Risicokennisgeving

RISICOWAARSCHUWING VOOR CONTRACTEN VAN VERSCHIL (CFD's) EN AANDELEN (EQUITIES)

Deze mededeling wordt verstrekt door Trading 212 UK Ltd. handelend als Trading 212 ('we')

Deze mededeling verstrekt u informatie over de aard van het risico van bepaalde investeringstypes. Het verklaart niet alle risico's of hoe de risico's verband houden met uw persoonlijke omstandigheden. Als u twijfelt of onze producten geschikt voor u zijn, moet u professioneel advies inwinnen voordat u handelt.

Wij geven de mogelijkheid om te investeren en te handelen in de volgende producten:

 • Aandelen ('equities');
 • Contracten voor verschillen op aandelen, obligaties en andere effecten, op indices, beursgenoteerde fondsen op grondstoffen, op futures en op valuta ('CFD's').

Door te investeren in of te handelen in elk van het bovenstaande riskeert u uw eigen kapitaal en kunt u het originele bedrag dat u geïnvesteerd hebt niet terugverdienen.

Contracten voor verschil (CFD's)

CFD's zijn financiële instrumenten die op marge worden verhandeld, waardoor beleggers en handelaren kunnen deelnemen aan de beweging van aandelen en indexkoersen zonder het eigendom van het onderliggende actief te hebben. CFD's zijn een complex financieel product en niet geschikt voor alle investeerders. Als u onzeker bent over de risico's of als u niet voldoende financiële middelen of ervaring hebt om in deze producten te handelen, begint u beter niet met ons te handelen. 'CFD's' zijn onderhevig aan een hoog risico als gevolg van speculatieve en instabiele markten van deze producten en de betreffende hefboom (marge). In deze aandelen handelen, kan resulteren in verlies van het gehele fonds dat u in uw account gestort hebt. We zijn door de wet verplicht om particuliere klanten in te lichten over het percentage van particuliere klanten die geld hebben verloren door met onze CFD's te handelen gedurende de afgelopen 12 maanden. Deze publicatie wordt beschikbaar gemaakt op onze website: www.trading212.com. U moet uw eigen financiële omstandigheden en risicotolerantie zorgvuldig beoordelen alvorens te handelen in CFD's. Het handelen in CFD's is een activiteit die een hoog risico van uw kapitaal inhoudt. Gebruik geen geld dat u niet wilt verliezen.

Overweeg alleen om in CFD's te handelen als:

 • u ruime ervaring heeft met handelen op onstabiele markten;
 • u volledig begrijpt hoe ze werken, met inbegrip van alle risico's en kosten,
 • u beseft dat hoe hoger de hefboomwerking, hoe groter het risico is,
 • u begrijpt dat uw positie gesloten kan worden al dan niet u akkoord gaat met onze beslissing om uw positie te sluiten,
 • u een hoge risicotolerantie heeft en de capaciteit om verliezen te incasseren als ze zich voordoen,
 • u genoeg tijd heeft om uw investering op actieve basis te beheren.

Aandelen

Aandelen vertegenwoordigen een gedeeltelijk bezit van een bedrijf. In deze hoedanigheid deelt de eigenaar van een aandeel in het lot van het bedrijf. Als het bedrijf goed presteert, zal het aandeel waarschijnlijk in prijs stijgen, maar als het bedrijf slecht presteert, zal de prijs van het aandeel waarschijnlijk dalen.

 • Faillissement Aandeelhouders van gewone aandelen zijn degenen die als laatste uitbetaald worden in het geval dat een bedrijf failliet gaat. Gewone aandeelhouders hebben echter ook het potentieel voor een goed rendement, mits de onderneming het goed doet en wordt verondersteld goed te blijven presteren. In extreme gevallen kan een bedrijf ontbonden worden en failliet gaan en verliest u uw gehele investering.
 • Perceptierisico Aandelenprijs is gebaseerd op de vraag die afhankelijk is van de perceptie van beleggers over de toekomstige vooruitzichten van de bedrijven, en algemene sentimenten, als anderen pessimistisch zijn over een bedrijf, zal de aandelenkoers dalen, als u op dat moment verkoopt of als de prijs niet herstelt, krijgt u minder terug dan dat u erin heeft gestopt.

