Προσφερόμενα Μέσα

 

Δεν ισχύουν τέλη προμήθειας για κανένα μέσο συναλλαγών.

Μέσο
Τύπος spread
Αξία του spread
Ελάχ. ποσότητα συναλλαγής
Περιθώριο **
Swap θέσης αγοραστή
Swap θέσης πωλητή
Ώρες αγοράς
KID
$AUSSIE200
$FRENCH40
$GERMAN30
$JAPAN225
$NDAQ100
$SPANISH35
$SPX500
$SWISS20
$UK100
$US30
Auto Index ETF
Banks Index ETF
Brazil Index ETF
Canada ETF
China Index ETF
Dutch25-16Mar18
EUSTOX50-16Mar18
Finance ETF
French40-16Mar18
German30 Mini
German30-16Mar18
Health ETF
Hong Kong ETF
India Index ETF
Insurance ETF
Italian40-16Mar18
Japan225-08Mar18
Korea Index ETF
Media Index ETF
NDAQ100-16Mar18
Russia ETF
Spanish35 Mini
SPX500-16Mar18
Swiss20-16Mar18
Tech Index ETF
Telecom ETF
UK100 Mini
UK100-16Mar18
US30 Mini
US30-16Mar18
Εμφάνιση όλων

** Για λογαριασμούς με ίδια κεφάλαια πάνω από 25 000 €, η Trading 212 διατηρεί το δικαίωμα απαίτησης υψηλότερου περιθωρίου.
Λάβετε υπόψη ότι οι απαιτήσεις περιθωρίου υπόκεινται σε αλλαγές, σχετικά με τις οποίες θα ειδοποιείστε εκ των προτέρων.

Το swap εφαρμόζεται στις 22:00 GMT για όλες τις ανοιχτές θέσεις.

Ειδοποίηση κινδύνου
Συνομιλία