Instrumen yang Ditawarkan

 

Semua instrumen jual beli adalah tanpa komisen.

Instrumen
Jenis tebaran
Nilai tebaran
Kuantiti yang diniagakan secara minimum
Margin **
Swap kedudukan panjang
Swap kedudukan singkat
Masa pasaran dibuka *
$AUSSIE200
$DUTCH25
$EUSTOX50
$FRENCH40
$GERMAN30
$ITALIAN40
$JAPAN225
$NDAQ100
$SPANISH35
$SPX500
$SWISS20
$UK100
$US30
Auto Index ETF
Banks Index ETF
Brazil Index ETF
Canada ETF
China Index ETF
Dutch25-15Jun18
EUSTOX50-15Jun18
Finance ETF
French40-15Jun18
German30 Mini
German30-15Jun18
Health ETF
Hong Kong ETF
India Index ETF
Insurance ETF
Italian40-15Jun18
Japan225-07Jun18
Korea Index ETF
Media Index ETF
NDAQ100-15Jun18
Russia ETF
Spanish35 Mini
SPX500-15Jun18
Swiss20-15Jun18
Tech Index ETF
Telecom ETF
UK100 Mini
Tunjukkan semua

* Semua waktu adalah GMT.

** Untuk akaun dengan ekuiti yang melebihi 25000, Trading 212 berhak untuk meminta margin yang lebih tinggi.
Harap maklum bahawa keperluan margin tertakluk pada perubahan, yang akan dimaklumkan kepada anda dengan lebih awal.

Swap digunakan pada 21:00 GMT untuk semua kedudukan terbuka.

CFD adalah produk berkeumpilan. Jual beli CFD mungkin tidak sesuai untuk semua orang dan boleh mengakibatkan kerugian yang melebihi deposit anda, jadi sila pastikan anda memahami risiko yang berkaitan dengan sepenuhnya. Baca lebih lanjut.

Trading 212 ialah nama dagangan Trading 212 UK Ltd., Trading 212 CY Ltd. (Dahulu: Avus Capital CY Ltd.) dan Trading 212 Ltd.

Trading 212 UK Ltd. didaftarkan di England dan Wales (Nombor pendaftaran 8590005). Trading 212 UK Ltd. telah diberi kebenaran dan dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Perlakuan Kewangan (Nombor Pendaftaran 609146).

Trading 212 CY Ltd. (Dahulu: Avus Capital CY Ltd.) didaftarkan di Cyprus (Nombor Pendaftaran 343308). Trading 212 CY Ltd. (Dahulu: Avus Capital CY Ltd.) diberi kuasa dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Saham Cyprus (Nombor lesen 290/16).

Trading 212 Ltd. didaftarkan di Bulgaria (Nombor pendaftaran 201659500). Trading 212 Ltd. diberi kuasa dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Pemantauan Kewangan (Nombor pendaftaran RG-03-0237).

Maklumat di laman ini tidak ditujukan kepada penduduk Amerika Syarikat dan tidak dihasratkan untuk diedarkan kepada, atau digunakan oleh, mana-mana orang dalam mana-mana negara atau bidang kuasa di mana pengedaran atau penggunaan seperti ini akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan setempat.

Amaran risiko
Berbual dengan kami