Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
04:30
GBP
Wielka Brytania
Pożyczki netto sektora publicznego
Grudzień
 
-
8.12 mld GBP
05:00
EUR
Niemcy
Sentyment gospodarczy ZEW
Styczeń
 
18.0
17.4
05:00
EUR
Niemcy
Bieżąca sytuacja ZEW
Styczeń
 
88.5
89.3
05:00
EUR
strefa euro
Sentyment gospodarczy ZEW
Styczeń
 
-
29.0
06:00
GBP
Wielka Brytania
Zamówienia przemysłowe CBI
Kwiecień
 
-
17
10:00
EUR
strefa euro
Przedwstępna pewność konsumencka
Styczeń
 
-
0.5
18:30
AUD
Australia
Główny Indeks MI
Styczeń
 
-
0.1%
18:50
JPY
Japonia
Bilans handlowy
Grudzień
 
0.443 tln JPY
0.113 tln JPY
18:50
JPY
Japonia
Bilans handlowy SA
Grudzień
 
0.261 tln JPY
0.364 tln JPY
19:30
JPY
Japonia
PMI przetwórstwa
Styczeń
 
53.8
54.0
04:30
Pożyczki netto sektora publicznego
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
8.12 mld GBP
Mierzą różnicę w wartości pomiędzy wydatkami i przychodami firm publicznych, rządu centralnego i lokalnych samorządów dla ostatniego miesiąca. Jeżeli pożyczki netto mają ujemny wynik, wówczas oznacza to, że brytyjski budżet ma nadwyżkę.
05:00
Sentyment gospodarczy ZEW
NiemcyEUR
Okres
Styczeń
Obecnie
 
Prognoza
18.0
Poprzednio
17.4
Wskaźnik Sentymentu Gospodarczego ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) jest ustalany miesięcznie. W badaniu bierze udział nawet do 350 ekspertów finansowych. Wskaźnik oddaje różnicę pomiędzy częścią analityków, którzy są optymistyczni, a częścią która jest pesymistyczna w kwestii oczekiwanego rozwoju gospodarczego Niemiec w najbliższych sześciu miesiącach. Przykładowo: Jeżeli 30% badanych oczekuje, że sytuacja gospodarcza Niemiec poprawi się w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, 30% uważa, że nie zmieni się, a 40% oczekuje, że sytuacja gospodarcza pogorszy się, Wskaźnik Sentymentu Gospodarczego ZEW wyniesie -10. Jednocześnie dodatnia liczba oznacza, że część optymistów przewyższa część pesymistów i na odwrót.
05:00
Bieżąca sytuacja ZEW
NiemcyEUR
Okres
Styczeń
Obecnie
 
Prognoza
88.5
Poprzednio
89.3
Wskaźnik bieżącej sytuacji ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) skupia się na wynikach badania, które odnosi się do bieżącej sytuacji niemieckiej gospodarki. W badaniu bierze udział nawet do 350 ekspertów finansowych. Wydają opinie na temat tego, czy bieżąca sytuacja poprawiła się, pogorszyła się czy nie zmieniła się, które następnie są sumowane jako liczba pozytywnych odpowiedzi minus liczba negatywnych odpowiedzi. Wyższy wskaźnik wskazuje na silniejszą gospodarkę i lepszy klimat biznesowy.
05:00
Sentyment gospodarczy ZEW
strefa euroEUR
Okres
Styczeń
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
29.0
Wskaźnik Sentymentu Gospodarczego ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) jest ustalany miesięcznie. W badaniu bierze udział nawet do 350 ekspertów finansowych. Wskaźnik oddaje różnicę pomiędzy częścią analityków, którzy są optymistyczni, a częścią która jest pesymistyczna w kwestii oczekiwanego rozwoju gospodarczego Strefy Euro w najbliższych sześciu miesiącach. Przykładowo: Jeżeli 30% badanych oczekuje, że sytuacja gospodarcza Strefy Euro poprawi się w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, 30% uważa, że nie zmieni się, a 40% oczekuje, że sytuacja gospodarcza pogorszy się, Wskaźnik Sentymentu Gospodarczego ZEW wyniesie -10. Jednocześnie dodatnia liczba oznacza, że część optymistów przewyższa część pesymistów i na odwrót.
06:00
Zamówienia przemysłowe CBI
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
17
Sondaż zamówień przemysłowych CBI (Konfederacja brytyjskiego przemysłu) dostarcza dodatkowej, szczegółowej analizy skupiającej się na głównych sektorach przemysłowych brytyjskiej, uzupełniony o kwartalne prognozy w sektorze. Używany jest regularnie przez osoby odpowiedzialne za politykę skarbu państwa i Banku Anglii, społeczność biznesową, akademicką i najlepszych analityków rynków finansowych. Jest to najstarszy wskaźnik trendów produkcyjnych w Wielkiej Brytanii jeżeli chodzi o sektor prywatny. Badanie daje ekspertom wysokiej jakości opinię od dyrektorów firm przemysłowych na temat poprzednich i oczekiwanych trendów w produkcji, eksportu, cen, kosztów, intencji inwestycyjnych, pewności biznesowej i użytkowania powierzchni.
10:00
Przedwstępna pewność konsumencka
strefa euroEUR
Okres
Styczeń
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.5
Jest jednym z elementów wskaźnika sentymentu gospodarczego.
18:30
Główny Indeks MI
AustraliaAUD
Okres
Styczeń
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.1%
Złożony indeks używany do przewidywania krótko- lub średnio-trwały wzrost gospodarki australijskiej. Łączony odczyt dziewięciu wskaźników ekonomicznych związanych z pewnością konsumentów, sytuacji mieszkaniowej, cen na giełdzie, zapasu pieniędzy, różnic w stopie procentowej. Indeks jest obliczany jako zmiana procentowa od poprzedniego miesiąca.
18:50
Bilans handlowy
JaponiaJPY
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
0.443 tln JPY
Poprzednio
0.113 tln JPY
'Bilans handlowy' pokrywa transakcje międzynarodowe 'dóbr' (eksporty i importy), które są rejestrowane w wartości rynkowej na bazie free on board – darmowe na statku (FOB). Bilans handlowy składa się z pięciu kategorii generalnego handlu towarowego, dóbr do przetworzenia, napraw dóbr, dóbr nabytych w portach przez przewoźników i niepieniężnego złota. Jednakże transakcje niemonetarnym złotem dotyczące inwestycji w złocie lub rachunków oszczędnościowych w złocie nie są brane pod uwagę. 'Generalny handel towarowy' pokrywa transakcje dóbr ruchomymi dobrami ze zmianami we własności pomiędzy rezydentami i nierezydentami. 'Dobra do przetworzenia' pokrywają materiały przetwórcze eksportowane (importowane) do przetwórstwa i produktów, które są ponownie importowane (ponownie eksportowane) po przetworzeniu, które są rejestrowane na bazie brutto. 'Naprawy dóbr' pokrywają liczbę napraw dla dóbr ruchomych, takich jak statki i samoloty, będące własnością rezydentów (nierezydentów). 'Dobra nabyte przez w portach przez przewoźników' pokrywają transakcje zawierające paliwa, żywność i inne dobra nabyte w Japonii (za granicą) przez przewoźników (statki, samoloty) będące własnością nierezydentów (rezydentów). 'Niepieniężne złoto' pokrywa wszystkie transakcje w złocie, z wyjątkiem złota trzymanego przez władze jako aktywa rezerwowe (złoto pieniężne) i inwestycji złotem na rachunkach oszczędnościowych złota.
18:50
Bilans handlowy SA
JaponiaJPY
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
0.261 tln JPY
Poprzednio
0.364 tln JPY
Dla krótkoterminowych wskaźników, cykle, które są odpowiednie dla trendów gospodarczych i które zgodnie z definicją mają okresy dłuższe niż jeden rok, zwykle są pod wpływem krótkoterminowych wahań (trendów, wahań gospodarczych, wahań sezonowych, wahań kalendarzowych, innych lub nieregularnych wahań). W konsekwencji, analiza bieżącej fazy cyklu biznesowego jest dosyć trudna. Aby poprawić dokładność analiz trendów gospodarczych, zwykle stosuje się techniki filtracji matematycznej aby usunąć takie wahania z serii czasowych.
19:30
PMI przetwórstwa
JaponiaJPY
Okres
Styczeń
Obecnie
 
Prognoza
53.8
Poprzednio
54.0
Indeks Managerów ds. Zakupów (PMI) Nomura/JMMA Japonia jest opracowywany przez Markit Economics we współpracy z Nomura (www.nomura.co.jp) i JMMA – Japoński Związek Zarządzania Materiałami ( www.jmma.gr.jp). Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) oparty jest na miesięcznym badaniu kwestionariuszowym ostrożnie wybranych firm, które dostarczają wstępne wskazanie na to, co dokładnie dzieje się w gospodarcze sektora prywatnego poprzez wyłapywanie zmian w zmiennych takich jak produkcja, nowe zamówienia, poziomy zasobów, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Indeks prezentowany jest jako indeks o wartościach od 1 do 100. Wartości powyżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są pozytywne. Z drugiej strony odczyty poniżej 50 oznaczają, że perspektywy są mniej korzystne.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Kontrakty CFD to produkty z wykorzystaniem dźwigni finansowej, które mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora i mogą doprowadzić do utraty zainwestowanego kapitału, należy więc w pełni rozumieć związane z tym ryzyko. Dowiedz się więcej.

Trading 212 jest nazwą handlową należącą do Trading 212 UK Ltd., Trading 212 CY Ltd. (Poprzednio: Avus Capital CY Ltd.) i Trading 212 Ltd.

Trading 212 UK Ltd. jest zarejestrowana w Anglii i Walii (nr rejestracyjny 8590005). Trading 212 UK Ltd. jest upoważniona i regulowana przez Financial Conduct Authority (nr rejestracyjny 609146).

Trading 212 CY Ltd. (Poprzednio: Avus Capital CY Ltd.) jest zarejestrowana na Cyprze (nr rejestracyjny 343308). Trading 212 CY Ltd. (Poprzednio: Avus Capital CY Ltd.) jest upoważniona i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission (nr licencji 290/16).

Trading 212 Ltd. jest zarejestrowana w Bułgarii (nr rejestracyjny 201659500). Trading 212 Ltd. jest upoważniona i regulowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (nr rejestracyjny RG-03-0237).

Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie są skierowane do mieszkańców Stanów Zjednoczonych i nie są przeznaczone do rozpowszechniania lub używania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w których ich rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem lub obowiązującymi tam przepisami.

Ostrzeżenie o ryzyku
Czatuj z nami