Uitsluitend uitvoering

Wij zullen u geen advies of aanbevelingen bieden met betrekking tot de gepastheid van een mogelijke investering bij ons en niets van wat wij u toesturen of vertellen, zou als zodanig geïnterpreteerd mogen worden. Wij bieden geen advies over investeren, belasting of handel. Onze dienst is 'alleen uitvoering', wat inhoudt dat wij u geen advies zullen geven over enige transactie, noch zullen wij uw handelsbeslissingen controleren om te bepalen of zij geschikt zijn voor u of om u te helpen verliezen te voorkomen. U moet uw eigen financieel, wettelijk, belasting- en ander professioneel advies inwinnen over het feit of CFD's of aandelen een geschikte investering voor u zijn. We kunnen u feitelijke informatie verstrekken met betrekking tot onze producten, hun potentiële risico's of over de financiële markten in het algemeen; hierbij zullen wij uw individuele omstandigheden niet hebben beoordeeld.

Hefboomwerking

Onze producten bieden verschillende niveau's van hefboomwerking. Voor u begint te handelen, zullen wij u vragen een eerste storting te doen. Elk product dat wij aanbieden, heeft een margevereiste. Op basis van deze eis en uw eerste storting, zult u in staat zijn een contractwaarde hoger dan uw fondsen te verhandelen. Bijvoorbeeld, een margevereiste van 5% zou u in staat stellen contracten 20 maal groter als uw storting te verhandelen. Schommelingen in activaprijzen zullen daardoor vele malen worden vergroot. Een kleine prijsverandering in uw nadeel kan resulteren in een groter verlies. Het gebruik van hefboomwerking of marge betekent dat u uw volledige fondsen die u daadwerkelijk op uw account gestort heeft, zou kunnen verliezen als de prijs van de CFD significant in uw nadeel beweegt.

Initiële margepercentages naar soort van het onderliggende voor particuliere klanten

(a) 3,33% van de nominale waarde van de CFD wanneer het onderliggende valutapaar is samengesteld uit elk van de twee navolgende valuta: Amerikaanse dollar, euro, Japanse yen, Britse pond, Canadese dollar of Zwitserse frank;

(b) 5% van de nominale waarde van de CFD wanneer de onderliggende index, valutapaar of grondstof het volgende is:

 1. elk van de navolgende aandelenindexen: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100); Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40); Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30); Dow Jones Industrial Average (DJIA); Standard & Poors 500 (S&P 500); NASDAQ Composite Index (NASDAQ), NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100); Nikkei Index (Nikkei 225); Standard & Poors / Australian Securities Exchange 200 (ASX 200); EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50);
 2. een valutapaar bestaande uit minstens één valuta die niet is opgesomd in punt (a) hierboven; of
 3. goud;

(c) 10% van de nominale waarde van de CFD wanneer de onderliggende grondstoffen of aandelenindex een grondstof of elk andere aandelenindex is dan hierboven in punt (b) opgesomd;

(d) 50% van de nominale waarde van de CFD wanneer het onderliggende een cryptovaluta is; of

(e) 20% van de nominale waarde van de CFD wanneer het onderliggende het volgende is:

 1. een aandeel; of
 2. hierboven niet anders vermeld.

De hierboven vermelde margepercentages zijn alleen geldig voor particuliere klanten.

Professionele klanten profiteren van lagere initiële margetermijnen die op onze website te vinden zijn: www.trading212.com.

Vereffening

Op veel marktplaatsen (bijvoorbeeld aandelen die worden verhandeld op de London Stock Exchange) vindt afrekening plaats door de tegenpartijen die tegelijkertijd de aandelen koppelen die worden verhandeld met contant geld. In andere marktplaatsen (bijvoorbeeld daar waar CFD's verhandeld worden) verstrekt u, om een eerste investering te maken, een hoeveelheid contant geld (de marge) die een percentage inhoudt van de waarde van de investering. Als de prijs van een investering vervolgens fluctueert, kunt u opgeroepen worden om extra geld in te leggen (een margestorting).

