Návod k technické analýze

Co je technická analýza?

Technická analýza je důležitou metodou, kterou se investoři snaží odhadovat pohyb ceny určité měny. Technická analýza nabízí investorům několik různých způsobů obchodování. Například analýza Fibanocci a teorie Elliottových vln se opírají o teorii Dow, že trhy se vyvíjejí předvídatelným způsobem, v určitých cyklech. Technická analýza se zaměřuje na interpretaci obrazců grafu a vychází z toho, že historické pohyby cen se budou opakovat. Technická analýza zcela ignoruje všechny fundamentální informace a soustředí se výhradně na cenové grafy.

Technici vyhledávají zvláštní obrazce, například známý obrazec hlavy a ramen nebo dvojitý reverzní vrchol, studují ukazatele, například klouzavé průměry, a hledají tvary, například křivky podpory a odporu, kanály a záhadnější útvary jako vlajky a praporky.

Jedním způsobem výkladu grafů jsou dvojité vrcholy a dvojitá dna. Dvojité dno lze na grafu poznat jako písmeno W. Teoreticky měna nespadne pod oba nejnižší body písmene W.

Útvar dvojitého dna (W)Útvar dvojitého dna (W)

Dvojité dno označuje cenu, při které přestává kurz měny klesat a začne stoupat, jakmile dojde na úroveň podpory. Dvojitý vrchol představuje to, co se nazývá úroveň odporu, nad kterou nemůže kurz měny dále růst. Vypadá jako písmeno M.

Útvar dvojitého vrcholu (M)Útvar dvojitého vrcholu (M)

Investoři obvykle nakupují po vytvoření písmena W a prodávají při vytvoření písmena M.

Proč technická analýza funguje? Pokud dostatek lidí sleduje stejnou křivku vývoje, a pokud se dostatek lidí zaměřuje na stejnou hladinou podpory, dojde při dosažení této úrovně podpory k reakci. Mohli bychom udělat závěr, že technická analýza funguje proto, že řada lidí se jí řídí a tak sami naplňují předpověď obchodování.

Ještě nemáte účet?

Váš kapitál je ohrožen.

Chat s námi
Obchodování se smlouvami na rozdíl (CFD) s sebou nese vysoké riziko ztráty.
Varování před riziky
Obchodování se smlouvami na rozdíl (CFD) s sebou nese vysoké riziko ztráty.