Robo Handelsovereenkomst

Deze overeenkomst is een contract tussen:

1) U als klant van onze diensten onder deze klantovereenkomst (genoemd 'U', 'Uw' of 'Klant') en
2) Trading 212 Ltd., een vergunninghoudend investeringsbedrijf met bedrijfsnummer 201659500, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te Litex Tower, fl. 10, 3 Lachezar Stanchev Str., Sofia, Bulgarije, (genoemd 'Trading 212', 'Wij', 'Ons' of 'Onze') gezamenlijk 'Partijen' genoemd.

Deze overeenkomst wordt aangegaan op grond van de vergunning voor een beleggingsonderneming die door de Bulgaarse financiële toezichtcommissie (Registratienummer RG-03-0237) aan Trading 212 is verleend.

Deze Robo Trading-overeenkomst (de 'Robo Trading-overeenkomst' of 'RTA') bevat speciale, aanvullende algemene voorwaarden van de Klantovereenkomst van Trading 212 (hierin aangeduid als de 'Klantovereenkomst') die op u van toepassing zal zijn wanneer u zich inschrijft voor de Robo Trading-services (zoals hieronder gedefinieerd). U mag de Robo Trading-services niet gebruiken zonder akkoord te gaan met de klantovereenkomst. De voorwaarden van de klantovereenkomst zullen mutatis mutandis op de volgende RTA worden toegepast. In geval van discrepantie prevaleren de voorwaarden van de RTA.

1. Inleiding.

Trading 212 zal haar klanten de mogelijkheid bieden om geautomatiseerde handelsmiddelen en -diensten te gebruiken. Dergelijke diensten omvatten verschillende elektronische diensten (samen met alle bijbehorende software of applicaties) die toegankelijk zijn op de manier die wij u aanbieden zonder handelsbeperking, directe markttoegang, orderrouting, API- of informatiediensten waartoe wij u toegang verlenen of aan u beschikbaar stellen, hetzij rechtstreeks, hetzij via een externe dienstverlener en door u te gebruiken om informatie te bekijken en/of transacties aan te gaan en 'Robo Trading-service', betekenend elk van deze diensten ('Robo Trading-services'). De diensten worden via (een) specifiek(e) ontworpen platform(en) geleverd en ter beschikking gesteld aan de klanten op de website van Trading 212 of een website van een derde partij waarvoor toegang verleend wordt tot de systemen van Trading 212 (hierna respectievelijk het 'Platform' en de 'Website' genoemd).

Door Robo Trading-services te gebruiken, verklaart u en gaat u ermee akkoord dat:

