Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
00:00
EUR
Finlandia
Produkt krajowy brutto r/r
Luty
-0.6%
-
-3.7%
01:00
EUR
Niemcy
Końcowy indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Marzec
0.5%
0.5%
0.7%
01:00
EUR
Niemcy
Końcowy indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Marzec
1.7%
1.7%
1.3%
01:00
EUR
Niemcy
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Marzec
2.0%
2.0%
1.6%
01:00
EUR
Niemcy
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Marzec
0.5%
0.5%
0.6%
01:45
EUR
Francja
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Marzec
0.6%
0.6%
0.0%
01:45
EUR
Francja
Zharmonizowany Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Marzec
0.7%
0.7%
0.0%
01:45
EUR
Francja
Zharmonizowany Indeks cen towarów i usług konsumenckich y/y
Marzec
1.4%
1.4%
0.8%
03:00
EUR
Włochy
Końcowy indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Marzec
 
0.1%
0.3%
03:00
EUR
Włochy
Końcowy indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Marzec
 
0.6%
0.8%
03:00
EUR
Włochy
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Luty
 
1.0%
0.6%
03:00
EUR
Włochy
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Luty
 
-0.2%
1.8%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Indeks przetwórstwa imperium nowojorskiego
Kwiecień
 
-
17.40
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Indeks FED Philadelphia
Kwiecień
 
23.0
51.8
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Sprzedaż detaliczna m/m
Marzec
 
-0.5%
-3.0%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Sprzedaż detaliczna poza samochodami m/m
Marzec
 
-
-3.3%
08:15
USD
Stany Zjednoczone
Wykorzystanie mocy produkcyjnych
Marzec
 
-
73.8%
08:15
USD
Stany Zjednoczone
Produkcja przemysłowa m/m
Marzec
 
-
-2.2%
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Inwentarze biznesowe m/m
Luty
 
-
0.3%
09:30
USD
Stany Zjednoczone
Składowanie naturalnego paliwa
Tydzień do 09.04.2021
 
-
1784 mld metrów sześciennych
10:30
USD
Stany Zjednoczone
Bostic (FED) mówi
 
-
-
15:00
USD
Stany Zjednoczone
Przepływ międzynarodowy kapitału skarbu państwa (TIC)
Luty
 
-
90.8 mld USD
21:00
CNY
Chiny
Produkt krajowy brutto (PKB) y/y
I kw.
 
