chat icon

Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
00:30
EUR
Holandia
Pewność konsumencka
Styczeń
 
-
12
03:15
CHF
Szwajcaria
Ceny producentów i importu m/m
Grudzień
 
-
0.1%
03:15
CHF
Szwajcaria
Ceny producentów i importu r/r
Grudzień
 
-
-0.6%
04:00
EUR
strefa euro
Rachunek bieżący
Listopad
 
-
32.8 mld EUR
04:00
EUR
strefa euro
Rachunek bieżący SA
Listopad
 
-
28.4 mld EUR
06:30
EUR
Holandia
Poziom bezrobocia
3 miesiące do 12.2016
 
-
%5.6
07:45
EUR
strefa euro
Decyzja ws. stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego
19.01.2017
 
-
0.00%
08:30
USD
Stany Zjednoczone
Pozwolenia budowlane
Grudzień
 
-
1.201 mln
08:30
USD
Stany Zjednoczone
Rozpoczęcia budów
Grudzień
 
-
1.090 mln
08:30
USD
Stany Zjednoczone
Indeks FED Philadelphia
Styczeń
 
-
21.5
08:30
USD
Stany Zjednoczone
Wstępne roszczenia bezrobotnych
Tydzień do 13.01.2017
 
-
247 000
08:30
CAD
Kanada
Przesyłki przemysłowe m/m
Listopad
 
-
-0.8%
10:30
USD
Stany Zjednoczone
Składowanie naturalnego paliwa
Tydzień do 13.01.2017
 
-
3 160 mld metrów sześciennych
11:00
USD
Stany Zjednoczone
Zapasy ropy naftowej
Tydzień do 13.01.2017
 
-
483.1 mln baryłek
19:00
AUD
Australia
Sprzedaż nowych domów HIA m/m
Grudzień
 
-
-8.5%
21:00
CNY
Chiny
Produkt krajowy brutto (PKB) y/y
IV kw.
 
-
6.7%
21:00
CNY
Chiny
Sprzedaż detaliczna y/y
Grudzień
 
-
10.8%
21:00
CNY
Chiny
Produkcja przemysłowa y/y
Grudzień
 
-
6.2%
00:30
Pewność konsumencka
HolandiaEUR
Okres
Styczeń
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
12
Statystyki prowadzone przez Holandię pokazują miesięczną pewność konsumencką w przeprowadzonym badaniu, w którym pyta się konsumentów co sądzą o sytuacji ekonomicznej ogólnie i jak określają swoją własną sytuację finansową,. Pewność konsumencka wyliczana jest na bazie tego sondażu, jest wskaźnikiem krótkoterminowego rozwoju konsumpcji gospodarstw domowych.
03:15
Ceny producentów i importu m/m
SzwajcariaCHF
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.1%
Indeks cen producentów odnosi się do dóbr wyprodukowanych i sprzedanych na krajowym rynku lub eksportowanych przez przedsiębiorstwa z siedzibą w Szwajcarii. Dobra zawierają pierwotne produkty (surowce), częściowo dokończone dobra i dokończone dobra. Ceny są cenami wyjściowymi mierzonymi na pierwszym etapie obrotu produktem w fabryce f.o.b lub podstawie gospodarstwa i są pozbawione zniżek i VATu, ale zawierają podatki pośrednie. Indeks cen importu ma metodologicznie podobną strukturę do indeksu cen producentów i mierzy ceny importowanych produktów (ceny bez cła, z wyłączeniem VATu). Dane reprezentują zmiany w łączonym indeksie cen producentów i importu (Indeks ceny całkowitej dostawy) wyliczony jako suma indeksu ceny producentów i indeksu ceny importu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
03:15
Ceny producentów i importu r/r
SzwajcariaCHF
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.6%
Indeks cen producentów odnosi się do dóbr wyprodukowanych i sprzedanych na krajowym rynku lub eksportowanych przez przedsiębiorstwa z siedzibą w Szwajcarii. Dobra zawierają pierwotne produkty (surowce), częściowo dokończone dobra i dokończone dobra. Ceny są cenami wyjściowymi mierzonymi na pierwszym etapie obrotu produktem w fabryce f.o.b lub podstawie gospodarstwa i są pozbawione zniżek i VATu, ale zawierają podatki pośrednie. Indeks cen importu ma metodologicznie podobną strukturę do indeksu cen producentów i mierzy ceny importowanych produktów (ceny bez cła, z wyłączeniem VATu). Dane reprezentują zmiany w łączonym indeksie cen producentów i importu (Indeks ceny całkowitej dostawy) wyliczony jako suma indeksu ceny producentów i indeksu ceny importu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.
04:00
Rachunek bieżący
strefa euroEUR
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
32.8 mld EUR
Rachunek bieżący jest sumą bilansu handlowego (eksport minus import dóbr i usług), współczynników dochodu netto (takich jak odsetki i dywidendy) i transferów płatniczych netto (takich jak pomoc zagraniczna). Rachunek bieżący jest jednym z trzech podrzędnych bilansu płatniczego wraz z rachunkiem kapitałowym i rachunkiem finansowym. Bilans płatniczy jest statystycznym raportem, który systematycznie sumuje, przez konkretny okres, transakcje ekonomiczne w gospodarce zresztą świata. Dane wyrażone są w milionach Euro.
04:00
Rachunek bieżący SA
strefa euroEUR
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
28.4 mld EUR
Dla wskaźników krótkookresowych, cykle są odpowiednie dla trendów gospodarczych, które zgodnie z definicją mają okresy dłuższe niż rok i zwykle wpływ na nie mają znaczne wahania (trend, wahania gospodarcze, wahania sezonowe, wahania kalendarzowe, pozostałe i nieregularne wahania). W konsekwencji analiza faz cyklu biznesowego jest dosyć trudna. Aby poprawić dokładność analiz trendu gospodarki, popularne jest zastosowanie technik matematycznego filtrowania, aby usunąć takie wahania z serii czasowych.
06:30
Poziom bezrobocia
HolandiaEUR
Okres
3 miesiące do 12.2016
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
%5.6
Niepracujące siły robocze są głównym wskaźnikiem rozmiaru bezrobocia. Niepracujące siły robocze składają się z ludzi w wieku od 15 do 64 lat niepracujących lub pracujących mniej niż dwanaście godzin w tygodniu, którzy aktywnie szukają pracy na więcej niż 12 godzin w tygodniu i którzy są w stanie zacząć pracę od zaraz. Od lutego 2003 roku holenderscy statystycy publikują trzymiesięczne średnie poziomy niepracujących sił roboczych na podstawie badania sił roboczym i rachunków pracy. Oprócz statystyk niepracujących sił roboczych Holandia oblicza również dane dot. zarejestrowanego bezrobocia. Zarejestrowane bezrobocie to ludzie w wieku od 16 do 64 lat, którzy nie pracują lub pracują mniej niż dwanaście godzin w tygodniu, którzy są zarejestrowani w urzędzie pracy.
