Wprowadzenie do analizy technicznej

Czym są tzw. świeczki?

Wielu handlowców używa sztuki analizy świeczek. Świeczki dają inwestorom szybką informację co do akcji na rynku na dzień, tydzień, miesiąc czy rok. Technika ta ma swoje korzenie w siedemnastym wieku, kiedy japońscy handlarze używali jej, aby przewidzieć wzrost cen. Dziś świeczek używa się przy rozpoczęciu handlu i rozpoznaniach zmiany trendu. Jak je zinterpretować? Aby stworzyć wykres świecowy, musisz mieć dane pokazujące pozycje: otwarcia, najwyższe, najniższe i zamknięcia wyświetlone w interesującym cię okresie.

1. Otwarcie
2. Zamknięcie
3. Korpus Świeczki
4. Cień

Długie, cienkie linie powyżej i poniżej świecy to knoty /nazywane również cieniami lub ogonami/. Zawartość świeczki reprezentuje odległość pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia. Kolor świeczki pokazuje, czy cena wzrosła czy spadła. W naszych wykresach używamy koloru zielonego i czerwonego. Zielona świeczka reprezentuje trend wzrostowy. Pokazuje to, że cena wzrosła znacznie powyżej ceny otwarcia co wpłynęło na ilość kupionych jednostek. Długa, czerwona świeczka sygnalizuje spadek ceny. Pojawia się wtedy, kiedy cena zamknięcia w danym okresie jest wyraźnie niższa niż cena otwarcia oraz gdy doszło do silnej sprzedaży. Ogólnie rzecz biorąc – im dłuższy jest „korpus” świeczki, tym bardziej intensywna była aktywność sprzedaży lub zakupu. Krótkie świeczki symbolizują natomiast niewielką zmianę cen i reprezentują konsolidację.

1. Zamknięcie
2. Otwarcie
3. Najniżej
4. Najwyżej

Uważaj na doji (z jap.; czyt. dodzi) – ta silna świeczka pojawia się wówczas, gdy ceny otwarcia i zamknięcia są takie same. Długość górnego i dolnego cienia może być różna i powoduje, że świeczka wygląda jak odwrócony krzyż lub znak plus. Samo doji to neutralny wzór. Pokazuje, że ani jedna ani druga strona nie zdobyła kontroli i kolejnym etapem może być rozwój ceny.

1. Doji

Znaczenie doji zależy od poprzedzających trendów i świeczek. Po wzroście lub długiej zielonej świeczce, doji jest sygnałem, że maleje nacisk na kupowanie. Po spadku lub długiej czerwonej świeczce, doji jest sygnałem, że wzrasta nacisk na sprzedaż. Doji wskazuje, że siła popytu i podaży jest do siebie bardzo zbliżona i wkrótce może nastąpić zmiana trendu. Samo doji nie jest wystarczające aby zaznaczyć zmianę trendu – konieczne jest późniejsze jego potwierdzenie.

Świeczki dają wyjątkowe optyczne sygnały, które sprawiają, że odczytywanie zmian cen jest łatwiejsze. Dzięki informacji dokładniejszej niż ta dostarczana przez tradycyjne wykresy słupkowe analiza wykresu świecowego pozwala lepiej zrozumieć, jak czuły na zmiany jest rynek..

Zacznij Handel Teraz