Προσφερόμενα Μέσα

 

Δεν ισχύουν τέλη προμήθειας για κανένα μέσο συναλλαγών.

Μέσο
Τύπος spread
Spread στόχου
Ελάχ. ποσότητα συναλλαγής
Περιθώριο**
Swap θέσης αγοραστή
Swap θέσης πωλητή
Ώρες αγοράς*
Cocoa-18Jun18
Coffee-21Jun18
Cotton-24Apr18
Cotton-25Jun18
Gas-26Apr18
Gas-29May18
Gold
Oil Brent-30Apr18
Oil Brent-31May18
Oil-22May18
Palladium-27Jun18
Platinum-26Apr18
Platinum-27Jul18
Silver
Sugar-29Jun18
Sugar-30Apr18
VIX-16May18
XAG/AUD
XAG/BGN
XAG/CAD
XAG/CNH
XAG/EUR
XAG/GBP
XAG/JPY
XAG/TRY
XAU/AUD
XAU/BGN
XAU/EUR
XAU/GBP
XAU/JPY
XAU/NZD
XAU/PLN
XAU/TRY

* Η αγορά ανοίγει στις 21:01 την Κυριακή και κλείνει στις 20:59 την Παρασκευή (όλες οι ώρες είναι GMT).

** Για λογαριασμούς με ίδια κεφάλαια πάνω από 25 000 €, η Trading 212 διατηρεί το δικαίωμα απαίτησης υψηλότερου περιθωρίου.
Λάβετε υπόψη ότι οι απαιτήσεις περιθωρίου υπόκεινται σε αλλαγές, σχετικά με τις οποίες θα ειδοποιείστε εκ των προτέρων.

Το swap εφαρμόζεται στις 21:00 GMT για όλες τις ανοιχτές θέσεις.

Ειδοποίηση κινδύνου
Συνομιλία