Ειδήσεις

16:45

New Zealand: Trade Balance: -0.871 B NZD

October Trade Balance is -0.871 B NZD, it was expected to be -0.75 B NZD versus -1.143 B NZD previously.

08:30

Canada: Retail Sales m/m: 0.1%

September Retail Sales are 0.1% on a monthly base, it was expected to be 0.9% versus -0.3% previously.

04:30

UK: Final Gross Domestic Product y/y: 1.5%

Final estimate of Gross Domestic Product (GDP) for the third quarter is 1.5% on a yearly base, it was expected to be 1.5% versus 1.5% previously.

04:30

UK: Final Gross Domestic Product q/q: 0.4%

Final estimate of Gross Domestic Product (GDP) for the third quarter is 0.4% on a quarterly base, it was expected to be 0.4% versus 0.4% previously.

03:30

Germany: Advance Services PMI: 54.9

November Advance Services PMI (Purchasing Managers' Index) is 54.9 points, it was expected to be 55.0 points versus 54.7 points previously.

03:30

Germany: Advance Manufacturing PMI: 62.5

November Advance Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index) is 62.5 points, it was expected to be 60.3 points versus 60.6 points previously.

Αυτές οι πληροφορίες δεν συνιστούν συμβουλές για επενδύσεις, συστάσεις ή προτροπές για αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών μέσων. Η Trading 212 δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών και για οποιεσδήποτε επιπτώσεις που ενδεχομένως προκύψουν από αυτήν. Δεν παρέχεται ρητή εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Κατά συνέπεια, κάθε πρόσωπο που ενεργεί επί τη βάσει αυτών των πληροφοριών, ενεργεί αποκλειστικά με δική του/της ευθύνη. Σας ενημερώνουμε ότι η πραγματοποίηση συναλλαγών CFD (Συμβάσεων επί Διαφοράς) ενέχει σημαντικό ρίσκο ζημίας.

Ειδοποίηση κινδύνου
Συνομιλία