Margeverhoudingen

We behouden ons het recht voor om margevereisten voor elk van onze producten aan te passen. Trading 212 UK Ltd. heeft het recht om op elk moment de margevereisten aan te passen of te verhogen: Om het bedrijf en al zijn klanten te beschermen, mag Trading 212 UK Ltd. de margevereisten voor enkele of alle klanten voor alle openstaande of nieuwe posities op ieder moment naar eigen goeddunken van 212 UK Ltd. aanpassen. Als we onze margevereisten verhogen, kan dit voorkomen dat u posities toevoegt of bestaande posities afdekt als u onvoldoende eigen vermogen hebt. Als de margevereisten op uw bestaande CFD's toenemen, moet u vooraf extra eigen vermogen storten, anders kunnen uw posities worden geliquideerd. Dit kan resulteren in het verhogen van uw margevereisten. Daardoor kan van u vereist worden dat u extra fondsen stort om uw uitstaande posities te behouden.

Controleren van posities

Het is uw verantwoordelijkheid om toezicht te houden op uw account. Trading 212 UK Ltd. heeft het recht om uw posities zonder mededeling te liquideren in het geval van een margetekort.

U moet uw account controleren zodat er op uw account op ieder moment voldoende vermogen beschikbaar is om aan de margevereisten van Trading 212 UK Ltd. te voldoen. Trading 212 UK moet u niet op de hoogte brengen van uw tekortkomen om aan de margevereisten te voldoen voordat Trading 212 UK Ltd. zijn rechten onder deze overeenkomst met u uitvoert, inclusief, maar niet beperkt tot de rechten om uw posities in uw account(s) te liquideren.

Mocht de nettowaarde van het account (contant plus lopende winst minus lopend verlies) minder bedragen dan 50% van de vereiste marge, kunnen we enkele of al uw posities afsluiten tegen de huidige marktprijs. Dit mag echter niet als een garantie gezien worden en het is daarom uw verantwoordelijkheid om te verzekeren dat er op ieder moment voldoende fondsen op uw account beschikbaar zijn.

Marktrisico

Handelen in CDF's is gebaseerd op de prijsbewegingen van onderliggende financiële producten. U wordt daardoor blootgesteld aan vergelijkbare maar vergrote risico's om de onderliggende bezittingen te behouden.

Volatiliteitsrisico

Markten voor CFD's en aandelen kunnen heel onstabiel zijn. De prijzen van CFD's en de onderliggende producten (aandelen of indexen) kunnen snel en uiteenlopend fluctueren. De prijzen van CFD's worden beïnvloed door, onder andere, de marktprijs van het onderliggende product van de CFD, de winst en prestaties van het bedrijf of bedrijven waarvan de aandelen het onderliggende product of een gerelateerde index omvatten, de prestaties van de economie als een geheel, de veranderende vraag en aanbodrelaties voor het onderliggende product of gerelateerde instrumenten en indices, overheidsprogramma's, commerciële- en handelsprogramma's en -beleid, rentetarieven, nationale en internationale politieke en economische gebeurtenissen en de heersende psychologische kenmerken van de relevante markt.

Ook scherpe, plotselinge en onverwachte bewegingen in de prijs van het onderliggende product kunnen leiden tot substantiële en vergrote winst of verlies voor u. Het kan zijn dat markten niet geleidelijk bewegen en zo kunnen ‘prijskloven’ voorkomen met grote verschillen tussen opeenvolgende quoteringen. Er is misschien niet altijd een mogelijkheid voor u om een bestelling te plaatsen of voor ons platform om een bestelling uit te voeren op het door u geselecteerde prijsniveau. Een van de gevolgen hiervan kan zijn dat stop-loss-bestellingen worden uitgevoerd tegen ongunstige prijzen, hoger of lager dan u wellicht had verwacht, afhankelijk van de richting van uw transactie.

Cryptovalutarisico

Bij het handelen van bitcoins of andere cryptovaluta bij Trading 212, zult u geen enkele fysieke bitcoin en geen wallets bezitten, maar speculeren op de volatiliteit van de prijsbewegingen in bitcoins en andere cryptovaluta via een CFD. Het verhandelen van derivaten van bitcoins kan onderhevig zijn aan extreme volatiliteit, veel meer dan traditionele valuta en bij het verhandelen van bitcoins en andere cryptovaluta is het mogelijk om in korte tijd aanzienlijke hoeveelheden te verliezen of winnen. Het verhandelen van derivaatproducten kan leiden tot verlies van uw volledige stortingen.

