Bruksvilkår

Bruksvilkår

Disse bruksvilkårene ("Avtalen") gjelder for: (i) nettsidene, (ii) tjenestene, (iii) innholdet, (iv) avtalene og (v) handleplattformen (som samlet kalles "Tjenestene") som leveres av oss via nettsiden vår, www.trading212.com. Innholdet og informasjonen som inkluderes i disse Tjenestene leveres av oss og våre tredjepartsleverandører (som samlet kalles "Informasjonsleverandører"). Disse tjenestene leveres av oss og er underlagt vilkårene og betingelsene som beskrives nedenfor.

Avtale

Ved å bruke Tjenestene indikerer du at du godtar og er bundet av vilkårene i denne Avtalen. Hvis du ikke godtar vilkårene, er vi ikke villige til å la deg bruke Tjenestene, og du må øyeblikkelig slutte å benytte deg av Tjenestene.

Bruk av tjenestene

Tjenestene er beregnet til personlig, ikke-kommersiell bruk.

Ved å bruke de ovennevnte Tjenestene som leveres av oss, bekrefter og godkjenner du at:

  1. Det er forbudt å bruke, lagre, reprodusere, modifisere, selge, publisere og distribuere Tjenestene uten å innhente skriftlig tillatelse fra oss på forhånd.
  2. Vi eier alle rettighetene til immateriell og industriell proprietær informasjon (inkludert patenter, varemerker, kopibeskyttet materiale, industriell design, kunnskap, bransjekunnskap, varenavn, logoer, design, slagord og annet reklamerelatert materiell, i alle former, både registrert og ikke registrert) relatert til Tjenestene.
  3. Du skal ikke bruke tjenestene til ulovlige eller ikke tillatte formål.
  4. Bruken av Tjenestene krever kunnskap og god dømmekraft, og du skal til enhver tid handle utelukkende etter egen dømmekraft og på egen risiko.
  5. Du er ansvarlig overfor oss for alle utsagn og alle handlinger eller utelatelser som skjer og utgjør et brudd på herværende avtale, mens ditt brukernavn og passord er i bruk. Du er selv ansvarlig for å beskytte og sikre brukernavnet og passordet ditt mot uautorisert bruk og spredning.
  6. Det faktum at vi har gjort Tjenestene tilgjengelige for deg innebærer ikke at vi anbefaler deg å utføre noen spesifikke transaksjoner eller at noen av produktene som beskrives på nettsiden er egnede eller riktige for deg. Mange av produktene som beskrives i Tjenestene innebærer høy risiko, og du må ikke gjennomføre noen transaksjoner med mindre du fullt ut forstår alle disse risikoene og på egen hånd har tatt beslutningen om at en slik transaksjon er riktig for deg.

Handel med CFD-er på kryptovaluta

Vi forbeholder oss retten til, å introdusere nye kryptovalutainstrumenter for handel, og suspendere/fjerne kryptovalutainstrumenter fra handelsplattformen etter eget forgodtbefinnende.

Kryptovaluta handles hele døgnet, med fastsatt vedlikehold hver lørdag fra kl. 06.00 til kl. 08.00 GMT. Vedlikeholdets varighet kan variere avhengig av omstendighetene.

Opphavsrett

Alle tredjeparts åndsverk brukt av oss i innholdet på nettsiden vår bør ikke tolkes dit hen at tredjeparts eier på noen måte er tilknyttet oss eller vår virksomhet.

Apple, Apple-logoen, iPod, iPad, iPod touch og iTunes er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. iPhone og App Store er varemerker for Apple Inc.

Android er et varemerke for Google Inc.

Varemerket BlackBerry® tilhører Research In Motion Limited og er registrert eller brukes i USA og andre land over hele verden.

Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.

Merknader

Vi kan sende meldinger til den e-postadressen som du har oppgitt til oss. Det er ditt ansvar å sørge for at du gir oss beskjed om eventuelle endringer av din e-postadresse. Alle meldinger fra oss til din e-postadresse skal anses å ha blitt levert på det tidspunktet de ble sendt.

Avslutte abonnementer på e-postvarsler

Hvis du ikke lenger vil motta e-postmeldinger fra www.trading212.com, kan du enkelt avslutte abonnementet ved å følge 3 enkle trinn:

  1. Når du mottar et varsel fra www.trading212.com via e-post, klikker du på lenken «innstillinger for varsler» nederst i e-postmeldingen.
  2. Logg deg på kontoen din.
  3. Merk av de meldingene du vil motta. (Hvis du ikke lenger vil motta noen meldinger, fjerner du merkingen for alle).

Eventuelt kan du avbryte abonnementet direkte fra en bestemt type melding ved å klikke på «avbryt abonnement på denne typen varsler», og deretter klikke på «Avslutt abonnement».

Innskudd og uttak

Du har rett til, etter eget forgodtbefinnende, å ta ut de frie midlene som står tilgjengelig på handlekontoen din. ""Frie midler"" betyr penger som ikke er blokkert som sikkerhet, og som kan brukes til å åpne en posisjon. Dette beregnes slik:

Frie midler = egenkapital - margin (der "margin" betyr den delen av kundens midler som vi har blokkert som sikkerhet for de åpne posisjonene. Du finner informasjon om de gjeldende marginsatsene på nettstedet www.trading212.com, samt i tabellen for Vilkår og gebyrer, som også er tilgjengelig på nettstedet.

For å gjøre dette må du sende inn en forespørsel om uttak etter å ha logget inn på nettstedet.

