Często zadawane pytania

Czym są Zamówienia oczekujące i w jaki sposób z nich korzystać?

Rynek walutowy jest czynny 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Nie oczekujemy, że będziecie Państwo stale monitorować ruchy cen, w związku z tym oferujemy możliwość zawierania transakcji nie będąc nawet przed komputerem. W jaki sposób? Za pomocą Zamówienia oczekującego. Wystarczy zdecydować, czy chcą Państwo dokonać zakupu, czy też sprzedaży i w jakiej cenie. Platforma automatycznie złoży zamówienie w momencie, gdy pożądana cena zostanie osiągnięta.

W platformie Trading 212 istnieją dwa rodzaje Zamówień oczekujących: Zamówienia wejścia i Zamówienia powiązane. Pierwszy typ pozwala otworzyć nową pozycję, gdy zostaną spełnione określone warunki. Są to Zamówienia typu Jeżeli/To, OCO i Limit/Zatrzymanie.

Można zamknąć otwarte pozycje za pomocą Zamówień powiązanych. Wystarczy kliknąć na otwartą pozycję, wyświetli się okno z otwartymi pozycjami, w którym pojawi się Zamówienie oczekujące. Następnie należy wpisać cenę wyjściową i kliknąć przycisk ‘Potwierdź’.

Zamówienia oczekujące, które mogą zamknąć pozycję przy osiągnięciu zysku, to Zamówienia typu Limit. Te, które zapobiegają utracie większej ilości pieniędzy i zamykają pozycję, to Zamówienia typu Zatrzymanie. Jeśli chcą Państwo złożyć oba rodzaje Zamówień, Limit i Zatrzymanie, do istniejącej pozycji, to należy skorzystać z Zamówienia OCO /“one cancels the other”/.

Do czego służą zamówienia oczekujące?

Zamówień oczekujących mogą Państwo użyć w następujących przypadkach:

  • By zabezpieczyć się przed potencjalną stratą na otwartej pozycji (Zamówienie Stop Loss);;
  • By zamknąć pozycję z konkretnym zyskiem (Zamówienie limitu);
  • By otworzyć nową pozycję na konkretnym poziomie (Zamówienie entry stop).

Czy powinienem używać Zamówień oczekujących?

Tak, zaleca się używania Zamówień stop loss i trailing stop dla otwartych pozycji. Zamówienia te sprawią, że Państwa pozycje będą miały ustalony akceptowany poziom ryzyka.

Czy moje Zamówienie oczekujące jest gwarantowane?

Cena realizacji Zamówienia oczekującego nie jest gwarantowana we wszystkich przypadkach.

Zamówienia typu Stop loss, Odbierz zysk i Trailing Stop są gwarantowane tylko w godzinach rynkowych. Jeśli wymienione rodzaje zamówień nie zostały zrealizowane podczas godzin handlowych, mogą zostać zrealizowane po innej cenie w przypadku otwarcia z luką*.

Zamówienia typu Limit/Zatrzymanie, OCO, Jeżeli/To nie są gwarantowane w przypadku dużych wahań rynku lub braku płynności. Zamówienia te mogą zostać zrealizowane po innej cenie od określonej w zleceniu ceny.

* Luka rynkowa to różnica między ceną zamknięcia w danym okresie a ceną otwarcia w następnym okresie. Luki rynkowe najczęściej występują w okresie między sesjami giełdowymi, na przykład w nocy lub w weekend.

Dlaczego moje Zamówienie oczekujące nie zostało wykonane?

Ponieważ ustalona cena nie została osiągnięta. Prosimy o sprawdzenie historii instrumentu w naszych wykresach.

Czym jest Zamówienie wejścia?

Zamówienie wejścia jest zamówieniem, które otwiera pozycję. Może ono być Zamówieniem oczekującym związanym z wejściem na rynek po określonej cenie. Istnieją dwa główne rodzaje: Limit i Zatrzymanie. Zamówienia wejścia pozwalają wejść na rynek po korzystniejszej cenie. Na platformie Trading 212 można skorzystać z Zamówień Limit/Zatrzymanie, Jeżeli/To i OCO.

Czym są Zamówienia powiązane?

Zamówienie powiązane jest Zamówieniem oczekującym, które dotyczy otwartej już pozycji. Zamówienie powiązane określa pewne warunki (np. cena lub dystans od ceny rynkowej). W momencie, gdy zostaną one spełnione, pozycja jest zamykana. Zamówienie powiązane zamyka całą pozycję. Częściowe zamknięcie danej pozycji nie jest możliwe. Na platformie Trading 212 takie zlecenia to: Trailing Stop i Odbierz zysk/Ustaw stratę.

Czym jest Zamówienie typu Odbierz zysk/Ustaw stratę?

Składając Zamówienie typu Odbierz zysk/Ustaw stratę, należy podać określoną wartość ceny docelowej. Wprowadzenie dokładnej wartości w Zamówieniu Odbierz zysk/Ustaw stratę oraz dystansu od aktualnej ceny będzie niemożliwe – ich wartość zostanie obliczona automatycznie przez platformę.

W jaki sposób można korzystać z Zamówień typu Odbierz zysk/Ustaw stratę?

Zamówienia typu Odbierz zysk/Ustaw stratę są Zamówieniami powiązanymi. Korzystając z nich, mogą Państwo być pewni, że otwarte pozycje zostaną zamknięte po określonej cenie rynkowej. W ten sposób można lepiej przygotować swoją strategię i kontrolować ryzyko.

Czy powinienem korzystać z Zamówień typu Odbierz zysk/Ustaw stratę?

Wielu naszych klientów korzysta z tego typu zamówień, ponieważ umożliwiają one lepsze zarządzanie ryzykiem podczas handlu.

Czy można ustawić zarówno zysk, jak i stratę dla Zamówienia typu Odbierz zysk/Ustaw stratę w otwartej pozycji?

Tak. Można wprowadzić kwotę pożądanego zysku i maksymalnej straty w otwartej pozycji. Pozycja zostanie zamknięta w momencie, gdy jedna z kwot zostanie osiągnięta.

Zacznij Handel Teraz

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.