Valutarisico

Waar u een product verhandelt, gedenomineerd in een andere valuta dan die van uw account, beïnvloeden schommelingen in de wisselkoers uw winst of verlies.

Als u handelt in een CFD of aandelen die in een andere valuta genoteerd staan dan de basisvaluta of valuta die u beschikbaar heeft op uw Trading 212 UK Ltd. account, worden alle marges, winsten, verliezen en financiële kredieten en debiteringen in verband met die CFD berekend in de valuta waarin de CFD is genoteerd. Dus zullen uw winsten of verliezen verder beïnvloedt worden door schommelingen in de wisselkoersen tussen de valuta van het account en de valuta waarin de CFD is genoteerd. Trading 212 UK Ltd. past een 'haircut'-marge toe om dit risico uit te drukken en daardoor zullen de margevereisten op de CFD daadwerkelijk toenemen.

Renteschommelingsrisico

Rentevoeten schommelen en hierdoor worden de financieringstarieven (of kortingen) die u zult betalen (of zou ontvangen) op uw long (of short) posities van de CFD's beïnvloed. Dit zal ook uw totale winst of verlies beïnvloeden.

Regelgevings- en fiscaal wijzigingsrisico

Veranderingen in belastingen en andere wetgeving, overheids-, fiscaal, monetair en regelgevend beleid kunnen een nadelig effect hebben op de waarde van uw CFD's of aandelen, op de belasting die u betaalt over uw CFD's of aandelen en het totale rendement van de producten.

Liquiditeitsrisico

Onder bepaalde omstandigheden zou het onmogelijk kunnen zijn een gedeelte van of een volledige positie tegen de huidige prijs te sluiten of zelfs geheel onmogelijk. Trading 212 UK Ltd. is niet verplicht om op ieder moment quoteringen voor iedere CFD te bieden en Trading 212 UK Ltd. garandeert geen doorlopende beschikbaarheid van quoteringen voor de handel van alle CFD's. Trading 212 UK Ltd. mag op ieder moment en geheel naar eigen goeddunken het quoteren van CFD's staken en/of het aangaan van nieuwe transacties in CFD's of aandelen tegenhouden op basis van een tekort aan marktgegevens, stakingen, schorsingen, fouten, illiquiditeit of volatiliteit op de markt van het onderliggende product, of op basis van Trading 212 UK Ltd.'s eigen risico of winstparameters, technische fouten, communicatieproblemen, voorvallen op de markt in politieke of economische sfeer, overheidsgerelateerde gebeurtenissen, overmacht, of vanwege andere redenen.

Tegenpartijrisico (met betrekking tot CFD's)

In verband met CFD's zijn wij de wederpartij bij al uw handelactiviteiten. Geen van onze CFD-producten zijn op een beurs genoteerd, noch kunnen rechten, voordelen of plichten overgedragen worden op een ander. Hoewel we onze verplichting aangaan om u de beste uitvoering te bieden en om redelijk en in overeenstemming met onze gepubliceerde algemene voorwaarden serieus te handelen, moeten CFD's die op uw rekening bij ons zijn geopend bij ons worden gesloten, op basis van onze prijzen en voorwaarden. CFD's zijn contracten waarbij Trading 212 UK Ltd. uw wederpartij is, ze worden niet verhandeld op een gereguleerde beurs en worden niet afgesloten door een centraal handelskantoor. Daardoor zijn beschermingen en regels van beurzen en handelskantoren niet van toepassing op de handel in CFD's bij Trading 212 UK Ltd.

Wederpartijkredietrisico op handel in CFD's

Aangezien Trading 212 UK Ltd. de wederpartij is van uw CFD-transacties, bent u blootgesteld aan de financiële en zakelijke risico's, waaronder kredietrisico, verbonden aan het handelen met Trading 212 UK Ltd. Dat wil zeggen, in het onwaarschijnlijke geval dat Trading 212 UK Ltd. insolvent zou worden, dat het mogelijk niet aan zijn verplichtingen jegens u kan voldoen. Houdt er rekening mee dat Trading 212 UK Ltd. deelnemer is in het UK Financial Services Compensation Scheme ('FSCS'). U hebt mogelijk recht op een vergoeding van het FSCS als we niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Het door het Financial Service Compensation Scheme beschermde vermogen is maximaal 85.000 £ voor in aanmerking komende klanten. Verdere informatie over compensatie is beschikbaar op het UK Financial Services Compensation Scheme op www.fscs.org.uk. U bent ook blootgesteld aan ons debiteurenrisico. Trading 212 UK Ltd. is lid van het Financial Services Compensation Scheme en in het onwaarschijnlijke geval van tekortschieten, kunt u een beroep doen op deze compensatieregeling. Details van dit schema kunnen op de FSCS-website gevonden worden www.fscs.org.uk. Fondsen van klanten van Trading 212 Ltd. worden gedekt door het Investors Compensation Fund en in het onwaarschijnlijke geval van tekortschieten, kunt u een beroep doen op dit fonds. Details van dit fonds kunnen op de website www.sfund-bg.com gevonden worden.