6.1%
6.5%
21:00
CNY
Chiny
Inwestycje w aktywa trwałe ytd/y
Marzec
 
25.3%
35.0%
21:00
CNY
Chiny
Produkcja przemysłowa y/y
Marzec
 
-
35.1%
21:00
CNY
Chiny
Sprzedaż detaliczna y/y
Marzec
 
27.2%
33.8%
00:00
Produkt krajowy brutto r/r
FinlandiaEUR
Okres
Luty
Obecnie
-0.6%
Prognoza
-
Poprzednio
-3.7%
PKB, produkt krajowy brutto na cenach rynkowych jest końcowym rezultatem aktywności produkcyjnej jednostek produkcyjnych będących rezydentami. Może być definiowany na trzy sposoby: jako suma wartości dodanej brutto w różnych sektorach międzynarodowych; jako suma końcowa użycia dóbr i usług przez przemysły będące rezydentami plus podatki i minus dotacje na produkty; jako sumę końcową użycia dóbr i usług przez jednostki instytucjonalne będące rezydentami (końcowa konsumpcja, formacja kapitału brutto, eksporty minus importy); jako sumę użytą w całej generacji gospodarczej w rachunku wpływów (kompensacja pracowników, podatki na produkcję i importy bez dotacji, nadwyżka operacyjna brutto i mieszany dochód brutto). Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
01:00
Końcowy indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
NiemcyEUR
Okres
Marzec
Obecnie
0.5%
Prognoza
0.5%
Poprzednio
0.7%
Indeks Cen i Towarów Konsumenckich w Niemczech mierzy średnią zmianę cenową na wszystkie dobra i usługi zakupione gospodarstwach domowych na cele konsumpcyjne. Indeks Cen i Towarów Konsumenckich dostarcza ogólny obraz wzrostu cen w Niemczech. Indeks pokrywa wszystkie typy gospodarstw domowych, wszystkie regiony w Niemczech i wszystkie dobra i usługi, które są zapotrzebowane w tych miejscach – czynsze, żywność, odzież, jak również pojazdy mechaniczne i usługi takie jak fryzjer, pralnie i naprawy. Wyliczenie Indeksu Cen i Towarów Konsumenckich bazowane jest na koszyku dóbr i usług, który zawiera wszystkie dobra i usługi, które są adekwatne do konsumpcji w Niemczech. Ten koszyk jest ciągle aktualizowany, w celu zawarcia w sobie także tych elementów, które są często kupowane przez konsumentów wraz ze śledzeniem bieżących cen. Jest to całkowita zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
01:00
Końcowy indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
NiemcyEUR
Okres
Marzec
Obecnie
1.7%
Prognoza
1.7%
Poprzednio
1.3%
Indeks Cen i Towarów Konsumenckich w Niemczech mierzy średnią zmianę cenową na wszystkie dobra i usługi zakupione gospodarstwach domowych na cele konsumpcyjne. Indeks Cen i Towarów Konsumenckich dostarcza ogólny obraz wzrostu cen w Niemczech. Indeks pokrywa wszystkie typy gospodarstw domowych, wszystkie regiony w Niemczech i wszystkie dobra i usługi, które są zapotrzebowane w tych miejscach – czynsze, żywność, odzież, jak również pojazdy mechaniczne i usługi takie jak fryzjer, pralnie i naprawy. Wyliczenie Indeksu Cen i Towarów Konsumenckich bazowane jest na koszyku dóbr i usług, który zawiera wszystkie dobra i usługi, które są adekwatne do konsumpcji w Niemczech. Ten koszyk jest ciągle aktualizowany, w celu zawarcia w sobie także tych elementów, które są często kupowane przez konsumentów wraz ze śledzeniem bieżących cen. Jest to całkowita zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku.
01:00
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
NiemcyEUR
Okres
Marzec
Obecnie
2.0%
Prognoza
2.0%
Poprzednio
1.6%
Całkowity zharmonizowany Indeks Cen Towarów i Usług Konsumenckich używany jest do mierzenia inflacji w kontekście międzynarodowym, głównie do porównań wewnątrz Europy. Wyliczenia, które leżą w ideo harmonizacji, metody i procedury, są odbiciem rozwoju cen w indywidualnych stanach na bazie krajowych wzorów konsumpcji. W szczególności ceny zbierane są dla niemieckiego indeksu cen i towarów konsumpcyjnych, ale również używane są aby wyliczyć zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich. Różnica w relacji pomiędzy Indeksem niemieckich cen, a indeksem niemieckich cen zharmonizowanych polega głównie na dodaniu własności mieszkaniowych oraz podatków za pojazdy mechaniczne do niemieckiego indeksu cen dla Niemiec. Jest to całkowita zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
01:00
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
NiemcyEUR
Okres
Marzec
Obecnie
0.5%
Prognoza
0.5%
Poprzednio
0.6%
Całkowity zharmonizowany Indeks Cen Towarów i Usług Konsumenckich używany jest do mierzenia inflacji w kontekście międzynarodowym, głównie do porównań wewnątrz Europy. Wyliczenia, które leżą w ideo harmonizacji, metody i procedury, są odbiciem rozwoju cen w indywidualnych stanach na bazie krajowych wzorów konsumpcji. W szczególności ceny zbierane są dla niemieckiego indeksu cen i towarów konsumpcyjnych, ale również używane są aby wyliczyć zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich. Różnica w relacji pomiędzy Indeksem niemieckich cen, a indeksem niemieckich cen zharmonizowanych polega głównie na dodaniu własności mieszkaniowych oraz podatków za pojazdy mechaniczne do niemieckiego indeksu cen dla Niemiec. Jest to całkowita zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
01:45
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
FrancjaEUR
Okres
Marzec
Obecnie
0.6%
Prognoza
0.6%
Poprzednio
0.0%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich jest oficjalnym instrumentem do miary inflacji. Pozwala na ocenę pomiędzy dwoma danymi okresami średniej zmiany w cenach produktów spożywanych przez gospodarstwa domowe. Jest sumowaną oceną ruchów cen produktów na bazie stałej jakości. CPI pokrywa wszystkie dobra i usługi konsumowane na terytorium Francji przez gospodarstwa domowe rezydentów i osób nie będących rezydentami (na przykład turystów). Jedyne sektory wykluczone z pola obserwacji CPI to hazard, prywatne usługi szpitalne i polisy na życie. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
01:45
Zharmonizowany Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
FrancjaEUR
Okres
Marzec
Obecnie
0.7%
Prognoza
0.7%
Poprzednio
0.0%
Pokrycie Zharmonizowanego indeksu cen towarów i usług konsumenckich definiowane jest na zasadzie 'końcowych, pieniężnych wydatków konsumpcyjnych gospodarstwa domowego', w odniesieniu do krajowej koncepcji Europejskiego Systemu Rachunków. HICP jest miesięcznym indeksem cen stworzonym dla międzynarodowego porównania inflacji cen konsumenckich. Indeks pokrywa wszystkie formy wydatków gospodarstwa domowego, netto bez zwrotów, dodatków i zniżek. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
01:45
Zharmonizowany Indeks cen towarów i usług konsumenckich y/y
FrancjaEUR
Okres
Marzec
Obecnie
1.4%
Prognoza
1.4%
Poprzednio
0.8%
Pokrycie Zharmonizowanego indeksu cen towarów i usług konsumenckich definiowane jest na zasadzie 'końcowych, pieniężnych wydatków konsumpcyjnych gospodarstwa domowego', w odniesieniu do krajowej koncepcji Europejskiego Systemu Rachunków. HICP jest miesięcznym indeksem cen stworzonym dla międzynarodowego porównania inflacji cen konsumenckich. Indeks pokrywa wszystkie formy wydatków gospodarstwa domowego, netto bez zwrotów, dodatków i zniżek. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.
03:00
Końcowy indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
WłochyEUR
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
0.1%
Poprzednio
0.3%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich mierzy zmiany w czasie cen przykładowych dóbr (koszyka) zakładając, że ilości kupowane są stałe przez dwa następujące po sobie okresy. Opisuje koszyk dóbr i usług kupowanych na rynkach do końcowego użytku gospodarstw domowych. Ceny odnoszą się do indeksu cen towarów i usług konsumenckich całego kraju jest kompleksową ceną sprzedaży nie istotne czy opłacana jest w całości przez konsumenta czy też nie. Każdego miesiąca ok. 300 000 cen zbieranych jest w 25 000 sklepów i 12 000 domów. Domy własnościowe są wykluczone. Jest to bieżąca zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
03:00
Końcowy indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
WłochyEUR
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
0.6%
Poprzednio
0.8%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich mierzy zmiany w czasie cen przykładowych dóbr (koszyka) zakładając, że ilości kupowane są stałe przez dwa następujące po sobie okresy. Opisuje koszyk dóbr i usług kupowanych na rynkach do końcowego użytku gospodarstw domowych. Ceny odnoszą się do indeksu cen towarów i usług konsumenckich całego kraju jest kompleksową ceną sprzedaży nie istotne czy opłacana jest w całości przez konsumenta czy też nie. Każdego miesiąca ok. 300 000 cen zbieranych jest w 25 000 sklepów i 12 000 domów. Domy własnościowe są wykluczone. Jest to końcowa zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
03:00
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
WłochyEUR
Okres
Luty
Obecnie
 
