Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
09:00
GBP
Великобритания
Индекс на потребителските цени г/г
Август
0.2%
0.1%
1.0%
09:00
GBP
Великобритания
Индекс на потребителските цени м/м
Август
-0.4%
-0.6%
0.4%
09:00
GBP
Великобритания
Основен индекс на потребителските цени м/м
Август
-0.6%
-0.9%
0.4%
09:00
GBP
Великобритания
Основен индекс на потребителските цени г/г
Август
0.9%
0.6%
1.8%
09:00
GBP
Великобритания
Основен индекс на производствените цени на изхода м/м
Август
0.1%
0.1%
-0.1%
09:00
GBP
Великобритания
Основен индекс на производствените цени на изхода г/г
Август
0.0%
0.3%
0.1%
09:00
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на изхода м/м
Август
0.0%
0.2%
0.3%
09:00
GBP
Великобритания
Индекс на производствените цени на изхода г/г
Август
-0.9%
-0.7%
-0.9%
09:00
GBP
Великобритания
Индекс на цените на дребно м/м
Август
-0.3%
-0.3%
0.5%
09:00
GBP
Великобритания
Индекс на цените на дребно г/г
Август
0.5%
0.6%
1.6%
11:30
GBP
Великобритания
Индекс на цените на жилища на HBOS г/г
Август
3.4%
-
1.1% R (2.6%)
12:00
EUR
Еврозона
Търговски баланс
Юли
27.9 млрд. EUR
12.6 млрд. EUR
20.2 млрд. EUR R (21.2 млрд. EUR)
15:30
USD
САЩ
Продажби на дребно без автомобили м/м
Август
0.7%
0.9%
1.3% R (1.9%)
15:30
USD
САЩ
Продажби на дребно м/м
Август
0.6%
1.0%
0.9% R (1.2%)
15:30
CAD
Канада
Основен индекс на потребителските цени м/м
Август
0.0%
-0.2%
-0.1%
15:30
CAD
Канада
Основен индекс на потребителските цени г/г
Август
0.8%
0.9%
0.7%
15:30
CAD
Канада
Индекс на потребителските цени м/м
Август
-0.1%
0.1%
0.0%
15:30
CAD
Канада
Индекс на потребителските цени г/г
Август
0.1%
0.4%
0.1%
17:30
USD
САЩ
Запаси от петрол
Седм. до 11.09.2020
496.0 млн. барела
-
500.4 млн. барела
21:00
USD
САЩ
Решение на FOMC относно лихвените нива
16.09.2020
0.25%
0.25%
0.25%
21:00
USD
САЩ
Изявление на FOMC относно паричната политика
16.09.2020
 
-
-
21:00
USD
САЩ
Пресконференция на Комитета за операциите на открития пазар към Федералния резерв
16.09.2020
 
-
-
01:45
NZD
Нова Зеландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
Q2
-12.2%
-12.8%
-1.4% R (-1.6%)
01:45
NZD
Нова Зеландия
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Q2
-12.4%
-13.3%
-0.1% R (-0.2%)
04:30
AUD
Австралия
Брой заети (промяна) м/м
Август
111.0
-50.0
114.7
04:30
AUD
Австралия
Ниво на безработица
Август
6.8%
7.7%
7.5%
04:30
AUD
Австралия
Ниво на участие в трудовия процес
Август
64.8%
64.7%
64.7%
07:30
JPY
Япония
Изявление на Bank of Japan относно паричната ѝ политика
17.09.2020
 
-
-
09:00
Индекс на потребителските цени г/г
ВеликобританияGBP
Период
Август
Стойност
0.2%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
1.0%
Consumer Prices Index (CPI). Индексът на потребителските цени е основният измерител на инфлацията във Великобритания за макроикономически цели и формира базата на инфлационната цел, поставена от правителството. Всеки месец се правят около 120 000 извадки, изследвайки промяната на цените на около 650 продукта. Те представляват „потребителската кошница“ на стоки и услуги за самия индекс. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Индекс на потребителските цени м/м
ВеликобританияGBP
Период
Август
Стойност
-0.4%
Прогноза
-0.6%
Предишна стойност
0.4%
Consumer Prices Index (CPI). Индексът на потребителските цени е основният измерител на инфлацията във Великобритания за макроикономически цели и формира базата на инфлационната цел, поставена от правителството. Всеки месец се правят около 120 000 извадки, изследвайки промяната на цените на около 650 продукта. Те представляват „потребителската кошница“ на стоки и услуги за самия индекс. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Основен индекс на потребителските цени м/м
ВеликобританияGBP
Период
Август
Стойност
-0.6%
Прогноза
-0.9%
Предишна стойност
0.4%
Core Consumer Price Index (CPI). Основният индекс на потребителските цени измерва промяната в цените на стоките и услугите, поръчани от потребителите, като от тях са извадени волатилни компоненти като хранителни стоки, енергийни продукти, алкохолни и тютюневи изделия. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Основен индекс на потребителските цени г/г
ВеликобританияGBP
Период
Август
Стойност
0.9%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
1.8%
Core Consumer Price Index (CPI). Основният индекс на потребителските цени измерва промяната в цените на стоките и услугите, поръчани от потребителите, като от тях са извадени волатилни компоненти като хранителни стоки, енергийни продукти, алкохолни и тютюневи изделия. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Основен индекс на производствените цени на изхода м/м
ВеликобританияGBP
Период
Август
Стойност
0.1%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
-0.1%
Core Output Producer Price Index. Индексът на производствените цени на изхода измерва промяната в цените на стоките, произведени от британските производители (наричани още "заводски цени"). Основният индекс на производствените цени изключва волатилни компоненти като хранителни стоки и енергийни продукти. Той дава по-изчистена информация за промяната на производствената инфлация, тъй като от него са изключени компоненти, имащи краткосрочно влияние върху цените. Така стойността му се смята за минимално повлияна от такива фактори. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Основен индекс на производствените цени на изхода г/г
ВеликобританияGBP
Период
Август
Стойност
0.0%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.1%
Core Output Producer Price Index. Индексът на производствените цени на изхода измерва промяната в цените на стоките, произведени от британските производители (наричани още "заводски цени"). Основният индекс на производствените цени изключва волатилни компоненти като хранителни стоки и енергийни продукти. Той дава по-изчистена информация за промяната на производствената инфлация, тъй като от него са изключени компоненти, имащи краткосрочно влияние върху цените. Така стойността му се смята за минимално повлияна от такива фактори. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Индекс на производствените цени на изхода м/м
ВеликобританияGBP
Период
Август
Стойност
0.0%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.3%
Output Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на изхода измерва промените в цените на стоките, създадени от производителите в страната. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Индекс на производствените цени на изхода г/г
ВеликобританияGBP
Период
Август
Стойност
-0.9%
Прогноза
-0.7%
Предишна стойност
-0.9%
Output Producer Price Index (PPI). Индикаторът се представя чрез месечно проучване, измерващо промените в цените на стоките, купени и продадени от производителите във Великобритания. Всеки месец се изследва промяната в цените на широка гама от представителни продукти. Индексът на производствените цени на изхода измерва промените в цените на стоките, създадени от производителите в страната. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Индекс на цените на дребно м/м
ВеликобританияGBP
Период
Август
Стойност
-0.3%
Прогноза
-0.3%
Предишна стойност
0.5%
Retail Prices Index (RPI). Индексът на цените на дребно е най-известният общ показател за инфлацията във Великобритания. Той често се използва при сключването на договори за обновяване на заплащането и наемите за недвижими имоти. Измерва средната промяна в цените на стоките и услугите, поръчвани от повечето домакинства в страната. Потребителската кошница, на която е базиран този индекс се обновява всяка година, използвайки информация от проучвания за разходи и хранителни продукти. Показателят се съставя на база представителна извадка за около 650 стоки и услуги, чиито цени се проследяват в 150 147 обекта във Великобритания. Около 120 000 отделни измервания се използват при изчислението на индекса, който се публикува всеки месец. Това е процентна промяна спрямо нивото от предходния месец.
09:00
Индекс на цените на дребно г/г
ВеликобританияGBP
Период
Август
Стойност
0.5%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
1.6%
Retail Prices Index (RPI). Индексът на цените на дребно е най-известният общ показател за инфлацията във Великобритания. Той често се използва при сключването на договори за обновяване на заплащането и наемите за недвижими имоти. Измерва средната промяна в цените на стоките и услугите, поръчвани от повечето домакинства в страната. Потребителската кошница, на която е базиран този индекс се обновява всяка година, използвайки информация от проучвания за разходи и хранителни продукти. Показателят се съставя на база представителна извадка за около 650 стоки и услуги, чиито цени се проследяват в 150 147 обекта във Великобритания. Около 120 000 отделни измервания се използват при изчислението на индекса, който се публикува всеки месец. Това е процентна промяна спрямо нивото от съответния месец, година по-рано.
11:30
Индекс на цените на жилища на HBOS г/г
ВеликобританияGBP
Период
Август
Стойност
3.4%
Прогноза
-
Предишна стойност
1.1% R (2.6%)
HBOS House Prices. Halifax Bank of Scotland (HBOS) е най-големият ипотечен кредитор във Великобритания и провежда широкообхватно проучване в сектора на недвижимите имоти, в което е включен и този показател. Индикаторът е въведен през 1984 г. и се базира на данни за отпуснати ипотечни кредити от HBOS. Той предоставя информация за промяната в цените на жилищата, за които са използвани ипотечни кредити от банката. Halifax и Bank of Scotland са търговски наименования на Bank of Scotland PLC. Това е процентна промяна спрямо нивото от съответния месец, година по-рано.
12:00
Търговски баланс
ЕврозонаEUR
Период
Юли
Стойност
27.9 млрд. EUR
Прогноза
12.6 млрд. EUR
Предишна стойност
20.2 млрд. EUR R (21.2 млрд. EUR)
Trade Balance. Търговският баланс отразява разликата между вноса и износа на стоки. Износът на стоки се изследва от Еврозоната/Европейския съюз към страните, които не са членки и обратно. Експортът се остойностява по цени "free on board (FOB)", докато вносът се определя по цена "cost, insurance, freight (CIF)". Под стоки се разбира цялото движимо имущество, наред с електрическата енергия. Данните се оповестяват в млрд. евро.
15:30
Продажби на дребно без автомобили м/м
САЩUSD
Период
Август
Стойност
0.7%
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
1.3% R (1.9%)
Retail Sales less Autos. Предоставя информация за общите продажби на дребно, без тези в автомобилния сектор. Те заемат дял от около 20% от общите продажби на дребно, но поради високата си волатилност изкривяват общият тренд. Затова, данните без автомобилните продажби се приемат за по-добър индикатор на променящият се пазарен тренд. Това е процентна промяна на показателя спрямо предходния месец.
15:30
Продажби на дребно м/м
САЩUSD
Период
Август
Стойност
0.6%
Прогноза
1.0%
Предишна стойност
0.9% R (1.2%)
Retail Sales. Продажбите включват общият обем на търговията на едро и дребно (в брой или на кредит) от компании, предимно специализирани в търговията на дребно. Услугите, свързани с дейността на търговците, водещи до заплащане на данъци от страна на производителите или търговците на едро, впоследствие включени в крайната цена, заплащана за изделието от крайният потребител са също включени. Продажбите се измерват нетно, след приспадане на разходите за рефинансиране. В тях не са включени данъците, заплащани директно от купувачите, пряко на местната власт или федералния бюджет. Тези изчисления измерват стойността на операциите, използвани най-вече от магазини, чиято основна дейност са продажбите на дребно. Не включват продажбите на дребно, извършени от производителите, търговците на едро, както и други на които основната дейност се различава от сектора в продажбите на дребно. Това е процентно изменение на показателя спрямо предходния месец.
15:30
Основен индекс на потребителските цени м/м
КанадаCAD
Период
Август
Стойност
0.0%
Прогноза
-0.2%
Предишна стойност
-0.1%
Core Consumer Price Index (CPI). Измерването на основния индекс на потребителските цени се различава от общия такъв по изключването на косвените данъци и осемте най-волатилни компонента, определени от Централната банка на Канада: плодове, преработка на плодове и ядки; разходи по ипотечни кредити, природен газ и други горива, масла и други смазочни материали, градски транспорт, тютюневи изделия и консумативи. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
15:30
Основен индекс на потребителските цени г/г
КанадаCAD
Период
Август
Стойност
0.8%
Прогноза
0.9%
Предишна стойност
0.7%
Core Consumer Price Index (CPI). Измерването на основния индекс на потребителските цени се различава от общия такъв по изключването на косвените данъци и осемте най-волатилни компонента, определени от Централната банка на Канада: плодове, преработка на плодове и ядки; разходи по ипотечни кредити, природен газ и други горива, масла и други смазочни материали, градски транспорт, тютюневи изделия и консумативи. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Индекс на потребителските цени м/м
КанадаCAD
Период
Август
Стойност
-0.1%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
0.0%
Consumer Price Index (CPI). Това е индикатор, който отчита промените в потребителските цени на стоките и услугите потребявани от канадците. Получава се чрез съпоставка на цените на определена потребителска кошница от стоки, потребявани от домакинствата, за различни периоди от време. Индексът отразява само нетните изменения в цените, тъй като той съдържа само стоки с еднакво качество и количество спрямо предишните периоди. Показателят се използва като индикатор за промяна в основните потребителски цени и оттам за инфлацията. Промените в цените на стоките и услугите от потребителската кошница са представени по относителната им тежест съгласно направените разходи от потребителите за тяхното придобиване. Елементите потребителската кошница се обновяват на всеки 4 години; Те се получават от проучване, направено за домакинствата (проучване за домакинските спестявания и разходи за храна). Това е процентно изменение на индекса спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на потребителските цени г/г
КанадаCAD
Период
Август
Стойност
0.1%
Прогноза
0.4%
Предишна стойност
0.1%
Consumer Price Index (CPI). Това е индикатор, който отчита промените в потребителските цени на стоките и услугите потребявани от канадците. Получава се чрез съпоставка на цените на определена потребителска кошница от стоки, потребявани от домакинствата, за различни периоди от време. Индексът отразява само нетните изменения в цените, тъй като той съдържа само стоки с еднакво качество и количество спрямо предишните периоди. Показателят се използва като индикатор за промяна в основните потребителски цени и оттам за инфлацията. Промените в цените на стоките и услугите от потребителската кошница са представени по относителната им тежест съгласно направените разходи от потребителите за тяхното придобиване. Елементите потребителската кошница се обновяват на всеки 4 години; Те се получават от проучване, направено за домакинствата (проучване за домакинските спестявания и разходи за храна). Това е процентно изменение на индекса спрямо съответния месец, година по-рано.
17:30
Запаси от петрол
САЩUSD
Период
Седм. до 11.09.2020
Стойност
496.0 млн. барела
Прогноза
-
Предишна стойност
500.4 млн. барела
Crude Oil Inventories (The Weekly Petroleum Status Report - WPSR). Данните осигуряват информация относно доставките и цените на петрола и петролните продукти за база, с цел от тези данни да се изработват бъдещи прогнози. Запасите на петрол включват вътрешните, както и тези, преминали митническо оформяне чужди петролни запаси, намиращи се в рафинерии, тръбопроводи, резервоари или на път към рафинериите. Запасите не включват петрола от Стратегическия държавен резерв. Данните се събират от компаниите на седмична база, до петък 12:00 GMT. Те се разпространяват по електронен път след 15:30 GMT всяка сряда. 1 американски барел = 42 американски галона или 159 литра.
21:00
Решение на FOMC относно лихвените нива
САЩUSD
Период
16.09.2020
Стойност
0.25%
Прогноза
0.25%
Предишна стойност
0.25%
FOMC Interest Rate Decision. Терминът "паричната политика" се отнася до дейностите, предприемани от Централната банка, наричана Федерален резерв, за да повлияят върху наличността и стойността на националната валута, върху възможността за вземане на кредит, както и да защитят и подпомогнат националния икономически интерес. Федералният резерв е създаден през 1913 г. и е институцията, отговорна за паричната политика. Той контролира трите инструмента на паричната политика - откритите пазарни операции, лихвените нива и минималните задължителни резерви. Бордът на директорите на Федералния резерв е отговорен за основната лихва (лихвите прилагани към търговските банки и другите депозитни институции) и минималните задължителни резерви (средствата, които депозитните институции е необходимо да държат в резервите си). Федералният комитет по операциите на откритите пазари (FOMC) следи за покупко-продажбата на американските съкровищни бонове и държавните ценни книжа. Като използва тези три инструмента, Федералният резерв влияе на търсенето и предлагането, средствата които депозитните институции държат във Федералния резерв и регулира основната лихва. Основната лихва е лихвата, по която тези институции заемат средства от Федералния резерв, за да отпуснат средства на други финансови институции, на база престой за една нощ. Промените в основната лихва задвижват верига от събития, които влияят на други краткосрочни лихви, дългосрочните лихви, парите в обръщение, кредитите, а от там и на ред икономически променливи, като безработица, производство цени на стоки и услуги. Федералният комитет по откритие пазарни операции (FOMC) се състои от 12 члена. Те заседават 8 пъти годишно. На тези срещи комитетът разглежда икономическите и финансовите условия, определя конкретните действия по паричната политика и оценява рисковете по дългосрочните цели за ценова стабилност и устойчиво икономическо развитие.
