Zawiadomienie dotyczące ujawnienia ryzyka

Kontrakty na różnice (CFD) to złożony produkt finansowy, który nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Zawiadomienie to przedstawia wiele ryzyk związanych z handlem tymi produktami. Jednakże istnieje ryzyko oraz inne cechy produktów, których to zawiadomienie może nie ujawniać. Jeśli Klient ma jakiekolwiek wątpliwości, czy produkty te są dla niego odpowiednie, należy zasięgnąć profesjonalnej porady przed rozpoczęciem handlu. Jeśli Klient nie jest pewny co do ryzyka lub czy ma wystarczające środki finansowe lub doświadczenie, aby handlować tymi produktami, nie powinien rozpoczynać handlu na naszej platformie.

Handel kontraktami CFD to działalność niosąca ze sobą wysokie ryzyko dla kapitału Klienta. Jesteśmy zobowiązani przepisami prawnymi do powiadamiania klientów o procentowo stratnych klientach detalicznych handlujących kontraktami CFD z nami w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Powyższe informację zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej: www.trading212.com. Należy upewnić się, ze wiesz jak CFD działa i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Klient nie powinien wykorzystywać środków pieniężnych, na utratę których nie może sobie pozwolić.

Klient powinien rozważyć handel kontraktami CFD tylko jeśli:

 • ma duże doświadczenie w handlu na rynkach zmiennych,
 • w pełni rozumie, jak działają te rynki, w tym wszystkie związane z handlem ryzyka i koszty,
 • zdaje sobie sprawę, że im większa dźwignia, tym większe ryzyko,
 • rozumie, że jego pozycja może zostać zamknięta niezależnie od tego, czy zgadza się z decyzją usługodawcy o zamknięciu pozycji,
 • ma wystarczająco dużo czasu, aby aktywnie zarządzać swoją inwestycją.

Wyłącznie realizacja

Nie oferujemy ani porad, ani zaleceń w zakresie zasadności jakichkolwiek inwestycji dokonywanych za pośrednictwem naszej platformy. Klient przyjmuje również do wiadomości, że nic co do niego wysyłamy lub mówimy nie powinno być interpretowane w tym kontekście. Możemy zapewnić Klientowi informacje faktyczne w odniesieniu do naszych produktów, związanych z nimi potencjalnymi ryzykami lub o rynkach finansowych ogólnie. Robiąc to, nie dokonujemy oceny indywidualnych okoliczności Klienta.

Dźwignia

Nasze produkty oferują różne poziomy dźwigni. Przed rozpoczęciem handlu Klient zostanie poproszony o przesłanie nam środków finansowych w ramach depozytu początkowego. Każdy oferowany przez nas produkt niesie ze sobą wymóg marginesu. Na podstawie tego wymogu i depozytu początkowego Klient będzie mógł handlować wartością umowy przekraczającą jego środki finansowe. Na przykład, wymóg marginesu w wysokości 5% pozwoli Klientowi na handlowanie kontraktami, których wartość 20-krotnie przekracza jego depozyt.

Wahania cen aktywów zostaną zatem wielokrotnie zwiększone. Niewielka zmiana ceny może spowodować znaczne straty.

Początkowy procent marginesu według rodzaju instrumentu bazowego dla klientów detalicznych

 1. 3,33% wartości referencyjnej kontraktu CFD, gdy podstawowa para walutowa składa się z dowolnych dwóch następujących walut: dolar amerykański, euro, jena japońska, funta szterling, dolara kanadyjski lub frank szwajcarski;
 2. 5% wartości referencyjnej kontraktu CFD, gdy indeks bazowy, pary walutowe lub towary są:
  1. dowolny z następujących indeksów giełdowych: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100), Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40), niemiecki indeks giełdowy Deutsche Bourse AG 30 (DAX30), Dow Jones Industrial Average (DJIA); Standard & Poors 500 (S & P 500), indeks NASDAQ Composite (NASDAQ), indeks NASDAQ 100 (NASDAQ 100), indeks Nikkei (Nikkei 225), Standard & Poors / Australian Securities Exchange 200 (ASX 200), indeks EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50);
  2. pary walutowe złożoną z co najmniej jednej waluty, które nie sá wymienione w punkcie (a) powyżej; lub
  3. Złoto;
 3. 10% wartości referencyjnej kontraktu CFD, gdy bazowym indeksem towarowym lub kapitałowym jest towar lub dowolny indeks giełdowy inny niż wymienione w punkcie b) powyżej;
 4. 50% wartości referencyjna kontraktu CFD, gdy instrumentem bazowym jest kryptowaluta; albo
 5. 20% wartości referencyjna kontraktu CFD, gdy instrumentem bazowym jest:
  1. akcje;
  2. nie wymienione powyżej.

