Ειδήσεις

11:00

USA: Crude Oil Inventories: 420.5 M Barrels

In the week ending 16.02.2018 Crude Oil Inventories (excluding those in the Strategic Petroleum Reserve) are 420.5 M Barrels, they were 422.1 M Barrels previously.

08:30

Canada: Retail Sales m/m: -0.8%

December Retail Sales are -0.8% on a monthly base, it was expected to be % versus 0.2% previously.

08:30

USA: Initial Jobless Claims: 222 000

In the week ending 16.02.2018 the advance figure for seasonally adjusted initial claims is 222 000, it was expected to be 000 versus 230 000 previously.

04:30

UK: Advance Gross Domestic Product y/y: 1.4%

First estimate of Gross Domestic Product (GDP) for the fourth quarter is 1.4% on a yearly base, it was expected to be 1.5% versus 1.5% previously.

04:30

UK: Advance Gross Domestic Product q/q: 0.4%

First estimate of Gross Domestic Product (GDP) for the fourth quarter is 0.4% on a quarterly base, it was expected to be 0.5% versus 0.5% previously.

Αυτές οι πληροφορίες δεν συνιστούν συμβουλές για επενδύσεις, συστάσεις ή προτροπές για αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών μέσων. Η Trading 212 δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών και για οποιεσδήποτε επιπτώσεις που ενδεχομένως προκύψουν από αυτήν. Δεν παρέχεται ρητή εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Κατά συνέπεια, κάθε πρόσωπο που ενεργεί επί τη βάσει αυτών των πληροφοριών, ενεργεί αποκλειστικά με δική του/της ευθύνη. Σας ενημερώνουμε ότι η πραγματοποίηση συναλλαγών CFD (Συμβάσεων επί Διαφοράς) ενέχει σημαντικό ρίσκο ζημίας.

Ειδοποίηση κινδύνου
Συνομιλία