Инструменти за търговия

 • Trading 212
 • Trading 212

  Всички акции

  Инструмент
  Компания
  ISIN
  Минимално търгувано количество
  Борса
  Време за търговия (GMT)
  KID
  VALPQ
  1AAP
  1ABN
  1AMZ
  1BID
  1COI
  1COV
  1FB
  1GIS
  1GOO
  1JD
  1MCS
  1MSF
  1NFL
  1NIO
  1PAS
  1PDD
  1PLT
  1PLU
  1QZ
  1SE
  1SHO
  1SI
  1TSL
  1U1
  2AAP
  2AMD
  2AME
  2AMZ
  2B76
  2B7F
  2B7K
  2BAB
  2BAE
  2CIT
  2CRM
  2FB
  2GOO
  2GS
  2JPM