Trading 212

Открий сметка

Правила за ползване

Trading 212

Правила за ползване

Правила за използване

Настоящите Условия за използване („Споразумение”) се отнасят за: (i) уеб страниците, (ii) услугите, (iii) съдържанието, (iv) споразуменията и (v) търговската платформа (събирателно наричани „Услугите“), които предоставяме чрез нашия уебсайт www.trading212.com. Съдържанието и информацията, включени в тези Услуги, се предоставят от нас и нашите доставчици-трети страни (събирателно наричани „Доставчици на информация“). Тези Услуги се осигуряват от нас при спазване на общите условия, посочени по-долу.

Споразумение

Използвайки Услугите, вие заявявате, че сте съгласни да се обвържете с условията на настоящото Споразумение. Ако не сте съгласни, вие не трябва да осъществявате достъп до Услугите и следва да прекратите незабавно използването им.

Използване на Услугите

Услугите са предназначени само за ваша лична, нетърговска употреба.

Информацията на този уебсайт не представлява предлагане на нашите Услуги на посетителите на уебсайта, нито препоръка за използването им под каквато и да е било форма.

Използвайки гореспоменатите Услуги, предоставяни от нас, вие приемате и сте съгласни със следното, както и с правилата и точките по-долу:

  1. Забранено е използването, съхраняването, възпроизвеждането, показването, видоизменянето, продажбата, публикуването и разпространението на Услугите без нашето предварително писмено разрешение.
  2. Вие нямате право да използвате Услугите с незаконна и неразрешена цел.
  3. Използването на Услугите изисква умение и преценка, и вие трябва винаги да използвате услугите изцяло и единствено за своя сметка и на свой собствен риск.
  4. Вие отговаряте за всяко твърдение, извършено действие и бездействие, които възникват в нарушение на настоящото Споразумение, докато се използва вашето потребителско име за идентификация (или „потребителско име“) и парола. Вие отговаряте за сигурността и защитата на вашите потребителско име и парола от неразрешено използване и разкриване.
  5. Фактът, че сме ви предоставили Услугите не представлява нито препоръка за сключване на конкретна сделка, нито създаване на представа, че който и да е продукт, описан на уебсайта, е подходящ или пригоден за вас. Много от продуктите, описани в Услугите, представляват значителни рискове, и вие не следва да сключвате сделки, освен ако не сте осмислили напълно всички тези рискове и не сте решили самостоятелно, че такива сделки са подходящи за вас с оглед вашия опит и знания, както и способността ви за поемане на риск.

Интелектуална собственост

Ние си запазваме правата на интелектуална и търговска собственост (в това число патенти, търговски марки, авторски права, промишлени разработки, ноу-хау, търговски тайни, търговски наименования, емблеми, проекти, символи, лозунги и други рекламни материали под всякакви форми, независимо дали са регистрирани или не), които се отнасят за Услугите.

Всяка интелектуална собственост на трета страна, която ние използваме в съдържанието на нашия уебсайт, не следва да се тълкува, че означава, че собственикът на третата страна е свързан по какъвто и да е начин с нас или с нашия бизнес.

Apple, логото на Apple, iPod, iPad, iPod touch и iTunes са търговски марки на Apple Inc, регистрирани в САЩ и други държави. iPhone е търговска марка на Apple Inc. App Store е марка на услуга на Apple Inc.

Android е търговска марка на Google Inc.

Търговската марка BlackBerry® е собственост на Research In Motion Limited и е регистрирана и/или използвана в САЩ и други държави по света.

Windows е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в Съединените американски щати и други държави.

Известия

Може да изпращаме известия на имейл адреса, който сте ни дали. Ваша отговорност е да гарантирате, че ще ни уведомите за всякаква промяна в този имейл адрес. Всяко известие, изпратено от нас на имейл адреса ви, ще се счита за получено в момента на изпращането му.

Отписване от известия по имейл

Ако повече не искате да получавате имейл известия от www.trading212.com, можете лесно да се отпишете, като следвате следните 3 стъпки:

  1. Когато получите известие от www.trading212.com на имейла си, моля, кликнете на линка „notification settings“ в долната част на страницата на имейла;
  2. Влезте в акаунта си;
  3. Просто отбележете известията, които искате да получавате. (Ако вече не искате да получавате никакви известия, просто махнете всички отметки).

Като алтернатива, можете да се отпишете директно от някакъв вид известие, като щракнете върху връзката „отписване от този вид известия“, а след това натиснете бутона „Отписване“.

Отказ и ограничение на отговорността

Не поемаме отговорност за загуби или вреди, претърпени от вас в резултат от използването на този уебсайт или невъзможността ни да подсигурим работата на този уебсайт. Отговорността ни за небрежност и нарушаване на договора в резултат от невъзможността ни да подсигурим работата на този уебсайт или част от него или за всякакви проблеми с този уебсайт е ограничена до максималния размер, допустим по закон, до възстановяването на този уебсайт или на части от него за ваше ползване.