07:45
Decyzja ws. stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego
strefa euroEUR
Okres
19.01.2017
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.00%
Głównym celem polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego jest zachowanie stabilności cen. EBC stara się utrzymać poziom inflacji poniżej, ale blisko do 2% w średnim okresie. Naturalną rolą polityki monetarnej w gospodarce jest utrzymanie stabilności cen. Polityka monetarna może wpływać na realną aktywność tylko w krótkim okresie. Bank centralny jest samodzielnym wydawcą banknotów i rezerw bankowych. Oznacza to, że jest monopolistą na bazie monetarnej. Na mocy tego monopolu, może ustalać warunki pod którymi banki dokonują pożyczek z banku centralnego. Jednocześnie może to również wpłynąć na warunki, na których banki handlują pomiędzy sobą na rynku pieniężnym. Bank centralny dostarcza fundusze do systemu bankowego i pobiera odsetki. Posiada moc monopolisty w sprawach pieniężnych co powoduje, że bank może sam określić swoją stopę odsetek. Zmiana oficjalnego oprocentowania wpływa na rynki finansowe bezpośrednio, a pośrednio także na pożyczki i poziomy depozytów, które są ustalane przez banki dla swoich klientów.
08:30
Pozwolenia budowlane
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
1.201 mln
Statystyki dot. jednostek mieszkaniowych autoryzowanych przez pozwolenia budowlane zawierają jednostki mieszkaniowe mające zezwolenie prawnie potwierdzone przez właściwą jednostkę zajmującą się pozwoleniami na budynek lub pozwolenie na danej strefie. Nie wszystkie tereny kraju wymagają pozwolenia budowlanego lub pozwolenia na danej strefie. Statystyki pokazują jedynie te tereny, które potrzebują pozwolenia. Bieżące badania wskazują, że budowy są rozpoczęte dla wszystkich, ale tylko niewielki procent jednostek mieszkaniowych ma autoryzację w postaci pozwolenia budowlanego. Większość zwykle rozpoczyna się w miesiącu wydawania pozwolenia budowlanego a większość z reszty rozpoczyna się w ciągu trzech kolejnych miesięcy. Z powodu tego opóźnienia, statystyki autoryzacji jednostki mieszkaniowej nie pokazuje liczby jednostek, które są przeznaczone do budowy w ukazanym okresie i nie powinny zatem być interpretowane bezpośrednio jako „rozpoczęcia budów domów”.
08:30
Rozpoczęcia budów
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
1.090 mln
Rozpoczęcie budowy występuje wtedy gdy rozpoczynają się wykopy dla podstaw lub podmurowań budynku. Wszystkie domy w budynkach wielorodzinnych definiowane są jako rozpoczęte kiedy rozpoczęły się wykopy pod budynek. Początek statystyk ma miejsce we wrześniu 1992 roku, ocenia rozpoczęcia budowy domów zawierając także jednostki w strukturach mieszkaniowych będących całkowicie przebudowanych lub budowanych na istniejącym podmurowaniu. Rozpoczęcie budowy ocenia się dla wszystkich rejonów Stanów Zjednoczonych bez badania czy wymagane są pozwolenia budowlane.
08:30
Indeks FED Philadelphia
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Styczeń
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
21.5
Perspektywy biznesowe to miesięczne badanie przetwórców w Trzecim Rejonie Rezerw Federalnych. Uczestnicy wskazują kierunek zmian w ogólnej aktywności biznesowej i w różnych wymiarach aktywności w ich zakładach przemysłowych: zatrudnieniu, godzinach pracy, nowych i niewypełnionych zamówieniach, dostawach, inwentarzach, czasach dostawy, cenach płaconych i cenach otrzymywanych. Badanie przeprowadzane było w każdym miesiącu począwszy od Maja 1968 roku. Wyniki są obliczane jako różnica pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi wynikami, zero traktuje się jako średnik.
08:30
Wstępne roszczenia bezrobotnych
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 13.01.2017
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
247 000
