Инструменти за търговия

 • Trading 212
 • Trading 212

  Всички акции

  Инструмент
  Компания
  ISIN
  Минимално търгувано количество
  Борса
  Време за търговия (GMT)
  KID
  VALPQ
  1COV
  1GIS
  1MCS
  1PAS
  1SI
  2AAP
  2AMD
  2AME
  2AMZ
  2B76
  2B7F
  2B7K
  2BAB
  2BAE
  2CIT
  2CRM
  2FB
  2GOO
  2GS
  2JPM
  2MCL
  2MSF
  2MU
  2MUE
  2MX
  2NFL
  2NVD
  2PAL
  2STE
  2STS
  2TSE
  2TSL
  2TWE
  2TWT
  2UBE
  2UBR
  2UKL
  2UKS
  2VIS