Въпреки че сме изготвили Услугите внимателно, ние не гарантираме тяхната точност или изчерпателност. В случай, че забележите информация на уебсайта или платформата за търговия, която изглежда неточна, не трябва да предприемате каквито и да е било действия въз основа на тази информация, а да се свържете с нас и да ни предоставите обратна връзка относно информацията.

Съдържанието и информацията, включени в нашите Услуги, са предоставени от нас или наши доставчици-трети страни (доставчици на информация, например). Нашите Услуги не са предназначени да предоставят данъчни, правни или инвестиционни съвети и нищо на уебсайта и на платформата за търговия не трябва да се разглежда като препоръка за покупка или продажба на финансов инструмент. Не поемаме отговорност за никакви загуби или вреди, в резултат на действия, предприети вследствие на съдържанието на нашите Услуги (например: мнения по отношение на пазарната стойност на определен финансов инструмент) или за загуби, в резултат на продажба или покупка на финансови инструменти или други въпроси.

Не носим отговорност за информацията, включена в нашите Услуги, която е предоставена от доставчици-трети страни. В случай, че има препращане на нашия уебсайт към уебсайтове на трети страни, не препоръчваме използването на продуктите или услугите на тези уебсайтове на трети страни под никаква форма. Не гарантираме нито пълнотата, нито точността на информацията на тези уебсайтове на трети страни.

Ако Ви е необходима допълнителна информация във връзка със съдържанието на уебсайта, моля свържете се с нас на имейл info@trading212.com

Местни нормативни ограничения

Уебсайтът www.trading212.com е достъпен в цял свят. Въпреки това информацията на този уебсайт не е адресирана към граждани на Съединените американски щати и Канада, и не е предназначена за разпространение сред или използване от лица в държави или юрисдикции, в които подобни разпространение или употреба биха били в противоречие с местното законодателство или нормативна уредба. Отговорност на посетителите на този уебсайте е да проверяват условията на и да спазват всички местни закони или наредби, на които подлежат.

Обратна връзка и отзиви

Ако сте ни оставили обратна връзка чрез чат-формуляра или чрез друго подобно средство, с която ни уведомявате колко полезни за вас са били продуктите или услугите ни, имаме право да използваме тази обратна връзка, за да подобрим нашите бизнес процеси. Нямате право на интелектуална собственост във връзка с каквито и да било модификации, изменения или подобрения, базирани на тази обратна връзка.

Можем да публикуваме всички отзиви, подадени ни чрез нашия чат на живо или по друг начин, и с настоящото се съгласявате, че можем да публикуваме отзива ви, заедно с вашето име и държава, на този уебсайт и на всички други уебсайтове-приемници, които можем периодично да управляваме. Предоставяте ни световно, неограничено, неотменимо и свободно право да използваме, възпроизвеждаме, публикуваме, разпространяваме, излагаме, превеждаме и адаптираме този отзив (цялостно или частично) и/или да го включваме в други произведения във всякакъв друг формат или носител, по наше собствено усмотрение.

Изменения

Докато полагаме всички усилия да гарантираме достоверността на информацията на този уебсайт, но въпреки това тя подлежи на промени, често без предупреждение.

Настоящите условия могат да бъдат изменени от нас по всяко време и вие се съгласявате да продължавате да ги спазвате след изменението им. Ще ви уведомим за тези промени, като публикуваме редактираните условия на този уебсайт. Няма да ви изпращаме отделно известие за тези промени.

Разни

В съответствие с настоящото Споразумение и чрез използването на Услугите, вие потвърждавате и се съгласявате, че за целите на сигурността ние си запазваме правото да записваме всички телефонни разговори, интернет разговори (включително чатове) и всякакви други срещи, проведени между нас.

Предвид голямото разнообразие от устройства, които използват операционната система Android, Trading 212 не може да гарантира, че приложението му за Android би работило безпроблемно на абсолютно всички устройства.

Всякакви претенции, възникнали във връзка с Клиентското споразумение с Trading 212 UK Ltd. и настоящите Условия, се ръководят и тълкуват в съответствие със законите на Англия и Уелс и подлежат на изключителната юрисдикция на съдилищата в Англия и Уелс.

Всякакви претенции, възникнали във връзка с Клиентското споразумение с Trading 212 Ltd. и настоящите Условия, се ръководят и тълкуват в съответствие със законите на Република България и подлежат на изключителната юрисдикция на българските съдилища.

Ако някаква част от настоящите Условия се окаже невалидна или неприложима според законодателството, невалидната или неприложима част ще се счита за премахната или променена по начин, който да запази останалата част от Условията валидни и приложими.

Прекратяване

Имаме право да прекратим използването на уебсайта от вас по собствено усмотрение, в случай че сте нарушили настоящите условия.

Отпечатай тази страница