Wstępne Roszczenia Bezrobotnych to raport wydawany przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych w zakresie cotygodniowym. „Wstępne roszczenie” oznacza jakąkolwiek informację o wypełnieniu przez bezrobotnego prośby mającej na celu uzyskania prawa do i kwalifikacji do odszkodowania lub powtórzenia lub kolejnego okresu w związku z bezrobociem z rokiem na zasiłku lub okresem kwalifikacji. Raport ten wykazuje jak dużo roszczeń zostało zarejestrowanych w poprzednim tygodniu. Jest to dobrą oceną amerykańskiego rynku pracy.
08:30
Przesyłki przemysłowe m/m
KanadaCAD
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.8%
Miesięczne badanie przetwórstwa (MSM) publikuje serie statystyczne dla przetwórców – sprzedaży przetworzonych dóbr, inwentarzy, niewypełnionych zamówień i nowych zamówień. Grupa docelową MSM zawiera wszystkie statystyczne firmy w rejestrze działalności gospodarczej, które klasyfikuje się w sektorze przetwórstwa. Zawiera przemysły dóbr trwałych i nietrwałych, jak również te, których podstawą jest produkcja. Próba to ok. 10 500 jednostek z 27 000 przedsiębiorstw w badanej sieci. Sprzedaż dóbr przetworzonych (wcześniej dostawa dóbr przetworzonych) definiowana jest jako liczba produktów, która była dostarczona do klienta. Sprzedaż dóbr przetworzonych wyklucza jakąkolwiek sprzedaż hurtową oraz przychody związane z wypożyczaniem sprzętu lub sprzedażą energii. Dla produktów i części przestrzeni powietrznych oraz przemysłów budowy statków, używa się wartości produkcji zamiast sprzedaży dóbr przetworzonych.
10:30
Składowanie naturalnego paliwa
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 13.01.2017
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
3 160 mld metrów sześciennych
Raport ten obejmuje amerykańskie inwentarze gazu ziemnego przechowywanego w podziemnych magazynach. Tygodniowe zapasy są zwykle wielkościami gazu roboczego na datę raportu. Zmiany w zgłaszanych poziomach zapasów odzwierciedlają wszystkie wydarzenia wpływające na gaz roboczy w magazynie, włącznie z wtryskiwaniem, usuwaniem i reklasyfikacje pomiędzy bazowym i roboczym gazem. Oceny są publikowane w czwartki o 15:30 GMT.
11:00
Zapasy ropy naftowej
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 13.01.2017
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
483.1 mln baryłek
Tygodniowy Raport Statusu Ropy (WPSR) dostarcza czasową informację na temat dostaw i cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych w kontekście danych historycznych i prognoz. Zapasy ropy naftowej zawierają te krajowe i odprawione przez granicę przechowywane w rafineriach, rurociągach, najętych zbiornikach i w tranzycie do rafinerii. Nie zawiera tych zawartych w Rezerwie Strategicznej Ropy (SPR). Dane dot. dostaw są głównie szacowane na podstawie zgłoszeń firm na koniec tygodnia o 12.00 GMT w poprzedzający piątek. Dane są publikowane elektronicznie po 15:30 GMT w każdą środę. 1 baryłka (US) = 42 galony (US) = 159 litrów.
19:00
Sprzedaż nowych domów HIA m/m
AustraliaAUD
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-8.5%
Badanie prowadzone jest przez Housing Industry Association (HIA) – największy australijski związek budowlany. Grupa gospodarcza HIA jest liderem w zbieraniu, analizie i prezentacji danych, wskaźników i prognoz odpowiednich dla australijskich firm remontowych i mieszkaniowych. Sprzedaż nowych domów daje najlepszy wgląd w sentyment kupującego. Dane są wyłączne dla HIA i są zbierane każdego miesiąca poprzez badanie na próbie 100 największych australijskich firm budowlanych. Raport zawiera bieżąco aktualizowane statystyki z ostatnich dwóch lat dotyczące sprzedaży nowych domów dla największych pięciu stanów – z podziałem na sezony i trend krajowy oraz krajowe sprzedaże wielojednostkowe, z podziałem na sezony.
21:00
Produkt krajowy brutto (PKB) y/y
ChinyCNY
Okres
IV kw.
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
6.7%
Gross Domestic Product (GDP).
21:00
Sprzedaż detaliczna y/y
ChinyCNY
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
10.8%
Retail Sales.
21:00
Produkcja przemysłowa y/y
ChinyCNY
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
6.2%
Industrial Production.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku