Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
00:00
JPY
Japonia
Końcowy główny indeks
Luty
106.0
105.8
105.9 R (105.8)
00:00
JPY
Japonia
Końcowy indeks zgodności
Grudzień
116.1
117.5
114.8 R (115.6)
01:00
CHF
Szwajcaria
Bilans handlowy
Marzec
1.768 mld CHF
3.230 mld CHF
3.079 mld CHF R (3.138 mld CHF)
01:00
EUR
Finlandia
Poziom bezrobocia
Marzec
8.2%
-
8.4%
01:00
EUR
Finlandia
Indeks cen producentów r/r
Marzec
3.1%
-
2.2%
01:45
EUR
Francja
Pewność biznesowa
Kwiecień
109
110
110 R (111)
02:30
SEK
Szwecja
Poziom bezrobocia
Marzec
6.5%
7.0%
6.3%
03:00
EUR
Niemcy
Klimat biznesowy IFO
Kwiecień
102.1
114.8
103.3 R (114.7)
03:00
EUR
Niemcy
Oczekiwania IFO
Kwiecień
98.7
99.5
100.0 R (104.4)
03:00
EUR
Niemcy
Bieżąca ocena IFO
Kwiecień
105.7
106.0
106.6 R (125.9)
03:00
EUR
Włochy
Pewność biznesowa
Kwiecień
107.7
108.7
108.9 R (109.1)
03:00
EUR
Włochy
Pewność konsumencka
Kwiecień
117.1
116.9
117.5
03:30
GBP
Wielka Brytania
Pożyczki netto sektora publicznego
Marzec
-0.26 mld GBP
1.10 mld GBP
-0.41 mld GBP R (-0.27 mld GBP)
05:00
GBP
Wielka Brytania
Zamówienia przemysłowe CBI
Kwiecień
4
4
4
05:00
EUR
Włochy
Bilans handlowy z krajami spoza UE
Marzec
3.83 mld EUR
-
1.99 mld EUR
07:55
USD
Stany Zjednoczone
Redbook Sprzedaż detaliczna
Тydzień do 20.04.2018
0.3%
-
0.5%
08:00
USD
Stany Zjednoczone
Indeks S&P/Case-Shiller Composite-20 cen domów r/r
Luty
6.8%
6.3%
6.4%
08:00
USD
Stany Zjednoczone
Indeks cen domów m/m
Luty
0.6%
0.5%
0.9% R (0.8%)
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Sprzedaż nowych domów
Marzec
0.694 mln
0.629 mln
0.667 mln R (0.618 mln)
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Indeks przetwórstwa Richmond FED
Styczeń
-3
-
15
00:00
Końcowy główny indeks
JaponiaJPY
Okres
Luty
Obecnie
106.0
Prognoza
105.8
Poprzednio
105.9 R (105.8)
Złożone indeksy używane jest do zidentyfikowania wielkości całej aktywności biznesowej poprzez komponowanie zmian procentowych wyselekcjonowanych wskaźników. Są trzy typy złożonych indeksów. Główny indeks, który ma tendencję do poprzedzania indeksu zgodności o kilka miesięcy. Używane to jest do przewidywania zmian w kierunku gospodarki. Indeks zgodności. Ten pokrywa się z cyklem biznesowym. Używany jest do zidentyfikowania bieżącego stanu gospodarki. Opóźniony indeks. Ma tendencję do opóźnienia o ok. sześć miesięcy w stosunku do indeksu zgodności. Używany jest do potwierdzenia punktów zwrotnych i faz cyklu biznesowego. Ogólnie, wzrastający indeks zgodności oznacza, że gospodarka jest w fazie wzrostu, a spadający indeks zgodności oznacza iż gospodarka jest w fazie kurczenia. Magnituda zmian w indeksie zgodności odzwierciedla tempo faz rozwoju i kurczenia się. Obecnie, złożone indeksy używają 29 serii wskaźników w całości: 12 głównych wskaźników, 11 wskaźników zgodności i sześć opóźnionych wskaźników. Lista wyselekcjonowanych serii wskaźników jest przeglądana za każdym razem gdy gospodarka przechodzi przez jeden kompletny cykl. Jest to końcowa ocena.
00:00
Końcowy indeks zgodności
JaponiaJPY
Okres
Grudzień
Obecnie
116.1
Prognoza
117.5
Poprzednio
114.8 R (115.6)
Złożone indeksy używane jest do zidentyfikowania wielkości całej aktywności biznesowej poprzez komponowanie zmian procentowych wyselekcjonowanych wskaźników. Są trzy typy złożonych indeksów. Główny indeks, który ma tendencję do poprzedzania indeksu zgodności o kilka miesięcy. Używane to jest do przewidywania zmian w kierunku gospodarki. Indeks zgodności. Ten pokrywa się z cyklem biznesowym. Używany jest do zidentyfikowania bieżącego stanu gospodarki. Opóźniony indeks. Ma tendencję do opóźnienia o ok. sześć miesięcy w stosunku do indeksu zgodności. Używany jest do potwierdzenia punktów zwrotnych i faz cyklu biznesowego. Ogólnie, wzrastający indeks zgodności oznacza, że gospodarka jest w fazie wzrostu, a spadający indeks zgodności oznacza iż gospodarka jest w fazie kurczenia. Magnituda zmian w indeksie zgodności odzwieciedla tempo faz rozwoju i kurczenia się. Obecnie, złożone indeksy używają 29 serii wskaźników w całości: 12 głównych wskaźników, 11 wskaźników zgodności i sześć opóźnionych wskaźników. Lista wyselekcjonowanych serii wskaźników jest przeglądana za każdym razem gdy gospodarka przechodzi przez jeden kompletny cykl. Jest to końcowa ocena.
01:00
Bilans handlowy
SzwajcariaCHF
Okres
Marzec
Obecnie
1.768 mld CHF
Prognoza
3.230 mld CHF
Poprzednio
3.079 mld CHF R (3.138 mld CHF)
Mierzy różnicę pomiędzy danymi importów i eksportów w bilionach CHF. Importy dóbr mierzą dobra wartość dóbr, które wkraczają na terytorium kraju bez znaczenia jaka jest ich teren docelowy. Eksporty dóbr mierzą wartość dóbr, które opuszczają teren kraju, bez znaczenia czy zostały przetworzone w kraju czy też nie.
01:00
Poziom bezrobocia
FinlandiaEUR
Okres
Marzec
Obecnie
8.2%
Prognoza
-
Poprzednio
8.4%
Stosunek bezrobotnych do wszystkich osób w sile roboczej. Oficjalny poziom bezrobocia wyliczany jest jako procent z bezrobotnych w wielku od 15 do 74 roku życia wśród populacji w tym samym wieku. Wszystkie osoby, które są bez pracy przez cały badany tydzień, szukały aktywnie pracy w ciągu poprzednich czterech tygodni jako pracownik lub osoba samozatrudniona i może zaakceptować pracę w ciągu dwóch tygodni klasyfikowana jest jako bezrobotna. Wszystkie osoby w wieku od 15 do 74 roku życia, które były zatrudnione lub bezrobotne w badanym okresie należą do siły roboczej.
01:00
Indeks cen producentów r/r
FinlandiaEUR
Okres
Marzec
Obecnie
3.1%
Prognoza
-
Poprzednio
2.2%
Indeks cen producentów dla przetworzonych produktów mierzy średnie zmiany w cenach dóbr sprzedawanych przez krajowych producentów. Indeks zawiera zarówno dobra sprzedawane w kraju jak i eksportowane dobra. Cena używana dla dóbr przeznaczonych na rynek krajowy jest ceną fabryczną z wyłączeniem podatków. Indeks cen producentów dla przetworzonych produktów zawiera ponad 500 pozycji i ok. 2 700 sztuk danych dot. ceny. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
01:45
Pewność biznesowa
FrancjaEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
109
Prognoza
110
Poprzednio
110 R (111)
Wyniki badania tendencji biznesowych odzwierciedla oceny biznesmenów na temat rozwoju odczuwanego w ostatniej przeszłości, bieżącej sytuacji i perspektyw rozwoju na najbliższe kilka miesięcy ich własnego przedsiębiorstwa. Pytania w badaniu odnoszą się do perspektyw sektora przemysłowego, produkcji, zamówień, akcji i zakończonych dóbr. W badaniu prowadzonym przez Departament Perspektyw Gospodarczych w INSEE uczestniczy każdego miesiąca z wyjątkiem sierpnia 4 500 przedsiębiorstw. Badanie obejmuje swoim zakresem 70% całej sprzedaży w przemyśle przetwórczym.