CFD's geven u geen enkel recht voor het onderliggende product

Een CFD is om een winst te verzekeren of een verlies te vermijden door te verwijzen naar schommelingen in de prijs van het onderliggende product, eerder dan door levering van enig onderliggend product Geen enkele CFD-transactie geeft u recht, stemrecht, titel of belang in een onderliggend product of geeft u het recht of verplicht u om enige corporatieve actie van een onderliggende product te verwerven, ontvangen, houden, geven, af te stoten of er direct aan deel te nemen.

De rechten van Trading 212 UK Ltd. voor aanpassing, wijziging en/of beëindiging van CFD-transacties in het geval van een bedrijfsmaatregel die het onderliggend product beïnvloedt.

In het geval van een bedrijfsactie die het onderliggende product van een CFD beïnvloed (bijv. splitsingen, spin-offs, rechtenaanbiedingen, fusies en overnames, enz.): i) zal naar eigen goeddunken Trading 212 UK Ltd. de juiste aanpassing bepalen, of wijziging of actie doorvoeren, indien van toepassing, en wanneer, met betrekking tot de CFD om het economische equivalent van de rechten en verplichtingen van de partijen te behouden; ii) Als toevoeging of alternatief aan het voorafgaande behoudt Trading 212 UK Ltd. zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw open CFD-positie in het onderliggende product te sluiten voorafgaand aan de bedrijfsactie.

Risico van verstoring of onderbreking van toegang tot Trading 212 UK Ltd.'s elektronische systemen en diensten

Trading 212 UK Ltd. is vertrouwd op computer software, hardware en telecommunicatie-infrastructuur en netwerken om zijn diensten aan klanten te bieden en zonder deze systemen kan Trading 212 UK Ltd. zijn diensten niet aanbieden. Deze op computer gebaseerde systemen en diensten zoals gebruikt door Trading 212 UK Ltd. zijn per definitie onderhevig aan verstoring, vertraging of mislukking, die ertoe kunnen leiden dat u geen toegang krijgt tot het Trading 212 UK Ltd. handelsplatform of ertoe kunnen leiden dat het voor Trading 212 UK Ltd. niet mogelijk is om CFD's of aandelennoteringen of -handel te verstrekken, of kunnen negatief invloed uitoefenen op een of alle aspecten van de Trading 212 UK Ltd. diensten. Onder de Trading 212 UK Ltd. handelsovereenkomst accepteert u de Trading 212 UK Ltd. systemen en diensten 'Trading212' en onze aansprakelijkheid naar u toe is beperkt.

Gescheiden accounts

In overeenstemming met de FCA (Trading 212 UK Ltd.) en FSC (Trading 212 Ltd.) regelgevingen, worden alle gelden van onze klanten in gescheiden trustrekeningen gehouden. Hoewel we de kredietwaardigheid van onze banken nauwlettend volgen en selecteren op basis van robuustheid en soliditeit, waarbij alleen grote internationale banken worden gebruikt, betekent dit niet dat ze risicovrij zijn. Op verzoek kunnen wij u informatie verstrekken over welke banken wij gebruiken.

Negatieve balansbescherming

Als zakelijke cliënt is de negatieve balansbescherming voor u niet beschikbaar op uw Trading 212-platform; dit is alleen beschikbaar voor particuliere cliënten. De afwezigheid van negatieve balansbescherming voor u als zakelijke cliënt zal impact hebben op de activiteiten van uw account vanwege de aansprakelijkheid op uw account. U bent niet gelimiteerd tot de middelen beschikbaar op uw account, maar uw verliezen kunnen groter zijn dan uw stortingen en als zakelijke cliënt bent u aansprakelijk voor het resulterende tekort. Het is uw verantwoordelijkheid om een verzoek in te dienen voor een hogere mate van bescherming als u van mening bent dat u niet in staat bent het verbonden risico in te schatten of te beheren.

