Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
09:00
GBP
Великобритания
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
Q1
-2.2%
-2.0%
0.0%
09:00
GBP
Великобритания
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
Q1
-1.7%
-1.6%
1.1%
09:00
GBP
Великобритания
Текуща сметка
Q1
-21.1 млрд. GBP
-15.4 млрд. GBP
-9.2 млрд. GBP R (-5.6 млрд. GBP)
09:00
GBP
Великобритания
Бизнес инвестиции 3м/3м
Q1
-0.3%
0.0%
-0.5%
09:00
GBP
Великобритания
Бизнес инвестиции - финални г/г
Q1
0.8%
0.7%
1.8%
09:45
EUR
Франция
Потребителски разходи м/м
Май
36.6%
30.0%
-19.1% R (-20.2%)
09:45
EUR
Франция
Индекс на потребителските цени м/м
Май
-0.1%
-
0.1%
09:45
EUR
Франция
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
Май
-0.1%
0.3%
0.2%
09:45
EUR
Франция
Индекс на потребителските цени г/г
Май
0.1%
0.4%
0.4%
09:45
EUR
Франция
Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г
Май
0.1%
-
0.4%
09:45
EUR
Франция
Индекс на производствените цени м/м
Май
-0.1%
-
-2.9%
10:00
CHF
Швейцария
Водещ индикатор KOF
Юни
59.4
77
49.6 R (53.2)
10:00
EUR
Испания
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
Q1
-4.1%
-4.1%
1.8%
10:00
EUR
Испания
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
Q1
-5.2%
-5.2%
0.4%
12:00
EUR
Италия
Индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Юни
-0.2%
-0.2%
-0.2%
12:00
EUR
Италия
Индекс на потребителските цени - предварителен м/м
Юни
0.1%
0.1%
-0.2%
12:00
EUR
Италия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
Юни
-0.4%
-0.3%
-0.3%
12:00
EUR
Италия
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен м/м
Юни
0.0%
0.1%
-0.3%
15:30
CAD
Канада
Брутен вътрешен продукт (БВП) м/м
Април
-11.6%
-13.0%
-7.5% R (-7.2%)
15:55
USD
САЩ
Доклад Червена книга
Седм. до 23.06.2020
-0.7%
-
-1.4%
16:00
USD
САЩ
Индекс на цените на жилища S&P/Case-Shiller 20 City г/г
Април
4.0%
4.0%
3.9%
16:00
EUR
Еврозона
Изявление на председателя на ЕЦБ относно паричната политика на банката
30.06.2020
 
-
-
16:45
USD
САЩ
Чикагски индекс на бизнес активността
Юни
36.6
45.0
32.3
17:00
USD
САЩ
Потребителско доверие
Юни
98.1
91.8
85.9 R (86.6)
18:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Сан Франциско - Уилямс
30.06.2020
 
-
-
18:05
USD
САЩ
Изявление на члена на Борда на управителите на FED - Лаел Брайнард
30.06.2020
 
-
-
19:30
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED - Джером Пауъл
30.06.2020
 
-
-
21:00
USD
САЩ
Изявление на председателя на FED за Минеаполис - Кашкари
30.06.2020
 
-
-
23:30
USD
САЩ
Запаси от петрол на API (промяна)
Седм. до 23.06.2020
 
-
1.749 млн. барела
Цял ден
CAD
Канада
Почивен ден
01.07.2020
 
-
-
01:30
AUD
Австралия
Индекс на AIG в сферата на производството
Април
51.5
-
41.6
02:01
GBP
Великобритания
Индекс на цените на BRC г/г
Май
-1.6%
-
-2.4%
02:50
JPY
Япония
Доклад Tankan за големите производствени компании
Q2
-14
-15
-1
02:50
JPY
Япония
Доклад Tankan за големите компании в сектора на услугите
Q2
-17
-18
8
03:30
JPY
Япония
Индекс PMI в сферата на производството
Юни
40.1
37.8
37.8
04:45
CNY
Китай
Индекс PMI в сферата на производството (официален)
