trading212.com
Адрес: Trading 212 UK Ltd.
107 Cheapside
London EC2V 6DN

или

Телефон: +359 800 46049
Имейл: info@trading212.com
Адрес: ул. "Лъчезар Станчев" 3
Кула "Литекс", етаж 10
София 1756, България

Уведомяваме ви, че използваме видео наблюдение в офисите си и, ако посетите някой от тях, може да бъдете обект на видео запис. Също така по закон сме задължени да записваме всичките си телефонни разговори с клиенти.

Длъжностно лице по защита на данните в Trading 212
Можете също да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните по всички въпроси, които може да имате по отношение на вашите лични данни.
Имейл адрес: dpo@trading212.com

Ако не сте удовлетворени от нашия отговор на оплакване във връзка с личните ви данни, имате право да внесете жалба в съответния надзорен орган, а именно:
Ако сте клиент на Trading 212 UK Ltd.: Служба на комисаря по информацията (ICO) на адрес https://ico.org.uk/concerns/ или по телефона на номер +44 1625 545 745.
Ако сте клиент на Trading 212 Ltd.: Комисия по защита на личните данни на https://www.cpdp.bg/en/index.php?p=pages&aid=5
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2
Имейл адрес: kzld@cpdp.bg

Връзки към други уебсайтове

Ако на Уебсайта има връзки към уебсайтове на трети страни, които не са собственост на Trading 212, или ако влезете в Уебсайта чрез връзки от други уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики за поверителност. Ние не поемаме никакво задължение или отговорност за тези политики за поверителност. Трябва да проверите и прегледате тези политики за поверителност преди да предоставите каквито и да е лични данни на тези уебсайтове.

Отворено банкиране

Използваме инструмент, предоставен от TrueLayer Limited (www.truelayer.com) ("TrueLayer") който ви позволява да изпращате информация за вашите платежни сметки до нас и други доставчици на услуги. За да използвате нашите услуги, ще бъдете помолени да се съгласите с техните Общи условия (https://truelayer.com/enduser_tos/) и да въведете данните за вашата сметка за плащане с TrueLayer или, за връзки с Отворено банкиране, ще бъдете пренасочени към вашата банка от TrueLayer, за да се удостоверите. Условията на услугата определят условията, при които се съгласявате TrueLayer да има достъп до информация във вашите платежни сметки за целите на предаването на тази информация на нас. Използваме инструмент, предоставен от TrueLayer, за да инициираме плащания от вашата разплащателна сметка. За да използвате нашите услуги, ще бъдете помолени да дадете съгласието си за плащане чрез TrueLayer и условията на услугата TrueLayer (https://truelayer.com/enduser_tos/) ще се приложат за започване на плащането. Общите условия на TrueLayer определят условията, при които се съгласявате TrueLayer да инициира плащане от вашата платежна сметка. TrueLayer следва законите за защита на данните в Обединеното кралство и ЕС и е длъжен да третира вашите данни в съответствие с тези закони, както и Общите условия на TrueLayer и Политиката за поверителност на TrueLayer (https://truelayer.com/privacy/). TrueLayer е упълномощен от Службата за финансов контрол на Обединеното кралство съгласно Регламентите за платежните услуги от 2017 г. да предоставя услуги за информация за акаунта и услуги за иницииране на плащания (фирмен референтен номер: 793171).

Директен дебит

Ние използваме GoCardless за обработка на вашите плащания с директен дебит. Повече информация за това как GoCardless обработва вашите лични данни и вашите права за защита на данните, включително правото ви на възражение, е достъпна на gocardless.com/legal/privacy

Позволено ли е децата да използват услугите ни?

Услугите, предлагани от Trading 212, не са разрешени за използване от лица под 18-годишна възраст. Ние не събираме умишлено лична информация от деца на възраст под 18 години без съгласието на родителя или настойника на детето. Ако разберете, че лице под 18 години неправомерно ни е предоставило лични данни, моля, свържете се с нас, и ние ще направим всичко необходимо, за да изтрием тези данни.

Изменения в настоящата Политика за поверителност

Ние можем да променяме тази Политика за поверителност от време на време, като публикуваме актуализираната версия на нашия Уебсайт. Законите, регламентите и промишлените стандарти се променят, което може да направи тези промени наложителни или да внесе промени в нашия бизнес. Ние ви съветваме редовно да преглеждате тази страница, за да бъдете информирани и да си гарантирате, че сте съгласни с всички промени. Ако промените са съществени, ще ви уведомим по по-явен начин, като например известие по имейл или чрез Услугите. Ако не сте съгласни с промените на тази Политика за поверителност, трябва да спрете да използвате този Уебсайт или свързаните Услуги. Ако изменим настоящата Политика за поверителност по начин, който ще засегне използването на личните ви данни от наша страна, ще ви съобщим какъв избор бихте могли да имате вследствие на тези изменения.

Trading 212 Отпечатай

Започни да търгуваш сега