Back to top

Často kladené otázky

Jaký je rozdíl mezi režimem s cvičnými a skutečnými penězi?

V režimu se skutečnými penězi obchodujete s opravdovými penězi a měli byste si být vědomi možných rizik. Všechno ostatní je naprosto stejné.

Proč už neexistují oddělené cvičné a reálné účty?

Odstranili jsme složité spravování cvičných a reálných účtů a sloučili je do jednoho. Nyní můžete používat jen jeden účet, který podporuje cvičný i reálný režim, a kdykoli mezi nimi přepínat.

Důležité detaily změn týkajících se stávajících uživatelů:
  • TZměny byly provedeny 18.11.2017.
  • Cvičné a reálné účty, které sdílely stejnou e-mailovou adresu, byly sloučeny do jednoho účtu.
  • Pokud byly vaše účty sloučeny, musíte se přihlásit pomocí hesla ke svému reálnému účtu.
  • Momentální stav a historie všech sloučených účtů jsou zachovány.

Jaké měny přijímáte?

Na webu Trading 212 si můžete založit skutečný účet v měnách CZK, EUR a USD. V těchto měnách přijímáme platby kreditní kartou nebo bankovním převodem.

Je bezpečné vám poslat peníze?

Ano, je to zcela bezpečné. Máme koncesi na makléřství a registraci u regulátora a peníze všech našich klientů jsou uloženy na zvláštním bankovním účtu. Dále jsou peníze všech našich klientů pojištěny u Investorského kompenzačního fondu (Investors Compensation Fund).

K čemu potřebujete kopii mého průkazu totožnosti?

Jakožto koncesovaný makléř na devizovém trhu máme povinnost ověřit totožnost každého klienta podle jeho průkazu totožnosti. Řádné ověření totožnosti slouží také vašemu zabezpečení.

Je bezpečné poslat vám kopii průkazu totožnosti?

Ano, je to zcela bezpečné. Jsme koncesovaným správcem osobních údajů. Veškeré údaje, které nám poskytnete, jsou uchovávány v důvěrnosti a používány pouze k účelům určování totožnosti.

Co je daňové identifikační číslo (DIČ) a kde jej mám najít?

Daňové identifikační číslo (DIČ) je identifikačním číslem pro daňové účely.

V některých zemích je DIČ uváděno na úředních dokladech totožnosti (například občanských průkazech, cestovních pasech, řidičských průkazech) a obvykle odpovídá rodnému číslu.

Příklady: Česká republika (Rodné číslo); Španělsko (DNI); Nizozemsko (Burgerservicenummer/BSN); Norsko (Fødselsnummer nebo D-nummer); Švédsko (Personnummer); Polsko (PESEL); Rumunsko (Cod Numeric Personal); Srbsko (JMBG); Rusko (ИНН); Čína (公民身份号码).

V jiných zemích přidělují DIČ státní orgány subjektům, které předkládají daňové přiznání. V takovém případě je DIČ uváděno na jiných dokladech (například kartě zdravotního pojištění, dokladu o registraci k dani atd.)

Příklad: Spojené království (National Insurance Number); Itálie (Codice fiscale); Francii (Numéro fiscal); Německo (Steuernummer).

V některých zemích není daňovým poplatníkům přidělováno daňové identifikační číslo. Jejich finanční úřady používají o určení totožnosti daňových poplatníků jiné údaje (např. jméno, datum a místo narození, adresu, pohlaví atd.).

Jaká je minimální a maximální velikost účtu?

Minimální částka na účtu je 100 EUR. Nad tuto částku je účet neomezen.

Je možné změnit měnu skutečného účtu?

Za tímto účelem je potřeba založit nový účet v požadované měně a my se postaráme o převod peněz ze starého účtu na nový. Spojte se s naším oddělením technické podpory pomocí tlačítka Chat.

Mohu pokračovat v obchodování, jestliže přijdu o všechny peníze na demo účtu?

Ano, můžete začít znovu od začátku nastavením demo účtu do výchozího stavu přes nabídku Nastavení.

Máte hodně klientů?

Ano, jsme rychle rostoucí mezinárodní makléř a každý měsíc se u nás registrují tisíce nových klientů.

Začneme? Je to ZDARMA a zabere to jenom půl minuty.

Obchodujte v prohlížeči s měnami, zlatem, ropou a smlouvami na rozdíl.

Získejte demo účet 250 000 Kč ZDARMA.

Termínované smlouvy na rozdíl, CFD, jsou produkty s pákovým efektem. Obchodování s CFD nemusí být vhodné pro každého a může způsobit ztrátu veškerého investovaného kapitálu. Proto se ujistěte, že rozumíte všem souvisejícím rizikům. Bližší informace.

Trading 212 je obchodní název, který patří společnostem Trading 212 UK Ltd., Trading 212 CY Ltd. (Dříve: Avus Capital CY Ltd.) a Trading 212 Ltd.

Trading 212 UK Ltd. je společností registrovanou v Anglii a Walesu (registrační číslo 8590005). Trading 212 UK Ltd. je společností schválenou a kontrolovanou Úřadem pro finanční dohled, Financial Conduct Authority (registrační číslo 609146).

Společnost Trading 212 CY Ltd. (Dříve: Avus Capital CY Ltd.) je registrována na Kypru (registrační číslo 343308). Trading 212 CY Ltd. (Dříve: Avus Capital CY Ltd.) je schválena a kontrolována Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzy, Cyprus Securities and Exchange Commission (číslo licence 290/16).

Trading 212 Ltd. je společností registrovanou v Bulharsku (registrační číslo 201659500). Trading 212 Ltd. je společností schválenou a kontrolovanou Úřadem pro finanční dohled, Financial Conduct Authority, (registrační číslo RG-03-0237).

Informace poskytované na našich webových stránkách nejsou určeny osobám s trvalým pobytem ve Spojených státech a nejsou určeny k obdržení ani používání jakoukoliv osobou v jakékoliv zemi nebo soudní působnosti, kde by takové používání bylo v rozporu s tamějšími zákony nebo předpisy.

Varování před riziky
Chat s námi