Wprowadzenie do analizy technicznej

Czym są fale Elliotta?

Zasada fal Elliotta jest popularnym narzędziem technicznym używanym przez handlujących na rynkach, aby przewidzieć kształtowanie się ceny w przyszłości. Ralph Nelson Elliott odkrył tajemnicę fal w latach 30-tych. Fale nie pochodzą znikąd – są tworzone na podstawie interakcji handlowców, kupna i sprzedaży. Zobaczysz, że wzory ciągle się powtarzają – oznacza to, że ludzkie zachowanie jest również powtarzalne. Powtarzalne fale Elliotta odzwierciedlają te ludzkie emocje na rynku.

* Cykl * Cykl

Powyższe wzory definiowane są jako ruchy pięcio- i trójfalowe. Pięciofalowe ruchy współgrają z trendem, trójfalowe są przeciwko niemu. Pięć fal, które porusza się w kierunku głównego trendu nazywamy falami impulsywnymi. Są zaznaczone na wykresie poprzez liczbę. Trzy fale nazywamy falami korygującymi, które poruszają się przeciwko trendowi. Kiedy trój- i pięciofalowy ruch zamyka cykl, sekwencja powtarza się i w coraz mniejszym stopniu pokrywa się z trendem.

W dominującym trendzie, fale 1, 3 i 5 są falami „napędowymi”, a każda z nich dzieli się na pięć fal. Fale 2 i 4 są falami korygującymi i dzielą się na trzy fale. W rynku „niedźwiedzim” (czyli podczas bessy) dominującym trendem jest spadek, więc wzór jest odwrócony – pięć fal w dół i trzy w górę. Fale „napędowe” zawsze poruszają się zgodnie z trendem, podczas gdy „korygujące” są odwrotne wobec trendu.

Wśród techników rynkowych analiza fal jest szeroko rozpowszechniona jako składnik ich handlu. Aby posługiwać się analizą fal każdego dnia handlowego musisz umieć identyfikować serie ich wzorów.

Zacznij Handel Teraz