Молбите за помощи за безработни за седмицата до 10.12.2020 са 885 000, очакваше се да достигнат 800 000. Trader.bg припомня, че показателят бе 853 000 за предходния период.