Trading 212

Открий сметка

Trading 212 Покани Приятел - Правила и условия

Trading 212

Trading 212 Покани Приятел - Правила и условия

Въведение

Вече сте запознати с предимствата на нашата платформа за търговия. Помогнете и на приятелите си да направят правилния избор, като ги поканите да се присъединят към Trading 212. И вие, и вашите приятели ще бъдете възнаградени с безплатна акция!

С участието си в тази Кампания и Вие, и лицето, което сте поканили (вашия Реферал), приемате посочените по-долу условия. Можете да намерите повече информация и отговори на често задавани въпроси в нашия Помощен център.

Определения

"Референт" или "Вие" - съществуващ клиент на Trading 212 Invest/ISA, на когото е предоставен промоционален линк за споделяне с други лица с цел участие в Кампанията;

"Реферал" - физическо лице, което е влязло в нашия уебсайт или мобилно приложение и е регистрирало сметка, след като е използвало промоционалния линк на Референта; или физическо лице, което е въвело кода на Референта в приложението/платформата, непосредствено след откриването на сметката си, след като е покрило изброените тук критерии за участие;

"Референт" и "Реферал" - заедно наричани "Участници" или поотделно "Участник";

"Безплатна акция" - всеки и всички финасови инструменти, базирани на акции, прехвърлени от Trading 212 както на Референта, така и на Реферала, като награда, съгласно Условията на кампанията; или паричната стойност на такива финансови инструменти, базирани на акции, когато Trading 212 не е в състояние да предостави самата акция;

"Избрани държави" - списък от държави, който подлежи на промени без предварително известие. Този списък в момента включва следните държави: Обединеното Кралство, Ирландия, Германия, Нидерландия, Австрия, Люксембург, Лихтенщайн;

"Trading 212", "Нас" или "Ние" - Trading 212 UK Limited, оторизирана от FCA инвестиционна фирма с номер на лиценз 609146 и Trading 212 Markets Limited, оторизирана от CySEC инвестиционна фирма с номер на лиценз 398/21;

"Условия" - настоящите Правила и условия на промоцията “Покани приятел”, които определят правилата, приложими към настоящата Кампания;

"Кампания" - настоящата промоция "Покани приятел", предназначена за популяризиране на услугите, предоставяни от Trading 212.

Относно Кампанията

Всяко физическо лице, независимо дали е активен или потенциален клиент (т.е. Референт или Реферал), което пребивава в някоя от Избраните държави, може да участва в настоящата Кампания и да спечели Безплатна акция, ако спазва и изпълнява изискванията, посочени в настоящите Условия.

Наградните акции се избират на случаен принцип и са уникални за всеки участник, като стойността им е до 100 Евро (тя ще бъде превалутирана във валутата на сметката на Участника, ако е различна). В редките случаи, когато изпитваме затруднения да предоставим на Участниците финансов инструмент, базиран на акции, като Безплатна акция, си запазваме правото вместо това да предоставим на Участниците паричната стойност на този инструмент, която ще бъде отразена като парични средства в сметката на Участника при Нас. Паричната стойност се определя към датата, на която се разпределя наградата.

Настоящата Кампания ще бъде активна в следния период от време: 17/09/2021, 00:00 GMT до 22/10/2021, 00:00 GMT (‘Периодът на Кампанията’).

Тази Кампания се ограничава до първите двадесет (20) Реферала за Референт, които успешно са се превърнали в активни клиенти, отговарящи на условията за получаване на Безплатна акция. В случаите, когато Референта надхвърли този праг, той може да продължи да споделя промоционалния си линк, но само Рефералите имат право да получат Безплатна акция. Всеки Референт, който надхвърли горния праг, но желае да продължи да получава компенсация за своята популяризираща дейност, може да стане Филиал на Trading 212, при условие че получи нашето съгласие. Повече информация за това как да направите това ще бъде предоставена през следващите седмции.

Стъпки, които следва да бъдат предприети

За да можете Вие и Вашият приятел да получите Безплатна акция, първо трябва да споделите своя промоционален линк с Вашия приятел. След като Вашият приятел влезе в нашия уебсайт чрез Вашия промоционален линк, той трябва да регистрира сметка при Нас. След като регистрацията бъде завършена, Вашият приятел се счита за Ваш Реферал. Продължавайки по-нататък, Вашият приятел, вече Реферал, също трябва да:

 • - регистрира сметка в Trading 212 за първи път;
 • - бъде успешно приет и проверен от Нас, в съответствие с нашите изисквания за приемане на клиенти;
 • - депозира сума, равна или по-голяма от минималната, посочена в нашите Условия за търговия (‘Минимален депозит’).

В случай, че промоционалният линк не се зарежда или че Вашият приятел се е регистрирал без да използва Вашия промоционален линк, все още имате шанс да получите акция! Другият начин Вашият приятел да участва в Кампанията е да въведе Вашия код на Референта в приложението (или платформата) веднага след като открие сметката си.

