Warunki handlu

  • Trading 212
  • Trading 212

Wpłaty i wypłaty

Minimalna kwota wpłaty wynosi 10 USD, 10 EUR
Opłata za wpłatę: Brak opłat
Minimalna kwota wypłaty: 10 USD, 10 EUR
Opłata za wypłatę: Brak opłat

Warunki

Pozostawianie otwartej pozycji na kolejny dzień: Dla twoich otwartych pozycji Trading 212 zasili twoje konto lub odbierze z twojego konta dzienną kwotę zgodnie ze SWAPEM odsetkowym
Opłata za przeliczenie waluty: 0.5%
Prowizje: Brak prowizji

Wymagania margines

Margines wymagany dla otwartych pozycji: Margines wymagany dla twoich otwartych pozycji w Trading 212 różni się w zależności od instrumentu handlowego
Forex Dla głównych par walutowych - 3.33%; Dla par walutowych innych niż główne - 5%
Towary Złoto - 5%; Inne towary - 10%
Akcje 20%
Indeksy Głównych indeksów - 5%; Nie głównych indeksów - 10%

Warunki instrumentów futures

Okres handlu: Występuje konkretna data początku i końca handlu kontraktami terminowymi. Daty te są określone na stronie internetowej odpowiedniego rynku dla kontraktów terminowych.
Utrata ważności kontraktów terminowych: Każdy kontrakt futures ma datę wygaśnięcia. Data wygaśnięcia jest zawarta w nazwie kontraktu, na przykład Oil-20May11. W dniu wygaśnięcia wszystkie otwarte pozycje zostaną automatycznie zrolowane na kolejny kontrakt, np. Oil-20June11. Jeśli klient zdecyduje się wyłączyć funkcję automatycznego rolowania, wówczas otwarta pozycja zostanie automatycznie zamknięta przez platformę w dniu wygaśnięcia.

Wpłaty i wypłaty

Minimalna kwota wpłaty wynosi 1 USD, 1 EUR
Minimalna kwota wpłaty przelewem bankowym: 10 USD, 10 EUR
Opłata za wpłatę:Przelewy bankowe
Brak opłat

Kart kredytowych/debetowych, Google Pay, Apple Pay, Skrill, iDeal, DotPay, GiroPay, Sofort
Brak opłat do momentu wpłacenia łącznie kwoty 2 000 EUR. Następnie naliczona zostanie opłata w wysokości 0,7%.
Minimalna kwota wypłaty: 1 USD, 1 EUR
Opłata za wypłatę: Brak opłat

Warunki

Pozostawianie otwartej pozycji na kolejny dzień: Bez opłat
Opłata za przeliczenie waluty: 0.15%
Prowizje: Brak prowizji
Minimalne zlecenie kupna/sprzedaży: 1 EUR, 1 USD
(Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej)

Zacznij Handel Teraz