ISA Декларация

Кандидатствам за Индивидуална спестовна сметка (ISA) за акции и дялове за данъчната година от 6 априлl 2021 г. до 5 април 2022 г. и за всяка последваща данъчна година, според необходимото.

Декларирам, че:

  • Всички настоящи и бъдещи абонаменти принадлежат на мен;
  • Имам навършени 18 години;
  • Не съм се абонирал/а и няма да се абонирам над предвидения максимален лимит за абонаменти за парична ISA сметка, ISA сметка за акции и дялове, ISA сметка за иновативни финанси и пожизнена ISA сметка през посочената данъчна година;
  • Не съм се абонирал/а и няма да се абонирам за друга ISA сметка за акции и дялове през същата данъчна година, през която съм абониран/а за тази ISA сметка за акции и дялове;
  • Съм жител на Обединеното кралство за целите на данъчното облагане или, ако не съм такъв, аз или изпълнявам задължения, които според Раздел 28 на Закона за подоходния данък (Доходи и пенсии) от 2003 (Служители на Короната, служещи в чужбина), се разглеждат като изпълнявани в Обединеното кралство, или съм женен/омъжена, или в гражданско партньорство*, с лице, което изпълнява такива задължения.

Ще увядомя Trading 212 UK Limited, ако престана да бъда такъв жител или да изпълнявам такива задължения, или да бъда женен/омъжена, или в гражданско партньорство с лице, което изпълнява такива задължения.

Потвърждавам верността на попълненото заявление. Ще ви уведомя без забавяне за каквито и да е промени в моите данни, засягащи която и да е част от информацията, предоставена в този формуляр.

Също така:

  • Ви упълномощавам да подавате от мое име всякакви молби за данъчни облекчения във връзка с моите ISA инвестиции;
  • Ви упълномощавам да съхранявате моите парични абонаменти, ISA инвестиции, лихви, дивиденти и всички други права или постъпления по отношение на тези инвестиции и други парични средства;
  • Прочетох и се съгласявам с условията на Trading 212 UK Limited и горната декларация, свързана с ISA ивестицията.

* Двойки, регистрирани по Закона за съвместното съжителство от 2004 г.

Trading 212 Отпечатай

Започни да търгуваш сега