ISA-verklaring

Ik dien een aanvraag in voor aandelen- en obligaties-ISA voor het belastingjaar 6 april 2020 tot en met 5 april 2021 en elk daaropvolgend belastingjaar zoals vereist.

Ik verklaar dat:

  • Elke, alle en nog te maken inschrijvingen aan mij toebehoren;
  • Ik 18 jaar of ouder ben;
  • Ik me niet ingeschreven heb en me niet zal inschrijven op meer dan de algemene inschrijvingslimiet in totaal voor een cash-ISA, een aandelen- en effecten-ISA, een innovatieve financierings-ISA en een levensduur-ISA in hetzelfde belastingjaar;
  • Ik me niet ingeschreven heb en me niet zal inschrijven bij andere aandelen- en effecten-ISA in hetzelfde belastingjaar dat ik bij deze aandelen- en effecten-ISA ben ingeschreven;
  • Ik inwoner ben van het Verenigd Koninkrijk voor belastingdoeleinden of, indien niet op die manier inwonend, ofwel taken uitvoer die, krachtens sectie 28 van de inkomensbelastingswetgeving (verdiensten & pensioenen) 2003 (overzeese medewerkers van de kroon), worden beschouwd als uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk, of ik getrouwd ben met, of in een burgerlijk partnerschap* leef met een persoon die dit soort taken uitvoert.

Ik Trading 212 UK Limited op de hoogte zal brengen als ik niet langer inwonende ben of dergelijke taken niet langer uitoefen of getrouwd ben met, of in een burgerlijk partnerschap leef met een persoon die dergelijke taken uitvoert.

Ik dit aanvraagformulier naar mijn beste weten heb ingevuld. Ik u tijdig op de hoogte zal brengen van wijzigingen in mijn omstandigheden die van invloed zijn op de informatie die ik middels dit formulier heb gegeven.

Tevens:

  • Ik autoriseer u om namens mij elke aanspraak op belastingvrijstelling van mijn ISA-beleggingen te verrichten;
  • Ik autoriseer u om mijn cash inschrijvingen, ISA-investeringen, rente, dividend en elke andere rechten of opbrengsten met betrekking tot zulke investeringen en elke andere cash te houden;
  • Ik heb de algemene voorwaarden van Trading 212 UK Limited en de bovenstaande verklaring met betrekking tot de ISA-belegging gelezen en ga ermee akkoord.

* Partners geregistreerd overeenkomstig de Wet Burgerlijk Partnerschap 2004.

Trading 212 Printen

Begin nu met handelen