Warunki handlu

  • Trading 212
  • Trading 212

Forex

Otwarcie konta: Minimalna kwota początkowego wpłaty wynosi 10 EUR, 10 USD, 50 PLN
Minimalna początkowa kwota wypłaty 10 EUR, 10 USD, 50 PLN
Margines wymagany dla otwartych pozycji: Margines wymagany dla twoich otwartych pozycji w Trading 212 różni się w zależności od instrumentu handlowego
Dla wszystkich transakcji walutą: Brak opłat i prowizji
Opłata za przeliczenie waluty: 0.5%
Pozostawianie otwartej pozycji na kolejny dzień: Dla twoich otwartych pozycji Trading 212 zasili twoje konto lub odbierze z twojego konta dzienną kwotę zgodnie ze SWAPEM odsetkowym
Wpłata: Brak opłat
Wypłata: Brak opłat
Minimalna kwota wypłaty: 10 EUR, 10 USD, 50 PLN
Minimalna kwota wpłaty wynosi: 10 EUR, 10 USD, 50 PLN

Akcje i Indeksy

Otwarcie konta: Minimalna kwota wpłaty wynosi 10 EUR, 10 USD, 50 PLN
Margines wymagany dla otwartych pozycji: Margines wymagany dla twoich otwartych pozycji w Trading 212 różni się w zależności od instrumentu handlowego
Prowizje dla indeksów: Brak prowizji
Opłata za przeliczenie waluty: 0.5%
Pozostawianie otwartej pozycji na kolejny dzień: Dla twoich otwartych pozycji Trading 212 zasili twoje konto lub odbierze z twojego konta dzienną kwotę zgodnie ze SWAPEM odsetkowym
Wpłata: Brak opłat
Wypłata: Brak opłat
Minimalna kwota wypłaty: 10 EUR, 10 USD, 50 PLN

Towary

Margines wymagany dla otwartych pozycji: Margines wymagany dla twoich otwartych pozycji w Trading 212 różni się w zależności od instrumentu handlowego
Prowizje: Brak prowizji
Opłata za przeliczenie waluty: 0.5%
Czas pracy: Od poniedziałku do piątku. Początek o 0:00 wieczorem, koniec o 23:15 wieczorem (następnego dnia)
Okres handlu: Występuje konkretna data początku i końca handlu kontraktami terminowymi. Daty te są określone na stronie internetowej odpowiedniego rynku dla kontraktów terminowych.
Utrata ważności kontraktów terminowych: Każdy kontrakt futures ma datę wygaśnięcia. Data wygaśnięcia jest zawarta w nazwie kontraktu, na przykład Oil-20May11. W dniu wygaśnięcia wszystkie otwarte pozycje zostaną automatycznie zrolowane na kolejny kontrakt, np. Oil-20June11. Jeśli klient zdecyduje się wyłączyć funkcję automatycznego rolowania, wówczas otwarta pozycja zostanie automatycznie zamknięta przez platformę w dniu wygaśnięcia.
Pozostawianie otwartej pozycji na kolejny dzień: W zależności od rodzaju pozycji (krótka lub długa) zostanie naliczony odpowiedni SWAP odsetkowy
Wpłata: Brak opłat
Wypłata: Brak opłat
Otwarcie konta: Minimalna kwota wpłaty wynosi 1 EUR, 1 USD, 5 PLN
Margines wymagany dla otwartych pozycji: Brak dźwigni
Prowizja za handel akcjami: Brak prowizji
Minimalna kwota wpłaty przelewem bankowym: 10 EUR, 10 USD, 50 PLN
Minimalna kwota wpłaty za pomocą karty / serwisu Skrill: 1 EUR, 1 USD, 5 PLN
Opłata za przeliczenie waluty: 0%
Pozostawianie otwartej pozycji na kolejny dzień: Bez opłat
Wpłata: Brak opłat
Wypłata: Brak opłat
Minimalna kwota wypłaty: 1 EUR, 1 USD, 5 PLN

Zacznij Handel Teraz