Deklarację ISA

Składam wniosek o otwarcie rachunku akcji i udziałów ISA na rok podatkowy trwający od 6 kwietnia 2021 do 5 kwietnia 2022 i każdy następny rok podatkowy zgodnie z wymogami.

Oświadczam, że:

  • wszelkie przeszłe i przyszłe subskrypcje należą do mnie;
  • mam ukończone co najmniej 18 lat;
  • nie mam i nie dokonam subskrypcji, która przekracza łączny limit subskrypcji ogółem dla rachunku gotówkowego ISA, rachunku akcji i udziałów ISA, rachunku innowacyjnego finansowania ISA i rachunku długoterminowego ISA w tym samym roku podatkowym;
  • nie mam i nie dokonam subskrypcji innego rachunku akcji i udziałów ISA w tym samym roku podatkowym, w którym subskrybuję niniejszy rachunek akcji i udziałów ISA;
  • jestem rezydentem Wielkiej Brytanii dla celów podatkowych lub, jeśli nie jestem rezydentem, wykonuję obowiązki, które na podstawie sekcji 28 Ustawy o podatku dochodowym (Zarobki i emerytury) z 2003 roku (Pracownicy Korony służący za granicą) są traktowane jako wykonywane w Wielkiej Brytanii, albo pozostaję w związku małżeńskim lub partnerskim* z osobą, która wykonuje takie obowiązki.

Poinformuję Trading 212 UK Limited, jeśli przestanę być rezydentem Wielkiej Brytanii albo przestanę wykonywać takie obowiązki, albo pozostawać w związku małżeńskim lub partnerskim z osobą, która wykonuje takie obowiązki.

Niniejszy formularz wniosku został wypełniony zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem. Niezwłocznie poinformuję o wszelkich zmianach mojej sytuacji wpływających na jakiekolwiek informacje podane w niniejszym formularzu.

Ponadto:

  • upoważniam Trading 212 UK Limited do zgłoszenia w moim imieniu wszelkich roszczeń dotyczących zwolnienia z podatku w odniesieniu do moich inwestycji ISA;
  • upoważniam Trading 212 UK Limited do przechowywania moich subskrypcji gotówkowych, inwestycji ISA, odsetek, dywidend i wszystkich innych praw lub zysków pochodzących z tych inwestycji oraz wszelkich innych środków pieniężnych;
  • znam i akceptuję zasady i warunki Trading 212 UK Limited oraz powyższą deklarację dotyczącą inwestycji ISA.

* Związki partnerskie zarejestrowane zgodnie z Ustawą o związkach partnerskich z 2004 r.

Trading 212 Drukuj

Zacznij Handel Teraz