chat icon

Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
02:45
EUR
Francja
Wskaźnik pewności konsumenckiej
Luty
100
100
100
03:00
SEK
Szwecja
Pewność konsumencka
Luty
104.5
104
104.6
03:00
SEK
Szwecja
Pewność przetwórstwa
Luty
117.7
-
118.7 R (119.1)
03:00
EUR
Hiszpania
Indeks cen producentów r/r
Styczeń
7.5%
-
2.8%
04:00
EUR
Włochy
Zamówienia przemysłowe m/m
Grudzień
2.9%
-
1.5%
04:00
EUR
Włochy
Zamówienia przemysłowe r/r
Grudzień
-0.9%
-
0.1%
04:00
EUR
Włochy
Sprzedaż przemysłowa m/m
Grudzień
2.6%
-
2.4%
04:00
EUR
Włochy
Sprzedaż przemysłowa r/r
Grudzień
9.4%
-
3.9%
04:30
GBP
Wielka Brytania
Pożyczki na zakup domów BBA
Styczeń
44 657
-
44 581 R (43 228)
05:00
EUR
Włochy
Pewność konsumencka
Luty
106.6
109
105.0 R (108.8)
05:00
EUR
Włochy
Pewność biznesowa
Luty
106.3
105
108.6 R (104.8)
08:30
CAD
Kanada
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Styczeń
 
-
-0.2%
08:30
CAD
Kanada
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Styczeń
 
-
1.5%
08:30
CAD
Kanada
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Styczeń
 
-
0.2%
08:30
CAD
Kanada
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Styczeń
 
