Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Poniższe warunki użytkowania (dalej określane jako: „Umowa”) odnoszą się do: (i) stron internetowych, (ii) usług (iii) zawartości, (iv) umów, (v) platformy handlowej (pkty od (i) do (v) dalej określane ogólnie jako: „Usługi”) oferowanych przez nas na naszej stronie: www.trading212.com. Zawartość i informacje będące częścią tych Usług są dostarczone przez nas oraz innych dostawców (dalej określani jako: „Dostawcy informacji”). Usługi te są udostępniane przez nas zgodnie z poniższymi warunkami i zasadami.

Umowa

Korzystanie z naszych Usług jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na objęcie warunkami niniejszej Umowy. W przypadku braku takiej zgody nie możemy świadczyć dostępu do Usług i użytkownik proszony jest o niezwłoczne zaprzestanie korzystania z Usług.

Korzystanie z Usług

Usługi przewidziane są do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej nie stanowią oferty ani zachęty dla osób ją odwiedzających do skorzystania z naszych Usług.

Korzystając z oferowanych przez nas Usług oznacza potwierdzenie zapoznanie się z poniższymi warunkami i wyrażenie na nie zgody:

  1. Zakazane są: używanie, przekazywanie, kopiowanie, okazywanie, modyfikowanie, sprzedawanie, publikowanie, dystrybucja Usług bez wcześniejszej, pisemnej zgody z naszej strony.
  2. Zabrania się wykorzystywanie Usług przez użytkownika do celów nielegalnych lub nieautoryzowanych.
  3. Korzystanie z Usług wymaga umiejętności i możliwości oceny, które użytkownik powinien zawsze wykorzystywać tylko i wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku oraz na własną odpowiedzialność.
  4. Użytkownik jest odpowiedzialny przed nami za wszystkie wypowiedzi i działania lub zaniechania, które stanowią naruszenie niniejszej umowy i następują w czasie, gdy używane są jego nazwa identyfikacyjna użytkownika (lub „Nazwa użytkownika”) oraz hasło. Jesteś odpowiedzialny za ochronę zarówno twojej Nazwy użytkownika, jak i hasła oraz za zapobieganie ich ujawnieniu osobom nieupoważnionym i nieautoryzowanemu użyciu ich.
  5. Fakt, iż udostępniamy swoje Usługi nie oznacza ani rekomendacji dokonania konkretnej transakcji, ani nie oznacza, że każdy produkt jest odpowiedni i właściwy dla korzystającego z Usług jako dla inwestora. Wiele z produktów opisanych w ramach Usług wiąże się ze znaczącym ryzykiem i nie powinni Państwo dokonywać żadnych transakcji, dopóki nie zrozumieją Państwo w pełni charakteru tego ryzyka i samodzielnie nie stwierdzą, że transakcje te są dla Państwa odpowiednie, biorąc pod uwagę swoją wiedzę i doświadczenie, a także zdolność do podjęcia ryzyka..

Handel kontraktami na rożnicę (CFD) kryptowalutami

Mamy prawo wprowadzać do handlu nowe instrumenty kryptowalut na platformie oraz zawieszać lub usuwać handel dowolnym instrumentem kryptowaluty według własnego uznania.

Handel kryptowalutami odbywa się 24/7, przy czym planowe prace konserwacyjne prowadzone są w każdą sobotę w godzinach 6.00–8.00 GMT. Czas trwania prac konserwacyjnych może się różnić zależnie od okoliczności.

Własność intelektualna

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa własności intelektualnej i prawa autorskie (w tym patentów, znaków towarowych, praw autorskich, wzorów przemysłowych, know-how, tajemnic handlowych, nazw handlowych, logo, wzorów, symboli, haseł i innych materiałów reklamowych, we wszystkich formach, niezależnie od tego, czy są zarejestrowane) związane z Usługą.

Wszelkie prawa własności intelektualnej stron trzecich wykorzystywane przez nas w treściach zamieszczonych na naszej stronie internetowej nie należy interpretować w ten sposób, że właściciel stron trzecich jest w jakikolwiek sposób powiązany z nami lub z naszą działalnością.

Apple, logo Apple’a, iPod, iPad, iPod touch oraz iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. iPhone jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

Znak towarowy BlackBerry® jest własnością firmy Research In Motion Limited i jest zastrzeżony i/lub używany w Stanach Zjednoczonych i krajach na całym świecie.

Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Zawiadomienia

Możemy wysyłać zawiadomienia na adres e-mail podany przez użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować nas o jakichkolwiek zmianach danych kontaktowych. Wszelkie zawiadomienia wysyłane przez nas na adres e-mail użytkownika uważa się za dostarczone w momencie wysyłania.

Rezygnacja z powiadomień drogą e-mailową

Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości e-mail od www.trading212.com, możesz z nich zrezygnować w trzech prostych krokach:

  1. W momencie gdy otrzymasz na swój e-mail powiadomienie od www.trading212.com, kliknij na link znajdujący pod nazwą "ustawienia powiadomień" na dole e-maila.
  2. Następnie zaloguj się do swojego konta.
  3. Po prostu zaznacz te powiadomienia, które chcesz otrzymywać. (Jeżeli nie chcesz otrzymywać żadnych powiadomień - odznacz wszystkie opcje).

Innym sposobem jest zrezygnowanie z otrzymywania konkretnego typu powiadomienia poprzez kliknięcie na link "wypisz z tego typu powiadomień" a następnie kliknięcie na przycisk "Wypisz".

Wpłaty i wypłaty

Użytkownik ma prawo do wypłacenia wolnych środków na swoim koncie w dowolnym momencie. „Wolne środki” to środki, które nie są zablokowane w formie zabezpieczenia i użytkownik może z nich korzystać do otwierania pozycji. Są one obliczane w następujący sposób:

Wolne środki = Ogółem – Margines („Margines” stanowi zablokowaną przez nas część funduszy klienta w formie zabezpieczenia dla każdej otwartej pozycji. Informacje o bieżących poziomach depozytów zabezpieczających są dostępne na stronie internetowej www.trading212.com oraz w Warunkach handlowych (które obejmują Tabelę opłat dostępną tutaj).

Wniosek o wypłatę można złożyć, logując się do swojego konta na stronie internetowej.

Prosimy zauważyć, że przetwarzanie płatności może potrwać do 3 (trzy) dni roboczych.

Możemy poprosić o dodatkowe informacje i/lub dokumenty w celu sprawdzenia zasadności wniosku. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wniosku w wyniku podejrzenia, że jest on nielegalny. Ponadto jesteśmy zobowiązani do rozpatrzenia Państwa wniosku zgodnie z obowiązującym prawem, dlatego może się zdarzyć, że będziemy potrzebować od Państwa dodatkowych informacji, na przykład ważnego dokumentu tożsamości lub wyciągu bankowego. W takich okolicznościach użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mogą nastąpić opóźnienia w rozpatrywaniu wniosku.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wypłata jakiejkolwiek części środków zostanie zrealizowana za pośrednictwem tej samej metody płatności i na rachunek tego samego płatnika, z którego pierwotnie otrzymaliśmy środki.

Zwrócimy część środków pobranych z tytułu opłat za przelew lub innych opłat poniesionych lub nałożonych przez nas.

Nie jesteśmy zobowiązani do weryfikacji wniosku lub Państwa tożsamości. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wniosku zleconego przez osobę trzecią, która nie jest uprawniona do działania w Państwa imieniu.

Zrzeczenie się odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z tej strony internetowej lub braku dostępu do niej. Nasza odpowiedzialność za zaniedbania i naruszenie umowy w wyniku braku dostępu do tej strony lub jej części lub w razie jakichkolwiek problemów na stronie, ograniczona jest w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo do uzupełnienia tej strony lub jej części.

Chociaż świadczymy Usługi z zachowaniem należytej staranności, nie gwarantujemy ich dokładności ani kompletności. W przypadku zauważenia na stronie internetowej lub platformie transakcyjnej informacji, które wydają się nieprawidłowe, nie należy podejmować na ich podstawie żadnych działań. Zamiast tego należy skontaktować się z nami, przedstawiając opinię o tych informacjach.

Treści i informacje zawarte w naszych Usługach są podawane przez nas i naszych dostawców zewnętrznych (np. dostawców informacji). Nasze Usługi nie stanowią porady w zakresie opodatkowania i doradztwa prawnego lub inwestycyjnego i żadne informacje na naszej stronie internetowej i platformie handlowej nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody powstałe na skutek wykorzystania treści naszych Usług, w tym także, lecz nie ograniczając się do wartości rynkowej, lub za jakiekolwiek straty wynikające z zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych lub wszelkich innych spraw.

Nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za związane z naszymi Usługami informacje, które zostały dostarczone przez zewnętrznych dostawców. Jeśli na naszej stronie internetowej znajdują się hiperłącza do witryn internetowych stron trzecich, nie oznacza to, że w jakikolwiek sposób rekomendujemy stosowanie przedstawionych tam produktów lub usług. Nie gwarantujemy kompletności ani dokładności witryn internetowych stron trzecich.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące treści dostępnych na naszej stronie internetowej, prosimy o kontakt pod adresem info@trading212.com.

Regulacje dot. prawa lokalnego

Strona internetowa www.trading212.com jest dostępna na całym świecie. Informacje na tej stronie nie są jednak skierowane do obywateli Stanów Zjednoczonych i Kanadzie i nie są przeznaczone do rozpowszechniania lub używania przez jakąkolwiek osobę w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym ich rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem lub obowiązującymi tam przepisami. Za sprawdzenie zgodności działań podejmowanych w związku z korzystaniem z Usług z lokalnym prawem i/lub regulacjami odpowiedzialne są osoby odwiedzające tę stronę.

Opinie i rekomendacje

W przypadku przesyłania opinii za pośrednictwem formularza czatu lub w inny podobny sposób w celu przekazania informacji na temat oferowanych przez nas produktów lub usług zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania tej opinii do udoskonalenia naszych procesów biznesowych. Użytkownikowi nie przysługuje prawo własności intelektualnej w odniesieniu do jakichkolwiek zmian, poprawek lub ulepszeń opartych na tej opinii.

Zastrzegamy sobie prawo do publikowania rekomendacji przesłanych do nas poprzez czat na żywo lub w inny podobny sposób. Niniejszym użytkownik akceptuje, że mamy prawo publikować na tej stronie internetowej lub jakiejkolwiek jej przyszłej wersji, prowadzonej przez nas okresowo, wszelkie rekomendacje wraz z imieniem i nazwiskiem oraz krajem zamieszkania użytkownika. Użytkownik udziela nam ogólnoświatowego, nieodwołalnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania, reprodukowania, publikowania, rozpowszechniania, wyświetlania, tłumaczenia i dostosowywania rekomendacji (w całości lub w części) i/lub włączania jej do innych prac w jakiejkolwiek formie lub na jakimkolwiek nośniku według naszego uznania.

Zmiany

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji na niniejszej stronie internetowej, podane na niej informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Niniejsze warunki mogą zostać przez nas zmienione w dowolnym momencie i użytkownik zgadza się być nadal z nimi związany, po ich zmodyfikowaniu. Użytkownik zostanie powiadomiony o tych zmianach poprzez opublikowanie zmienionych warunków użytkowania na tej stronie. Użytkownik nie zostanie osobno poinformowany o tych zmianach.

Różne

Zgodnie z zasadami niniejszej Umowy, zastrzegamy sobie prawo do nagrywania rozmów telefonicznych i internetowych (w tym czaty) oraz inne interakcje między nami a Klientem, na co Klient wyraża zgodę.

Mając na uwadze dużą różnorodność urządzeń z systemem operacyjnym Android, Trading 212 nie może zagwarantować, że jej aplikacja dla tego systemu będzie działać sprawnie na każdym urządzeniu.

Wszelkie roszczenia wynikające z Umowy z Klientem Trading 212 UK Ltd. oraz niniejszych Warunków będą regulowane i interpretowane zgodnie z obowiązującym prawem w Anglii i Walii i podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

Wszelkie roszczenia wynikające z Umowy z Klientem Trading 212 Ltd. oraz niniejszych Warunków będą regulowane i interpretowane zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Bułgarii i podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów bułgarskich.

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną z mocy prawa, nieważna lub niewykonalna część zostanie uznana za usuniętą lub zmodyfikowaną w sposób, który zachowuje ważność lub wykonalność pozostałych Warunków.

Wypowiedzenie

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia lub ograniczenia prawa użytkownika do korzystania ze strony internetowej, jeśli według własnego uznania stwierdzimy, iż niniejsze warunki zostały naruszone.

Zacznij Handel Teraz