Юни
51.2
50.5
50.7
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
ВеликобританияGBP
Период
Q1
Стойност
-2.2%
Прогноза
-2.0%
Предишна стойност
0.0%
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) е неразделна част от Националната сметка на Великобритания и измерва общата икономическа активност на страната. БВП още е наричан един от главните "общи показатели" за икономическата активност и представя "ръста на икономиката" за последното тримесечие. Това е трето изчисление на показателя и предоставя пълни данни за Националната сметка на страната. Публикува се 12 седмици след края на отчетното тримесечие. Представя финалната стойност на показателя като процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
ВеликобританияGBP
Период
Q1
Стойност
-1.7%
Прогноза
-1.6%
Предишна стойност
1.1%
Final Gross Domestic Product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) е неразделна част от Националната сметка на Великобритания и измерва общата икономическа активност на страната. БВП още е наричан един от главните "общи показатели" за икономическата активност и представя "ръста на икономиката" за последното тримесечие. Това е трето изчисление на показателя и предоставя пълни данни за Националната сметка на страната. Публикува се 12 седмици след края на отчетното тримесечие. Представя финалната стойност на показателя като процентна промяна спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
09:00
Текуща сметка
ВеликобританияGBP
Период
Q1
Стойност
-21.1 млрд. GBP
Прогноза
-15.4 млрд. GBP
Предишна стойност
-9.2 млрд. GBP R (-5.6 млрд. GBP)
Current Account. Представлява потока от всички стоки и услуги, приходи и текущи трансфери към и от Великобритания. Текущата сметка включва търговския баланс (експорт и импорт на стоки и услуги), приходи от плащания (лихви, дивиденти и заплати) и едностранни трансфери (помощи, такси и дарения). Текущата сметка е един от трите компонента (Финансова, Капиталова и Текуща), които съставят баланса по плащанията на страната. Положителното салдо (излишък) означава, че чужденците са купували повече от националната валута, за да извършат транзакции в страната.
09:00
Бизнес инвестиции 3м/3м
ВеликобританияGBP
Период
Q1
Стойност
-0.3%
Прогноза
0.0%
Предишна стойност
-0.5%
Total Business Investment. Тримесечно проучване за капиталовите разходи в различни индустриални групи по активи. То се провежда измежду 32 000 компании от частния сектор. Към тях са включени такива в компютърната сфера, строителството, автомобилния сектор и други. Това е процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
09:00
Бизнес инвестиции - финални г/г
ВеликобританияGBP
Период
Q1
Стойност
0.8%
Прогноза
0.7%
Предишна стойност
1.8%
Total Business Investment. Тримесечно проучване за капиталовите разходи в различни индустриални групи по активи. То се провежда измежду 32 000 компании от частния сектор. Към тях са включени такива в компютърната сфера, строителството, автомобилния сектор и други. Това е финална оценка на показателя спрямо съответното тримесечие, година по-рано.