 • U de klantovereenkomst en deze RTA heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd;
 • U de wettelijke documenten van Trading 212 heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd;
 • U ons toestemming geeft om te handelen op elke instructie die u ons geeft (inclusief instructies via elektronische middelen en apparaten) of die wij kunnen beschouwen als gegeven door u;
 • U persoonlijk aansprakelijk bent voor de keuze en de goedkeuring van de Robo Trading-services;
 • U vertegenwoordigt en garandeert dat u de toepasselijke tests (inclusief backtesting), aanpassingen en respectievelijke overwegingen heeft gedaan wanneer u Robo Trading-service gebruikt;
 • Robo Trading-services mag de risico's niet beperken die gerelateerd zijn aan het handelen met CFD's, inclusief maar niet beperkt tot diegene opgesomd in de klantovereenkomst van Trading 212 en de risico-uitsluitingsopmerking van Trading 212 en onze website;
 • Het is ons toegestaan om een deel van of zelfs de hele Robo Trading-service op te schorten, te beëindigen of te blokkeren, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving;
 • We zijn niet gebonden aan parameters van een order/signaal die gedaan is door Robo Trading-services. We zullen enkel orders uitvoeren die voldoen aan de voorwaarden van Trading 212;
 • We hebben geen verplichtingen en we nemen geen verantwoordelijkheid voor transmissies die onnauwkeurig zijn of die niet overeenkomen met het accountbedrag of enige andere handelsverplichting (marges, hefboomniveaus, enz.) en we zullen elke order uitvoeren zoals deze door ons is ontvangen;
 • In geen geval zullen we verantwoordelijk gehouden worden voor een claim, schade of andere aansparakelijkheid, inclusief fondsverliezen, indirecte verliezen (zoals winstderving), gegevens- of service-onderbrekingen in een contractuitvoering, onrecht of anderszins onstaan vanuit, buiten of binnen verband met het gebruik, operatie, uitvoering en/of fouten of storing van Robo Trading-services en/of services verstrekt door een aanbieder van Robo Trading-services anders dan als gevolg van fraude, opzettelijk in gebreke blijven of nalatigheid;
 • Trading 212 garandeert niet dat het gebruik van Robo Trading-services een positief of een verwacht effect heeft of een specifieke prestatie levert;
 • De Robo Trading-services worden enkel voor uw persoonlijk gebruik beschikbaar gesteld en u mag geen toegang verlenen tot de laatstgenoemde diensten en uw account aan derden.
 • U zal enkel Robo Trading-services, hulpmiddelen of software gebruiken, die door ons vooraf zijn goedgekeurd, en u mag het laatstgenoemde op geen enkele manier wijzigen;
 • U hebt een goed geïnformeerde beslissing genomen en hebt de risico's, verbonden aan het gebruik van Robo Trading-services, overwogen en begrepen. U blijft in controle over uw account en uw transacties en u bent daar persoonlijk verantwoordelijk voor;
 • We houden voor u geen controle over de nauwkeurigheid of volledigheid van Robo Trading-services of zijn toepasselijkheid, noch doen wij hiervoor aanbevelingen of staan wij hiervoor garant. Robo Trading-services worden geleverd op een 'zoals het is' basis, zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel;
 • Bepaalde Robo Trading-services werken met prijsinformatie die aan ons geleverd wordt door een externe softwarebeheerder. We kunnen direct of indirect verbonden zijn met de Robo Trading-services en we doen ons best om enige belangverstrengeling op een goede manier op te lossen. We zullen behoorlijke inspanningen doen om een aanvaardbare service te verzekeren, maar u accepteert dat de prijsgegevens die worden weergegeven in een dergelijke leverancier van Robo Trading-services mogelijk vertraagd zijn en dat we de juistheid of volledigheid van de huidige of historische gegevens niet garanderen en dat we geen garantie kunnen geven dat de service ononderbroken zal zijn. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat in het geval van een dataverschil (prijsverschil of ander verschil) in de Robo Trading-services en onze andere Robo Trading-services, de data op onze websites en onze platforms de doorslag zullen geven;
 • Geen hoogfrequente handelsdiensten worden toegelaten;
 • We geven geen investeringsadvies, gepersonaliseerde investeringsaanbevelingen en/of advies over de voordelen van de investeringen die verband houden met de Robo Trading-services.
 • Wij kunnen u mogelijk kosten aanrekenen voor het gebruik van Robo Trading-services.

2. Financiële instrumenten beschikbaar met Autotrading.

De financiële instrumenten waarvoor de Robo Trading-services kunnen worden geleverd, volgende uit deze overeenkomst, zullen worden bepaald door Trading 212. Zonder beperking is aangegeven dat de Robo Trading-services voornamelijk betrekking hebben op Contracts for Difference (CFD's), met als onderliggende activa wisselkoersen, bezittingen of andere activa, zonder de extensie van de Robo Trading-services naar andere financiële middelen in de toekomst uit te sluiten.

Trading 212 neemt de nodige maatregelen om situaties van belangenverstrengeling te voorkomen, die kunnen ontstaan in de uitvoering van investeringsactiviteiten en het verrichten van investeringen en aanvullende diensten. Een belangenverstrengeling betekent een situatie waar, in de uitvoering van Trading 212-acitviteiten, de belangen van Trading 212 en de belangen van haar klanten, of haar filialen, direct of indirect met elkaar in conflict zijn.

