Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Overeenkomst") zijn van toepassing op de: i) webpagina's, (ii) diensten, (iii) inhoud, (iv) overeenkomsten en het (v) handelsplatform (gezamenlijk aangeduid als de "Diensten"), die door ons verstrekt worden via de website www.trading212.com. De inhoud en de informatie die bij deze diensten zijn inbegrepen, worden verstrekt door ons en door derde-partij-leveranciers (gezamenlijk aangeduid als de "Informatieleveranciers"). Deze Diensten worden door ons ter beschikking gesteld en zijn onderworpen aan de hieronder beschreven algemene voorwaarden.

Overeenkomst

Door gebruik te maken van deze Diensten bevestigt u dat u gebonden bent aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat zullen wij u de toegang tot de Diensten niet verlenen en moet u het gebruik van de diensten onmiddellijk beëindigen.

Gebruik van de Diensten

De Diensten zijn bedoeld voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

Door gebruik te maken van de bovengenoemde, door ons verstrekte Diensten, bevestigt en accepteert u het volgende:

  1. Het is verboden om de Diensten te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, te tonen, te wijzigen, te verkopen, te publiceren en te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.
  2. Wij behouden ons alle rechten voor wat betreft het intellectuele en industriële eigendom (met inbegrip van patenten, handelsmerken, auteursrechten, industrieel ontwerpen, vakkennis, handelsgeheimen, handelsnamen, logo's, ontwerpen, symbolen, slogans en andere advertentiematerialen, in alle vormen, al dan niet geregistreerd), die in verband staan met de Diensten.
  3. U zult deze Diensten niet gebruiken voor onwetmatige of ongeoorloofde doeleinden.
  4. Het gebruik van de Diensten vereist vakkundigheid en beoordelingsvermogen, en dit zult u te allen tijde volledig en alleen op uw eigen rekening en op uw eigen risico doen.
  5. U bent verantwoordelijk tegenover ons voor elke verklaring, handeling of ontbrekingen die de regels van deze Overeenkomst overtreden bij het gebruik van uw identificatie/gebruikersnaam (of "Gebruikersnaam") en wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid en de bescherming van uw gebruikersnaam en wachtwoord wat betreft ongeoorloofd gebruik en openbaarmaking.
  6. Het feit dat wij u de Diensten ter beschikking hebben gesteld, vormt noch een aanbeveling om een bepaalde transactie te ondernemen, noch de veronderstelling dat een op de website beschreven product voor u geschikt of passend is. Veel van de in de Diensten beschreven producten omvatten aanzienlijke risico's en u dient geen transacties te ondernemen zonder een volledig begrip van dergelijke risico's, of voordat u op onafhankelijke wijze hebt vastgesteld dat deze transacties passend voor u zijn.

Handelen met CFD's op Cryptovaluta

Wij zullen het recht hebben om nieuwe cryptovaluta-instrumenten in te voeren voor de verhandeling op het handelsplatform en naar eigen goeddunken elk cryptovaluta-instrument op te schorten en/of van het handelsplatform te verwijderen.

Cryptovaluta worden 24/7 verhandeld met een gepland onderhoud elke zaterdag van 06:00 uur tot 08:00 uur GMT. De onderhoudsduur kan variëren, afhankelijk van de omstandigheden.

Intellectueel eigendom

Intellectuele eigendomsrechten van derden die door ons worden gebruikt op onze website, mogen niet zodanig worden uitgelegd dat de derde-partij-eigenaar op enige manier verbonden is met ons of met ons bedrijf.

Apple, het Apple logo, iPod, iPad, iPod touch en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen. iPhone is een handelsmerk van Apple Inc. App Store is een dienstmerk van Apple Inc.

Android is een handelsmerk van Google Inc.

Het handelsmerk BlackBerry® is eigendom van Research In Motion Limited en is geregistreerd en/of wordt gebruikt in de VS en andere landen over de hele wereld.

Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Kennisgevingen

We kunnen kennisgevingen sturen naar het e-mailadres dat door u aan ons is verstrekt. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u ons op de hoogte houdt van elke wijziging in uw e-mailadres. Voor alle kennisgevingen die wij aan uw e-mailadres sturen, gaan we ervan uit dat deze aankomen op het moment van verzending.

Afmelden van kennisgevingen per e-mail

Als u niet langer kennisgevingen per e-mail wilt ontvangen van www.trading212.com, kunt u zich eenvoudig afmelden door drie eenvoudige stappen te volgen

  1. Wanneer u een kennisgeving van www.trading212.com op uw e-mail ontvangt, klik dan op de link "Kennisgevingsinstellingen" aan de onderzijde van de e-mailpagina.
  2. Meld u aan bij uw account.
  3. Vink de kennisgevingen aan die u wilt ontvangen, als u geen kennisgevingen meer wilt ontvangen vinkt u ze allemaal uit.

U kunt zich ook direct afmelden voor een bepaald type kennisgeving door op de link "Afmelden voor dit soort kennisgevingen" te klikken en vervolgens op de knop "Afmelden".

Storten en opnemen

U hebt te allen tijde het recht om welk deel dan ook van de beschikbare geldmiddelen in uw beleggingsaccount op te nemen. Onder 'vrije cash' wordt verstaan de bedragen die niet ter garantstelling zijn gereserveerd en die beschikbaar zijn om een positie te openen. Dit wordt als volgt berekend:

Vrije cash = Equity (activa) – Marge (waarbij de “Marge” het door ons gereserveerde deel van de middelen van de klant is, dat als garantstelling voor elke openstaande positie wordt gebruikt. Informatie over de huidige margetarieven is beschikbaar op de website www.trading212.com, evenals de tabel voor voorwaarden en commissies die ook op de website ter beschikking staat).

U dient hiervoor een aanvraag voor opname in te dienen door in te loggen op de website.

Wij wijzen u erop dat de verwerking van uw aanvraag tot drie werkdagen kan duren.

Wij kunnen om meer informatie en/of documentatie vragen om de geldigheid van de aanvraag te controleren. Wij behouden ons het recht voor om uw aanvraag te weigeren als wij vermoeden dat deze onrechtmatig is. U gaat ermee akkoord dat er in de genoemde omstandigheden vertraging op kan treden bij de verwerking van uw aanvraag.

U bevestigt dat de opname van een deel van de geldmiddelen plaats zal vinden via dezelfde overschrijvingsmethode en aan dezelfde partij als waar wij de geldmiddelen oorspronkelijk van hebben ontvangen.

Wij zullen de gewenste bedragen netto, zonder verdere transactiekosten of andere door ons veroorzaakte, of aan ons berekende kosten, aan u overmaken.

Wij zijn niet verplicht om de aanvraag of de identiteit van de zender te controleren. Wij zullen niet verantwoordelijk worden gehouden voor welk verlies dan ook, dat te wijten is aan een aanvraag die gedaan is door een derde partij die niet gemachtigd is om namens u te handelen.

Bewijs van afstand en beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig verlies of schade die u oploopt door het gebruik van deze website, of wanneer deze website niet toegankelijk is. Onze aansprakelijkheid voor nalatigheid en schending van het contract als gevolg van het niet toegankelijk zijn van deze website of enig deel daarvan, of om het even welke problemen met deze website, is beperkt tot zover maximaal toegestaan door de wet, tot deze website of een deel ervan opnieuw toegankelijk is.

De inhoud van en informatie over onze diensten worden geleverd door ons en door onze externe leveranciers (waaronder dataleveranciers). Onze diensten zijn niet bedoeld als fiscaal, juridisch of investeringsadvies. Niets op de website of op het handelsplatform kan geïnterpreteerd worden als advies voor het kopen of verkopen van financiële instrumenten. We kunnen op geen enkele manier aansprakelijk gehouden worden voor verlies of schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot verlies van marktwaarde, of schade als gevolg van de verkoop of aankoop van onze financiële instrumenten, of andere zaken) als gevolg van acties die voortvloeien uit de inhoud van onze diensten.

Plaatselijke regelgevingsbeperkingen

De website www.trading212.com is wereldwijd toegankelijk. De informatie op deze website is echter niet gericht op inwoners van de Verenigde Staten en is niet bedoeld voor verspreiding aan of gebruik door enige persoon in enig land of rechtsgebied waar een dergelijke verspreiding of gebruik in strijd is met de plaatselijke wetgeving of regelgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoekers van deze website om de voorwaarden ervan vast te stellen en te voldoen aan elke plaatselijke wet of regelgeving waaraan zij zijn onderworpen.

Feedback en Getuigenissen

Als u via het chatformulier een feedback naar ons terugstuurt of via andere vergelijkbare middelen ons in kennis stelt over hoe onze producten of diensten voor u zijn geweest, hebben wij het recht om die feedback te gebruiken om onze bedrijfsprocessen te verbeteren. U heeft geen recht op intellectueel eigendom van welke aard dan ook, met betrekking tot wijzigingen, aanpassingen of verbeteringen gebaseerd op deze feedback.

We hebben het recht om iedere getuigenis die via onze live chat of een andere gelijksoortige manier aan ons doorgegeven is te publiceren en u gaat ermee akkoord dat wij uw getuigenis mogen publiceren, samen met uw naam en land, zowel op deze website als op een opvolgende website die we van tijd tot tijd zouden kunnen beheren. U verleent ons wereldwijd, onbeperkt, onherroepelijk en ongelimiteerd het recht om een dergelijke getuigenis (geheel of gedeeltelijk), naar ons eigen goeddunken, te gebruiken, te reproduceren, te publiceren, te distribueren, weer te geven, te vertalen en aan te passen en/of in andere werken op te nemen in welke vorm of media dan ook.

Wijziging

Hoewel wij alles in het werk hebben gesteld om te zorgen dat de informatie op deze website juist is, is de informatie op deze website onderhevig aan wijzigingen, vaak zonder kennisgeving.

Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment door ons worden gewijzigd en u gaat ermee akkoord te zijn gebonden aan deze algemene voorwaarden zoals gewijzigd. Wij zullen u in kennis stellen van deze veranderingen door de herziene algemene voorwaarden op deze website te publiceren. We zullen u niet afzonderlijk in kennis stellen van deze wijzigingen.

Diversen

Op grond van deze Overeenkomst en door gebruik te maken van de Diensten, bevestigt en accepteert u dat wij ons, om veiligheidsredenen, het recht voorbehouden om alle telefoongesprekken, internetuitwisselingen (inclusief chats), en ontmoetingen tussen u en ons te registeren.

Gezien het grote aantal verschillende toestellen dat het besturingssysteem van Android gebruikt, kan Trading 212 niet garanderen dat de toepassing van Android op elk toestel naadloos functioneert.

Mogelijke vorderingen die voortkomen uit de Klantovereenkomst met Trading 212 UK Ltd. en deze Algemene Voorwaarden zullen worden afgewikkeld en geïnterpreteerd volgens de wetten van Engeland en Wales, en zij zullen onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Mogelijke vorderingen die voortkomen uit de Klantovereenkomst met Trading 212 Ltd. en deze Algemene Voorwaarden zullen worden afgewikkeld en geïnterpreteerd volgens de wetten van de Republiek Bulgarije, en zij zullen onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van de Bulgaarse rechtbanken.

Beëindiging

We hebben het recht om uw gebruik van deze website naar eigen goeddunken te beëindigen als we mochten vaststellen dat u de algemene voorwaarden hebt geschonden.

Begin nu met handelen