chat icon

Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
00:30
EUR
Holandia
Wydatki konsumentów r/r
Styczeń
2.7%
-
2.5%
02:00
EUR
Niemcy
Pewność konsumencka Gfk
Kwiecień
9.8
10.0
10.0
04:30
GBP
Wielka Brytania
Sprzedaż detaliczna m/m
Luty
1.4%
0.4%
-0.5% R (-0.3%)
04:30
GBP
Wielka Brytania
Sprzedaż detaliczna r/r
Luty
3.7%
2.6%
1.0% R (1.5%)
04:30
GBP
Wielka Brytania
Sprzedaż detaliczna bez paliwa m/m
Luty
1.3%
0.4%
-0.3% R (-0.2%)
04:30
GBP
Wielka Brytania
Sprzedaż detaliczna bez paliwa r/r
Luty
4.1%
3.2%
2.1% R (2.6%)
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Wstępne roszczenia bezrobotnych
Tydzień do 17.03.2017
258 000
240 000
241 000
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Sprzedaż nowych domów
Luty
0.592 mln
0.559 mln
0.558 mln R (0.555 mln)
09:30
USD
Stany Zjednoczone
Składowanie naturalnego paliwa
Tydzień do
2 092 mld metrów sześciennych
-
2 242 mld metrów sześciennych
10:00
EUR
strefa euro
Przedwstępna pewność konsumencka
Styczeń
-5.0
-5.7
-4.9
16:45
NZD
Nowa Zelandia
Bilans handlowy
Luty
 