3. Investeringsbeslissing.

Gezien het bovenstaande, begrijpt de klant expressief en gaat akkoord dat hij/zij niet verwacht dat Trading 212 een voorstel doet voor een platform, website, Robo Trading-services, met inbegrip van maar niet beperkt tot transacties, instrumenten en strategieën om specifieke investeringsdoeleinden te dienen.

De Robo Trading-services zijn beschikbaar voor klanten die vooraf hebben besloten transacties in CFD's uit te voeren en die dus winstgevende investeringsdoelen hebben.

Er zijn door Trading 212 geen investeringsbeslissingen gemaakt.

4. Handelsstrategieën en automatische uitvoering.

De reproductie van handelssignalen van Robo Trading-services die handelsstrategieën voorziet, gecreëerd door het gebruik van een platform of website, is automatisch en Trading 212 accepteert deze signalen voor automatische uitvoering van orders. Het gebruik van een software om handelsstrategieën te genereren in combinatie met de automatische uitvoering van de gegenereerde signalen door de software kunnen geclassificeerd worden vanuit een gereglementeerd perspectief als portfolio-management. Daarom verstrekt u hierbij uw expliciet begrip en bent u akkoord dat we zo'n beoordeling uitvoeren en dat we relevante gegevens verwerken. Bijzonderheden over een dergelijke beoordeling worden hieronder vermeld.

In dat geval zal de voorziening van portfolio-managementservices door Trading 212 gedaan worden onder de verstrekte autorisatie aan Trading 212, door en binnen haar licentie, rekening houdend met het feit dat geautomatiseerde transacties uitgevoerd worden zonder de specifieke goedkeuring van elk van hen door de klant.

Het is expressief toegelicht dat elke verwijzing naar de term 'portfolio-management' of vergelijkbare termen, of het nu in de huidige of in een andere schriftelijk wijze van communicatie is, met betrekking tot de services en activiteit van het platform, alleen de bovenstaande betekenis zal hebben en expressief betrekking zal hebben op de hierin specifiek omschreven services. Onder geen enkele voorwaarde wordt Trading 212 geacht om enige verplichtingen naar de klant na te komen om investeringen te doen namens de klant, op initiatief of discretie van Trading 212, voor de verwezenlijking van enig beleggingsdoel van de klant. Het gebruik van automatische handel zal op geen enkele wijze het feit en de door u gegeven verklaring beïnvloeden, wijzigen of opheffen en bevestigen dat geen beleggingsbeslissingen namens u door een derde partij zijn gemaakt, inclusief Trading 212 en dat elke transactie steeds afgesloten blijft, alleen door uw eigen discretie en order en dat het volledig voor uw eigen kosten en risico zal zijn.

Het gebruik van zo'n hulpmiddel kan in principe mogelijkheden toelaten, zoals verliesbeperking. Echter, bij specifieke omstandigheden die onmiddellijke uitvoering van gesloten orderposities niet toestaan, kan de klant nog verder verliezen lijden als gevolg van snelle fluctuaties die plaatsvinden tussen de uitvoeringstijd van het relevante handelssignaal en de tijd van de werkelijke uitvoering van dergelijk signaal. Zulke speciale omstandigheden kunnen betrekking hebben op de algemene buitenlandse valutamarkt of op een of meer valutaparen of op het uitvoerende bedrijf waar de klant zijn handelsaccount heeft of een combinatie daarvan. Daarom begrijpt en accepteert de klant het risico om grotere verliezen te lijden dan zijn/haar gelimiteerde verliezen, waarvoor Trading 212 niet verantwoordelijk gehouden kan worden.

In automatische handel kan de klant handelssignalen van een software-aanbieder ontvangen (zoals ProQuant) in zijn/haar eigen account, direct voor uitvoering. Echter, in het laatste voorbeeld heeft de klant te allen tijde de controle over de genererende strategiesoftware, daar hij/zij geacht wordt alle parameters van een strategie te hebben aangemaakt en er controle over te hebben en de laatste op elk moment te kunnen stoppen. De klant behoudt de controle over zijn/haar account. De gebruiker maakt gewoon gebruik van de hulpmiddelen die beschikbaar zijn op het platform. In dat opzicht levert Trading 212 facilitering via de technische infrastructuur.

Om elke twijfel te voorkomen die de Robo Trading-services verstrekt voor het gebruik van de uitvoering van handelsstrategieën, zal de laatste alleen beschikbaar zijn en ondersteund worden door Trading 212 als alle gestelde voorwaarden door de klant in de relevante strategie corresponderen met:

 • de algemene voorwaarden van de klantovereenkomst en deze RTA;
 • en alle andere wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn (zoals maar niet beperkt tot ESMA-beperkingen op het handelen in CFD's); en
 • de beschikbare fondsen binnen het respectieve klantenaccount; en
 • andere technische en veiligheidsvoorschriften.

Trading 212 voert geen orders, signalen of instructies uit die in strijd zijn met de bovenstaande vereisten. Transacties zullen uitgevoerd worden uit hoofde van en in overeenstemming met de beschikbare fondsen en de toepasselijke beperkingen, uw accounttype en onze voorwaarden en mogen de geselecteerde strategie niet volledig weergeven.

Wanneer een geschikte beoordeling vereist wordt, zal Trading 212 de Robo Trading-services en haar functionaliteiten herzien om die te kunnen accepteren als middel om geschikte software-oplossingen voor haar klanten te verstrekken.

Om een beslissing te maken om de uitvoering van orders te automatiseren, hebt u uw volledige financiële situatie beoordeeld inclusief financiële verplichtingen en begrijpt u dat het gebruik van handelsstrategieën met automatische uitvoering zeer speculatief is en dat u aanzienlijke verliezen kunt handhaven die het gebruikte bedrag overschrijden om de strategie te starten; u kunt echter niet meer verliezen dan het aandeel in uw account zoals verstrekt in de klantovereenkomst. Houd er rekening mee dat we geen enkele garantie kunnen geven met betrekking tot de prestaties van een bepaalde investering, account, portfolio of strategie.

5. Commissies.

Voor het gebruik van Robo Trading-services, die uiteindelijk zullen resulteren in de automatische uitvoering van uw investeringsbeslissingen, zal het tarief van 0.005% van het totale transactievolume van elke transactie in rekening worden gebracht.

6. Geschiktheidsbeoordeling.

Voordat u kan beginnen met de automatische uitvoering van bestellingen, zullen we bekijken welke handelsstrategieën het beste bij u passen en onder welke voorwaarden (de 'Geschiktheidsbeoordeling') en op die basis u investeringsprofiel vastleggen. Houd er rekening mee dat de antwoorden die u verstrekt tijdens de geschiktheidsbeoordeling directe invloed zullen hebben op de beslissing of geautomatiseerde handel geschikt is voor u. Erken dat het uw verantwoordelijkheid en in uw beste belang is om ons juiste, actuele en volledige informatie te verstrekken. Houd er rekening mee dat we voor de geschiktheidsbeoordeling ook gebruik kunnen maken van gegevens uit de toepasselijkheidsbeoordeling die we al hebben uitgevoerd en andere informatie die toepasselijk is voor de beoordeling, of we kunnen naar eigen goeddunken een nieuwe toepasselijkheidsbeoordeling uitvoeren. Als u niet voldoet aan de minimale criteria van deze beoordeling of als u geen van deze hebt gemaakt, mag u de Robo Trading-services niet gebruiken. Zorg ervoor dat uw gepastheidsbeoordeling waar en nauwkeurig is, voordat u begint met de geschiktheidsbeoordeling.