09:45
Потребителски разходи м/м
ФранцияEUR
Период
Май
Стойност
36.6%
Прогноза
30.0%
Предишна стойност
-19.1% R (-20.2%)
Consumer Spending. Индексът измерва промяната в общата стойност на коригираните с инфлацията потребителските разходи. Той предоставя краткосрочна картина за поведението на домакинствата. Фокусира се върху домакинските разходи, свързани с краткосрочния икономически анализ. Разходите на домакинствата за други продукти, както и общите правителствени разходи, се публикуват всяко тримесечие, като част от тримесечната национална текуща сметка. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Индекс на потребителските цени м/м
ФранцияEUR
Период
Май
Стойност
-0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.1%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е официален инструмент за измерване на инфлацията. Той осигурява данни за средната промяна в цените на продуктите, потребявани от домакинствата между 2 определени периода. Обединява в обща база движенията на цените на подобните продуктови групи. Индексът на потребителските цени обхваща всички стоки и услуги, потребявани на френска територия от местните домакинства, както и чуждестранните лица (например туристите). Изключение правят стоките и услугите попадащи в секторите на хазарта, частните лекарски услуги, както и застраховките живот. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
ФранцияEUR
Период
Май
Стойност
-0.1%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.2%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, съгласно концепцията за националните сметки на Европейската система от сметки, на базата на финалните парични разходи на домакинствата. HICP е месечен ценови индекс, който е разработен да осигури сравнение на инфлацията между различните страни, чрез хармонизиране на елементите от потребителската кошница. Той обхваща всички нива на нетните домакински разходи, освободени от търговски отстъпки, възстановяване на разходите или субсидиите. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Индекс на потребителските цени г/г
ФранцияEUR
Период
Май
Стойност
0.1%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.4%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е официален инструмент за измерване на инфлацията. Той осигурява данни за средната промяна в цените на продуктите, потребявани от домакинствата между 2 определени периода. Обединява в обща база движенията на цените на подобните продуктови групи. Индексът на потребителските цени обхваща всички стоки и услуги, потребявани на френска територия от местните домакинства, както и чуждестранните лица (например туристите). Изключение правят стоките и услугите попадащи в секторите на хазарта, частните лекарски услуги, както и застраховките живот. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:45
Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г
ФранцияEUR
Период
Май
Стойност
0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.4%
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, съгласно концепцията за националните сметки на Европейската система от сметки, на базата на финалните парични разходи на домакинствата. HICP е месечен ценови индекс, който е разработен да осигури сравнение на инфлацията между различните страни, чрез хармонизиране на елементите от потребителската кошница. Той обхваща всички нива на нетните домакински разходи, освободени от търговски отстъпки, възстановяване на разходите или субсидиите. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:45
Индекс на производствените цени м/м
ФранцияEUR
Период
Май
Стойност
-0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
-2.9%
Producer Price Index (PPI). Индексът на производствените цени за френския вътрешен пазар измерва развитието на производствените цени на стоките, продавани в страната, без включване в цената на ДДС. Индексът на производствените цени за стоките, предназначени за експорт показва развитието на производствените цени на стоките, продавани на международните пазари, калкулирани в евро на условия (FOB). Комбинацията на двата индекса формира общата стойност на Индекса на производствените цени. Базира се на месечните цени (или тримесечните цени при някои производства) на 26 000 различни стоки, събрани в представителна извадка от 3 900 предприятия, участващи в проучването. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
10:00
Водещ индикатор KOF
ШвейцарияCHF
Период
Юни
Стойност
59.4
Прогноза
77
Предишна стойност
49.6 R (53.2)
KOF (Konjunkturforschungsstelle) Leading Indicator (KOF economic barometer). Индикаторът се базира на 3 различни модула: Основен БВП (представлява БВП без да включва строителството и банковият сектор), Модула на строителството и Банковото дело. Основният БВП отразява 92% от общото икономическо производство. В барометъра основният БВП се характеризира чрез подмодулите: Експорт към ЕС, индустрия и потребление.
10:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г
ИспанияEUR
Период
Q1
Стойност
-4.1%
Прогноза
-4.1%
Предишна стойност
1.8%
Final Gross Domestic Product (GDP). The Quarterly Spanish National Accounts (QSNA) е краткосрочна обобщена статистическа информация, която предоставя данни за качеството на испанската икономическа дейност като цяло, в рамките на последната календарна година в макроикономически аспект, изчислено на база разходен, приходен и смесен метод. Изразява процентното изменение на показателя спрямо съответното тримесечие, година по-рано. Финална оценка.
10:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален 3м/3м
ИспанияEUR
Период
Q1
Стойност
-5.2%
Прогноза
-5.2%
Предишна стойност
0.4%
Final Gross Domestic Product (GDP). The Quarterly Spanish National Accounts (QSNA) е краткосрочна обобщена статистическа информация, която предоставя данни за качеството на испанската икономическа дейност като цяло, в рамките на последното тримесечие в макроикономически аспект, изчислено на база разходен, приходен и смесен метод. Изразява процентното изменение на показателя на това тримесечие, спрямо предходното. Финална оценка.
12:00
Индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ИталияEUR
Период
Юни
Стойност
-0.2%
Прогноза
-0.2%
Предишна стойност
-0.2%
Preliminary Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва промените в цените на определени продукти или (кошница продукти) за определен период от време, като приема поръчваните количества за постоянни за 2 съответстващи периода. Той обхваща кошница от стоки и услуги, изпулвани от домакинствата като краен продукт. Цените, формиращи индексът на потребителските цени се явяват представителни и подробно подбрани за домакинствата, независимо от конкретното потребление на стоките, участващи в кошницата. Всеки месец се събират 300 000 оферти в 25 000 магазина и 12 000 домакинства. Проучването изключва домакинства, притежаващи собствени жилища. Изразява се като предварително процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
12:00
Индекс на потребителските цени - предварителен м/м
ИталияEUR
Период
Юни
Стойност
0.1%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
-0.2%
Preliminary Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени измерва промените в цените на определени продукти или (кошница продукти) за определен период от време, като приема поръчваните количества за постоянни за 2 съответстващи периода. Той обхваща кошница от стоки и услуги, изпулвани от домакинствата като краен продукт. Цените, формиращи индексът на потребителските цени се явяват представителни и подробно подбрани за домакинствата, независимо от конкретното потребление на стоките, участващи в кошницата. Всеки месец се събират 300 000 оферти в 25 000 магазина и 12 000 домакинства. Проучването изключва домакинства, притежаващи собствени жилища. Изразява се като предварително процентно изменение спрямо предходния месец.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен г/г
ИталияEUR
Период
Юни
Стойност
-0.4%
Прогноза
-0.3%
Предишна стойност
-0.3%
Preliminary Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираният индекс на потребителските цени се определя на базата на "крайните домакински потребителски разходи", определени чрез концепцията на Европейската система за сметки (European System of Accounts). Това е месечен индекс, който се използва за измерване на инфлацията. Той покрива всички форми на домакинските разходи, без да включва възстановените разходи, субсидии и отстъпки. Изразен е по предварителни данни, като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
12:00
Хармонизиран индекс на потребителските цени - предварителен м/м
ИталияEUR
Период
Юни
Стойност
0.0%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
-0.3%
Preliminary Harmonized Index of Consumer Prices (HICP). Хармонизираният индекс на потребителските цени се определя на базата на "крайните домакински потребителски разходи", определени чрез концепцията на Европейската система за сметки (European System of Accounts). Това е месечен индекс, който се използва за измерване на инфлацията. Той покрива всички форми на домакинските разходи, без да включва възстановените разходи, субсидии и отстъпки. Изразен е по предварителни данни, като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Брутен вътрешен продукт (БВП) м/м
КанадаCAD
Период
Април
Стойност
-11.6%
Прогноза
-13.0%
Предишна стойност
-7.5% R (-7.2%)
Gross Domestic Product (GDP). Индикаторът използва базови цени и измерва икономическото производство, което се извършва на територията на географските граници на Канада. Терминът "брутен" в БВП отъждествява разходния метод на изчисление, като включва и разходите извършени за преоценка на капиталови активи (сгради, машини и оборудване). Изчисленията са направени за 215 различни сектора на промишлеността, използвайки класификационната система North American Industrial Classification System (NAICS). БВП е показател за развитието на общата икономическа дейност, като добавя изчисленията за приходи и разходи, подготвени от съответния отдел, към системата от националния сметкоплан, (изготвен на месечна база) от таблиците за суровини-готова продукция на същия орган.
15:55
Доклад Червена книга
САЩUSD
Период
Седм. до 23.06.2020
Стойност
-0.7%
Прогноза
-
Предишна стойност
-1.4%
Redbook Retail Sales (LJR Redbook). Проучването разглежда 15 големи супермаркети всяка седмица, за да определи промяната в продажбите. Отчетът е месечен, прави се до определена дата, където: първата седмица от месеца се съпоставя с предишния месец, през втората седмица се сравняват първите 2 седмици от текущия месец, спрямо предишния и т.н. Докладът Червена Книга е подходящ индикатор, даващ информация за ръста в продажбите на дребно и осигурява предварителни изчисления за трендовете в продажбите на дребно, независимо от официалните източници.
16:00
Индекс на цените на жилища S&P/Case-Shiller 20 City г/г
САЩUSD
Период
Април
Стойност
4.0%
Прогноза
4.0%
Предишна стойност
3.9%
S&P/Case-Shiller Composite-20 Home Price Index. Индексът на цените на жилища S&P/Case-Shiller 20 City измерва измененията в цените на жилищния пазар, като проследява промените в 20 големи града на територията на САЩ. Тези индекси използват техниката на повтарящите продажби, за да измерят измененията в цените на жилищата на пазара. Разработен е от Karl Case и Robert Shiller, като първоначално се използва за събиране на данни относно препродажбата на еднофамилни къщи, като разграничава първоначалната цена от тази при препродажбата. Индексът включва 20 регионални индекса и 2 съставни индекса, които дават представа за всеки регион, включен в изследването. Индексът на цените на жилищата S&P/Case-Shiller 20 City се калкулира на месечна база, като се публикува с два месеца закъснение. Данните излизат в 14.00 GMT всеки последен четвъртък в месеца. Показателят се публикува от Standard & Poor's, Fiserv и MacroMarkets LLC, на базата на договорни отношения.
16:00
Изявление на председателя на ЕЦБ относно паричната политика на банката
ЕврозонаEUR
Период
30.06.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
16:45
Чикагски индекс на бизнес активността
САЩUSD
Период
Юни
Стойност
36.6
Прогноза
45.0
Предишна стойност
32.3
Chicago PMI (ISM-Chicago Business Survey). Чикагският индекс на бизнес активността се съставя на база месечно проучване, осигуряващо първоначална информация за активността в бизнес сектора, правителствения и неправителствения сектор от икономиката на САЩ. Публикува се в последният работен ден на всеки месец, като осигурява данни за разширяващата се или свиваща се икономическа дейност. Показателят се базира на представителна извадка, изготвена от членовете на института, като включва данни от международната бизнес дейност на компаниите, включени в изследването. Проучването за бизнес активността и политиката включва глобалния производствен и непроизводствен сектор на разглежданите корпорации. Индексът се състои от седем компонента, с помощта на които се измерва бизнес активността (+, без промяна, -, суровини и сезонно коригирани индекси): производство, нови поръчки, неизпълнени поръчки, заетост, запаси, цени на доставка и доставка на стоки. Всеки компонент разкрива нивото на развитие на дейността (за пропорцията на отговорите в проучването), в сравнение с предходния месец. Показателят се разглежда като съставен бизнес барометър осигурява цялостен поглед върху бизнес дейността.
17:00
Потребителско доверие
САЩUSD
Период
Юни
Стойност
98.1
Прогноза
91.8
Предишна стойност
85.9 R (86.6)
Consumer Confidence. Проучването за потребителското доверие е базирано на представителна извадка от над 5 000 американски домакинства. Месечното проучване се провежда от TNS за частната изследователска група Conference Board. TNS е най-голямата в света компания, за изследване на потребителски данни. Анкетираните дават мнението си за относителното ниво на текущите и бъдещите икономически условия (текущи условия и очаквания), включително за пазара на труда, бизнес условията и цялостната картина на икономиката. При публикуването на резултатите за база 100 се приема изходната година 1985. (1985=100 пункта).