-
1.6%
10:00
USD
Stany Zjednoczone
Końcowa pewność Uniwersytetu w Michigan
Luty
 
-
95.7
10:00
USD
Stany Zjednoczone
Sprzedaż nowych domów
Styczeń
 
-
0.536 mln
02:45
Wskaźnik pewności konsumenckiej
FrancjaEUR
Okres
Luty
Obecnie
100
Prognoza
100
Poprzednio
100
Miesięczne badanie daje obraz opinii gospodarstw domowych na ich środowisko gospodarcze i pewne aspekty ich personalnych okoliczności gospodarczej. Dostarcza informacji na temat zachowania konsumentów i oczekiwań dotyczących ich wydatków i oszczędzania. Badanie monitoruje krótkoterminowe zjawiska takie jak ceny, zatrudnienie i oszczędności z punktu widzenia gospodarstw domowych, niezależnie od wskaźników makroekonomicznych. Łączny wskaźnik jest środkiem arytmetycznym łączącym następujące pięć wskaźników: standardy życia we Francji (zmiana w stosunku do poprzedniego / perspektywy), osobista pozycja finansowa (zmiana w stosunku do poprzedniej / perspektywy); terminy dużych zakupów. Dla każdego zadanego pytania bilans opinii jest równy różnicy pomiędzy procentem pozytywnych i negatywnych odpowiedzi. Ok. 2 000 gospodarstw domowych bada się poprzez ankietę telefoniczną.
03:00
Pewność konsumencka
SzwecjaSEK
Okres
Luty
Obecnie
104.5
Prognoza
104
Poprzednio
104.6
Badanie tendencji konsumenckiej jest miesięcznym badaniem tendencji gospodarstw domowych w Szwecji. Celem badania jest dostarczenie szybkiego, jakościowego wskaźnika planów gospodarstw domowych dot. zakupu dóbr trwałych, opinii na temat sytuacji gospodarczej w Szwecji i na temat osobistych finansów oraz oczekiwań dot. inflacji i oszczędności. Dane z badania zawierają tzw. procenty netto, które pokazują proporcję gospodarstw domowych wskazujących pozytywną zmianę w konkretnej zmiennej, minus proporcję wskazującą na negatywną zmianę.
03:00
Pewność przetwórstwa
SzwecjaSEK
Okres
Luty
Obecnie
117.7
Prognoza
-
Poprzednio
118.7 R (119.1)
Badanie tendencji biznesowej pokrywa firmy w sektorze biznesowym. Jest przeprowadzane w celu dostarczenia szybkiego wskaźnika jakościowego aktualnych wyników i oczekiwań biorąc pod uwagę zmienne, dla których nie ma do tej pory dostępnych danych liczbowych. Zmienne w badaniu dotyczą nowych zamówień, produkcji i zatrudnienia. Wśród danych badania są tzw. procenty netto, które pokazują proporcję firm wskazujących pozytywną zmianę w konkretnej zmiennej, minus proporcję wskazujących negatywną zmianę.
03:00
Indeks cen producentów r/r
HiszpaniaEUR
Okres
Styczeń
Obecnie
7.5%
Prognoza
-
Poprzednio
2.8%
Indeks Cen Przemysłowych (ang. IPRI) (Indeks Cen Produkcyjnych) to wskaźnik sytuacyjny, który mierzy miesięczny rozwój cen produktów wytwarzanych i sprzedawanych na krajowym rynku, podczas pierwszego okresu ich komercjalizacji. Innymi słowy, ceny sprzedaży tych produktów pochodzą z fabryki, która uzyskała je z przedsiębiorstwa przemysłowego w transakcjach, które są wykonywane, poza transportem i kosztami komercjalizacji i fakturowanym VATem. Jest to zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
04:00
Zamówienia przemysłowe m/m
WłochyEUR
Okres
Grudzień
Obecnie
2.9%
Prognoza
-
Poprzednio
1.5%
Dane odnoszą się do nowych zamówień i mierzą rozwój zamówień każdego typu na otrzymane dobra z przedsiębiorstw przemysłowych od klientów wewnętrznych i zewnętrznych po obecnych cenach. Zbierane są poprzez badanie przedsiębiorstw wybranych na podstawie aktywności gospodarczych. Przetwórstwo zawiera: tekstylia, skórę, produkty drewniane, przemysły metalowe, optyczne i maszynerię elektryczną oraz transporty. Badanie są firmy z ponad 20 pracownikami. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
04:00
Zamówienia przemysłowe r/r
WłochyEUR
Okres
Grudzień
Obecnie
-0.9%
Prognoza
-
Poprzednio
0.1%
Dane odnoszą się do nowych zamówień i mierzą rozwój zamówień każdego typu na otrzymane dobra z przedsiębiorstw przemysłowych od klientów wewnętrznych i zewnętrznych po obecnych cenach. Zbierane są poprzez badanie przedsiębiorstw wybranych na podstawie aktywności gospodarczych. Przetwórstwo zawiera: tekstylia, skórę, produkty drewniane, przemysły metalowe, optyczne i maszynerię elektryczną oraz transporty. Badanie są firmy z ponad 20 pracownikami. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
04:00
Sprzedaż przemysłowa m/m
WłochyEUR
Okres
Grudzień
Obecnie
2.6%
Prognoza