Trading 212 doet aan haar klanten van de Robo Trading-services geen voorstellen of suggesties betreffende transacties van CFD's of elk ander financieel instrument dat geschikt is of passend is voor de klant in vergelijking met andere vormen van beleggingen. In dergelijke situaties moet de klant op zijn minst de risico's van de portfolio begrijpen en een algemeen inzicht hebben van de risico's verbonden aan elk financieel instrument die mogelijk in de portfolio zijn opgenomen.

De klant verklaart dat de door hem/haar verstrekte gegevens waar zijn en zijn/haar feitelijke situatie weerspiegelen. De klant begrijpt volledig dat de Robo Trading-services enkel softwarehulpmiddelen zijn die het nemen van investeringsrisico's vereisen, wat niet helemaal vermeden kan worden. In het geval dat een klant gelooft dat de bovenstaande omschrijving niet past bij zijn/haar investeringsprofiel, mag hij/zij niet verder gaan met het accepteren van deze voorwaarden en dit proces onmiddellijk stoppen.

Verder onderneemt de klant zelf actie om Trading 212 te informeren over wijzigingen in de verklaarde gegevens aan Trading 212 in de vragenlijst, alsmede de vragenlijst regelmatig opnieuw in te vullen zoals vereist door Trading 212. De klant kan zich tegen wijzigingen van Trading 212 niet verzetten als hij/zij Trading 212 niet van tevoren schriftelijk heeft ingelicht over de specifieke wijzigingen.

7. Risicotoelichtingen.

Hoewel we elke goedgekeurde Robo Trading-service integreren, zodat de diensten onmiddellijk worden uitgevoerd (bijvoorbeeld een bestellingsuitvoering), kunnen er afwijkingen optreden.

Bovendien begrijpt en aanvaardt de klant de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van computers en communicatiesystemen in het kader van het uitvoeren van transacties met financiële instrumenten en het mogelijke onvermogen van tijdige transmissie van de relevante communicatie als gevolg van onderbrekingen, fouten en dergelijke.

Het kan gebeuren dat signalen niet gerouteerd worden als gevolg van kenmerken van de software, technische problemen of incomptabiliteit van de door derde partijen gebruikte operationele systemen. De service verstrekt door Trading 212 omvat de routing van de signalen zover technisch mogelijk in het kader van de software. Er is geen handmatige interventie van Trading 212 of de software-aanbieder.

8. In het geval van geautomatiseerde handel.

Wij zullen de geschiktheidsbeoordeling van tijd tot tijd bijwerken. U kunt uw beschikbare vragenlijst op elk moment opnieuw bekijken en evalueren of er een wijziging is geweest van uw ervaring, handelsdoelstellingen en/of finaciële situatie.

Zonder van de algemeenheid van het voorgaande af te wijken, hebt u de geasscocieerde risico's beoordeeld en bevestigd met de automatische uitvoering van orderservices en handel met CFD's, zoals hierin volledig omschreven, inclusief maar niet beperkt tot, automatische uitvoering van orderservices, waarbij het openen en sluiten van handelen in uw account zal plaatsvinden zonder uw handmatige inmenging.

Hierbij autoriseert u ons onze automatische uitvoering van orderservices te beperken en/of te weigeren op basis van uw investeringsprofiel en de doorlopende geschiktheidsbeoordelingen van Trading 212 in overeenstemming met haar beleid en procedures.

Verder autoriseert u Trading 212 om elke en alle transacties en/of posities uit te voeren die ondernomen zijn door de strategie die u aan uw account gelinkt hebt, inclusief zonder beperkingen van strategie en gestelde limieten op de posities. Deze acties gebeuren automatisch zodra deze door u geïnitieerd worden en vereisen geen voorafgaand overleg, goedkeuring of instemming van doorlopende activiteiten/ gekopieerde handelstransacties. Hierbij bevestigt u dat u erkent dat op elk moment, door uw eigen inzicht, u elke automatische uitvoering van orderservices door u via onze websites uitgevoerd, kunt stoppen, pauzeren, beperken en/of limiteren. U blijft, te allen tijde, uitsluitend verantwoordelijk voor het volgen, selecteren en beoordelen van de geschiktheid van de strategieën.

In het bijzonder, wanneer de automatische uitvoering van onze orderservices gebruikt wordt, autoriseert u Trading 212 verder om: (a) de strategie met uw account te koppelen of de koppeling stop te zetten; (b) elke beschikbare positie te openen en/of te sluiten die beschikbaar is op onze websites/applicaties, naar volledig eigen inzicht om limieten in te stellen op elke positie; (c) het beleid, de doelen, de structuur en/of de samenstelling van elke geautomatiseerde uitvoering van orderservices naar volledig eigen inzicht te updaten en/of te herzien; (d) dergelijke strategie naar volledig eigen inzicht te sluiten.

Trading 212 zal doorgaan met het betrokken zijn bij de uitvoering van redelijke inspanningen om de uitvoering van de strategieën/accounts, tegen parameters door haar vastgesteld, te volgen, die risicogedrag, winstgevendheid, opneming en andere parameters kunnen bevatten die relevant kunnen worden geacht door Trading 212 en elke handelaar/strategie in voorraad houdt en/of blokkeert om gelinkt en/of uitgevoerd te worden.

We houden ons het recht voor de automatisering van elke strategie naar volledig eigen inzicht te pauzeren.

Noch Trading 212 (met betrekking tot de strategieën), noch de personen die de software hebben gemaakt, die uw strategieën kunnen genereren, garanderen de toekomstige uitvoering van uw account, mogelijke uitvoeringsniveaus, het succes van een beleggingsstrategie of het succes van ons algeheel beheer van het account. Investeringsstrategieën zijn afhankelijk van diverse markt-, valuta-, economische-, politieke- en zakelijke risico's. De meeste van deze strategieën zijn gebaseerd op vorige prestaties en zijn geen reflectie van de huidige trends van de markt. Investeringsbeslissingen hoeven niet winstgevend te zijn en kunnen resulteren in het verlies van uw totale geïnvesteerde bedrag. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie of voorspelling van toekomstige prestaties.

We wijzen u erop dat wij en onze filialen dezelfde of vergelijkbare posities in de specifieke beleggingen van onze andere klanten en onze eigen accounts innemen zoals we voor u doen of dat wij of onze filialen of andere klanten mogelijke handelstransacties in een tegengestelde richting naar u toe kunnen openen. We hebben geen verplichting om een financieel instrument, dat wij of onze partners mogelijk kopen of verkopen voor onze andere klanten en voor onze eigen accounts, te kopen, te verkopen of aan te bevelen voor aankoop of verkoop in uw account. U zult verder opmerken dat we ervoor kiezen onze gekopieerde handelaars te vergoeden.

In overeenkomst met de hoogste toegestane mate onder de toepasselijke wet, zullen wij, noch enige van onze filialen aansprakelijk zijn voor (a) een verlies ontstaan door vast te houden aan uw geschreven of mondelinge instructies, (b) een verlies die u kunt lijden als gevolg van een gemaakte beslissing of andere actie genomen door een door u gekopieerde gekozen account, inclusief zonder beperkingen, een strategie; of (c) in het bijzonder een verlies ontstaan door een gemaakte beleggingsbeslissing of andere acties in goed vertrouwen genomen of gepleegd door een gelinkte strategie. Niets in deze overeenkomst zal de rechten, die u mogelijk heeft onder bepaalde wetten die van toepassing zijn, wegnemen of beperken.

Aangezien u zelf de beleggingsbeslissingen neemt, dient u er zeker van te zijn dat u de relatieve voordelen, nadelen en risico's van de verschillende soorten beleggingen begrijpt. U zal informatie ontvangen over de aard, risico's en kosten van producten. Deze informatie bevat, bijvoorbeeld, een beschrijving van de risico's van een product en indien er fluctuaties mogelijk zijn van de prijzen/waarden. De mate van de informatie zal afhangen van het type product, de complexiteit ervan en het risicoprofiel.

Houd er rekening mee dat alle beleggingen met een mate van risico gepaard gaan: hogere risico's nemen, vergroot de waarschijnlijkheid dat u uw initiële belegging geheel of gedeeltelijk verliest. Het is belangrijk te begrijpen welke uw beleggingskeuzes zijn en hoe verschillende soorten beleggingen uw geld aan het werk zetten. Risico's en potentiële opbrengsten variëren aanzienlijk van belegging tot belegging.

De klant verklaart ook dat hij/zij bekend is met de risico's van het gebruik van geautomatiseerde handelsdiensten die zijn gebaseerd op de investeringsstrategieën van derde partijen die niet worden bepaald door Trading 212, en deze risico's accepteert.

Het kan gebeuren dat signalen niet verspreid worden als gevolg van kenmerken van de software, technische problemen of incompatibiliteit van de door de partijen gebruikte operationele systemen. De service verstrekt door Trading 212 omvat de routing van de signalen zover technisch mogelijk in het kader van de software. Er is geen handmatige tussenkomst van Trading 212.

Elke poging is ondernomen om te verzekeren dat de informatie op deze website nauwkeurig en compleet is, maar noch Trading 212, noch onze functionarissen, opdrachtgevers, werknemers of agenten zullen aansprakelijk gehouden kunnen worden voor mogelijke verliezen, schade, onkosten (inclusief maar niet beperkt tot winstdervingen, gebruiksdervingen, directe, indirecte, incidentele of opvolgende schade) als gevolg van een fout, ommisie of wijzigingen van de informatie. Het voorgaande is van toepassing ongeacht of er een claim ontstaat in een contract, onrechtmatige daad, nalatigheid of, anderszins, strikte aansprakelijkheid.

Het platform zoals aangeboden door de licentie met Trading 212, biedt een service om automatische handel uit te voeren in het vermelde handelsaccount van de klant. Dit betekent dat u, via de controlemogelijkheden op het platform, mag kiezen om het account automatisch te laten lopen, nadat de koop- en verkoopsignalen gegenereerd zijn door een of meer handelsplatforms.

Snelle en onverwachte bewegingen in prijzen en/of storingen in de verspreiding ervan kunnen koop- en verkoopsignalen generen die resulteren in grotere dan verwachte winsten of verliezen en zijn altijd afhankelijk van wat had kunnen gebeuren in de door de gebruiker geanalyseerde historische periode. Trading 212 is belast met de uitvoering van deze orders (de koop- en verkoopsignalen gegenereerd door het platform) voor het account van de klant op een 'niet gehouden' basis, wat betekent dat Trading 212 niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor de uitvoering van het order voor de aangegeven prijs of anders. Trading 212 is verder niet verantwoordelijk voor de uitvoering van het platform, inclusief elk potentieel handelsverlies die de gebruiker kan hebben als gevolg van het gebruik van het platform. Trading 212 is in het bijzonder niet verantwoordelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit een onjuiste werking van het platform, evenals voor alle technische problemen buiten de servers van Trading 212, zoals een storing in de mechanische lijn of communicatielijn, systeemfouten of enige andere oorzaak buiten haar macht. Verder kan het alleen orders accepteren en uitvoeren als ze daadwerkelijk zijn ontvangen of gegenereerd en het wijst uitdrukkelijk aansprakelijkheid af voor enige storing van het platform, het telefoonnetwerk, hostingdiensten en technische ondersteuning van het platform.

U bevestigt hierbij dat u erkent dat u op elk moment, naar eigen goeddunken, de automatische uitvoering van bestellingen door u op onze websites kunt stoppen, pauzeren of beperken. U blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor het volgen, selecteren en beoordelen van de geschiktheid van de strategieën.

Trading 212 Printen

Begin nu met handelen