Berita

07:30

Canada: Retail Sales m/m: 0.4%

July Retail Sales are 0.4% on a monthly base, it was expected to be 0.1% versus 0.1% previously.

07:30

Canada: Consumer Price Index y/y: 1.4%

August CPI (Consumer Price Index) is 1.4% on a yearly base, it was expected to be 1.5% versus 1.2% previously.

07:30

Canada: Consumer Price Index m/m: 0.1%

August CPI (Consumer Price Index) is 0.1% on a monthly base, it was expected to be 0.2% versus 0.0% previously.

07:30

Canada: Core Consumer Price Index y/y: 0.9%

August Core CPI (Consumer Price Index) is 0.9% on a yearly base, it was expected to be % versus 0.9% previously.

02:30

Germany: Advance Services PMI: 55.6

September Advance Services PMI (Purchasing Managers' Index) is 55.6 points, it was expected to be 53.8 points versus 53.5 points previously.

02:30

Germany: Advance Manufacturing PMI: 60.6

September Advance Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index) is 60.6 points, it was expected to be 59.0 points versus 59.3 points previously.

01:45

France: Flash Gross Domestic Product q/q: 0.5%

First estimate of Gross Domestic Product (GDP) for the second quarter is 0.5% on a quarterly base, it was expected to be 0.5% versus 0.5% previously.

Maklumat ini tidak merangkumi nasihat pelaburan, syor, atau pujukan untuk membeli atau menjual instrumen kewangan. Avus Capital tidak menerima sebarang tanggungjawab untuk sebarang penggunaan yang mungkin dibuat daripada maklumat yang disediakan dan untuk apa-apa yang mungkin terhasil daripadanya. Tiada jaminan tersurat diberi tentang ketepatan dan kesempurnaan maklumat ini. Dengan yang demikian, mana-mana individu yang bertindak ke atasnya berbuat demikian dengan risiko sendiri sepenuhnya. Harap maklum bahawa berjual CFD melibatkan risiko kerugian yang ketara.

CFD adalah produk berkeumpilan. Jual beli CFD mungkin tidak sesuai untuk semua orang dan boleh mengakibatkan kerugian yang melebihi deposit anda, jadi sila pastikan anda memahami risiko yang berkaitan dengan sepenuhnya. Baca lebih lanjut.

Trading 212 ialah nama dagangan Avus Capital UK Ltd., Avus Capital CY Ltd. dan Avus Capital Ltd.

Avus Capital UK Ltd. didaftarkan di England dan Wales (Nombor pendaftaran 8590005). Avus Capital UK Ltd. telah diberi kebenaran dan dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Perlakuan Kewangan (Nombor Pendaftaran 609146).

Avus Capital CY Ltd. didaftarkan di Cyprus (Nombor Pendaftaran 343308). Avus Capital CY Ltd. diberi kuasa dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Saham Cyprus (Nombor lesen 290/16).

Avus Capital Ltd. didaftarkan di Bulgaria (Nombor pendaftaran 201659500). Avus Capital Ltd. diberi kuasa dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Pemantauan Kewangan (Nombor pendaftaran RG-03-0237).

Maklumat di laman ini tidak ditujukan kepada penduduk Amerika Syarikat dan tidak dihasratkan untuk diedarkan kepada, atau digunakan oleh, mana-mana orang dalam mana-mana negara atau bidang kuasa di mana pengedaran atau penggunaan seperti ini akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan setempat.

Amaran risiko
Berbual dengan kami