Стойността на инвестициите Ви може да се покачи или понижи. Възможно е да претърпите загуби. Предходни финансови резултати не гарантират бъдещи такива.

Trading 212

Открий сметка

Твоите средства и лична информация са защитени

Регулирани от CySEC

Trading 212 Markets Ltd. е регистриран в Кипър, упълномощен и регулиран от Кипърската комисия по ценните книжа и борсите, CySEC (Рег. номер: 398/21))

Защита на средства

Всички клиентски парични средства се съхраняват в отделни банкови сметки, като са защитени от Международния фонд за обезщетения (ICF) (Trading 212 Markets Ltd.).

В допълнение към ICF, Trading 212 Markets Ltd. предоставя на своите клиенти безплатна частна застраховка от Lloyd's, предоставяща покритие до 1 милион евро. За повече информация, посети Доказателството за покритие.

Това означава, че в малко вероятния случай на несъстоятелност на Trading 212 Markets Ltd. или в случай на неправомерно поведение, последвано от невъзможност за защита на твоите активи, стойността на тези активи, държани в Trading 212 Markets Ltd. е защитена до максимум 20 000 евро и до 1 милион от Lloyd's of London.

Информацията ти е в безопасност

Редовни тестове за пробиви и сканиране на нашите приложения и цялостна инфраструктура се извършват от американската компания Security Metrics.

Управлението на компанията, финансовите, бизнес и IT процеси и системи се проверяват от Grant Thornton.

Специализиран Център за Управление на Сигурността, работещ 24/7, следи и анализира трафика и сигналите, за да защити нашите клиенти в реално време.

Ние участваме в програма по откриване на бъгове, която възнаграждава проверяващите за предоставените доклади.