Ανάλυση

Daily Analysis of Silver

During the trading hours yesterday, the Silver raised its value from 16.40 USD to 16.49 USD. This morning it is trading at 16.45 USD. According to the analysis of Trading212, if spot Silver breaks the resistance levels at 16.58 - 16.61 USD, the aim will be reaching and testing the zone 16.67 - 16.68 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 16.83 - 16.86 USD. If the precious metal drops below the support levels at 16.36 - 16.33 USD, it will try to find next support at 16.18 - 16.17 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 16.11 - 16.08 USD.

Daily Analysis of Gold

During the trading hours yesterday, the Spot Gold raised its value from 1290.51 USD to 1292.14 USD. This morning it is trading at 1289.15 USD. According to the analysis of Trading212, if spot Gold breaks the resistance levels at 1296.06 - 1297.61 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1299.97 - 1300.75 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 1307.01 - 1308.55 USD. If the precious metal drops below the support levels at 1286.67 - 1285.12 USD, it will try to find next support at 1278.87 - 1278.09 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1275.73 - 1274.18 USD.

Daily Analysis of Crude Oil

During the trading hours yesterday, the July Crude Oil futures raised their value from 71.44 USD to 72.63 USD per barrel. This morning they are trading at 72.50 USD. According to the analysis of Trading212, if Crude Oil futures break the resistance levels at 73.09 - 73.31 USD, the aim will be reaching and testing the zone 73.54 - 73.65 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 74.44 - 74.66 USD. If the Crude Oil futures drop below the support levels at 71.96 - 71.74 USD, they will try to find next support at 70.95 - 70.84 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 70.61 - 70.39 USD.

Daily Analysis of USD/CAD

During the trading hours yesterday, the US dollar lowered its value from 1.2871 CAD to 1.2785 CAD. This morning the currency pair is trading at 1.2781 CAD. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 1.2839 - 1.2856 CAD, the aim will be reaching and testing the zone 1.2918 - 1.2926 CAD. If it is successful, the upward trend will continue to 1.2947 - 1.2964 CAD. If USD drops below the support levels at 1.2748 - 1.2731 CAD, it will try to find next support at 1.2711 - 1.2702 CAD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.2641 - 1.2623 CAD.

Daily Analysis of AUD/USD

During the trading hours yesterday, the Australian dollar raised its value from 0.7519 USD to 0.7579 USD. This morning the currency pair is trading at 0.7575 USD. According to the analysis of Trading212, if Australian dollar breaks the resistance levels at 0.7609 - 0.7621 USD, the aim will be reaching and testing the zone 0.7639 - 0.7645 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 0.7693 - 0.7704 USD. If Australian dollar drops below the support levels at 0.7537 - 0.7525 USD, it will try to find next support at 0.7478 - 0.7472 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 0.7453 - 0.7442 USD.

Daily Analysis of USD/JPY

During the trading hours yesterday, the US dollar raised its value from 110.85 JPY to 111.03 JPY. This morning the currency pair is trading at 110.94 JPY. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 111.33 - 111.35 JPY, the aim will be reaching and testing the zone 111.65 - 111.66 JPY. If it is successful, the upward trend will continue to 111.90 - 111.92 JPY. If USD drops below the support levels at 110.77 - 110.75 JPY, it will try to find next support at 110.51 - 110.49 JPY. In case of breaking down, the downward trend will continue to 110.19 - 110.17 JPY.

Daily Analysis of GBP/USD

During the trading hours yesterday, the pound lowered its value from 1.3459 USD to 1.3420 USD. This morning the currency pair is trading at 1.3415 USD. According to the analysis of Trading212, if GBP breaks the resistance levels at 1.3466 - 1.3472 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1.3521 - 1.3523 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 1.3558 - 1.3563 USD. If GBP drops below the support levels at 1.3380 - 1.3374 USD, it will try to find next support at 1.3339 - 1.3336 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.3288 - 1.3282 USD.

Daily Analysis of USD/CHF

During the trading hours yesterday, the US dollar raised its value from 0.9968 CHF to 0.9971 CHF. This morning the currency pair is trading at 0.9967 CHF. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 0.9988 - 0.9992 CHF, the aim will be reaching and testing the zone 1.0011 - 1.0013 CHF. If it is successful, the upward trend will continue to 1.0021 - 1.0025 CHF. If USD drops below the support levels at 0.9959 - 0.9955 CHF, it will try to find next support at 0.9947 - 0.9945 CHF. In case of breaking down, the downward trend will continue to 0.9926 - 0.9921 CHF.

Daily Analysis of EUR/USD

During the trading hours yesterday, the euro raised its value from 1.1771 USD to 1.1791 USD. This morning the currency pair is trading at 1.1774 USD. According to the analysis of Trading212, if euro breaks the resistance levels at 1.1819 - 1.1831 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1.1846 - 1.1852 USD. If it is successful, the trend will continue to 1.1898 - 1.1909 USD. If euro drops below the support levels at 1.1751 - 1.1740 USD, it will try to find next support at 1.1694 - 1.1688 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.1672 - 1.1661 USD.

Αυτές οι πληροφορίες δεν συνιστούν συμβουλές για επενδύσεις, συστάσεις ή προτροπές για αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών μέσων. Η Trading 212 δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών και για οποιεσδήποτε επιπτώσεις που ενδεχομένως προκύψουν από αυτήν. Δεν παρέχεται ρητή εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Κατά συνέπεια, κάθε πρόσωπο που ενεργεί επί τη βάσει αυτών των πληροφοριών, ενεργεί αποκλειστικά με δική του/της ευθύνη. Σας ενημερώνουμε ότι η πραγματοποίηση συναλλαγών CFD (Συμβάσεων επί Διαφοράς) ενέχει σημαντικό ρίσκο ζημίας.

Δεν έχετε ήδη λογαριασμό;

Οι συναλλαγές CFD ενέχουν υψηλό ρίσκο ζημίας.

Συνομιλία
Οι συναλλαγές CFD ενέχουν υψηλό ρίσκο ζημίας.
Ειδοποίηση κινδύνου
Οι συναλλαγές CFD ενέχουν υψηλό ρίσκο ζημίας.