Wprowadzenie do analizy technicznej

Jak zauważyć zmiany trendu za pomocą proporcji Fibonacciego?

Jednym z typowych wskaźników technicznych używanych w handlu walutą w celu zbadania trendu jest proporcja Fibonacciego. Jest to zasada bazująca na nieskończonej sekwencji liczb odkrytej w 13 wieku przez włoskiego matematyka Leonardo Fibonacciego. Ogólnie mówiąc – bierze się dwie cyfry, np. 1 i 2 i następnie dodaje trzecią, aby osiągnąć odpowiednią ich sekwencję.

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech tej sekwencji numerycznej jest fakt, że każda cyfra jest dokładnie 1,618 raza większa niż poprzednia. Związek pomiędzy każdą liczbą w tej serii jest podstawą wspólnych wskaźników używanych w naukach o proporcjach.

W analizie technicznej proporcję Fibonacciego tworzy się poprzez dodanie do siebie dwóch diametralnie różnych punktów z wykresu (z reguły jest to najwyższa cena i największy spadek) i podzielenie różnic używając wskaźników Fibonacciego wg następującego klucza: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% i 100%. Kiedy wskaźniki są już wyznaczone, zaznaczane są poziome linie, które stosowane są do zidentyfikowania możliwego poziomu wsparcia i oporu. Według handlowców, którzy stosują tą metodę, duże zmiany cen mają tendencję do powrotu do poprzedniej wartości przy jednym z poziomów proporcji Fibonacciego.

Głównym wskaźnikiem Fibonacciego jest 61.8% - nazywany również „złotym wskaźnikiem”. Odnajduje się go poprzez podzielenie jednego numeru z serii przez numer, który następuje po nim. Na przykład: 21/34 = 0.6176.

Wskaźnik 38,2% oblicza się przez podzielenie jednej z liczb przez przypadającą dwa miejsca na prawo. Na przykład: 55/144 = 0.3819.

Wskaźnik 23.6% oblicza się przez podzielenie jednej z liczb przez przypadającą trzy miejsca na prawo Na przykład: 13/55 = 0.2363.

Cena ma tendencję do cofania się na poziomach od 38.20% do 61.80% od ich pierwszego ruchu przed kontynuowaniem ruchu w tym samym kierunku. Z niewytłumaczalnych racjonalnie powodów wskaźniki te są bardzo istotne dla rynku tak samo, jak w naturze i mogą być użyte do wskazania punktów krytycznych, które powodują powrót ceny do poprzedniego poziomu.

Zacznij Handel Teraz