Verdere risicowaarschuwing met betrekking tot aandelen

Dividendbetalingen zijn niet gegarandeerd

Sommige aandelen betalen een dividend, ofwel halfjaarlijks of per kwartaal. Een dividend is een bedrag, vastgesteld door het dagelijks bestuur van het bedrijf die de winstverdeling van het bedrijf inhoudt. Gevestigde, winstgevende bedrijven hebben de gewoonte dividenden uit te betalen en hebben een mooi verleden in doorlopende dividenduitkeringen. Perioden van economische moeilijkheden kunnen een dergelijke dividenduitkering echter zelfs voor de meest gevestigde aandelen onderbreken. Jongere, minder gevestigde bedrijven die een bedrijf opbouwen hebben de neiging om hun winst te behouden voor herinvestering. Dit worden 'groeibedrijven' genoemd omdat hun bedrijfsstrategie is om hun bedrijf snel te laten groeien.

Handels-/administratieve kosten

Commissies en kosten die door ons of door derden worden geheven, verminderen de potentiële winst die u kunt maken of verhogen het verliesniveau. Voordat u met handelen begint, moet u alle commissies en andere kosten begrijpen waarvoor u aansprakelijk bent.

Aandelen geplaatst als onderpand

Als u uw onderpand als zekerheid bij ons deponeert, zal de manier waarop het wordt behandeld, variëren afhankelijk van het type transactie en waar het wordt verhandeld. Er kunnen aanzienlijke verschillen zijn in de behandeling van uw onderpand, afhankelijk van waar of hoe u handelt. Gestort onderpand zou zijn hoedanigheid als uw eigendom kunnen verliezen wanneer handelingen in uw naam uitgevoerd worden en zelfs als uw handelen uiteindelijk winstgevend blijkt, zou het kunnen dat u niet dezelfde waardemiddelen terugkrijgt die u plaatste en zult u mogelijk een contante betaling moeten accepteren. U zult bevestiging van ons moeten ontvangen hoe uw onderpand behandeld zal moeten worden.

Marktverschil

Dit is een plotselinge verschuiving in de prijs van een instrument of de onderliggende waarde van het ene niveau naar het andere. Het kan op elk moment gebeuren, maar komt het meest voor wanneer de markt op één niveau sluit maar op een ander niveau opent. Dit kan onverwachte verliezen veroorzaken.

Niet-gemakkelijk realiseerbare investeringen.

We kunnen transactie in niet-gemakkelijk realiseerbare beleggingen regelen of aangaan. Dit zijn investeringen waarin de markt beperkt is of kan worden. Het kan voor u moeilijk zijn om zo'n investering te verkopen tegen een redelijke prijs en, in bepaalde omstandigheden. Het kan moeilijk zijn om het tegen een bepaalde prijs te verkopen. Investeer niet in dergelijke investeringen tenzij u goed heeft nagedacht of ze geschikt voor u zijn.

Eerdere prestatie

U moet zich ervan bewust zijn dat de prijs van de financiële instrumenten waarmee u handelt afhankelijk zijn van schommelingen op de financiële markten buiten onze controle en dat prestaties in het verleden geen indicatie vormen voor toekomstige prestaties.

Handelen in effecten die gevoelig zijn aan stabilisatie

Wij, en onze vertegenwoordigers, kunnen van tijd tot tijd transacties uitvoeren namens u in zekerheden die onderworpen zijn aan stabilisatie. Stabilisatie maakt het mogelijk de marktprijs van een effect kunstmatig te handhaven tijdens de periode waarin een nieuwe uitgifte van effecten aan het publiek wordt verkocht. Stabilisatie zal niet alleen de prijs van de nieuwe uitgifte beïnvloeden, maar ook de prijs van andere daaraan gerelateerde effecten.

Liquiditeitsrisico in aandelen

Aandelen zijn beschikbaar in bedrijven van verschillende grootte, industriële sectoren, geografische locaties, en op verschillende aandelenmarkten. Liquiditeit is een belangrijke risicofactor bij het beleggen in individuele aandelen en wordt doorgaans bepaald door de marktkapitalisatie (totale waarde van uitgegeven aandelen) van de onderneming en de huidige marktomstandigheden. Liquiditeitsniveaus kunnen snel veranderen en gebrek aan liquiditeit beperkt vaak de handel in aandelen met kleinere marktkapitalisaties (bekend als mid cap en small cap).

Informatie over overzeese investeringen

Informatie over overzeese investeringen is niet zo gemakkelijk beschikbaar voor het Britse publiek als voor Britse bedrijven en de financiële pagina's van de nationale pers geven weinig informatie over het onderwerp. Verschillende tijdzones betekent ook dat het voor u niet altijd mogelijk is om een real time-prijs voor overzeese aandelen gedurende de Britse handelsdag te ontvangen. Bij het beleggen in overzeese markten moet rekening worden gehouden met valutaschommelingen. Een winst of een verlies op de prestaties van een aandeel kan makkelijk worden gecompenseerd door een beweging in de wisselkoers. Als alternatief kan een winst of verlies op een aandeel worden samengesteld om een nog grotere te maken. Liquiditeitsoverwegingen zijn vergelijkbaar met aandelen in het VK.

Prijsvolatiliteit

De prijs van individuele aandelen kan aanzienlijk fluctueren en kan snel in waarde stijgen of dalen. Aandelen kunnen ook achterblijven gedurende langere periodes. Aandeelprijzen stijgen en dalen overeenkomstig de financiële gezondheid van het bedrijf en algemene economische en marktvoorwaarden. Stijgingen en dalingen in individuele aandelenprijzen kunnen significant zijn. Investeringen in aandelenmarkten hebben de neiging meer volatiel te zijn dan investeringen in de meeste obligaties.

Dubbeltjesfondsen

Aandelen gekocht op de Alternative Investment Market (AIM) (in het bijzonder degene die bekend staan als 'dubbeltjesaandelen') bevatten een hogere risicograad van geld verliezen dan andere Britse aandelen. Dit komt doordat de voorwaarden van bedrijven die genoteerd staan op de AIM minder streng zijn dan die voor bedrijven met een volledige beursnotering. Er is ook gewoonlijk een bredere spreiding tussen de koopprijs en de verkoopprijs van deze aandelen en als ze onmiddellijk verkocht moeten worden, kunt u minder verdienen dan u ervoor betaald hebt als gevolg van een gebrek aan liquiditeit. De prijs van deze aandelen kan snel wijzigen en ze kunnen zowel stijgen als dalen. Het kan ook moeilijk zijn om betrouwbare informatie te verkrijgen over hun waarde of de omvang van de risico's waaraan ze blootgesteld worden.

Fractionele aandelen

Fractionele aandelen kunnen niet worden verhandeld op openbare beurzen en zijn illiquide en niet herkend buiten ons handelsplatform. U kunt ze alleen liquideren wanneer ze via ons worden verkocht en ze kunnen niet aan een andere makelaar worden overgedragen, tenzij ze worden verkocht. Stemvolmachten kunnen niet worden gefaciliteerd op fractionele aandelen en u kunt niet worden voorzien van aandeelhoudersdocumentatie voor een fractie van een aandeel. Er zijn potentiële belangenconflicten in verband met fractionele transacties en u heeft ingestemd met deze transactie door akkoord te gaan met de bedrijfsvoorwaarden. U kunt uw toestemming voor een dergelijke transactie te allen tijde intrekken door ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Het uitlenen van aandelen

Wanneer Trading 212 effectenleningen uitvoert, zou het blootgesteld worden aan tegenpartijkredietrisico waarbij de lener bankroet zou kunnen gaan en/of de dekkingswaarde onder de prijs zou kunnen dalen van de vervanging van de aandelen die zijn uitgeleend. Uitgeleende aandelen worden doorgaans gebruikt om short-verkopen te vergemakkelijken en dergelijke transacties kunnen de waarde van aandelen beïnvloeden.

Cliënten die zich geregistreerd hebben vóór 23:59 GMT 08.06.2020 kunnen de relevante Risicokennisgeving hier vinden.

Trading 212 Printen

Begin nu met handelen