Prognoza
1.0%
Poprzednio
0.6%
Pokrycie Zharmonizowanego Indeksu Cen towarów i usług konsumenckich definiowane jest na zasadach „końcowych wydatków pieniężnych gospodarstwa domowego na konsumpcję” w odniesieniu do koncepcji rachunków krajowych w Europejskim Systemie Rachunków. HICP jest miesięcznym indeksem cen stworzonym do międzynarodowego porównania inflacji cen konsumenckich. Indeks pokrywa wszystkie formy wydatków gospodarstwa domowego, zwrotów netto, dotacji i zniżek. Jest to całkowita zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
03:00
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
WłochyEUR
Okres
Luty
Obecnie
 
Prognoza
-0.2%
Poprzednio
1.8%
Pokrycie Zharmonizowanego Indeksu Cen towarów i usług konsumenckich definiowane jest na zasadach „końcowych wydatków pieniężnych gospodarstwa domowego na konsumpcję” w odniesieniu do koncepcji rachunków krajowych w Europejskim Systemie Rachunków. HICP jest miesięcznym indeksem cen stworzonym do międzynarodowego porównania inflacji cen konsumenckich. Indeks pokrywa wszystkie formy wydatków gospodarstwa domowego, zwrotów netto, dotacji i zniżek. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
07:30
Indeks przetwórstwa imperium nowojorskiego
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
17.40
Indeks odzwierciedla miesięczne badanie przetwórców w stanie Nowy Jork przeprowadzane przez Federal Reserve Bank w Nowym Jorku. Badanie wysyłane jest pierwszego dnia każdego miesiąca do tego samego koszyka ok. 200 dyrektorów przetwórczych w stanie Nowy Jork. Uczestnicy odpowiadają na kwestionariusz i raportują zmiany w różnych wskaźnikach od poprzedniego miesiąca. Respondenci również określają możliwy kierunek tych samych wskaźników na sześć miesięcy do przodu. W kwietniu 2002 roku powstał pierwszy raport. Wyniki przeliczane są jako różnica pomiędzy procentem pozytywnych i negatywnych wyników. Zero traktowane jest jako średnik.
07:30
Indeks FED Philadelphia
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
23.0
Poprzednio
51.8
Perspektywy biznesowe to miesięczne badanie przetwórców w Trzecim Rejonie Rezerw Federalnych. Uczestnicy wskazują kierunek zmian w ogólnej aktywności biznesowej i w różnych wymiarach aktywności w ich zakładach przemysłowych: zatrudnieniu, godzinach pracy, nowych i niewypełnionych zamówieniach, dostawach, inwentarzach, czasach dostawy, cenach płaconych i cenach otrzymywanych. Badanie przeprowadzane było w każdym miesiącu począwszy od Maja 1968 roku. Wyniki są obliczane jako różnica pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi wynikami, zero traktuje się jako średnik.
07:30
Sprzedaż detaliczna m/m
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
-0.5%
Poprzednio
-3.0%
Sprzedaż zawiera sprzedane towary (za gotówkę lub na kredyt w detalu lub hurcie) przez przedsiębiorstwa przede wszystkim związane z handlem detalicznym. Usługi, które są okolicznościowe wobec sprzedaży towaru i podatki akcyzowe, które są płacone przez przetwórcę lub hurtownika i przekazane dla handlowca detalicznego, są także zawarte. Sprzedaż wyrażana jest jako netto, po odliczeniach, dla refundacji i innych świadczeń za towary zwrócone przez klientów. Sprzedaż nie zawiera podatków od sprzedaży pobieranych bezpośrednio od klientów i płaconych bezpośrednio do lokalnych, stanowych lub federalnych agencji podatkowych. Oceny wielkości sprzedaży mierzą wpływy ze sprzedaży uzyskiwane przez sklepy, które w pierwszej kolejności dokonują sprzedaży detalicznej. Oceny sprzedaży reprezentują całkość sprzedaży i wpływy wszystkich przedsiębiorstw przede wszystkim związane z handlem detalicznym. Nie zawierają sprzedaży setalicznej przez przetwórców, hurtowników, przedsiębiorstwa usługowe i inne, których główną aktywnością jest inna niż handel detaliczny. Ponieważ przedsiębiorstwo detaliczne jest główną jednostką miary, publikowane oceny sprzedaży z podziałem na typ sklepu detalicznego nie mają intencji do mierzenia całości sprzedaży danego towaru lub linii towarowej. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
07:30
Sprzedaż detaliczna poza samochodami m/m
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-3.3%
Reprezentuje zmianę w całkowitej wartości sprzedaży na poziomie detalicznym, z wyłączeniem samochodów. Sprzedaż samochodów pokrywa ok. 20% Sprzedaży Detalicznej, ale ma tendencję do bycia bardzo zmienną i zniekształca bazowy trend. Dane z wyłączeniem samochodów są zatem uznawane za lepszą skalę trendów wydatkowych. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
08:15
Wykorzystanie mocy produkcyjnych
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
73.8%
Zarząd Rezerwy Federalnej tworzy oceny możliwości przepustowych i wykorzystania mocy produkcyjnych dla przemysłów w przetwórstwie, górnictwie i narzędziach elektrycznych i gazowych. Dla danego przemysłu wykorzystanie mocy produkcyjnej jest równe do indeksu produkcji końcowej (dostosowany sezonowo) podzielonego przez indeks mocy przepustowych. Indeksy mocy przepustowych Zarządu Rezerwy Federalnej próbują złapać koncepcję zrównoważonego maksymalnego rezultatu – największy poziom produkcji w fabryce może utrzymać się w ramach realistycznego poziomu pracy uwzględniając możliwość postoju w pracach i zakładając odpowiednią dostępność środków do operacji na kapitale w miejscu.
