Ανάλυση

Daily Analysis of DAX

During the trading hours yesterday, the DAX raised its value from 12558.0 to 12637.8 points. This morning the index is traded at 12608.3. According to the analysis of Trading212, if the German leading index breaks the resistance levels at 12679.1 - 12699.7 points, the aim will be reaching and testing the zone 12720.5 - 12730.7. If it is successful, the upward trend will continue to 12802.8 - 12823.4 points. If the DAX drops below the support levels at 12576.0 - 12555.4, it will try to find next support at 12483.3 - 12473.1. In case of breaking down, the downward trend will continue to 12452.3 - 12431.7 points.

Daily Analysis of Silver

During the trading hours yesterday, the Silver lowered its value from 17.29 USD to 17.16 USD. This morning it is trading at 17.03 USD. According to the analysis of Trading212, if spot Silver breaks the resistance levels at 17.37 - 17.38 USD, the aim will be reaching and testing the zone 17.59 - 17.60 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 17.78 - 17.8 USD. If the precious metal drops below the support levels at 16.95 - 16.93 USD, it will try to find next support at 16.74 - 16.72 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 16.52 - 16.50 USD.

Daily Analysis of Gold

During the trading hours yesterday, the Spot Gold lowered its value from 1311.12 USD to 1301.04 USD. This morning it is trading at 1298.30 USD. According to the analysis of Trading212, if spot Gold breaks the resistance levels at 1311.03 - 1312.67 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1323.48 - 1324.29 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 1331.01 - 1332.65 USD. If the precious metal drops below the support levels at 1292.69 - 1291.05 USD, it will try to find next support at 1284.33 - 1283.52 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1272.71 - 1271.07 USD.

Daily Analysis of Crude Oil

During the trading hours yesterday, the November Crude Oil futures raised their value from 50.26 USD to 50.70 USD per barrel. This morning they are trading at 50.61 USD. According to the analysis of Trading212, if Crude Oil futures break the resistance levels at 51.15 - 51.18 USD, the aim will be reaching and testing the zone 51.60 - 51.62 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 52.11 - 52.15 USD. If the Crude Oil futures drop below the support levels at 50.22 - 50.19 USD, they will try to find next support at 49.69 - 49.67 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 49.26 - 49.22 USD.

Daily Analysis of USD/CAD

During the trading hours yesterday, the US dollar raised its value from 1.2289 CAD to 1.2321 CAD. This morning the currency pair is trading at 1.2337 CAD. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 1.2409 - 1.2419 CAD, the aim will be reaching and testing the zone 1.2498 - 1.2502 CAD. If it is successful, the upward trend will continue to 1.2605 - 1.2615 CAD. If USD drops below the support levels at 1.2222 - 1.2213 CAD, it will try to find next support at 1.2110 - 1.2105 CAD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.2026 - 1.2016 CAD.

Daily Analysis of AUD/USD

During the trading hours yesterday, the Australian dollar raised its value from 0.8008 USD to 0.8031 USD. This morning the currency pair is trading at 0.7972 USD. According to the analysis of Trading212, if Australian dollar breaks the resistance levels at 0.8090 - 0.8094 USD, the aim will be reaching and testing the zone 0.8155 - 0.8157 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 0.8207 - 0.8212 USD. If Australian dollar drops below the support levels at 0.7976 - 0.7972 USD, it will try to find next support at 0.7922 - 0.7919 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 0.7858 - 0.7854 USD.

Daily Analysis of USD/JPY

During the trading hours yesterday, the US dollar raised its value from 111.56 JPY to 112.20 JPY. This morning the currency pair is trading at 112.39 JPY. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 112.79 - 112.93 JPY, the aim will be reaching and testing the zone 113.38 - 113.45 JPY. If it is successful, the upward trend will continue to 114.25 - 114.38 JPY. If USD drops below the support levels at 111.47 - 111.34 JPY, it will try to find next support at 110.55 - 110.48 JPY. In case of breaking down, the downward trend will continue to 110.02 - 109.89 JPY.

Daily Analysis of GBP/USD

During the trading hours yesterday, the pound lowered its value from 1.3504 USD to 1.3493 USD. This morning the currency pair is trading at 1.3498 USD. According to the analysis of Trading212, if GBP breaks the resistance levels at 1.3595 - 1.3615 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1.3728 - 1.3738 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 1.3799 - 1.3820 USD. If GBP drops below the support levels at 1.3411 - 1.3390 USD, it will try to find next support at 1.3329 - 1.3319 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.3206 - 1.3186 USD.

Daily Analysis of USD/CHF

During the trading hours yesterday, the US dollar raised its value from 0.9625 CHF to 0.9695 CHF. This morning the currency pair is trading at 0.9710 CHF. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 0.9745 - 0.9759 CHF, the aim will be reaching and testing the zone 0.9796 - 0.9803 CHF. If it is successful, the upward trend will continue to 0.9874 - 0.9889 CHF. If USD drops below the support levels at 0.9630 - 0.9616 CHF, it will try to find next support at 0.9545 - 0.9538 CHF. In case of breaking down, the downward trend will continue to 0.9501 - 0.9487 CHF.

Daily Analysis of EUR/USD

During the trading hours yesterday, the euro lowered its value from 1.1993 USD to 1.1891 USD. This morning the currency pair is trading at 1.1889 USD. According to the analysis of Trading212, if euro breaks the resistance levels at 1.1977 - 1.1996 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1.2092 - 1.2101 USD. If it is successful, the trend will continue to 1.2150 - 1.2168 USD. If euro drops below the support levels at 1.1823 - 1.1805 USD, it will try to find next support at 1.1756 - 1.1746 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.1651 - 1.1632 USD.

Αυτές οι πληροφορίες δεν συνιστούν συμβουλές για επενδύσεις, συστάσεις ή προτροπές για αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών μέσων. Η Avus Capital δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών και για οποιεσδήποτε επιπτώσεις που ενδεχομένως προκύψουν από αυτήν. Δεν παρέχεται ρητή εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Κατά συνέπεια, κάθε πρόσωπο που ενεργεί επί τη βάσει αυτών των πληροφοριών, ενεργεί αποκλειστικά με δική του/της ευθύνη. Σας ενημερώνουμε ότι η πραγματοποίηση συναλλαγών CFD (Συμβάσεων επί Διαφοράς) ενέχει σημαντικό ρίσκο ζημίας.

Ειδοποίηση κινδύνου
Συνομιλία