Tryb Agregacji vs. Trybu Hedging

Co to jest Hedging i czym różni się od trybu Agregacji?
Hedging to zaawansowany tryb handlowy, który pozwala na otwieranie wielu pozycji na tym samym instrumencie. Każda pozycja jest realizowana po obecnej cenie rynkowej i wyświetlana jako nowa pozycja na platformie Trading 212.

Dla porównania, handlując w trybie Agregacji można otworzyć tylko jedną pozycję na danym instrumencie. Każda nowa pozycja na tym instrumencie dodawana jest do poprzedniej, a cena uśredniania.
Trading 212
Jakie korzyści oferuje hedging?

Zarządzanie ryzykiem jest istotną częścią strategii handlowej, a hedging jest jedną z najpopularniejszych metod. Hedging można wykorzystać do zabezpieczenia otwartej pozycji i zmniejszenia ryzyka przed niekorzystnymi zmianami na rynku.

Handel w trybie Hedging pozwala na otwieranie wielu pozycji na tym samym instrumencie, co oznacza, że można mieć na danym instrumencie zarówno długie, jak i krótkie pozycje. Posiadanie oddzielnych pozycji na koncie daje możliwość dodawania nowych zamówień, a także umożliwia częściowe zamknięcie danej pozycji w celu zabezpieczenia zysku lub ograniczenia potencjalnej straty.

Co to jest saldowanie?

Saldowanie konsoliduje wartość dwóch lub więcej pozycji w celu uzyskania tylko jednej wartości. Z saldowania można skorzystać jedynie w trybie Hedging. Główną zaletą tej opcji jest możliwość częściowego lub całkowitego zamknięcia pozycji, bez konieczności płacenia dwa razy za spread. W platformie Trading 212 dostępne są dwa rodzaje saldowania:

Pojedyncze zamknięcie (1) – Opcja pozwala na saldowanie dwóch przeciwstawnych pozycji. W ten sposób można oszczędzić spread za saldowaną ilość.

Wielokrotne zamknięcie (2) – Opcja konsoliduje kilka otwartych pozycji przeciwstawnych. W ten sposób można oszczędzić spread za saldowaną ilość. Najpierw zamykane są najstarsze pozycje, a zamówienia realizowane są po cenie, która oferowana była w momencie otwarcia ostatnich pozycji.

Trading 212
Dwa tryby handlu, jedna platforma

Tryby będzie można zmieniać w menu ustawień, wybierając Agregację lub Hedging. Prosimy zwrócić uwagę na to, że zmiana może nastąpić tylko wtedy, gdy na koncie nie ma otwartych pozycji i Zamówień oczekujących.

Trading 212
Tabela porównawcza
Funkcje
Tryb Hedging
Tryb Agregacji
Otwieranie wielu pozycji na jednym instrumencie
Saldowanie
Zamówienie wejścia
(Limit/Zatrzymanie, OCO,
Jeżeli/To)
(Limit/Zatrzymanie, OCO,
Jeżeli/To)
Zamówienia powiązane
(Trailing Stop,
Zysk/Strata)
(Trailing Stop,
Zysk/Strata)
Zmiana kierunku pozycji

Zacznij Handel Teraz