Ανάλυση

Daily Analysis of DAX

During the trading hours yesterday, the DAX lowered its value from 12423.8 to 12395.9 points. This morning the index is traded at 12365.0. According to the analysis of Trading212, if the German leading index breaks the resistance levels at 12467.3 - 12482.1 points, the aim will be reaching and testing the zone 12560.8 - 12568.2. If it is successful, the upward trend will continue to 12610 - 12624.8 points. If the DAX drops below the support levels at 12339.4 - 12324.6, it will try to find next support at 12282.8 - 12275.4. In case of breaking down, the downward trend will continue to 12196.7 - 12181.9 points.

Daily Analysis of Silver

During the trading hours yesterday, the Silver raised its value from 16.44 USD to 16.49 USD. This morning it is trading at 16.45 USD. According to the analysis of Trading212, if spot Silver breaks the resistance levels at 16.68 - 16.71 USD, the aim will be reaching and testing the zone 16.91 - 16.92 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 17.06 - 17.09 USD. If the precious metal drops below the support levels at 16.32 - 16.30 USD, it will try to find next support at 16.16 - 16.15 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 15.94 - 15.92 USD.

Daily Analysis of Gold

During the trading hours yesterday, the Spot Gold lowered its value from 1328.93 USD to 1324.41 USD. This morning it is trading at 1323.66 USD. According to the analysis of Trading212, if spot Gold breaks the resistance levels at 1331.34 - 1332.93 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1340.66 - 1341.46 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 1345.2 - 1346.79 USD. If the precious metal drops below the support levels at 1319.07 - 1317.48 USD, it will try to find next support at 1313.74 - 1312.94 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1305.21 - 1303.62 USD.

Daily Analysis of Crude Oil

During the trading hours yesterday, the April Crude Oil futures lowered their value from 61.60 USD to 61.31 USD per barrel. This morning they are trading at 61.09 USD. According to the analysis of Trading212, if Crude Oil futures break the resistance levels at 61.78 - 61.80 USD, the aim will be reaching and testing the zone 62.28 - 62.29 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 62.73 - 62.75 USD. If the Crude Oil futures drop below the support levels at 60.86 - 60.84 USD, they will try to find next support at 60.40 - 60.39 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 59.91 - 59.89 USD.

Daily Analysis of USD/CAD

During the trading hours yesterday, the US dollar raised its value from 1.2645 CAD to 1.2701 CAD. This morning the currency pair is trading at 1.2689 CAD. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 1.2727 - 1.274 CAD, the aim will be reaching and testing the zone 1.2753 - 1.2759 CAD. If it is successful, the upward trend will continue to 1.2804 - 1.2817 CAD. If USD drops below the support levels at 1.2663 - 1.265 CAD, it will try to find next support at 1.2605 - 1.2599 CAD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.2586 - 1.2573 CAD.

Daily Analysis of AUD/USD

During the trading hours yesterday, the Australian dollar lowered its value from 0.7880 USD to 0.7802 USD. This morning the currency pair is trading at 0.7811 USD. According to the analysis of Trading212, if Australian dollar breaks the resistance levels at 0.7852 - 0.7869 USD, the aim will be reaching and testing the zone 0.7927 - 0.7935 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 0.7953 - 0.7969 USD. If Australian dollar drops below the support levels at 0.7768 - 0.7752 USD, it will try to find next support at 0.7735 - 0.7726 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 0.7668 - 0.7652 USD.

Daily Analysis of USD/JPY

During the trading hours yesterday, the US dollar raised its value from 107.32 JPY to 107.7660 JPY. This morning the currency pair is trading at 107.35 JPY. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 108.02 - 108.08 JPY, the aim will be reaching and testing the zone 108.28 - 108.31 JPY. If it is successful, the upward trend will continue to 108.65 - 108.72 JPY. If USD drops below the support levels at 107.45 - 107.39 JPY, it will try to find next support at 107.04 - 107.01 JPY. In case of breaking down, the downward trend will continue to 106.82 - 106.75 JPY.

Daily Analysis of GBP/USD

During the trading hours yesterday, the pound lowered its value from 1.3994 USD to 1.3917 USD. This morning the currency pair is trading at 1.3906 USD. According to the analysis of Trading212, if GBP breaks the resistance levels at 1.3969 - 1.3982 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1.404 - 1.4047 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 1.4072 - 1.4086 USD. If GBP drops below the support levels at 1.3878 - 1.3865 USD, it will try to find next support at 1.3839 - 1.3833 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.3774 - 1.3761 USD.

Daily Analysis of USD/CHF

During the trading hours yesterday, the US dollar raised its value from 0.9359 CHF to 0.9389 CHF. This morning the currency pair is trading at 0.9396 CHF. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 0.9409 - 0.9415 CHF, the aim will be reaching and testing the zone 0.9429 - 0.9433 CHF. If it is successful, the upward trend will continue to 0.9463 - 0.9469 CHF. If USD drops below the support levels at 0.9362 - 0.9355 CHF, it will try to find next support at 0.9325 - 0.9322 CHF. In case of breaking down, the downward trend will continue to 0.9308 - 0.9301 CHF.

Daily Analysis of EUR/USD

During the trading hours yesterday, the euro lowered its value from 1.2337 USD to 1.2282 USD. This morning the currency pair is trading at 1.2277 USD. According to the analysis of Trading212, if euro breaks the resistance levels at 1.2322 - 1.2334 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1.238 - 1.2386 USD. If it is successful, the trend will continue to 1.24 - 1.2413 USD. If euro drops below the support levels at 1.2256 - 1.2243 USD, it will try to find next support at 1.2229 - 1.2222 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.2177 - 1.2164 USD.

Αυτές οι πληροφορίες δεν συνιστούν συμβουλές για επενδύσεις, συστάσεις ή προτροπές για αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών μέσων. Η Trading 212 δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών και για οποιεσδήποτε επιπτώσεις που ενδεχομένως προκύψουν από αυτήν. Δεν παρέχεται ρητή εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Κατά συνέπεια, κάθε πρόσωπο που ενεργεί επί τη βάσει αυτών των πληροφοριών, ενεργεί αποκλειστικά με δική του/της ευθύνη. Σας ενημερώνουμε ότι η πραγματοποίηση συναλλαγών CFD (Συμβάσεων επί Διαφοράς) ενέχει σημαντικό ρίσκο ζημίας.

Ειδοποίηση κινδύνου
Συνομιλία