Vær oppmerksom på at det kan ta opptil to (2) virkedager å behandle forespørselen din.

Det er mulig at vi ber om ytterligere informasjon og/eller dokumentasjon for å bekrefte at forespørselen er legitim. Vi forbeholder oss retten til å avslå forespørselen din hvis vi mistenker at den ikke er legitim. Du godtar at i slike tilfeller kan det oppstå forsinkelser i behandlingen av forespørselen din.

Du godkjenner at alle uttak av midler vil skje via samme overføringsmetode og til samme avsender som vi opprinnelig mottok pengene fra.

Vi refunderer midlene etter at overføringsgebyrer eller andre gebyrer belastet av oss eller andre parter er trukket fra.

Vi har ingen plikt til å verifisere forespørselen eller identiteten til avsenderen. Vi er ikke erstatningsansvarlige for tap grunnet forespørsler som stammer fra tredjeparter som ikke har myndighet til å handle på dine vegne.

Ansvarsfraskrivelse- og begrensning

Vi vil ikke på noen måte være ansvarlig for eventuelle tap eller skade påført deg gjennom denne nettsiden, eller vår manglende evne til å vise denne nettsiden. Vårt ansvar for uaktsomhet og brudd på kontrakten som et resultat av vår manglende evne til å vise denne nettsiden eller noen del av den, eller for noen problemer med denne nettsiden, er begrenset i den grad loven tillater det, til å levere denne nettsiden eller noen del av den til deg på nytt.

Innholdet i og informasjonen som gis via Tjenestene våre leveres av oss og tredjeparter (f.eks. informasjonsleverandører). Det er ikke meningen at Tjenestene våre skal gi skattemessige, juridiske eller investeringsrelaterte råd. Informasjonen på nettsidene og handleplattformen må ikke tolkes som anbefalinger om å kjøpe eller selge finansinstrumenter. Vi er ikke på noen som helst måte ansvarlige for tap eller skader som oppstår grunnet beslutninger som fattes på grunnlag av innholdet av Tjenestene våre, blant annet markedsverdi, samt tap av enhver art som er knyttet til salg av eller kjøp av finansinstrumenter eller andre forhold.

Lokale lovmessige begrensninger

Nettsiden www.trading212.com er tilgjengelig verden rundt. Imidlertid er informasjonen på dette nettstedet ikke beregnet for beboere av USA. Den er ikke beregnet for distribusjon til, eller bruk av, enhver person i noe land eller juridisk område hvor slik distribusjon er i strid med lokale lover og regler. Besøkende til denne nettsiden er ansvarlige for å undersøke vilkårene og rette seg etter alle lokale lover og regler som de er underlagt.

Tilbakemeldinger og referanser

Hvis du sender oss en tilbakemelding på våre produkter eller tjenester via chat eller lignende, så gir det oss rett til å bruke disse tilbakemeldingene til å forbedre vår service. Du har ingen rett til noen åndsverk i form av endringer, tilføyelser eller forbedringer basert på denne tilbakemeldingen.

Vi kan publisere eventuelle tilbakemeldinger som sendes oss via live-chat eller lignende, og du gir herved samtykke til en slik publisering av tilbakemeldingen samt ditt navn og hvilket land du kommer fra, på dette nettstedet eller andre tilhørende nettsteder som vi av og til publiserer fra. Du gir oss herved global, ubegrenset, ugjenkallelig rett til å anvende, reprodusere, publisere, distribuere, vise, oversette og tilpasse en slik vurdering (helt eller delvis) og/eller mulighet for å gjøre bruk av den i annen form eller media, alt etter vårt eget skjønn.

Endringer

Til tross for at vi har gjort vårt ytterste for å sikre nøyaktigheten av informasjonen på dette nettstedet, kan informasjonen gitt på nettstedet bli endret, ofte uten forvarsel.

Disse vilkårene og betingelsene kan revideres når som helst av oss, og du samtykker i å fortsette å være bundet av disse reviderte vilkårene og betingelsene. Vi vil informere deg om slike endringer ved å publisere reviderte vilkår og betingelser på denne nettsiden. Vi kommer ikke til å varsle deg separat om disse endringene.

Diverse

Ved å godta denne avtalen og ved å bruke tjenestene, godtar du at vi av sikkerhetsårsaker forbeholder oss retten til å ta opp og lagre alle telefonsamtaler, all kommunikasjon over nettet (inkludert nettprat) og alle møter mellom deg og oss.

Trading 212 kan ikke garantere at Android-appen vil fungere feilfritt på alle enheter, da det finnes svært mange forskjellige typer enheter som kjører operativsystemet Android.

Alle krav som oppstår fra kundens avtale med Trading 212 UK Ltd. og disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i henhold til lovene i England og Wales, og er utelukkende underlagt jurisdiksjonen til det engelske og walisiske rettsystemet.

Alle krav som oppstår fra kundens avtale med Trading 212 CY Ltd. (Tidligere: Avus Capital CY Ltd.) og disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i henhold til lovene i Kypros, og er utelukkende underlagt jurisdiksjonen til det engelske og walisiske rettsystemet.

Alle krav som oppstår fra kundens avtale med Trading 212 Ltd. og disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i henhold til lovene i Bulgaria, og er utelukkende underlagt jurisdiksjonen til det bulgarske rettsystemet.

Oppsigelse

Vi har rett til å avslutte din bruk av dette nettstedet hvis vi, etter eget skjønn, avgjør at du har brutt våre vilkår og betingelser.

Risikovarsel
Chat med oss