Berita

11:00

USA: Crude Oil Inventories: 420.5 M Barrels

In the week ending 16.02.2018 Crude Oil Inventories (excluding those in the Strategic Petroleum Reserve) are 420.5 M Barrels, they were 422.1 M Barrels previously.

08:30

Canada: Retail Sales m/m: -0.8%

December Retail Sales are -0.8% on a monthly base, it was expected to be % versus 0.2% previously.

08:30

USA: Initial Jobless Claims: 222 000

In the week ending 16.02.2018 the advance figure for seasonally adjusted initial claims is 222 000, it was expected to be 000 versus 230 000 previously.

04:30

UK: Advance Gross Domestic Product y/y: 1.4%

First estimate of Gross Domestic Product (GDP) for the fourth quarter is 1.4% on a yearly base, it was expected to be 1.5% versus 1.5% previously.

04:30

UK: Advance Gross Domestic Product q/q: 0.4%

First estimate of Gross Domestic Product (GDP) for the fourth quarter is 0.4% on a quarterly base, it was expected to be 0.5% versus 0.5% previously.

Maklumat ini tidak merangkumi nasihat pelaburan, syor, atau pujukan untuk membeli atau menjual instrumen kewangan. Trading 212 tidak menerima sebarang tanggungjawab untuk sebarang penggunaan yang mungkin dibuat daripada maklumat yang disediakan dan untuk apa-apa yang mungkin terhasil daripadanya. Tiada jaminan tersurat diberi tentang ketepatan dan kesempurnaan maklumat ini. Dengan yang demikian, mana-mana individu yang bertindak ke atasnya berbuat demikian dengan risiko sendiri sepenuhnya. Harap maklum bahawa berjual CFD melibatkan risiko kerugian yang ketara.

CFD adalah produk berkeumpilan. Jual beli CFD mungkin tidak sesuai untuk semua orang dan boleh mengakibatkan kerugian yang melebihi deposit anda, jadi sila pastikan anda memahami risiko yang berkaitan dengan sepenuhnya. Baca lebih lanjut.

Trading 212 ialah nama dagangan Trading 212 UK Ltd., Trading 212 CY Ltd. (Dahulu: Avus Capital CY Ltd.) dan Trading 212 Ltd.

Trading 212 UK Ltd. didaftarkan di England dan Wales (Nombor pendaftaran 8590005). Trading 212 UK Ltd. telah diberi kebenaran dan dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Perlakuan Kewangan (Nombor Pendaftaran 609146).

Trading 212 CY Ltd. (Dahulu: Avus Capital CY Ltd.) didaftarkan di Cyprus (Nombor Pendaftaran 343308). Trading 212 CY Ltd. (Dahulu: Avus Capital CY Ltd.) diberi kuasa dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Saham Cyprus (Nombor lesen 290/16).

Trading 212 Ltd. didaftarkan di Bulgaria (Nombor pendaftaran 201659500). Trading 212 Ltd. diberi kuasa dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Pemantauan Kewangan (Nombor pendaftaran RG-03-0237).

Maklumat di laman ini tidak ditujukan kepada penduduk Amerika Syarikat dan tidak dihasratkan untuk diedarkan kepada, atau digunakan oleh, mana-mana orang dalam mana-mana negara atau bidang kuasa di mana pengedaran atau penggunaan seperti ini akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan setempat.

Amaran risiko
Berbual dengan kami