18:00
Изявление на председателя на FED за Сан Франциско - Уилямс
САЩUSD
Период
30.06.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
18:05
Изявление на члена на Борда на управителите на FED - Лаел Брайнард
САЩUSD
Период
30.06.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Лаел Брайнард встъпи в длъжност като член на Борда на управителите на Системата на Федералния резерв на 16 юни 2014 г. Нейният мандат е до 31 януари 2026.
19:30
Изявление на председателя на FED - Джером Пауъл
САЩUSD
Период
30.06.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Джером Пауъл зае мястото на Джанет Йелън като председател на Федералния резерв на САЩ през февруари 2018 г. с 4-годишен мандат.
21:00
Изявление на председателя на FED за Минеаполис - Кашкари
САЩUSD
Период
30.06.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
23:30
Запаси от петрол на API (промяна)
САЩUSD
Период
Седм. до 23.06.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
1.749 млн. барела
API Weekly Crude Stocks. Седмичен статистически бюлетин на API. Американският петролен институт (API) е най-голямата търговска асоциация в САЩ в областта на производството на петрол и природен газ. Тя представлява около 400 корпорации, занимаващи се с производството, рафинирането, дистрибуцията и други аспекти на петролната промишленост. Седмичният статистически бюлетин се публикува всеки вторник в 23:30. Той предоставя обобщени данни за САЩ и отделните региони по отношение на дейността на рафинериите и производството на основните нефтени продукти, съставляващи над 80% от общото производство на рафинериите.
Цял ден
Почивен ден
КанадаCAD
Период
01.07.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
01:30
Индекс на AIG в сферата на производството
АвстралияAUD
Период
Април
Стойност
51.5
Прогноза
-
Предишна стойност
41.6
AIG Manufacturing Index, PricewaterhouseCoopers Australian Performance of Manufacturing Index (Australian PMI). Проучването се провежда от Australian Industry Group (AIG), която е водеща в осигуряването на икономически прогнози и оценки в изследването на производството, сферата на услугите и тази на строителството. Този индекс е сезонно коригиран и е съставен от подиндекси за производство, нови поръчки, доставки, запаси и ниво на заетост в определено съотношение. Стойности над 50 пункта са индикатор за това, че производството като цяло се разширява. Резултат под 50 пункта говори за спад. Отдалечеността от стойността 50 показва силата на възхода или падението.
02:01
Индекс на цените на BRC г/г
ВеликобританияGBP
Период
Май
Стойност
-1.6%
Прогноза
-
Предишна стойност
-2.4%
BRC (British Retail Consortium) публикува този индекс - The Shop Price Index (SPI), който е по-тесен измерител спрямо Индекса на цените на дребно - Retail Price Index (RPI), изнасян от националната статистическа служба ONS. Той проследява единствено промените на цените на потребителските стоки, поръчани в магазините на дребно от тип outlet. Следейки цените на 500 най-често купувани стоки в 7 500 магазина, този показател дава месечна индикация за промяната в цените. От него може да се изгради точна представа за инфлационната/дефлационната картина при най-често използваните стоки в магазините в цялата страна. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
02:50
Доклад Tankan за големите производствени компании
ЯпонияJPY
Период
Q2
Стойност
-14
Прогноза
-15
Предишна стойност
-1
Tankan summary for Large Manufacturing Enterprises. TANKAN е статистическо проучване, провеждано от Министерство на вътрешните работи и комуникации, в съответствие със закона за статистиката. Проучването се реализира с цел да предостави подробна картина за бизнес тенденциите на предприятията в Япония, като по този начин допринася за правилното провеждане на паричната политика. То се провежда на всяко тримесечие през март, юни, септември и декември. Резултатите се публикуват в началото на април, юли, октомври и средата на декември. Представителната извадка се формира от всички индустриални предприятия, които се подреждат по определени критерии. Съгласно капитала се разпределят в 2 групи, големи са тези с капитал над 1 млрд. йени и повече, средни предприятия са тези с капитал от 100 млн. йени до 1 млрд., като малки предприятия се считат такива с капитал между 20 млн и 100 млн. йени. Проучването се състои от четири групи: базово проучване, тримесечни данни, годишни проекции, брой новозавършили студенти, наети на работа (публикува се само през юни и декември). Например, Бизнес условията се оценяват като процентна разлика между от компаниите, които ги смятат за привлекателни и тези, които ги оценяват като непривлекателни.