02:30
Poziom bezrobocia
SzwecjaSEK
Okres
Marzec
Obecnie
6.5%
Prognoza
7.0%
Poprzednio
6.3%
Do i włącznie z marcem 2005 roku, dane odnoszą się do wszystkich osób w wieku pracującym, które podczas tygodnia referencyjnego nie były zatrudniona, ale chcą i mogą pracować oraz szukały pracy (lub szukałyby pracy gdyby nie było to chwilowo wzbronione dla nich) podczas ostatnich czterech tygodni. Zawierał również wszystkie osoby chcące rozpocząć pracę w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Dane z 1976 zawierały studentów, którzy spełniali warunki ILO. Od października 2007 roku kryteria badania bezrobocia szwedzkiej Siły Roboczej zawiera także studentów, którzy szukają pracy. Całkowita siła robocza równa się zatrudnionym plus bezrobotnym definiowanym w badaniu siły roboczej.
03:00
Klimat biznesowy IFO
NiemcyEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
102.1
Prognoza
114.8
Poprzednio
103.3 R (114.7)
Indeks klimatu biznesowego Ifo jest bazowany na ok. 7 000 miesięcznych odpowiedzi na badania z firm w sektorze przetwórstwa, konstrukcji, sprzedaży hurtowej i detalicznej. Firmy proszone są o podanie swoich ocen na temat bieżącej sytuacji biznesowej oraz oczekiwań na następne sześć miesięcy. Mogą określić sytuację jako „dobrą”, „satysfakcjonującą” lub „słabą”, a swoje oczekiwania na najbliższe sześć miesięcy określają słowami „bardziej przychylna”, „bez zmian” lub „bardziej nieprzychylna”. Wartość bilansu w sprawie klimatu biznesowego jest różnicą pomiędzy wartością procentową „dobra” i „słaba”, a bilans oczekiwań jest różnicą w procentowych odpowiedziach „bardziej przychylna” i „bardziej nieprzychylna”. Klimat biznesowy jest transformowaną średnią bilansów sytuacji biznesowej i oczekiwań, Indeks używa 100 jako środkowy punkt pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi odpowiedziami. Im dalej wynik jest od 100, tym silniejsze jest dane uczucie.
03:00
Oczekiwania IFO
NiemcyEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
98.7
Prognoza
99.5
Poprzednio
100.0 R (104.4)
Indeks Klimatu Biznesowego Ifo to badanie składające się z dwóch równorzędnych indeksów: Bieżąca ocena i Oczekiwania biznesowe. Oczekiwania IFO: Na podstawie oczekiwań firm na następne sześć miesięcy, gdzie firmy oceniają przyszłą sytuację jako lepszą, taką samą lub gorszą.
03:00
Bieżąca ocena IFO
NiemcyEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
105.7
Prognoza
106.0
Poprzednio
106.6 R (125.9)
Indeks Klimatu Biznesowego If to badanie składające się z dwóch równorzędnych indeksów: Bieżąca ocena i Oczekiwania biznesowe. Bieżąca Ocena IFO: Mierzy obecne warunki w niemieckim biznesie, bez uwzględnienia przyszłej sytuacji.
03:00
Pewność biznesowa
WłochyEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
107.7
Prognoza
108.7
Poprzednio
108.9 R (109.1)
ISAE monitoruje cykliczny rozwój sektora przetwórstwa we Włoszech poprzez badanie 4,000 włoskich firm biznesowych. Głównym pytania dotyczą bieżącego trendu (krajowego i zagranicznego) dotyczącego książek zamówień, produkcji i inwentarzy, krótkoterminowych prognoz na temat książek zamówień, produkcji, cen i ogólnej sytuacji gospodarczej. Respondenci zapraszani są również do wskazania planowanych wydatków na inwestycje obecnie, w poprzednim i przyszłym roku oraz dostarczają wskazania cen inwestycji na te same lata.
