Risicokennisgeving

Contracts for Difference (CFD's) zijn een complex financieel product en niet geschikt voor alle investeerders. Deze kennisgeving schetst veel van de risico's die verbonden zijn aan de handel in deze producten. Er zijn echter risico's en andere producteigenschappen die niet kunnen worden onthuld. Als u twijfelt of deze producten geschikt voor u zijn, moet u professioneel advies inwinnen voordat u handelt. Als u onzeker bent over de risico's of als u niet voldoende financiële middelen of ervaring hebt om in deze producten te handelen, begint u beter niet met ons te handelen.

Het handelen in CFD's is een activiteit die een hoog risico van uw kapitaal inhoudt. We zijn door de wet verplicht om particuliere klanten in te lichten over het percentage van particuliere klanten die geld hebben verloren door met onze CFD's te handelen gedurende de afgelopen 12 maanden. Deze publicatie wordt beschikbaar gemaakt op onze website: www.trading212.com. U moet uw eigen financiële omstandigheden en risicotolerantie zorgvuldig beoordelen alvorens te handelen in CDF's. Gebruik geen geld dat u niet wilt verliezen.

Overweeg alleen om in CFD's te handelen als:

 • u ruime ervaring heeft met handelen op onstabiele markten,
 • u volledig begrijpt hoe ze werken, met inbegrip van alle risico's en kosten,
 • u beseft dat hoe hoger de hefboomwerking, hoe groter het risico is,
 • u begrijpt dat uw positie gesloten kan worden of u nu akkoord gaat of niet met de beslissing van de provider om uw positie te sluiten,
 • u genoeg tijd heeft om uw investering op actieve basis te beheren.

Uitsluitend uitvoering

Wij zullen u geen advies of aanbevelingen bieden met betrekking tot de gepastheid van een mogelijke investering bij ons en niets van wat wij u toesturen of vertellen, zou als zodanig geïnterpreteerd mogen worden. We kunnen u feitelijke informatie verstrekken met betrekking tot onze producten, hun potentiële risico's of over de financiële markten in het algemeen; hierbij zullen wij uw individuele omstandigheden niet hebben beoordeeld.

Hefboomwerking

Onze producten bieden verschillende niveau's van hefboomwerking. Voor u begint te handelen, zullen wij u vragen een eerste storting te doen. Elk product dat wij aanbieden, heeft een margevereiste. Op basis van deze eis en uw eerste storting, zult u in staat zijn een contractwaarde hoger dan uw fondsen te verhandelen. Bijvoorbeeld, een margevereiste van 5% zou u in staat stellen contracten 20 maal groter als uw storting te verhandelen.

Schommelingen in activaprijzen zullen daardoor vele malen worden vergroot. Een kleine prijsverandering in uw nadeel kan resulteren in een groter verlies.

Initiële margepercentages naar soort van het onderliggende voor particuliere klanten

 1. 3,33% van de nominale waarde van de CFD wanneer het onderliggende valutapaar is samengesteld uit elk van de twee navolgende valuta: Amerikaanse dollar, euro, Japanse yen, Britse pond, Canadese dollar of Zwitserse frank;
 2. 5% van de nominale waarde van de CFD wanneer de onderliggende index, valutapaar of grondstof het volgende is:
  1. elk van de navolgende aandelenindexen: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100); Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40); Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30); Dow Jones Industrial Average (DJIA); Standard & Poors 500 (S&P 500); NASDAQ Composite Index (NASDAQ), NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100); Nikkei Index (Nikkei 225); Standard & Poors / Australian Securities Exchange 200 (ASX 200); EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50);
  2. een valutapaar bestaande uit minstens één valuta die niet is opgesomd in punt (a) hierboven; of
  3. goud;
 3. 10% van de nominale waarde van de CFD wanneer de onderliggende grondstoffen of aandelenindex een grondstof of elk andere aandelenindex is dan hierboven in punt (b) opgesomd;
 4. 50% van de nominale waarde van de CFD wanneer het onderliggende een cryptovaluta is; of
 5. 20% van de nominale waarde van de CFD wanneer het onderliggende het volgende is:
  1. een aandeel; of
  2. hierboven niet anders vermeld.

