Analisis

Daily Analysis of DAX

During the trading hours yesterday, the DAX lowered its value from 13182.8 to 12983.1 points. This morning the index is traded at 12914.6. According to the analysis of Trading212, if the German leading index breaks the resistance levels at 13097.2 - 13129.2 points, the aim will be reaching and testing the zone 13259.4 - 13275.4. If it is successful, the upward trend will continue to 13325.4 - 13357.4 points. If the DAX drops below the support levels at 12901.0 - 12869.2, it will try to find next support at 12819.1 - 12803.3. In case of breaking down, the downward trend will continue to 12672.8 - 12640.8 points.

Daily Analysis of Silver

During the trading hours yesterday, the Silver raised its value from 16.95 USD to 17.14 USD. This morning it is trading at 17.08 USD. According to the analysis of Trading212, if spot Silver breaks the resistance levels at 17.21 - 17.24 USD, the aim will be reaching and testing the zone 17.29 - 17.31 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 17.43 - 17.46 USD. If the precious metal drops below the support levels at 17.03 - 17.01 USD, it will try to find next support at 16.88 - 16.86 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 16.81 - 16.78 USD.

Daily Analysis of Gold

During the trading hours yesterday, the Spot Gold raised its value from 1280.40 USD to 1291.78 USD. This morning it is trading at 1290.29 USD. According to the analysis of Trading212, if spot Gold breaks the resistance levels at 1297.95 - 1299.62 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1304.11 - 1304.95 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 1313.63 - 1315.30 USD. If the precious metal drops below the support levels at 1283.94 - 1282.27 USD, it will try to find next support at 1273.59 - 1272.75 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1268.26 - 1266.59 USD.

Daily Analysis of Crude Oil

During the trading hours yesterday, the January Crude Oil futures raised their value from 57.10 USD to 58.02 USD per barrel. This morning they are trading at 57.88 USD. According to the analysis of Trading212, if Crude Oil futures break the resistance levels at 58.42 - 58.57 USD, the aim will be reaching and testing the zone 58.83 - 58.90 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 59.53 - 59.68 USD. If the Crude Oil futures drop below the support levels at 57.46 - 57.31 USD, they will try to find next support at 56.68 - 56.61 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 56.35 - 56.20 USD.

Daily Analysis of USD/CAD

During the trading hours yesterday, the US dollar lowered its value from 1.2776 CAD to 1.2695 CAD. This morning the currency pair is trading at 1.2700 CAD. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 1.2742 - 1.2757 CAD, the aim will be reaching and testing the zone 1.2812 - 1.2819 CAD. If it is successful, the upward trend will continue to 1.2836 - 1.2851 CAD. If USD drops below the support levels at 1.2663 - 1.2648 CAD, it will try to find next support at 1.2631 - 1.2624 CAD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.2569 - 1.2554 CAD.

Daily Analysis of AUD/USD

During the trading hours yesterday, the Australian dollar raised its value from 0.7576 USD to 0.7615 USD. This morning the currency pair is trading at 0.7622 USD. According to the analysis of Trading212, if Australian dollar breaks the resistance levels at 0.7640 - 0.7649 USD, the aim will be reaching and testing the zone 0.7666 - 0.7670 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 0.7709 - 0.7718 USD. If Australian dollar drops below the support levels at 0.7581 - 0.7572 USD, it will try to find next support at 0.7533 - 0.7529 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 0.7512 - 0.7503 USD.

Daily Analysis of USD/JPY

During the trading hours yesterday, the US dollar lowered its value from 112.43 JPY to 111.19 JPY. This morning the currency pair is trading at 111.21 JPY. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 111.88 - 112.08 JPY, the aim will be reaching and testing the zone 112.86 - 112.97 JPY. If it is successful, the upward trend will continue to 113.24 - 113.45 JPY. If USD drops below the support levels at 110.72 - 110.52 JPY, it will try to find next support at 110.24 - 110.14 JPY. In case of breaking down, the downward trend will continue to 109.36 - 109.15 JPY.