-
Poprzednio
2.4%
Dane zbierane są na podstawie badań wybranych na podstawie aktywności gospodarczych w przetwórstwie. Przetwórstwo zawiera: tekstylia, skórę, produkty drewniane, przemysły metalowe, optyczne i maszynerię elektryczną oraz transporty. Bada się przedsiębiorstwa z ponad 20 pracownikami. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
04:00
Sprzedaż przemysłowa r/r
WłochyEUR
Okres
Grudzień
Obecnie
9.4%
Prognoza
-
Poprzednio
3.9%
Dane zbierane są na podstawie badań wybranych na podstawie aktywności gospodarczych w przetwórstwie. Przetwórstwo zawiera: tekstylia, skórę, produkty drewniane, przemysły metalowe, optyczne i maszynerię elektryczną oraz transporty. Bada się przedsiębiorstwa z ponad 20 pracownikami. Jest to zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
04:30
Pożyczki na zakup domów BBA
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Styczeń
Obecnie
44 657
Prognoza
-
Poprzednio
44 581 R (43 228)
Pożyczki na zakup domu BBA (Brytyjska Wspólnota Bankowców) pokazują liczbę nowych hipotek na zakup domów w bankach reprezentowanych przez BBA w okresie poprzedniego miesiąca. BBA representuje największe banki, których udział w pożyczkach hipotecznych na rynku to ok. 60% całej Wielkiej Brytanii.
05:00
Pewność konsumencka
WłochyEUR
Okres
Luty
Obecnie
106.6
Prognoza
109
Poprzednio
105.0 R (108.8)
Indeks mierzy opinie konsumentów poprzez zsumowanie ich odpowiedzi na dziewięć pytań na temat sytuacji gospodarczej kraju, sytuacji gospodarczej rodziny wraz zatrudnieniem, oszczędnościami, zakupami dóbr trwałych i sytuacji finansowej/ Dane są obliczane jako bilans procentowy pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi odpowiedziami. W pytaniach, w których możliwe jest pięć odpowiedzi, najbardziej skrajne odpowiedzi mają podwójną wartość. Następnie wyliczana jest zwykła średnia arytmetyczna. Wskaźnik prezentowany jest jako indeks. Próba wybierana jest z grupy populacji, która ukończyła 18 lat i więcej. Wybiera się ok. 2000 osób.
05:00
Pewność biznesowa
WłochyEUR
Okres
Luty
Obecnie
106.3
Prognoza
105
Poprzednio
108.6 R (104.8)
ISAE monitoruje cykliczny rozwój sektora przetwórstwa we Włoszech poprzez badanie 4,000 włoskich firm biznesowych. Głównym pytania dotyczą bieżącego trendu (krajowego i zagranicznego) dotyczącego książek zamówień, produkcji i inwentarzy, krótkoterminowych prognoz na temat książek zamówień, produkcji, cen i ogólnej sytuacji gospodarczej. Respondenci zapraszani są również do wskazania planowanych wydatków na inwestycje obecnie, w poprzednim i przyszłym roku oraz dostarczają wskazania cen inwestycji na te same lata.
08:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
KanadaCAD
Okres
Styczeń
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.2%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) jest wskaźnikiem zmian w cenach konsumenckich odczuwanych przez Kanadyjczyków. Uzyskiwany jest z porównania w czasie kosztu stałego koszyka towarów kupowanych przez konsumentów. Ponieważ koszyk zawiera towary niezmiennej lub podobnej jakości i ilości, indeks odzwierciedla czystą zmianę ceny. CPI jest szeroko używany jako wskaźnik zmiany ogólnego poziomu cen konsumenckich lub poziomu inflacji. Ruchy cen dóbr i usług ukazywane w CPI są ważone według relatywnej ważności towarów w całkowitych wydatkach konsumentów. Części koszyka CPI aktualizowane są w okresach mniej więcej co 4 lata; są uzyskiwane z badań gospodarstwa domowego (Badanie Wydatków Gospodarstwa Domowego i Badanie Wydatków na Żywność). Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
08:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
KanadaCAD
Okres
Styczeń
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
1.5%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) jest wskaźnikiem zmian w cenach konsumenckich odczuwanych przez Kanadyjczyków. Uzyskiwany jest z porównania w czasie kosztu stałego koszyka towarów kupowanych przez konsumentów. Ponieważ koszyk zawiera towary niezmiennej lub podobnej jakości i ilości, indeks odzwierciedla czystą zmianę ceny. CPI jest szeroko używany jako wskaźnik zmiany ogólnego poziomu cen konsumenckich lub poziomu inflacji. Ruchy cen dóbr i usług ukazywane w CPI są ważone według relatywnej ważności towarów w całkowitych wydatkach konsumentów. Części koszyka CPI aktualizowane są w okresach mniej więcej co 4 lata; są uzyskiwane z badań gospodarstwa domowego (Badanie Wydatków Gospodarstwa Domowego i Badanie Wydatków na Żywność). Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
08:30
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
KanadaCAD
Okres
Styczeń
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.2%
Miara głównego indeksu cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyłącza z wszystkich elementów CPI efekt zmian w podatkach pośrednich i osiem najbardziej zmiennych elementów identyfikowanych przez Bank Kanady: owoce, przygotowanie owoców i orzechów, warzywa i przygotowanie warzyw, koszty odsetek hipotecznych, paliwo naturalne, olej opałowy i inne paliwa, benzyna, transport międzymiastowy; a także produkty tytoniowe i przybory palaczy. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
08:30
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
KanadaCAD
Okres
Styczeń
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
1.6%
Miara głównego indeksu cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyłącza z wszystkich elementów CPI efekt zmian w podatkach pośrednich i osiem najbardziej zmiennych elementów identyfikowanych przez Bank Kanady: owoce, przygotowanie owoców i orzechów, warzywa i przygotowanie warzyw, koszty odsetek hipotecznych, paliwo naturalne, olej opałowy i inne paliwa, benzyna, transport międzymiastowy; a także produkty tytoniowe i przybory palaczy. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
10:00
Końcowa pewność Uniwersytetu w Michigan
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Luty
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
95.7
Badanie pewności konsumenckiej mierzy poziom pewności zachowania gospodarki wśród gospodarstw domowych. Badania Konsumentów Reuters/Uniwersytetu w Michigan są miesięcznymi badaniami postaw i oczekiwań wobec gospodarki Stanów Zjednoczonych. Dostarczają ocenę przewidywań konsumentów odnośnie zmian w środowisku gospodarczym. Jedna z części badania – Indeks oczekiwań konsumenckich – jest oficjalnym elementem amerykańskiego Indeksu Głównych Wskaźników Gospodarczych. Miesięczne badanie konsumenckie jest reprezentowanym w skali kraju badaniem opartym na ok. 500 wywiadach telefonicznych z dorosłymi mężczyznami i kobietami zamieszkującymi w gospodarstwach domowych łącznie w Stanach Zjednoczonych (48 stanów plus Region Kolumbii). Dla każdej próby miesięcznej, budowana jest niezależna próba przekrojowa gospodarstw domowych. Respondenci wybrani w tym odzwierciedleniu są ponownie uczestnikami badania po sześciu miesiącach. Zmienny panel tworzy rezultaty a całkowita próba dla każdego badania zwykle jest tworzona do 60 procent nowych respondentów i 40 procent tych, którzy są badani po raz drugi. Jest to końcowa ocena.
10:00
Sprzedaż nowych domów
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Styczeń
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.536 mln
Oceny nowych domów jednorodzinnych już sprzedanych lub wystawionych na sprzedaż uzyskuje się z Badania Konstrukcji (SOC) SOC składa się z dwóch części: (1) Badanie użycia pozwoleń (SUP), które ocenia liczbę sprzedaży nowych domów na terenach, na których wymagane jest pozwolenie budowlane i (2) Badanie bez pozwoleń (NP), które ocenia liczbę sprzedaży nowych domów na terenach, na których nie ma konieczności uzyskania pozwolenia budowlanego. Dom uznaje się za sprzedany albo kiedy podpisany został kontrakt na sprzedaż albo gdy został zaakceptowany depozyt. Zawarte w ocenach są domy, dla których kontrakty sprzedażowe są podpisane lub zaakceptowany depozyt przed faktycznym rozpoczęciem budowy. Oceny również zawierają domy, które są w trakcie budowy lub już kompletne. Badanie nie podaża za zakończeniem („zamknięciem”) transakcji sprzedaży zatem nawet jeżeli transakcja nie została zakończona, dom jest uznawany za sprzedanyt. Dom jest uznawany za będący na sprzedaż gdy pozwolenie na jego budowę zostało wydane przez organ zajmujący się wydawaniem pozwoleń lub rozpoczęły się pracę dot. podstaw lub podmurowania domu w strefach niewymagających pozwolenia, a umowa sprzedaży nie została podpisana ani nie został wniesiony depozyt.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku