Икономически календар

Час
Валута
Държава
Влияние
Индикатори / Събития
Период
Стойност
Прогноза
Предишна стойност
08:00
SEK
Швеция
Ниво на безработица
Април
8.2%
-
8.4%
08:00
JPY
Япония
Индекс на съвпадащите индикатори
Март
3.2
-
-1.7 R (-1.8)
08:00
JPY
Япония
Индекс на водещите индикатори
Март
4.3
-
0.6
09:00
GBP
Великобритания
Промишлено производство м/м
Март
1.8%
1.0%
1.0%
09:00
GBP
Великобритания
Търговски баланс със страните извън Европейския съюз
Март
-6.55 млрд. GBP
-3.50 млрд. GBP
-5.14 млрд. GBP R (-10.73 млрд. GBP)
09:00
GBP
Великобритания
Промишлено производство г/г
Март
4.8%
3.8%
-4.2%
09:00
GBP
Великобритания
Индустриално производство г/г
Март
3.6%
2.8%
-3.5%
09:00
GBP
Великобритания
Производство в строителния сектор г/г
Март
6.0%
0.1%
-3.3%
09:00
GBP
Великобритания
Производство в строителния сектор м/м
Март
5.8%
0.6%
2.3% R (1.6%)
09:00
NOK
Норвегия
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
Q1
-0.6%
-0.4%
0.8% R (0.6%)
09:45
EUR
Франция
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
Април
0.2%
0.3%
0.7% R (0.3%)
09:45
EUR
Франция
Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г
Април
1.6%
1.7%
1.4% R (1.7%)
09:45
EUR
Франция
Индекс на потребителските цени м/м
Април
0.1%
-
0.6%
10:30
SEK
Швеция
Индекс на потребителските цени м/м
Април
0.2%
0.2%
0.2%
10:30
SEK
Швеция
Индекс на потребителските цени г/г
Април
2.2%
2.2%
1.7%
12:00
EUR
Еврозона
Индустриално производство м/м
Март
0,1%
0,7%
-1,2% R (-1.0%)
12:00
EUR
Еврозона
Индустриално производство г/г
Март
10.9%
11.6%
-1.8% R (-1.6%)
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на потребителските цени м/м
Април
0.9%
0.3%
0.3%
15:30
USD
САЩ
Основен индекс на потребителските цени г/г
Април
3.0%
2.3%
1.6%
15:30
USD
САЩ
Индекс на потребителските цени м/м
Април
0.8%
0.2%
0.6%
15:30
USD
САЩ
Индекс на потребителските цени г/г
Април
4.2%
3.6%
2.6%
17:30
USD
САЩ
Запаси от петрол
Седм. до 07.05.2021
484.7 млн. барела
-
485.1 млн. барела
21:00
USD
САЩ
Баланс по Федералния бюджет
Април
-226.0 млрд. USD
-220.0 млрд. USD
-660.0 млрд. USD
Цял ден
CHF
Швейцария
Почивен ден
13.05.2021
 
-
-
Цял ден
NOK
Норвегия
Почивен ден
13.05.2021
 
-
-
Цял ден
SEK
Швеция
Почивен ден
13.05.2021
 
-
-
Цял ден
EUR
Финландия
Почивен ден
13.05.2021
 
-
-
01:45
NZD
Нова Зеландия
Индекс на цените на хранителните продукти м/м
Април
1.1%
-
-
02:01
GBP
Великобритания
Ценови баланс на жилища на RICS
Април
75%
62%
62% R (59%)
02:50
JPY
Япония
Банкови заеми (промяна) г/г
Април
4.8%
-
6.3%
08:00
Ниво на безработица
ШвецияSEK
Период
Април
Стойност
8.2%
Прогноза
-
Предишна стойност
8.4%
Unemployment Rate. От месец март 2005, индикаторът обхваща всички лица в трудоспособна възраст, които през отчетния период не са били наети, но са имали желание да започнат работа и са търсели активно работа през последните четири седмици. Включени са и лицата, очакващи да започнат работа през следващите 3 месеца. Данните от 1976 г. са включвали и студентите, отговарящи на критериите за безработица на международната организация по труда - ILO. Те се включват отново в проучването от октомври 2007 г. Нивото на безработица се изчислява като процентно отношение на безработните лица, спрямо общото ниво на работна сила в страната. Работната сила представлява общата сума на всички наети и безработни лица.
08:00
Индекс на съвпадащите индикатори
ЯпонияJPY
Период
Март
Стойност
3.2
Прогноза
-
Предишна стойност
-1.7 R (-1.8)
Coincident Index. Съставните индекси се използват, за да идентифицират обема на общите производствени дейности, чрез процентното изменение на формиращите го индикатори. Съществуват 3 типа съставни индекса. Индексът на водещите индикатори изпреварва този на съвпадащите индикатори с няколко месеца. Това предимство се използва за прогнозиране на промените в икономиката. Индексът на съвпадащите индикатори изцяло съвпада с бизнес цикъла. Използва се за определяне на текущото състояние на икономиката. Индексът на изоставащите индикатори следва индекса на водещите индикатори с шест месеца закъснение. Използва се за определяне на повратните точки и бизнес циклите в икономиката. На практика, когато индексът на съвпадащите индикатори расте, икономиката е във възходящ цикъл и обратно. Силата на промените в индекса на съвпадащите индикатори се отразява на темпото на развитие на икономиката. В момента, съставният индекс използва 29 различни индикатора: 12 водещи, 11 съвпадащи и 6 изоставащи. Списъкът с използваните индикатори се преразглежда веднъж на всеки пълен цикъл в икономиката. Това е предварителна оценка на показателя.
08:00
Индекс на водещите индикатори
ЯпонияJPY
Период
Март
Стойност
4.3
Прогноза
-
Предишна стойност
0.6
Leading Index. Съставните индекси се използват, за да идентифицират обема на общите производствени дейности, чрез процентното изменение на формиращите го индикатори. Съществуват 3 типа съставни индекса. Индексът на водещите индикатори изпреварва този на съвпадащите индикатори с няколко месеца. Това предимство се използва за прогнозиране на промените в икономиката. Индексът на съвпадащите индикатори изцяло съвпада с бизнес цикъла. Използва се за определяне на текущото състояние на икономиката. Индексът на изоставащите индикатори следва индекса на водещите индикатори с шест месеца закъснение. Използва се за определяне на повратните точки и бизнес циклите в икономиката. На практика, когато индексът на съвпадащите индикатори расте, икономиката е във възходящ цикъл и обратно. Силата на промените в индекса на съвпадащите индикатори се отразява на темпото на развитие на икономиката. В момента, съставният индекс използва 29 различни индикатора: 12 водещи, 11 съвпадащи и 6 изоставащи. Списъкът с използваните индикатори се преразглежда веднъж на всеки пълен цикъл в икономиката. Това е предварителна оценка на показателя.
09:00
Промишлено производство м/м
ВеликобританияGBP
Период
Март
Стойност
1.8%
Прогноза
1.0%
Предишна стойност
1.0%
Manufacturing Production. Промишленото производство покрива 13 подсектора на индустрията. Информацията за тях се получава чрез месечно проучване относно производството като цяло. Това е широко използван краткосрочен индикатор, даващ сигнали за развитието на 79.3% от цялото индустриално производство във Великобритания. Изразен е като процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Търговски баланс със страните извън Европейския съюз
ВеликобританияGBP
Период
Март
Стойност
-6.55 млрд. GBP
Прогноза
-3.50 млрд. GBP
Предишна стойност
-5.14 млрд. GBP R (-10.73 млрд. GBP)
Trade Balance Non EU. Измерва търговията на Великобритания със страните извън ЕС. Показателят се изчислява в милиарди паунда и представлява разликата между стойността на експорта към страните извън ЕС и стойността на импорта от тях. Положителни стойности означават излишък, а отрицателни - дефицит. Стойността на търговския баланс на Великобритания със страните извън ЕС е с около 30% по-нисък от този, със страните вътре в ЕС.
09:00
Промишлено производство г/г
ВеликобританияGBP
Период
Март
Стойност
4.8%
Прогноза
3.8%
Предишна стойност
-4.2%
Manufacturing Production. Промишленото производство покрива 13 подсектора на индустрията. Информацията за тях се получава чрез месечно проучване относно производството като цяло. Това е широко използван краткосрочен индикатор, даващ сигнали за развитието на 79.3% от цялото индустриално производство във Великобритания. Изразен е като процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Индустриално производство г/г
ВеликобританияGBP
Период
Март
Стойност
3.6%
Прогноза
2.8%
Предишна стойност
-3.5%
Industrial Production index. Индексът измерва обема на производството в промишлеността, минодобива заедно с кариерите и в енергийната индустрия, които покриват 18% от икономиката на Великобритания през 2003 г. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:00
Производство в строителния сектор г/г
ВеликобританияGBP
Период
Март
Стойност
6.0%
Прогноза
0.1%
Предишна стойност
-3.3%
Construction Output. Индексът измерва месечното производство в строителството в частния и публичния сектор. Тези данни са основен компонент в брутния вътрешен продукт. Показва процентна промяна спрямо съответния период на предходната година.
09:00
Производство в строителния сектор м/м
ВеликобританияGBP
Период
Март
Стойност
5.8%
Прогноза
0.6%
Предишна стойност
2.3% R (1.6%)
Construction Output. Индексът измерва месечното производство в строителството в частния и публичния сектор. Тези данни са основен компонент в брутния вътрешен продукт. Показва процентна промяна спрямо предходния месец.
09:00
Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м
НорвегияNOK
Период
Q1
Стойност
-0.6%
Прогноза
-0.4%
Предишна стойност
0.8% R (0.6%)
Gross Domestic Product (GDP). Показателят измерва общия обем продукция, произведена в страната. Той включва добавената стойност при всички пазарно ориентирани бизнес дейности, както и в сектора на публичната администрация, неправителствените организации и производство за собствени цели. Това е процентно изменение спрямо предходното тримесечие.
09:45
Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м
ФранцияEUR
Период
Април
Стойност
0.2%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.7% R (0.3%)
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, съгласно концепцията за националните сметки на Европейската система от сметки, на базата на финалните парични разходи на домакинствата. HICP е месечен ценови индекс, който е разработен да осигури сравнение на инфлацията между различните страни, чрез хармонизиране на елементите от потребителската кошница. Той обхваща всички нива на нетните домакински разходи, освободени от търговски отстъпки, възстановяване на разходите или субсидиите. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
09:45
Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г
ФранцияEUR
Период
Април
Стойност
1.6%
Прогноза
1.7%
Предишна стойност
1.4% R (1.7%)
Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) е статистически индикатор, чиято цел е да осигури данни за общото измерване на инфлацията, съгласно концепцията за националните сметки на Европейската система от сметки, на базата на финалните парични разходи на домакинствата. HICP е месечен ценови индекс, който е разработен да осигури сравнение на инфлацията между различните страни, чрез хармонизиране на елементите от потребителската кошница. Той обхваща всички нива на нетните домакински разходи, освободени от търговски отстъпки, възстановяване на разходите или субсидиите. Това е процентна промяна спрямо съответния месец, година по-рано.
09:45
Индекс на потребителските цени м/м
ФранцияEUR
Период
Април
Стойност
0.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
0.6%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е официален инструмент за измерване на инфлацията. Той осигурява данни за средната промяна в цените на продуктите, потребявани от домакинствата между 2 определени периода. Обединява в обща база движенията на цените на подобните продуктови групи. Индексът на потребителските цени обхваща всички стоки и услуги, потребявани на френска територия от местните домакинства, както и чуждестранните лица (например туристите). Изключение правят стоките и услугите попадащи в секторите на хазарта, частните лекарски услуги, както и застраховките живот. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
10:30
Индекс на потребителските цени м/м
ШвецияSEK
Период
Април
Стойност
0.2%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.2%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е най-разпространеният модел за измерване на промените в потребителските цени. Използва се за измерване на инфлацията и други изчисления. Когато CPI се използва за изчисления, се взимат конкретните стойности на индекса, а не на инфлацията. CPI показва развитието на средните потребителски цени за частния сектор. Показателите отчитат реалните цени, които потребителите заплащат, като в тях участва ДДС и субсидиите. Преките данъци и социалните придобивки не са включени при изчисляването му. Тъй като на практика е много трудно да се включат цените на абсолютно всички стоки и услуги, които се потребяват, се взима представителна извадка от стоки, включени в потребителска кошница, наречена "представителни продукти". Относителната степен на важност между "представителните продукти" се изчислява чрез даването им на тежест. Тя показва колко голям дял заема съответния продукт в общият дял от частното потребление. Това е процентно изменение спрямо предходния месец.
10:30
Индекс на потребителските цени г/г
ШвецияSEK
Период
Април
Стойност
2.2%
Прогноза
2.2%
Предишна стойност
1.7%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени е най-разпространеният модел за измерване на промените в потребителските цени. Използва се за измерване на инфлацията и други изчисления. Когато CPI се използва за изчисления, се взимат конкретните стойности на индекса, а не на инфлацията. CPI показва развитието на средните потребителски цени за частния сектор. Показателите отчитат реалните цени, които потребителите заплащат, като в тях участва ДДС и субсидиите. Преките данъци и социалните придобивки не са включени при изчисляването му. Тъй като на практика е много трудно да се включат цените на абсолютно всички стоки и услуги, които се потребяват, се взима представителна извадка от стоки, включени в потребителска кошница, наречена "представителни продукти". Относителната степен на важност между "представителните продукти" се изчислява чрез даването им на тежест. Тя показва колко голям дял заема съответния продукт в общият дял от частното потребление. Това е процентно изменение спрямо съответния месец на предходната година.
12:00
Индустриално производство м/м
ЕврозонаEUR
Период
Март
Стойност
0,1%
Прогноза
0,7%
Предишна стойност
-1,2% R (-1.0%)
Industrial Production. Индустриалното производство е индикатор на бизнес цикъла, който показва активността и развитието в индустрията като цяло. Измерва промяната в обема на производството за определен период от време. Информация за индустриалното производство се набира чрез специализирани проучвания, които за членовете на ЕС се наричат Prodcom. Те покриват между 5 000 и 6 000 продукта. Това е процентна промяна спрямо предходния месец.
12:00
Индустриално производство г/г
ЕврозонаEUR
Период
Март
Стойност
10.9%
Прогноза
11.6%
Предишна стойност
-1.8% R (-1.6%)
Industrial Production. Индустриалното производство е индикатор на бизнес цикъла, който показва активността и развитието в индустрията като цяло. Измерва промяната в обема на производството за определен период от време. Информация за индустриалното производство се набира чрез специализирани проучвания, които за членовете на ЕС се наричат Prodcom. Те покриват между 5 000 и 6 000 продукта. Това е процентна промяна спрямо съответния месец на предходната година.
15:30
Основен индекс на потребителските цени м/м
САЩUSD
Период
Април
Стойност
0.9%
Прогноза
0.3%
Предишна стойност
0.3%
Core Consumer Price Index (CPI). Бюрото по труда също така изготвя и публикува индекси за специални съвкупности, като цените на енергийните източници, които са заложени в схемата на класификация. Всички цени, с изключение на тези, за храна и енергия се използват при изчисляване на основния индекс на потребителските цени. Цените за храна и енергия са двата най-волатилни компонента в индекса на потребителските цени. Поради тази причина, много анализатори предпочитат да използват именно основната инфлация за своите цели. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Основен индекс на потребителските цени г/г
САЩUSD
Период
Април
Стойност
3.0%
Прогноза
2.3%
Предишна стойност
1.6%
Core Consumer Price Index (CPI). Бюрото по труда също така изготвя и публикува индекси за специални съвкупности, като цените на енергийните източници, които са заложени в схемата на класификация. Всички цени, с изключение на тези, за храна и енергия се използват при изчисляване на основния индекс на потребителските цени. Цените за храна и енергия са двата най-волатилни компонента в индекса на потребителските цени. Поради тази причина, много анализатори предпочитат да използват именно основната инфлация за своите цели. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
15:30
Индекс на потребителските цени м/м
САЩUSD
Период
Април
Стойност
0.8%
Прогноза
0.2%
Предишна стойност
0.6%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени изследва промяната в цените на определен кръг стоки в различни категории на потребителските разходи, като храна, облекла, наеми и медицинско обслужване, от които хората не могат да се лишат в ежедневието си. Показателят обхваща потребителския сектор от икономиката на САЩ. От него са изключени инвестиционните разходи, например в акции, облигации, недвижимо имущество и бизнес разходи. Застраховките живот, също са изключени от схемата, въпреки че здравните застраховки, застраховките върху недвижимото имущество и транспортни средства присъстват в проучването. Покупките на домове, предмети с антикварна стойност и такива с цел колекциониране, се разглеждат като инвестиционни разходи, поради което са изключени от проучването. При съставянето на индекса, градската територия на САЩ е разделена на 38 географски области, наречени индекс райони, като всички стоки и услуги, поръчвани от населението са разделени в 211 категории. Изразява се като процентно изменение спрямо предходния месец.
15:30
Индекс на потребителските цени г/г
САЩUSD
Период
Април
Стойност
4.2%
Прогноза
3.6%
Предишна стойност
2.6%
Consumer Price Index (CPI). Индексът на потребителските цени изследва промяната в цените на определен кръг стоки в различни категории на потребителските разходи, като храна, облекла, наеми и медицинско обслужване, от които хората не могат да се лишат в ежедневието си. Показателят обхваща потребителския сектор от икономиката на САЩ. От него са изключени инвестиционните разходи, например в акции, облигации, недвижимо имущество и бизнес разходи. Застраховките живот, също са изключени от схемата, въпреки че здравните застраховки, застраховките върху недвижимото имущество и транспортни средства присъстват в проучването. Покупките на домове, предмети с антикварна стойност и такива с цел колекциониране, се разглеждат като инвестиционни разходи, поради което са изключени от проучването. При съставянето на индекса, градската територия на САЩ е разделена на 38 географски области, наречени индекс райони, като всички стоки и услуги, поръчвани от населението са разделени в 211 категории. Изразява се като процентно изменение спрямо съответния месец, година по-рано.
17:30
Запаси от петрол
САЩUSD
Период
Седм. до 07.05.2021
Стойност
484.7 млн. барела
Прогноза
-
Предишна стойност
485.1 млн. барела
Crude Oil Inventories (The Weekly Petroleum Status Report - WPSR). Данните осигуряват информация относно доставките и цените на петрола и петролните продукти за база, с цел от тези данни да се изработват бъдещи прогнози. Запасите на петрол включват вътрешните, както и тези, преминали митническо оформяне чужди петролни запаси, намиращи се в рафинерии, тръбопроводи, резервоари или на път към рафинериите. Запасите не включват петрола от Стратегическия държавен резерв. Данните се събират от компаниите на седмична база, до петък 12:00 GMT. Те се разпространяват по електронен път след 15:30 GMT всяка сряда. 1 американски барел = 42 американски галона или 159 литра.
21:00
Баланс по Федералния бюджет
САЩUSD
Период
Април
Стойност
-226.0 млрд. USD
Прогноза
-220.0 млрд. USD
Предишна стойност
-660.0 млрд. USD
Federal Budget Balance. Месечният бюлетин относно приходите и разходите на правителството на САЩ (MTS)се изготвя от Службата за финансовото управление към Министерството на финансите, след одобрението му от помощник-секретаря на Държавната хазна. Бюлетинът обхваща финансовите дейности на Федералното правителство и извън бюджетните дейности, провеждани в съответствие с бюджета на правителството на САЩ, т.е. приходи и разходи на средства, дефицит или излишък, което означава покриване на дефицита или разпределяне на излишъка. Основните източници на информация включват счетоводни данни, предоставени от Федерални източници, данъчните и Регионалните структури на FED.
Цял ден
Почивен ден
ШвейцарияCHF
Период
13.05.2021
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Цял ден
Почивен ден
НорвегияNOK
Период
13.05.2021
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Цял ден
Почивен ден
ШвецияSEK
Период
13.05.2021
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Цял ден
Почивен ден
ФинландияEUR
Период
13.05.2021
Стойност
 
Прогноза
-
Предишна стойност
-
01:45
Индекс на цените на хранителните продукти м/м
Нова ЗеландияNZD
Период
Април
Стойност
1.1%
Прогноза
-
Предишна стойност
-
Food Price Index (FPI). Индексът на цените на хранителните продукти (FPI) измерва темпа на промяна на цените на фиксирана кошница от хранителни стоки, които се купуват от домакинствата. FPI има за цел да измерва промени в цените на едни и същи артикули (по отношение на търговска марка и съответните подробности) във всеки търговски обект за определен период от време. Показва процентна промяна спрямо предходния месец.
02:01
Ценови баланс на жилища на RICS
ВеликобританияGBP
Период
Април
Стойност
75%
Прогноза
62%
Предишна стойност
62% R (59%)
RICS House Price Balance. Ценовият баланс на RICS е индикатор за разходите за жилища във Великобритания. Той се базира на мнението на анкетираните относно състоянието на пазара на недвижими имоти. Изчислява се като разлика между процента от запитаните, отговорили, че според тях цените на жилища ще нарастват и тези, които мислят, че ще поевтиняват. Повишение в цените на жилищата означава по-силен пазар на недвижими имоти и като цяло е в унисон с икономическите цикли на подем на икономиката. Публикува се от RICS - The Royal Institution of Chartered Surveyors.
02:50
Банкови заеми (промяна) г/г
ЯпонияJPY
Период
Април
Стойност
4.8%
Прогноза
-
Предишна стойност
6.3%
Bank Lending. Заемите обхващат средствата, предоставени от финансовите институции на заематели за бизнес дейности и други цели. Целта на индикатора е да събира информация за заемите, които допринасят за икономическата дейност на страната. Тези заеми се предоставят на жителите от вътрешни банки и шинкин банки. Тъй като целта е събиране на информация за заемите, които допринасят за икономическата дейност на частния нефинансов сектор, заемите, отпускани на финансови институции и на централното правителство, се изключват. Индикаторът показва процентна промяна спрямо съответния период на предходната година.

Настоящата информация не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като препоръка за сключване на сделки. Трейдинг 212 не носи отговорност за последствията, до които може да доведе нейната употреба. Текстовете имат информационна цел и няма гаранция за точността и пълнотата на съдържанието. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Моля, имайте предвид, че търговията с договори за разлика носи висок риск от загуба.

Започни да търгуваш сега