Моля, обърнете внимание, че ако някой Участник не е покрил или само частично е покрил дадено изискване в настоящите Условия, няма да има право да получи Безплатна акция.

Получаване на наградите

Ще получите Безплатната акция в срок от 3 (три) работни дни след успешно извършване на описаните по-горе стъпки и изпълнение на всички необходими условия. Този период може да се удължи по наша собствена преценка, поради технически или други проблеми. Ако имате и Invest, и ISA сметка при нас, Безплатната акция ще бъде начислена към сметката, в която е направен първи депозит.

Имате право да откажете която и да е Безплатна акция в рамките на 24 часа от получаването ѝ, като се свържете с нас на https://helpcentre.trading212.com/hc/en-us/requests/new. Нямате право на нова Безплатна акция в замяна на отказана такава.

Всички Реферали получават Безплатната акция след успешна регистрация и внасяне на Минимален депозит. Ако Рефералът има и Invest, и ISA сметка при Нас и участва чрез регистриране през промоционалния линк, Безплатната акция се получава в сметката, в която първо е направен Минималния депозит. Ако Рефералът участва чрез въвеждане на кода на Референта, Безплатната акция ще бъде получена в сметката, от която е въведен този код, независимо къде е направен първият депозит.

Паричната стойност на Безплатната акция подлежи на 30-дневен период на замразено теглене (тегленето на нейната стойност няма да бъде възможно през този период), който е уникален за всяка отделна Безплатна акция („Заключване“). Заключването не се отразява по никакъв начин на други акции, които Участникът притежава. В случай че Участник е продал Безплатната акция на загуба (за по-малка стойност от тази в момента на придобиването ѝ), единствено сумата, получена от продажбата, ще бъде обект на Заключване. В случай че Участник е получил парична сума за Безплатна акция, тази сума също подлежи на Заключване.

Дисквалификация

Вие и Вашият Реферал нямате право да получавате Безплатни акции (или може да Ви бъде отнета Безплатна акция или паричната ѝ стойност, която вече Ви е била дадена), ако Вие или Вашият Реферал извършите някое от следните действия, но не само:

 • - нарушаване, манипулиране или неспазване на което и да е Условие, представено тук, или на всяко друго условие от Общите условия за услуга, свързана с търговия с акции и/или Допълнителните условия за Индивидуална спестовна сметка за акции и дялове, или които и да е други условия от Правните документи, с които сте се съгласили по време на регистрация, както е приложимо;
 • - невлизане в сметката в Trading 212 за три последователни месеца по което и да е време след получаване или продажба на Безплатната акция от Участника (което се случи последно);
 • - Вашият Реферал не изпълни която и да е от горепосочените стъпки;
 • - Вашият Реферал затвори своята сметка веднага след получаване на Безплатната акция.

Ако смятаме, че участвате в измама или материална злоупотреба посредством тази Кампания, или участвате в дейност, която може да навреди на репутацията на Trading 212, можем по наша преценка да предприемем действия, които сметнем за нужни при тези обстоятелства.

Други

 1. С участието си в Кампанията Референтът и Рефералът приемат и се съгласяват да спазват настоящите Условия.
 2. Участието в Кампанията не представлява и не се счита, че представлява каквато и да е форма на партньорство, асоциация или съвместно предприятие между Участниците и Trading 212.
 3. Можем, по свое усмотрение, да спрем, прекратим или променим тези Условия, без предварително известие.
 4. Настоящите условия са публикувани на нашия уебсайт на английски език и всеки превод е само спомагателен такъв.
 5. Поради съображения за поверителност не можем да предоставим информация за състоянието на сметката или регистрацията на друг Участник.
 6. Всеки участник носи пълната отговорност за всички данъчни последствия от настоящата Кампания. Ние не поемаме никаква отговорност за никакви данъци, свързани с Безплатната акция.
 7. Ако по някаква причина (напр. конфликт на интереси) даден Участник не може да притежава определена акция, той е длъжен да ни информира за това, преди да участва в Кампанията.
 8. Ще обработваме личните данни на Участниците съобразно нашата Политика за поверителност, която е налична на нашия уебсайт.
 9. За да има право на участие в настоящата Кампания, Участникът трябва да спазва настоящите Условия и всички други условия, които могат да важат за неговата сметка в Trading 212:
 10. - Ако даден Участник е клиент на Trading 212 UK Limited, тази Кампания и нейните условия се ръководят от английското законодателство, а съдилищата в Англия и Уелс имат изключителна юрисдикция за решаване на всякакви спорове по нея;

  - Ако даден Участник е клиент на Trading 212 Markets Limited, тази Кампания и нейните условия се ръководят от кипърското законодателство, а съдилищата в Кипър имат изключителна юрисдикция за решаване на всякакви спорове по нея.

 11. Служителите на Trading 212, включително техните роднини (до трета степен) или други свързани с тях лица, нямат право да участват в настоящата Кампания.

Отпечатай тази страница