03:00
Pewność konsumencka
WłochyEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
117.1
Prognoza
116.9
Poprzednio
117.5
Indeks mierzy opinie konsumentów poprzez zsumowanie ich odpowiedzi na dziewięć pytań na temat sytuacji gospodarczej kraju, sytuacji gospodarczej rodziny wraz zatrudnieniem, oszczędnościami, zakupami dóbr trwałych i sytuacji finansowej/ Dane są obliczane jako bilans procentowy pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi odpowiedziami. W pytaniach, w których możliwe jest pięć odpowiedzi, najbardziej skrajne odpowiedzi mają podwójną wartość. Następnie wyliczana jest zwykła średnia arytmetyczna. Wskaźnik prezentowany jest jako indeks. Próba wybierana jest z grupy populacji, która ukończyła 18 lat i więcej. Wybiera się ok. 2000 osób.
03:30
Pożyczki netto sektora publicznego
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Marzec
Obecnie
-0.26 mld GBP
Prognoza
1.10 mld GBP
Poprzednio
-0.41 mld GBP R (-0.27 mld GBP)
Mierzą różnicę w wartości pomiędzy wydatkami i przychodami firm publicznych, rządu centralnego i lokalnych samorządów dla ostatniego miesiąca. Jeżeli pożyczki netto mają ujemny wynik, wówczas oznacza to, że brytyjski budżet ma nadwyżkę.
05:00
Zamówienia przemysłowe CBI
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Kwiecień
Obecnie
4
Prognoza
4
Poprzednio
4
Sondaż zamówień przemysłowych CBI (Konfederacja brytyjskiego przemysłu) dostarcza dodatkowej, szczegółowej analizy skupiającej się na głównych sektorach przemysłowych brytyjskiej, uzupełniony o kwartalne prognozy w sektorze. Używany jest regularnie przez osoby odpowiedzialne za politykę skarbu państwa i Banku Anglii, społeczność biznesową, akademicką i najlepszych analityków rynków finansowych. Jest to najstarszy wskaźnik trendów produkcyjnych w Wielkiej Brytanii jeżeli chodzi o sektor prywatny. Badanie daje ekspertom wysokiej jakości opinię od dyrektorów firm przemysłowych na temat poprzednich i oczekiwanych trendów w produkcji, eksportu, cen, kosztów, intencji inwestycyjnych, pewności biznesowej i użytkowania powierzchni.
05:00
Bilans handlowy z krajami spoza UE
WłochyEUR
Okres
Marzec
Obecnie
3.83 mld EUR
Prognoza
-
Poprzednio
1.99 mld EUR
Główna liczba, wyrażana w bilionach Euro, jest wartością eksportu do krajów spoza Unii Europejskiej minus wartość importu z tych krajów. Pozytywna wartość wskazuje na nadwyżkę handlową, podczas gdy negatywna wartość to deficyt.
07:55
Redbook Sprzedaż detaliczna
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Тydzień do 20.04.2018
Obecnie
0.3%
Prognoza
-
Poprzednio
0.5%
Badanie LJR Redbook obejmuje 15 sklepów detalicznych w każdym tygodniu aby określić zmiany w sprzedaży. Raport jest z bieżącego miesiąca, gdzie: pierwszym tydzień miesiąca porównywany jest do poprzedniego miesiąca, drugi tydzień porównuje się jako pierwszych dwa tygodnie do poprzedniego miesiąca itd. Indeks Johnson Redbook Index jest prawnie zastrzeżonym wskaźnikiem wzrostu w sprzedaży detalicznej i dostarcza wstępnych ocen trendów w sprzedaży detalicznej przed oficjalnymi wydaniami.
08:00
Indeks S&P/Case-Shiller Composite-20 cen domów r/r
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Luty
Obecnie
6.8%
Prognoza
6.3%
Poprzednio
6.4%
S&P/Case-Shiller Indeksy cen domów mierzy rynek rezydencji, zauważając zmiany w wartości rynku nieruchomości rezydencyjnych w 20 metropolitarnych regionach w Stanach Zjednoczonych. Indeksy te używają techniki cenowej powtarzalnych sprzedaży aby zmierzyć rynek domów. Jako pierwsza rozwinięta przez Karla Case i Roberta Shillera, metodologia ta zbiera dane na temat ponownych sprzedaży domów jednorodzinnych zaznaczając ceny ponownej sprzedaży formując pary sprzedaży. Ta rodzina indeksów składa się z 20 regionalnych wskaźników i dwóch złożonych wskaźników jak łącznie w regionach. S&P/Case-Shiller Indeksy cen domów wyliczane są comiesięcznie i publikowane z dwumiesięcznym opóźnieniem. Nowe poziomy indeksów wydawane są o 14:00 GMT w ostatni wtorek każdego miesiąca. Wskaźniki te są generowane i publikowane w ramach umów pomiędzy Standard & Poor's, Fiserv and MacroMarkets LLC.
08:00
Indeks cen domów m/m
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Luty
Obecnie
0.6%
Prognoza
0.5%
Poprzednio
0.9% R (0.8%)
HPI jest szeroką miarą ruchu pojedynczej rodziny cen domów. HPI jest ważonym indeksem powtarzalnej sprzedaży, oznacza to, że miary średnich zmian cen w powtarzalnych cenach lub refinansowaniu tych samych własności. Informację uzyskuje się poprzez przeglądnięcie powtarzalnych transakcji hipotecznych na własności pojedynczej rodziny, których hipoteki zostały wykupione lub zabezpieczone przez Fannie Mae lub Freddie Mac od stycznia 1975 roku. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
09:00
Sprzedaż nowych domów
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Marzec
Obecnie
0.694 mln
Prognoza
0.629 mln
Poprzednio
0.667 mln R (0.618 mln)
Oceny nowych domów jednorodzinnych już sprzedanych lub wystawionych na sprzedaż uzyskuje się z Badania Konstrukcji (SOC) SOC składa się z dwóch części: (1) Badanie użycia pozwoleń (SUP), które ocenia liczbę sprzedaży nowych domów na terenach, na których wymagane jest pozwolenie budowlane i (2) Badanie bez pozwoleń (NP), które ocenia liczbę sprzedaży nowych domów na terenach, na których nie ma konieczności uzyskania pozwolenia budowlanego. Dom uznaje się za sprzedany albo kiedy podpisany został kontrakt na sprzedaż albo gdy został zaakceptowany depozyt. Zawarte w ocenach są domy, dla których kontrakty sprzedażowe są podpisane lub zaakceptowany depozyt przed faktycznym rozpoczęciem budowy. Oceny również zawierają domy, które są w trakcie budowy lub już kompletne. Badanie nie podaża za zakończeniem („zamknięciem”) transakcji sprzedaży zatem nawet jeżeli transakcja nie została zakończona, dom jest uznawany za sprzedanyt. Dom jest uznawany za będący na sprzedaż gdy pozwolenie na jego budowę zostało wydane przez organ zajmujący się wydawaniem pozwoleń lub rozpoczęły się pracę dot. podstaw lub podmurowania domu w strefach niewymagających pozwolenia, a umowa sprzedaży nie została podpisana ani nie został wniesiony depozyt.
09:00
Indeks przetwórstwa Richmond FED
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Styczeń
Obecnie
-3
Prognoza
-
Poprzednio
15
Indeks Przetwórstwa jest oceną szerokiej aktywności w sektorze przetwórczym rejonu. Jest to złożony wskaźnik reprezentujący średnią ważoną indeksów dostaw (33 procent), nowych zamówień (40 procent) i zatrudnienia (27 procent). Zero jest średnikiem. Wszystkie badane firmy zlokalizowane są w Piątym Rejonie Rezerw Federalnych, który zawiera Rejon Kolumbii, Maryland, Karolinę Północną, Karolinę Południową, Virginię i większość Zachodniej Virginii. Każdego miesiąca, Badanie Aktywności Przetwórczej wysyłane jest elektronicznie lub pocztą do ok. 220 kontaktów, których rodzaj firmy, rozmiar firmy i lokalizacja całkowicie pasuje do profilu ogólnego przetwórstwa w Rejonie. Respondenci dostarczają informacji na temat bieżącej aktywności, włącznie z dostawami, nowymi zamówieniami, zaległości w zamówieniach i inwentarzy. Dodatkowo, przetwórcy informują nas o warunkach zatrudnienia, cenach i ich oczekiwań dot. aktywności biznesowej na najbliższe sześć miesięcy.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku
Czatuj z nami