Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
08:00
SEK
Швеция
Ниво на безработица
Август
9.1%
-
9.2%
08:00
EUR
Финландия
Индекс на потребителските цени г/г
Август
0.2%
-
0.6%
12:00
EUR
Еврозона
Индустриално производство г/г
Юли
-7.7%
-8.2%
-12.0% R (-12.3%)
12:00
EUR
Еврозона
Индустриално производство м/м
Юли
4.1%
4.1%
9.5% R (9.1%)
13:00
EUR
Еврозона
Среща на финансовите министри от еврозоната (Еврогрупата)
14.09.2020
 
-
-
00:00
NZD
Нова Зеландия
Потребителско доверие на Westpac NZ
Q3
95.1
-
97.2
04:30
AUD
Австралия
Протокол от срещата на Reserve Bank of Australia
15.09.2020
 
-
-
04:30
AUD
Австралия
Индекс на цените на жилища 3м/3м
Q2
-1.8%
-1.0%
1.6%
05:00
CNY
Китай
Индустриално производство г/г
Август
5.6%
5.1%
4.8%
05:00
CNY
Китай
Продажби на дребно г/г
Август
0.5%
0.1%
-1.1%
05:00
CNY
Китай
Инвестиции в дълготрайни активи от нач. на год./г
Август
-0.3%
-0.4%
-1.6%
08:00
Ниво на безработица
ШвецияSEK
Период
Август
Стойност
9.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
9.2%
Unemployment Rate. От месец март 2005, индикаторът обхваща всички лица в трудоспособна възраст, които през отчетния период не са били наети, но са имали желание да започнат работа и са търсели активно работа през последните четири седмици. Включени са и лицата, очакващи да започнат работа през следващите 3 месеца. Данните от 1976 г. са включвали и студентите, отговарящи на критериите за безработица на международната организация по труда - ILO. Те се включват отново в проучването от октомври 2007 г. Нивото на безработица се изчислява като процентно отношение на безработните лица, спрямо общото ниво на работна сила в страната. Работната сила представлява общата сума на всички наети и безработни лица.
08:00
Индекс на потребителските цени г/г
ФинландияEUR
Период
Август
Стойност
0.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.6%
Consumer Price Index (CPI). Индексът разглежда развитието на цените на стоките и услугите, потребявани от местните домакинства във Финландия. Индексът на потребителските цени се разглежда, като основен измерител на инфлацията. Той дава информация за промените в цените на стоките и услугите, съгласно структурата им на потребление на средностатистическо домакинство. Сравнява се промяната в цените общо за индекса, на стоковите групи и на 497 отделни стоки. Индексите на потребителските цени се преразглеждат през няколко години и са подходящи за краткосрочни анализи. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
12:00
Индустриално производство г/г
ЕврозонаEUR
Период
Юли
Стойност
-7.7%
Прогноза
-8.2%
Предишна стойност
-12.0% R (-12.3%)
Industrial Production. Индустриалното производство е индикатор на бизнес цикъла, който показва активността и развитието в индустрията като цяло. Измерва промяната в обема на производството за определен период от време. Информация за индустриалното производство се набира чрез специализирани проучвания, които за членовете на ЕС се наричат Prodcom. Те покриват между 5 000 и 6 000 продукта. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
12:00
Индустриално производство м/м
ЕврозонаEUR
Период
Юли
Стойност
4.1%
Прогноза
4.1%
Предишна стойност
9.5% R (9.1%)
Industrial Production. Индустриалното производство е индикатор на бизнес цикъла, който показва активността и развитието в индустрията като цяло. Измерва промяната в обема на производството за определен период от време. Информация за индустриалното производство се набира чрез специализирани проучвания, които за членовете на ЕС се наричат Prodcom. Те покриват между 5 000 и 6 000 продукта. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
13:00
Среща на финансовите министри от еврозоната (Еврогрупата)
ЕврозонаEUR
Период
14.09.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Еврогрупата е неформална организация, която обединява финансовите министри на страните от еврозоната. Заместник председателя на Комисията по икономическите и паричните въпроси, както и управителят на Европейската централна банка, също участват в срещите на Еврогрупата. Ролята на Еврогрупата е да се осигури тясна координация на икономическите политики в рамките на еврозоната. Тя също така има за цел да създаде благоприятни условия за по-висок икономически растеж, както и за подпомагане на финансовата стабилност. Еврогрупата обикновено заседава веднъж месечно, в навечерието на заседанието на Съвета на Европейския съюз за икономически и финансови въпроси - ECOFIN).
00:00
Потребителско доверие на Westpac NZ
Нова ЗеландияNZD
Период
Q3
Стойност
95.1
Прогноза
-
Предишна стойност
97.2
Westpac NZ Consumer Confidence. Проучването на Westpac/McDermott Miller за потребителско доверие се основава на няколко основни въпроса. Те засягат финансовата стабилност на субектите, прогноза за позитивно или негативно развитие на икономиката през следващите 5 години, както и прогноза за подходящо време за покупка на жилище. Въпросите засягат средносрочната прогноза относно бъдещото развитие на съществуващото финансово състояние, покупателна способност, прогноза за краткосрочното състояние на икономиката на Нова Зеландия и настоящите икономически обстоятелства. Индексът се състои от 2 основни компонента: Индекс на текущите икономически условия и Бъдещ индекс на икономическата конюнктура. Когато присъстват стойности над 100, съществува оптимистична прогноза за икономиката, докато стойности под 100 съответстват на песимистични прогнози за развитие.
04:30
Протокол от срещата на Reserve Bank of Australia
АвстралияAUD
Период
15.09.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Протоколът от срещите на централната банка на Австралия се публикува две седмици след всяка такава. Reserve Bank of Australia обикновено заседава 11 пъти в годината, във всеки първи вторник на месеца без януари.
04:30
Индекс на цените на жилища 3м/3м
АвстралияAUD
Период
Q2
Стойност
-1.8%
Прогноза
-1.0%
Предишна стойност
1.6%
House Price Index. Този индекс представлява процентното изменение в цените на жилищата в осем водещи провинции в Австралия. Той измерва инфлационния натиск конкретно в жилищния сектор. Това е процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
05:00
Индустриално производство г/г
КитайCNY
Период
Август
Стойност
5.6%
Прогноза
5.1%
Предишна стойност
4.8%
Industrial Production. Показва промяната в общата коригирана спрямо инфлацията стойност на продукцията на производствени компании, мини и доставчици на комунални услуги. Това е процентна промяна спрямо същия период на предходната година.
05:00
Продажби на дребно г/г
КитайCNY
Период
Август
Стойност
0.5%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
-1.1%
Retail Sales. Общи продажби на дребно на потребителски стоки: означава продажбите на физически стоки или постъпленията от кетъринг услуги, продавани или предоставяни от компании на физически лица и социални лица за непроизводствени и неоперативни цели.
05:00
Инвестиции в дълготрайни активи от нач. на год./г
КитайCNY
Период
Август
Стойност
-0.3%
Прогноза
-0.4%
Предишна стойност
-1.6%
Fixed Asset Investment. Инвестициите в дълготрайни активи описват промяната в общите разходи за неземеделски капиталови инвестиции като заводи, пътища, електрически мрежи и имущество. Индикаторът показва инвестициите, направени от началото на годината, спрямо същия период на предходната година.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Започни да търгуваш сега