Ειδήσεις

07:30

Canada: Retail Sales m/m: 0.4%

July Retail Sales are 0.4% on a monthly base, it was expected to be 0.1% versus 0.1% previously.

07:30

Canada: Consumer Price Index y/y: 1.4%

August CPI (Consumer Price Index) is 1.4% on a yearly base, it was expected to be 1.5% versus 1.2% previously.

07:30

Canada: Consumer Price Index m/m: 0.1%

August CPI (Consumer Price Index) is 0.1% on a monthly base, it was expected to be 0.2% versus 0.0% previously.

07:30

Canada: Core Consumer Price Index y/y: 0.9%

August Core CPI (Consumer Price Index) is 0.9% on a yearly base, it was expected to be % versus 0.9% previously.

02:30

Germany: Advance Services PMI: 55.6

September Advance Services PMI (Purchasing Managers' Index) is 55.6 points, it was expected to be 53.8 points versus 53.5 points previously.

02:30

Germany: Advance Manufacturing PMI: 60.6

September Advance Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index) is 60.6 points, it was expected to be 59.0 points versus 59.3 points previously.

01:45

France: Flash Gross Domestic Product q/q: 0.5%

First estimate of Gross Domestic Product (GDP) for the second quarter is 0.5% on a quarterly base, it was expected to be 0.5% versus 0.5% previously.

Αυτές οι πληροφορίες δεν συνιστούν συμβουλές για επενδύσεις, συστάσεις ή προτροπές για αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών μέσων. Η Avus Capital δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών και για οποιεσδήποτε επιπτώσεις που ενδεχομένως προκύψουν από αυτήν. Δεν παρέχεται ρητή εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Κατά συνέπεια, κάθε πρόσωπο που ενεργεί επί τη βάσει αυτών των πληροφοριών, ενεργεί αποκλειστικά με δική του/της ευθύνη. Σας ενημερώνουμε ότι η πραγματοποίηση συναλλαγών CFD (Συμβάσεων επί Διαφοράς) ενέχει σημαντικό ρίσκο ζημίας.

Ειδοποίηση κινδύνου
Συνομιλία