08:15
Produkcja przemysłowa m/m
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-2.2%
Indeks produkcji przemysłowej (IP) mierzy realny wynik końcowy w przetwórstwie, górnictwie, oraz przemysłów gazowych i elektrycznych. Przetwórstwo składa się z tych przemysłów zawartych w Północnoamerykańskim Systemie Klasyfikacji Przemysłu lub NAICS, definicja przetwórstwa i te przemysłu, które tradycyjnie były uznawane jako przetwórstwo i są zawarte w sektorze przemysłowym. Całkowity indeks IP został skonstruowany z 303 indywidualnych serii bazowanych kodach Północnoamerykańskiego Systemu Klasyfikacji Przemysłu (NAICS) z 2002 roku. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
09:00
Inwentarze biznesowe m/m
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Luty
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.3%
Index pokazuje zmiany w całkowitej wartości dóbr trzymanych w inwentarzach przez przetwórców, hurtowników i sprzedawców detalicznych. Badanie dostaw, inwentarzy i zamówień (M3) przetwórców dostarcza bazowane szeroko, miesięczne dane statystyczne dot. warunków gospodarczych w krajowym sektorze przetwórczym. Badanie mierzy bieżącą aktywność przemysłową i dostarcza wskazanie przyszłych trendów biznesowych. W badaniu M3 jest 89 oddzielnych kategorii. Kategorie te są zgrupowanymi 473 przemysłami przetwórczymi. Badanie inwentarzy M3 zbierane jest na bazie bieżącego kosztu lub pre-LIFO (last in, first out). Dane inwentarzy pobiera się od respondentów na podstawie etapu fabrykacji, którymi jest: skończone dobro, praca w trakcie oraz surowce.
09:30
Składowanie naturalnego paliwa
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 09.04.2021
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
1784 mld metrów sześciennych
Raport ten obejmuje amerykańskie inwentarze gazu ziemnego przechowywanego w podziemnych magazynach. Tygodniowe zapasy są zwykle wielkościami gazu roboczego na datę raportu. Zmiany w zgłaszanych poziomach zapasów odzwierciedlają wszystkie wydarzenia wpływające na gaz roboczy w magazynie, włącznie z wtryskiwaniem, usuwaniem i reklasyfikacje pomiędzy bazowym i roboczym gazem. Oceny są publikowane w czwartki o 15:30 GMT.
10:30
Bostic (FED) mówi
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
15:00
Przepływ międzynarodowy kapitału skarbu państwa (TIC)
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Luty
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
90.8 mld USD
System raportowania Międzynarodowego Kapitału Skarbu Państwa (TIC) jest źródłem danych dla amerykańskiego rządu dot. przepływu kapitałowego do i ze Stanów Zjednoczonych, z wyłączeniem inwestycji bezpośrednich i wynikowych poziomów roszczeń i zobowiązań transgranicznych. Informacje zbierane są z komercyjnych banków i innych instytucji depozytowych, holdingów bankowych, maklerów papierów wartościowych i dilerów, opiekunów papierów wartościowych i firm spoza bankowości w Stanach Zjednoczonych włącznie z amerykańskimi oddziałami, agencjami i spółkami zależnymi zagranicznych banków i przedsiębiorstw biznesowych. Dane zbierane są na kraj, w wartości rynkowej i publikowane są z 45-dniowym opóźnieniem. Całkowity przepływ TIC zawiera pożyczki zagraniczne netto na długoterminowych papierach wartościowych; zagraniczne nabycie netto na długoterminowych papierach wartościowych; zagraniczne holdingi na krótkoterminowych, zdenominowanych w dolarach, amerykańskich papierach wartościowych; zagraniczne holdingi na bonach skarbowych; własne zobowiązania banku zdenominowane w dolarach wobec zagranicznych rezydentów. Pozytywna różnica wskazuje na pożyczki netto od rezydentów USA (przypływ kapitałowy USA); negatywna różnica wskazuje na sprzedaż zagraniczną netto dla rezydentów USA (odpływ kapitałowy USA).
21:00
Produkt krajowy brutto (PKB) y/y
ChinyCNY
Okres
I kw.
Obecnie
 
Prognoza
6.1%
Poprzednio
6.5%
Gross Domestic Product (GDP).
21:00
Inwestycje w aktywa trwałe ytd/y
ChinyCNY
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
25.3%
Poprzednio
35.0%
Fixed Asset Investment. Inwestycje w aktywa trwałe pokazują zmiany w ogólnych wydatkach na inwestycje kapitałowe w sektorach z wyjątkiem wiejskiego, takie jak fabryki, drogi, sieci energetyczne oraz nieruchomości. YTD (ang. Year-To-Date) to okres rozpoczynający się 1 stycznia bieżącego roku i kończący się w dniu obecnym. Wskaźnik przedstawia inwestycje od początku roku do chwili obecnej w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej.
21:00
Produkcja przemysłowa y/y
ChinyCNY
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
35.1%
Industrial Production.
21:00
Sprzedaż detaliczna y/y
ChinyCNY
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
27.2%
Poprzednio
33.8%
Retail Sales.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Zacznij Handel Teraz