Introductie tot Technische analyse

Wat zijn Candlesticks?

Veel handelaren gebruiken de oude methode van candlestick-analyse. Candles (kaarsen) geven beleggers een snel overzicht van de marktactiviteiten tijdens een dag, maand of jaar. Deze techniek stamt uit de zeventiende eeuw, Japanse handelaren gebruikten de methode om rijst te verhandelen. Nu worden candles gebruikt om handelstransacties op te zetten en omslagen in trends te ontdekken, maar eerst dient u te weten hoe u ze kunt lezen. Om een candlestickgrafiek te maken, dient u een gegevensverzameling te hebben die de openings- en slotkoers en hoogste en laagste koers bevat van elke tijdsperiode die u wilt weergeven.

1. Open
2. Slot
3. Lichaam van candlestick
4. Schaduw

De lange dunne lijnen onder en boven de vorm van de kaars zijn de wicks (ook wel shadows of tails genoemd). De vorm van de kaars vertegenwoordigt het verschil tussen de openings- en slotkoers, de kleur geeft aan of er sprake was van een stijging of daling. We gebruiken grafieken met rode en groene candlesticks. Een lange groene candle geeft een positief patroon weer, een stijgende trend. Hiermee wordt aangegeven dat de slotkoers veel hoger lag dan de openingskoers en dat er veel druk van kopers was. Een lange rode candle wijst op een negatief patroon en een dalende trend. De slotkoers ligt dan aanzienlijk lager dan de openingskoers en er vonden agressieve verkopen plaats. Over het algemeen wijst een lang lichaam op veel koop- of verkoopdruk. Een korte candlestick wijst op weinig koersbeweging en vertegenwoordigt een consolidatiefase.

1. Slot
2. Open
3. Laag
4. Hoog

En pas op voor de Doji. Dit krachtige candlestickpatroon doet zich voor als openings- en slotkoers gelijk zijn. De lengte van de bovenste en onderste schaduw kan variëren en de kaarsvorm die hieruit voortkomt lijkt op een kruis, omgekeerd kruis of plusteken. Op zichzelf is een doji een neutraal patroon, dat aangeeft dat noch het positieve, noch het negatieve momentum de overhand kon krijgen en zich een omslagpunt aan het ontwikkelen zou kunnen zijn.

1. Doji

De relevantie van een doji hangt af van de voorgaande candlestick-patronen. Na een periode van progressie, of een lange groene candlestick, wijst een doji erop dat de koopdruk aan het verzwakken is. Na een periode van daling, of lange rode candlestick, wijst een doji erop dat de verkoopdruk aan het afnemen is. Doji geeft aan dat vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd zijn en dat een wijziging in de trend mogelijk aanstaande is. Een doji alleen is niet voldoende om een omslag te voorspellen, daarvoor is aanvullende bevestiging nodig.

De unieke visuele weergave van candlesticks maakt het eenvoudiger om koersactiviteit te lezen. Met Japanse candlestickgrafieken kunnen speculanten het marktsentiment beter begrijpen - ze bieden dieper inzicht in informatie dan traditionele staafdiagrammen.

Begin nu met handelen

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD's zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 76% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
76% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
Risicowaarschuwing
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
CFD's zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 76% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.
76% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.