Οικονομικό Ημερολόγιο

Ώρα
Νόμισμα
Χώρα
Αντίκτυπος
Γεγονότα
Περίοδος
Πραγματικό
Πρόβλεψη
Προηγούμενο
02:00
EUR
Germany
Final Gross Domestic Product q/q
Q4
 
0.6%
0.8%
02:00
EUR
Germany
Final Gross Domestic Product y/y
Q4
 
2.3%
2.3%
03:00
EUR
Spain
Producer Price Index y/y
February
 
-
1.8%
05:00
EUR
Eurozone
Final Core Harmonized Index of Consumer Prices y/y
January
 
1%
0.9%
05:00
EUR
Eurozone
Harmonized Index of Consumer Prices m/m
January
 
-0.9%
0.4%
05:00
EUR
Eurozone
Final Harmonized Index of Consumer Prices y/y
January
 
1.3%
1.3%
08:30
CAD
Canada
Consumer Price Index m/m
January
 
0.4%
-0.4%
08:30
CAD
Canada
Consumer Price Index y/y
January
 
1.4%
1.9%
08:30
CAD
Canada
Core Consumer Price Index m/m
January
 
-
-0.5%
08:30
CAD
Canada
Core Consumer Price Index y/y
January
 
-
1.2%
10:15
USD
United States
Fed's Dudley Speaks
23.02.2018
 
-
-
13:30
USD
United States
Fed's Mester Speaks
23.02.2018
 
-
-
15:40
USD
United States
Fed's Williams Speaks
23.02.2018
 
-
-
02:00
Final Gross Domestic Product q/q
GermanyEUR
Περίοδος
Q4
Πραγματικό
 
Πρόβλεψη
0.6%
Προηγούμενο
0.8%
The gross domestic product (GDP) is a measure of the economic performance of a national economy over a given period. It indicates the value of the goods and services produced in the economic territory (value added) unless they are used as intermediate consumption for the production of other goods and services. In Germany, the gross domestic product is calculated applying the production and expenditure approaches. The production approach means that the gross domestic product is obtained by calculating the value added of all producers as the difference between the value of goods and services produced (output) and intermediate consumption, adding the taxes on products (such as tobacco, mineral oil and value added tax), and subtracting the subsidies on products. The gross domestic product may also be obtained through the demand side. What is calculated when applying the expenditure approach is the expenditure for the final use of goods and services, i.e. final consumption expenditure of households and government final consumption expenditure, capital formation and the balance of exports and imports (exports minus imports). The first provisional figures are revised several times in order to include statistical information that has become available in the meantime. This is the percentage change compared with the previous quarter.
02:00
Final Gross Domestic Product y/y
GermanyEUR
Περίοδος
Q4
Πραγματικό
 
Πρόβλεψη
2.3%
Προηγούμενο
2.3%
The gross domestic product (GDP) is a measure of the economic performance of a national economy over a given period. It indicates the value of the goods and services produced in the economic territory (value added) unless they are used as intermediate consumption for the production of other goods and services. In Germany, the gross domestic product is calculated applying the production and expenditure approaches. The production approach means that the gross domestic product is obtained by calculating the value added of all producers as the difference between the value of goods and services produced (output) and intermediate consumption, adding the taxes on products (such as tobacco, mineral oil and value added tax), and subtracting the subsidies on products. The gross domestic product may also be obtained through the demand side. What is calculated when applying the expenditure approach is the expenditure for the final use of goods and services, i.e. final consumption expenditure of households and government final consumption expenditure, capital formation and the balance of exports and imports (exports minus imports). The first provisional figures are revised several times in order to include statistical information that has become available in the meantime. This is the percentage change compared with the corresponding period in the previous year.
03:00
Producer Price Index y/y
SpainEUR
Περίοδος
February
Πραγματικό
 
Πρόβλεψη
-
Προηγούμενο
1.8%
The Industrial Price Index (IPRI) (Producer Price Index) is a situational indicator that measures the monthly development of the price of products manufactured and sold in the domestic market, during the first step of their commercialization In other words, the sales prices of products coming out of the factory obtained by industrial establishments in transactions that are carried out, excluding transport and commercialization costs and the VAT invoiced. This is the percentage change compared with the corresponding period in the previous year.
05:00
Final Core Harmonized Index of Consumer Prices y/y
EurozoneEUR
Περίοδος
January
Πραγματικό
 
Πρόβλεψη
1%
Προηγούμενο
0.9%
Harmonized Indices of Consumer Prices (HICPs) are designed for international comparisons of consumer price inflation. The index represents HICP excluding energy, food, alcohol and tobacco – the core inflation. This is the final percentage change compared with the corresponding period in the previous year.
05:00
Harmonized Index of Consumer Prices m/m
EurozoneEUR
Περίοδος
January
Πραγματικό
 
Πρόβλεψη
-0.9%
Προηγούμενο
0.4%
Harmonised Indices of Consumer Prices (HICPs) are designed for international comparisons of consumer price inflation. HICPs are used for the assessment of the inflation convergence criterion as required under Article 121 of the Treaty of Amsterdam and by the ECB for assessing price stability for monetary policy purposes. HICPs are compiled on the basis of harmonised standards, binding for all Member States. This is the percentage change compared with the previous month.
05:00
Final Harmonized Index of Consumer Prices y/y
EurozoneEUR
Περίοδος
January
Πραγματικό
 
Πρόβλεψη
1.3%
Προηγούμενο
1.3%
Harmonised Indices of Consumer Prices (HICPs) are designed for international comparisons of consumer price inflation. HICPs are used for the assessment of the inflation convergence criterion as required under Article 121 of the Treaty of Amsterdam and by the ECB for assessing price stability for monetary policy purposes. HICPs are compiled on the basis of harmonised standards, binding for all Member States. This is the final percentage change compared with the corresponding period in the previous year.
08:30
Consumer Price Index m/m
CanadaCAD
Περίοδος
January
Πραγματικό
 
Πρόβλεψη
0.4%
Προηγούμενο
-0.4%
The Consumer Price Index (CPI) is an indicator of changes in consumer prices experienced by Canadians. It is obtained by comparing through time, the cost of a fixed basket of commodities purchased by consumers. Since the basket contains commodities of unchanging or equivalent quantity and quality, the index reflects only pure price change. The CPI is widely used as an indicator of the change in the general level of consumer prices or the rate of inflation. Price movements of the goods and services represented in the CPI are weighted according to the relative importance of commodities in the total expenditures of consumers. CPI basket shares are updated at intervals of about 4 years; they are obtained from household surveys (Survey of Household Spending and Survey of Food Expenditures). This is the percentage change compared with the previous month.
08:30
Consumer Price Index y/y
CanadaCAD
Περίοδος
January
Πραγματικό
 
Πρόβλεψη
1.4%
Προηγούμενο
1.9%
The Consumer Price Index (CPI) is an indicator of changes in consumer prices experienced by Canadians. It is obtained by comparing through time, the cost of a fixed basket of commodities purchased by consumers. Since the basket contains commodities of unchanging or equivalent quantity and quality, the index reflects only pure price change. The CPI is widely used as an indicator of the change in the general level of consumer prices or the rate of inflation. Price movements of the goods and services represented in the CPI are weighted according to the relative importance of commodities in the total expenditures of consumers. CPI basket shares are updated at intervals of about 4 years; they are obtained from household surveys (Survey of Household Spending and Survey of Food Expenditures). This is the percentage change compared with the corresponding period in the previous year.
08:30
Core Consumer Price Index m/m
CanadaCAD
Περίοδος
January
Πραγματικό
 
Πρόβλεψη
-
Προηγούμενο
-0.5%
The measure of core consumer price index (CPI) excludes from the all-items CPI the effect of changes in indirect taxes and eight of the most volatile components identified by the Bank of Canada: fruit, fruit preparations and nuts; vegetables and vegetable preparations; mortgage interest cost; natural gas; fuel oil and other fuels; gasoline; inter-city transportation; and tobacco products and smokers' supplies. This is the percentage change compared with the previous month.
08:30
Core Consumer Price Index y/y
CanadaCAD
Περίοδος
January
Πραγματικό
 
Πρόβλεψη
-
Προηγούμενο
1.2%
The measure of core consumer price index (CPI) excludes from the all-items CPI the effect of changes in indirect taxes and eight of the most volatile components identified by the Bank of Canada: fruit, fruit preparations and nuts; vegetables and vegetable preparations; mortgage interest cost; natural gas; fuel oil and other fuels; gasoline; inter-city transportation; and tobacco products and smokers' supplies. This is the percentage change compared with the corresponding period in the previous year.
10:15
Fed's Dudley Speaks
United StatesUSD
Περίοδος
23.02.2018
Πραγματικό
 
Πρόβλεψη
-
Προηγούμενο
-
13:30
Fed's Mester Speaks
United StatesUSD
Περίοδος
23.02.2018
Πραγματικό
 
Πρόβλεψη
-
Προηγούμενο
-
Loretta J. Mester took office on June 1, 2014, as the eleventh president and chief executive officer of the Fourth District Federal Reserve Bank, at Cleveland.
15:40
Fed's Williams Speaks
United StatesUSD
Περίοδος
23.02.2018
Πραγματικό
 
Πρόβλεψη
-
Προηγούμενο
-

Αυτές οι πληροφορίες δεν συνιστούν συμβουλές για επενδύσεις, συστάσεις ή προτροπές για αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών μέσων. Η Trading 212 δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών και για οποιεσδήποτε επιπτώσεις που ενδεχομένως προκύψουν από αυτήν. Δεν παρέχεται ρητή εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Κατά συνέπεια, κάθε πρόσωπο που ενεργεί επί τη βάσει αυτών των πληροφοριών, ενεργεί αποκλειστικά με δική του/της ευθύνη. Σας ενημερώνουμε ότι η πραγματοποίηση συναλλαγών CFD (Συμβάσεων επί Διαφοράς) ενέχει σημαντικό ρίσκο ζημίας.

Ειδοποίηση κινδύνου
Συνομιλία