02:50
Доклад Tankan за големите компании в сектора на услугите
ЯпонияJPY
Период
Q2
Стойност
-17
Прогноза
-18
Предишна стойност
8
Tankan summary for Large Non-manufacturing Enterprises. TANKAN е статистическо проучване, провеждано от Министерство на вътрешните работи и комуникации, в съответствие със закона за статистиката. Проучването се реализира с цел да предостави подробна картина за бизнес тенденциите на предприятията в Япония, като по този начин допринася за правилното провеждане на паричната политика. То се публикува на всяко тримесечие през март, юни, септември и декември. Резултатите се публикуват в началото на април, юли, октомври и средата на декември. Представителната извадка се формира от всички индустриални предприятия, които се подреждат по определени критерии. Съгласно капитала се разпределят в 2 групи, големи са тези с капитал над 1 млрд. йени и повече, средни предприятия са тези с капитал от 100 млн. йени до 1 млрд., като малки предприятия се считат такива с капитал между 20 млн и 100 млн. йени. Проучването се състои от четири групи: базово проучване, тримесечни данни, годишни проекции, брой новозавършили студенти, наети на работа (публикува се само през юни и декември). Например, Бизнес условията се оценяват като процентна разлика между от компаниите, които ги смятат за привлекателни и тези, които ги оценяват като непривлекателни.
03:30
Индекс PMI в сферата на производството
ЯпонияJPY
Период
Юни
Стойност
40.1
Прогноза
37.8
Предишна стойност
37.8
Nomura/JMMA Japan PMI (Purchasing Managers Index). Индексът се публикува от Markit Economics, заедно с Nomura (www.nomura.co.jp) и JMMA - Асоциация за Управление на Суровините в Япония (www.jmma.gr.jp). Индексът е базиран на месечните проучвания на внимателно подбрани, определени компании, които са достатъчно представителни за отразяване на промените в частният сектор на икономиката, като се наблюдават промените в показателите като: производство, нови поръчки, пазарен дял, заетост и цени в сектора на производството. PMI е първият месечен икономически индикатор, осигуряващ достатъчно доказателства на променящата се икономическа среда, предоставящ достоверна информация, преди държавните статистически изследвания. Индексът е представен в стойности от 1 до 100. Стойностите над 50, обуславят позитивно икономическо развитие. Стойностите под 50 говорят за икономическо свиване.
04:45
Индекс PMI в сферата на производството (официален)
КитайCNY
Период
Юни
Стойност
51.2
Прогноза
50.5
Предишна стойност
50.7
Manufacturing PMI. Индекс PMI в сферата на производството в Китай предоставя ранни данни за икономическите дейности в производствения сектор в Китай на месечна база. Публикува се съвместно от Китайската федерация за логистика и снабдяване (CFLP) и Националното статистическо бюро (NBS) и е базиран на отговорите на въпроси, изпратени на 3 000 производствени предприятия в цял Китай. PMI представлява съставен индекс, базиран на сезонно коригираните индекси на дифузия на пет показателя: нови поръчки, производство, заетост, време за доставка, производствени запаси. Стойности над 50 са знак за разрастване в производствения сектор.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Започни да търгуваш сега