Powyżej wymienione wartości marginesu dotyczą tylko klientów detalicznych.

Profesjonalni klienci korzystają z niższego zabezpieczenia marginesu, który jestpodany na naszej stronie internetowej: www.trading212.com.

Poziomy marginesów

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wymogów marginesu dla każdego z naszych produktów. Może to spowodować wzrost wymogu marginesu Klienta. Klient może być zatem zobowiązany do zdeponowania dodatkowych środków na utrzymanie istniejących pozycji.

Monitorowanie pozycji

Do obowiązków Klienta należy monitorowanie jego konta. Jeżeli wartość netto konta (gotówka plus zyski bieżące minus straty bieżące) spadnie poniżej 50% wymaganego depozytu zabezpieczającego, możemy zamknąć niektóre lub wszystkie twoje pozycje po aktualnej cenie rynkowej. Jednak nie należy tego traktować jako gwarancji, a Klient jest odpowiedzialny za to, aby na jego koncie zawsze były wystarczające środki.

Ryzyko rynkowe

Handel kontraktami CFD polega na ruchach cen bazowych produktów finansowych. Dlatego Klient narażony jest na podobne, lecz zwielokrotnione ryzyka wynikające z posiadania aktywów bazowych. Niektóre z tych ryzyk można to:

Zmienność - gwałtowne i niespodziewane zmiany cen produktów bazowych wynikające ze zwielokrotnionego zysku i straty Klienta. Ruchy na rynkach mogą nie być płynne, a pomiędzy kolejnymi notowaniami mogą występować spore „luki” cenowe. Klient nie zawsze ma możliwość złożenia zamówienia lub nasza platforma nie zawsze może zrealizować zamówienie na poziomie cenowym, który wybrał Klient. Jednym z tego efektów może być fakt, że zamówienia Stop Loss będą realizowane po niekorzystnych cenach, wyższych lub niższych niż oczekiwał tego Klient, w zależności od kierunku jego handlu.

Wpływ walutowy - gdzie Klient handluje produktem denominowanym w walucie innej niż ta, w której posiada konto. Na zyski i straty Klienta wpływać będą wahania kursu walutowego.

Płynność - w pewnych okolicznościach może nie być możliwe zamknięcie wszystkich lub niektórych pozycji po aktualnej cenie lub ich zamknięcie może nie być w ogóle możliwe.

Ryzyko kontrahenta

Jesteśmy kontrahentem w odniesieniu do wszystkich transakcji handlowych. Żaden z naszych produktów nie jest notowany na giełdzie, a także żadne prawa, korzyści i zobowiązania nie mogą być przenoszone na inne osoby. Podczas gdy zobowiązujemy się zapewnić Klientowi najlepszą realizację oraz działać racjonalnie i zgodnie z naszymi opublikowanymi zasadami i warunkami, kontrakty CFD otwarte na koncie Klienta muszą być zamykane w oparciu o nasze ceny i warunki.

Klient jest również narażony na ryzyko niewywiązania się przez nas z zobowiązań. Fundusze klientów Trading 212 Ltd. są ubezpieczone w Funduszu Gwarancyjnym dla Inwestorów i w mało prawdopodobnym przypadku niewypłacalności, Klient może odwołać się do tego funduszu. Szczegółowe informacje na temat tego funduszu można znaleźć na stronie internetowej www.sfund-bg.com

Oddzielne rachunki

Zgodnie z rozporządzeniami FSC (Trading 212 Ltd.), wszystkie środki finansowe naszych klientów są przechowywane na oddzielnych rachunkach powierniczych. Podczas gdy uważnie monitorujemy zdolność kredytową naszych banków i wybieramy je na podstawie solidności i stabilności, a także korzystamy wyłącznie z usług głównych banków międzynarodowych, nie oznacza to, że są one wolne od ryzyka. Na życzenie Klienta możemy udostępnić mu szczegółowe informacje na temat banków z usług których korzystamy.

Trading 212 Drukuj

Zacznij Handel Teraz

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.