Daily Analysis of GBP/USD

During the trading hours yesterday, the pound raised its value from 1.3236 USD to 1.3323 USD. This morning the currency pair is trading at 1.3316 USD. According to the analysis of Trading212, if GBP breaks the resistance levels at 1.3364 - 1.3381 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1.3405 - 1.3413 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 1.3481 - 1.3498 USD. If GBP drops below the support levels at 1.3265 - 1.3247 USD, it will try to find next support at 1.3180 - 1.3171 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.3148 - 1.3130 USD.

Daily Analysis of USD/CHF

During the trading hours yesterday, the US dollar lowered its value from 0.9910 CHF to 0.9819 CHF. This morning the currency pair is trading at 0.9916 CHF. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 0.9872 - 0.9886 CHF, the aim will be reaching and testing the zone 0.9946 - 0.9953 CHF. If it is successful, the upward trend will continue to 0.9976 - 0.9991 CHF. If USD drops below the support levels at 0.9782 - 0.9767 CHF, it will try to find next support at 0.9744 - 0.9737 CHF. In case of breaking down, the downward trend will continue to 0.9677 - 0.9662 CHF.

Daily Analysis of EUR/USD

During the trading hours yesterday, the euro raised its value from 1.1738 USD to 1.1822 USD. This morning the currency pair is trading at 1.1830 USD. According to the analysis of Trading212, if euro breaks the resistance levels at 1.1855 - 1.1869 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1.1888 - 1.1895 USD. If it is successful, the trend will continue to 1.1950 - 1.1964 USD. If euro drops below the support levels at 1.1774 - 1.1760 USD, it will try to find next support at 1.1706 - 1.1699 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.1680 - 1.1665 USD.

Maklumat ini tidak merangkumi nasihat pelaburan, syor, atau pujukan untuk membeli atau menjual instrumen kewangan. Trading 212 tidak menerima sebarang tanggungjawab untuk sebarang penggunaan yang mungkin dibuat daripada maklumat yang disediakan dan untuk apa-apa yang mungkin terhasil daripadanya. Tiada jaminan tersurat diberi tentang ketepatan dan kesempurnaan maklumat ini. Dengan yang demikian, mana-mana individu yang bertindak ke atasnya berbuat demikian dengan risiko sendiri sepenuhnya. Harap maklum bahawa berjual CFD melibatkan risiko kerugian yang ketara.

CFD adalah produk berkeumpilan. Jual beli CFD mungkin tidak sesuai untuk semua orang dan boleh mengakibatkan kerugian yang melebihi deposit anda, jadi sila pastikan anda memahami risiko yang berkaitan dengan sepenuhnya. Baca lebih lanjut.

Trading 212 ialah nama dagangan Trading 212 UK Ltd., Trading 212 CY Ltd. (Dahulu: Avus Capital CY Ltd.) dan Trading 212 Ltd.

Trading 212 UK Ltd. didaftarkan di England dan Wales (Nombor pendaftaran 8590005). Trading 212 UK Ltd. telah diberi kebenaran dan dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Perlakuan Kewangan (Nombor Pendaftaran 609146).

Trading 212 CY Ltd. (Dahulu: Avus Capital CY Ltd.) didaftarkan di Cyprus (Nombor Pendaftaran 343308). Trading 212 CY Ltd. (Dahulu: Avus Capital CY Ltd.) diberi kuasa dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Saham Cyprus (Nombor lesen 290/16).

Trading 212 Ltd. didaftarkan di Bulgaria (Nombor pendaftaran 201659500). Trading 212 Ltd. diberi kuasa dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Pemantauan Kewangan (Nombor pendaftaran RG-03-0237).

Maklumat di laman ini tidak ditujukan kepada penduduk Amerika Syarikat dan tidak dihasratkan untuk diedarkan kepada, atau digunakan oleh, mana-mana orang dalam mana-mana negara atau bidang kuasa di mana pengedaran atau penggunaan seperti ini akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan setempat.

Amaran risiko
Berbual dengan kami