De hierboven vermelde margepercentages zijn alleen geldig voor particuliere klanten.

Professionele klanten profiteren van lagere initiële margetermijnen die op onze website te vinden zijn: www.trading212.com.

Margeverhoudingen

We behouden ons het recht voor om margevereisten voor elk van onze producten aan te passen. Dit kan resulteren in het verhogen van uw margevereisten. Daardoor kan van u vereist worden dat u extra fondsen stort om uw uitstaande posities te behouden.

Controleren van posities

Het is uw verantwoordelijkheid om toezicht te houden op uw account. Mocht de nettowaarde van het account (contant plus lopende winst minus lopend verlies) minder bedragen dan 50% van de vereiste marge, kunnen we enkele of al uw posities afsluiten tegen de huidige marktprijs. Dit mag echter niet als een garantie gezien worden en het is uw verantwoordelijkheid om te verzekeren dat er op ieder moment voldoende fondsen op uw account beschikbaar zijn.

Marktrisico

Handelen in CDF's is gebaseerd op de prijsbewegingen van onderliggende financiële producten. U wordt daardoor blootgesteld aan vergelijkbare maar vergrote risico's om de onderliggende bezittingen te behouden. Sommige van deze risico's kunnen als volgt worden gedefinieerd:

Volatiliteit - scherpe, onverwachte bewegingen in de prijs van het onderliggende product kunnen leiden tot vergrote winsten of verliezen voor u. Het kan zijn dat markten niet geleidelijk bewegen en zo kunnen ‘prijskloven’ voorkomen met grote verschillen tussen opeenvolgende quoteringen. Er is misschien niet altijd een mogelijkheid voor u om een bestelling te plaatsen of voor ons platform om een bestelling uit te voeren op het door u geselecteerde prijsniveau. Een van de gevolgen hiervan kan zijn dat stop-loss-bestellingen worden uitgevoerd tegen ongunstige prijzen, hoger of lager dan u wellicht had verwacht, afhankelijk van de richting van uw transactie.

Valuta - waar u een product verhandelt, gedenomineerd in een andere valuta dan die van uw account, beïnvloeden schommelingen in de wisselkoers uw winst of verlies.

Liquiditeit - onder bepaalde omstandigheden zou het onmogelijk kunnen zijn een gedeelte van of een volledige positie tegen de huidige prijs te sluiten of zelfs geheel onmogelijk.

Risico van de wederpartij

Wij zijn de wederpartij bij al uw handelactiviteiten. Geen van onze producten zijn op een beurs genoteerd, noch kunnen rechten, voordelen of plichten overgedragen worden op een ander. Hoewel we onze verplichting aangaan om u de beste uitvoering te bieden en om redelijk en in overeenstemming met onze gepubliceerde algemene voorwaarden serieus te handelen, moeten CFD's die op uw rekening bij ons zijn geopend bij ons worden gesloten, op basis van onze prijzen en voorwaarden.

U bent ook blootgesteld aan ons debiteurenrisico. Fondsen van klanten van Trading 212 Ltd. worden gedekt door het Investors Compensation Fund en in het onwaarschijnlijke geval van tekortschieten, kunt u een beroep doen op dit fonds. Details van dit fonds kunnen op www.sfund-bg.com worden gevonden.

Gescheiden accounts

In overeenstemming met de FCS (Trading 212 Ltd.) regelgevingen, worden alle gelden van onze klanten in gescheiden trustrekeningen gehouden. Hoewel we de kredietwaardigheid van onze banken nauwlettend volgen en selecteren op basis van robuustheid en soliditeit, waarbij alleen grote internationale banken worden gebruikt, betekent dit niet dat ze risicovrij zijn. Op verzoek kunnen wij u informatie verstrekken over welke banken wij gebruiken.

Trading 212 Printen

Begin nu met handelen

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD's zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 76% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
76% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
Risicowaarschuwing
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD's zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 76% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
76% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.