-
-3.47 mld NZD
19:30
JPY
Japonia
PMI przetwórstwa
Marzec
 
-
53.5
00:30
Wydatki konsumentów r/r
HolandiaEUR
Okres
Styczeń
Obecnie
2.7%
Prognoza
-
Poprzednio
2.5%
Wydatki pokazane są na bazie danych z badania budżetowego. Wydatki na dobra i usługi są podzielone na kategorie według funkcji, np. dobra i usługi, które zapewniają główne potrzeby są pogrupowane razem. Różne typy gospodarstw domowych są ustalane na bazie charakterystyki metod wydatkowania: poziom i źródło dochodu, wielkość gospodarstwa domowego oraz jego kompozycja, wiek głównego zarabiającego, własność mieszkania. Badanie budżetowe dostarcza również danych dot. dystrybucji zakupów poprzez kanał dystrybucji, nazywany również „rodzajem sklepu”.
02:00
Pewność konsumencka Gfk
NiemcyEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
9.8
Prognoza
10.0
Poprzednio
10.0
Indeks pobierany jest z badania pt. “GfK-Wirtschaftsdienst Konsum - und Sparklima” (GfK usługi gospodarcze – konsumpcja i nastrój do oszczędzania), które są publikowane przez firmę badawczą GfK Marktforschung. Badanie jest głównie bazowane na comiesięcznych rozmowach z klientami, które są przeprowadzane w imieniu Komisji Unii Europejskiej. Reprezentatywna grupa 2 500 wybranych respondentów pytana była używając systemu rotacyjnego o ich opinie o ogólnej sytuacji gospodarczej i jak widzą swoją własną sytuację finansową.
04:30
Sprzedaż detaliczna m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Luty
Obecnie
1.4%
Prognoza
0.4%
Poprzednio
-0.5% R (-0.3%)
Wskaźnik mierzy zmiany w wielkości sprzedaży przez handlowców detalicznych w Wielkiej Brytanii. Dane są zbierane w miesięcznym sondażu wśród dużych handlowców detalicznych i na reprezentatywnej próbie mniejszych firm detalicznych. Wyższy poziom sprzedaży detalicznej pokazuje silniejsze zapotrzebowanie konsumentów, wyższą końcową sprzedaż detaliczną i wzrost gospodarki. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
04:30
Sprzedaż detaliczna r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Luty
Obecnie
3.7%
Prognoza
2.6%
Poprzednio
1.0% R (1.5%)
Wskaźnik mierzy zmiany w wielkości sprzedaży przez handlowców detalicznych w Wielkiej Brytanii. Dane są zbierane w miesięcznym sondażu wśród dużych handlowców detalicznych i na reprezentatywnej próbie mniejszych firm detalicznych. Wyższy poziom sprzedaży detalicznej pokazuje silniejsze zapotrzebowanie konsumentów, wyższą końcową sprzedaż detaliczną i wzrost gospodarki. Jest to zmiana procentowa stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
04:30
Sprzedaż detaliczna bez paliwa m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Luty
Obecnie
1.3%
Prognoza
0.4%
Poprzednio
-0.3% R (-0.2%)
04:30
Sprzedaż detaliczna bez paliwa r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Luty
Obecnie
4.1%
Prognoza
3.2%
Poprzednio
2.1% R (2.6%)
07:30
Wstępne roszczenia bezrobotnych
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 17.03.2017
Obecnie
258 000
Prognoza
240 000
Poprzednio
241 000
Wstępne Roszczenia Bezrobotnych to raport wydawany przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych w zakresie cotygodniowym. „Wstępne roszczenie” oznacza jakąkolwiek informację o wypełnieniu przez bezrobotnego prośby mającej na celu uzyskania prawa do i kwalifikacji do odszkodowania lub powtórzenia lub kolejnego okresu w związku z bezrobociem z rokiem na zasiłku lub okresem kwalifikacji. Raport ten wykazuje jak dużo roszczeń zostało zarejestrowanych w poprzednim tygodniu. Jest to dobrą oceną amerykańskiego rynku pracy.
09:00
Sprzedaż nowych domów
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Luty
Obecnie
0.592 mln
Prognoza
0.559 mln
Poprzednio
0.558 mln R (0.555 mln)
Oceny nowych domów jednorodzinnych już sprzedanych lub wystawionych na sprzedaż uzyskuje się z Badania Konstrukcji (SOC) SOC składa się z dwóch części: (1) Badanie użycia pozwoleń (SUP), które ocenia liczbę sprzedaży nowych domów na terenach, na których wymagane jest pozwolenie budowlane i (2) Badanie bez pozwoleń (NP), które ocenia liczbę sprzedaży nowych domów na terenach, na których nie ma konieczności uzyskania pozwolenia budowlanego. Dom uznaje się za sprzedany albo kiedy podpisany został kontrakt na sprzedaż albo gdy został zaakceptowany depozyt. Zawarte w ocenach są domy, dla których kontrakty sprzedażowe są podpisane lub zaakceptowany depozyt przed faktycznym rozpoczęciem budowy. Oceny również zawierają domy, które są w trakcie budowy lub już kompletne. Badanie nie podaża za zakończeniem („zamknięciem”) transakcji sprzedaży zatem nawet jeżeli transakcja nie została zakończona, dom jest uznawany za sprzedanyt. Dom jest uznawany za będący na sprzedaż gdy pozwolenie na jego budowę zostało wydane przez organ zajmujący się wydawaniem pozwoleń lub rozpoczęły się pracę dot. podstaw lub podmurowania domu w strefach niewymagających pozwolenia, a umowa sprzedaży nie została podpisana ani nie został wniesiony depozyt.
09:30
Składowanie naturalnego paliwa
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do
Obecnie
2 092 mld metrów sześciennych
Prognoza
-
Poprzednio
2 242 mld metrów sześciennych
Raport ten obejmuje amerykańskie inwentarze gazu ziemnego przechowywanego w podziemnych magazynach. Tygodniowe zapasy są zwykle wielkościami gazu roboczego na datę raportu. Zmiany w zgłaszanych poziomach zapasów odzwierciedlają wszystkie wydarzenia wpływające na gaz roboczy w magazynie, włącznie z wtryskiwaniem, usuwaniem i reklasyfikacje pomiędzy bazowym i roboczym gazem. Oceny są publikowane w czwartki o 15:30 GMT.
10:00
Przedwstępna pewność konsumencka
strefa euroEUR
Okres
Styczeń
Obecnie
-5.0
Prognoza
-5.7
Poprzednio
-4.9
Jest jednym z elementów wskaźnika sentymentu gospodarczego.
16:45
Bilans handlowy
Nowa ZelandiaNZD
Okres
Luty
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-3.47 mld NZD
Dane są uzyskiwane z dokumentów eksportu i importu złożonych u służb celnych Nowej Zelandii (NZCS). Eksport (wliczają ponowny eksport) liczony jest jako fob (free on board – bezkosztowy na pokładzie) i pokazywany jest w dolarach nowozelandzkich. Wartości szacunkowe używane są dla dóbr, które nie są jeszcze sprzedawane w momencie eksportu, złożone wpisy importu wartościowane są jako cif (cost including insurance and freight – koszt wraz z ubezpieczeniem i frachtu) i są pokazywane w dolarach nowozelandzkich. Wartości bilansu handlowego są wyliczane przez odjęcie importów (cif) od eksportów (fob).
19:30
PMI przetwórstwa
JaponiaJPY
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
53.5
Indeks Managerów ds. Zakupów (PMI) Nomura/JMMA Japonia jest opracowywany przez Markit Economics we współpracy z Nomura (www.nomura.co.jp) i JMMA – Japoński Związek Zarządzania Materiałami ( www.jmma.gr.jp). Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) oparty jest na miesięcznym badaniu kwestionariuszowym ostrożnie wybranych firm, które dostarczają wstępne wskazanie na to, co dokładnie dzieje się w gospodarcze sektora prywatnego poprzez wyłapywanie zmian w zmiennych takich jak produkcja, nowe zamówienia, poziomy zasobów, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Indeks prezentowany jest jako indeks o wartościach od 1 do 100. Wartości powyżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są pozytywne. Z drugiej strony odczyty poniżej 50 oznaczają, że perspektywy są mniej korzystne.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku