Προσφερόμενα Μέσα

 

Δεν ισχύουν τέλη προμήθειας για κανένα μέσο συναλλαγών.

Μέσο
Τύπος spread
Αξία του spread
Ελάχ. ποσότητα συναλλαγής
Περιθώριο **
Swap θέσης αγοραστή
Swap θέσης πωλητή
Ώρες αγοράς
$AUSSIE200
$DUTCH25
$EUSTOX50
$FRENCH40
$GERMAN30
$ITALIAN40
$JAPAN225
$NDAQ100
$SPANISH35
$SPX500
$SWISS20
$UK100
$US30
Auto Index ETF
Banks Index ETF
Brazil Index ETF
Canada ETF
China Index ETF
Dutch25-15Jun18
EUSTOX50-15Jun18
Finance ETF
French40-15Jun18
German30 Mini
German30-15Jun18
Health ETF
Hong Kong ETF
India Index ETF
Insurance ETF
Italian40-15Jun18
Japan225-07Jun18
Korea Index ETF
Media Index ETF
NDAQ100-15Jun18
Russia ETF
Spanish35 Mini
SPX500-15Jun18
Swiss20-15Jun18
Tech Index ETF
Telecom ETF
UK100 Mini
Εμφάνιση όλων

** Για λογαριασμούς με ίδια κεφάλαια πάνω από 25 000 €, η Trading 212 διατηρεί το δικαίωμα απαίτησης υψηλότερου περιθωρίου.
Λάβετε υπόψη ότι οι απαιτήσεις περιθωρίου υπόκεινται σε αλλαγές, σχετικά με τις οποίες θα ειδοποιείστε εκ των προτέρων.

Το swap εφαρμόζεται στις 21:00 GMT για όλες τις ανοιχτές θέσεις.

Ειδοποίηση κινδύνου
Συνομιλία