21:00
Изявление на FOMC относно паричната политика
САЩUSD
Период
16.09.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
21:00
Пресконференция на Комитета за операциите на открития пазар към Федералния резерв
САЩUSD
Период
16.09.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Пресконференцията включва прочитане на предварително изготвено резюме, последвано от отговори на въпроси от медиите, като вторите често водят до сериозна волатилност на пазарите.
01:45
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
Нова ЗеландияNZD
Период
Q2
Стойност
-12.2%
Прогноза
-12.8%
Предишна стойност
-1.4% R (-1.6%)
Gross domestic product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) представя приходите на страната, получени от производството в Нова Зеландия. То включва стойността на всички стоки и услуги, произведени от новозеландците, а атака също и от чуждестранните компании, намиращи се на територията на Нова Зеландия. Това е процентна промяна спрямо предходното тримесечие.
01:45
Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г
Нова ЗеландияNZD
Период
Q2
Стойност
-12.4%
Прогноза
-13.3%
Предишна стойност
-0.1% R (-0.2%)
Gross domestic product (GDP). Брутният вътрешен продукт (БВП) представя приходите на страната, получени от производството в Нова Зеландия. То включва стойността на всички стоки и услуги, произведени от новозеландците, а атака също и от чуждестранните компании, намиращи се на територията на Нова Зеландия. Това е процентна промяна спрямо съответното тримесечие на предходната година.
04:30
Брой заети (промяна) м/м
АвстралияAUD
Период
Август
Стойност
111.0
Прогноза
-50.0
Предишна стойност
114.7
The Employment Change indicator. Този индикатор измерва новите работни места, създадени в австралийската икономика през предходния месец. Потребителските разходи са тясно свързани с откриването на нови работни места, тъй като се предполага тези, които са наети да харчат повече (и да връщат повече средства обратно в икономиката) отколкото тези, които не са. Нивото на заетост и създаването на нови работни места влияе върху икономическия ръст и по тази причина нарастващите стойности биха довели до положително влияние върху националната валута.
04:30
Ниво на безработица
АвстралияAUD
Период
Август
Стойност
6.8%
Прогноза
7.7%
Предишна стойност
7.5%
Unemployment Rate. Представлява броят на безработните изразен като процент от работната сила. Работна сила: общият брой на заетите и безработните. Трудово заети са всички над 15 години, които за времето на проучването са били наети на работа за един час или повече и са получили възнаграждение за това. Безработни се считат всички над 15 години, които са били без работа по време на проучването, като същевременно активно са търсили такава (почасова или на пълен работен ден, включително търсене по обяви, телефон, реклами за работа или са вписани в регистър за безработни) и са били работоспособни по същото време.
04:30
Ниво на участие в трудовия процес
АвстралияAUD
Период
Август
Стойност
64.8%
Прогноза
64.7%
Предишна стойност
64.7%
Participation Rate. Представлява отношението между работната сила и обема на трудоспособното население. Работната сила е сумата от трудово заетите и безработните, но активно търсещи работа. Нивото на участие в трудовия процес посочва колко от трудоспособното население има желание и възможност да работи. Индикаторът показва трудовия потенциал и условията на труд в Австралия.
07:30
Изявление на Bank of Japan относно паричната ѝ политика
ЯпонияJPY
Период
17.09.2020
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Започни да търгуваш сега