Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
01:00
EUR
Niemcy
Pewność konsumencka Gfk
Lipiec
9.8
10.4
10.1
01:00
NOK
Norwegia
Poziom bezrobocia
Kwiecień
3.2%
-
3.5%
01:45
EUR
Francja
Wskaźnik pewności konsumenckiej
Czerwiec
101
100
99
03:00
CHF
Szwajcaria
Sentyment gospodarczy ZEW
Czerwiec
-30.0
-
-14.3
06:00
USD
Stany Zjednoczone
MBA Wnioski hipoteczne
Tydzień do 19.06.2019
1.3%
-
-3.4%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Zamówienia na dobra trwałe bez transportu
Maj
0.7%
0.2%
0.4% R (0.0%)
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Zamówienia na dobra trwałe
Maj
-1.3%
0.2%
-2.8% R (-2.1%)
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Zamówienia na dobra trwałe bez obrony
Maj
-0.6%
-
-3.3% R (-2.5%)
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Inwentarze hurtu
Czerwiec
0.4%
-
0.9% R (0.8%)
09:30
USD
Stany Zjednoczone
Zapasy ropy naftowej
Tydzień do 19.06.2019
 
-
485.5 mln baryłek
18:50
JPY
Japonia
Sprzedaż detaliczna r/r
Maj
 
0.8%
0.4%
01:00
Pewność konsumencka Gfk
NiemcyEUR
Okres
Lipiec
Obecnie
9.8
Prognoza
10.4
Poprzednio
10.1
Indeks pobierany jest z badania pt. “GfK-Wirtschaftsdienst Konsum - und Sparklima” (GfK usługi gospodarcze – konsumpcja i nastrój do oszczędzania), które są publikowane przez firmę badawczą GfK Marktforschung. Badanie jest głównie bazowane na comiesięcznych rozmowach z klientami, które są przeprowadzane w imieniu Komisji Unii Europejskiej. Reprezentatywna grupa 2 500 wybranych respondentów pytana była używając systemu rotacyjnego o ich opinie o ogólnej sytuacji gospodarczej i jak widzą swoją własną sytuację finansową.
01:00
Poziom bezrobocia
NorwegiaNOK
Okres
Kwiecień
Obecnie
3.2%
Prognoza
-
Poprzednio
3.5%
Zatrudnieni są definiowani jako ludzie z dochodem z pracy. Bezrobotni są definiowani jako osoby bez dochodu z pracy, ale takie, które szukają pracy i mogą rozpocząć pracę niezwłocznie. Procent wyliczany jest z sił roboczych. Siły robocze to całość osób pracujących i bezrobotnych. Są dwa mierniki bezrobocia w Norwegii: wskaźniki dla zarejestrowanego bezrobocia w Dyrekcji Pracy i wskaźniki Statystyki norweskiej bazowane na badaniu sił roboczych. Różnicą pomiędzy tymi wskaźnikami jest fakt, iż badanie zawiera osoby niezatrudnione, które nie są zarejestrowane u służb zatrudnienia i niektóre z tych są miarą na rynku pracy.
01:45
Wskaźnik pewności konsumenckiej
FrancjaEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
101
Prognoza
100
Poprzednio
99
Miesięczne badanie daje obraz opinii gospodarstw domowych na ich środowisko gospodarcze i pewne aspekty ich personalnych okoliczności gospodarczej. Dostarcza informacji na temat zachowania konsumentów i oczekiwań dotyczących ich wydatków i oszczędzania. Badanie monitoruje krótkoterminowe zjawiska takie jak ceny, zatrudnienie i oszczędności z punktu widzenia gospodarstw domowych, niezależnie od wskaźników makroekonomicznych. Łączny wskaźnik jest środkiem arytmetycznym łączącym następujące pięć wskaźników: standardy życia we Francji (zmiana w stosunku do poprzedniego / perspektywy), osobista pozycja finansowa (zmiana w stosunku do poprzedniej / perspektywy); terminy dużych zakupów. Dla każdego zadanego pytania bilans opinii jest równy różnicy pomiędzy procentem pozytywnych i negatywnych odpowiedzi. Ok. 2 000 gospodarstw domowych bada się poprzez ankietę telefoniczną.
03:00
Sentyment gospodarczy ZEW
SzwajcariaCHF
Okres
Czerwiec
Obecnie
-30.0
Prognoza
-
Poprzednio
-14.3
Wskaźnik Sentymentu Gospodarczego ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) jest ustalany miesięcznie. W badaniu bierze udział nawet do 350 ekspertów finansowych. Wskaźnik oddaje różnicę pomiędzy częścią analityków, którzy są optymistyczni, a częścią która jest pesymistyczna w kwestii oczekiwanego rozwoju gospodarczego Szwajcarii w najbliższych sześciu miesiącach. Przykładowo: Jeżeli 30% badanych oczekuje, że sytuacja gospodarcza Niemiec poprawi się w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, 30% uważa, że nie zmieni się, a 40% oczekuje, że sytuacja gospodarcza pogorszy się, Wskaźnik Sentymentu Gospodarczego ZEW wyniesie -10. Jednocześnie dodatnia liczba oznacza, że część optymistów przewyższa część pesymistów i na odwrót.
06:00
MBA Wnioski hipoteczne
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 19.06.2019
Obecnie
1.3%
Prognoza
-
Poprzednio
-3.4%
Tygodniowe badanie aplikacji hipotecznych składa się z 15 wskaźników pokrywających aktywność aplikacji dla stałego poziomu, dostosowanego poziomu, konwencjonalnych i rządowych pożyczek na zakup domów i refinansowanie. Nowy raport publikowany jest w każdą środę z danymi dot. aktywności rynku w poprzednim tygodniu. Tygodniowe dane powstają od 1990 do najbardziej aktualnego tygodnia. Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych (MBA) jest krajowym stowarzyszeniem reprezentujących środowisko finansowe nieruchomości.
07:30
Zamówienia na dobra trwałe bez transportu
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Maj
Obecnie
0.7%
Prognoza
0.2%
Poprzednio
0.4% R (0.0%)
Forma Zamówienia Dóbr Trwałych jest także raportowana z wyłączeniem wydatków transportowych. Zamówienia na elementy takie jak pojazdy cywilne i samoloty są dosyć drogie i wahają się idiosynkratycznie, zniekształcając formę Zamówień Dóbr Trwałych. Takie dobra są wykluczone, aby dostarczyć lepszą miarę zamówień dóbr trwałych.
07:30
Zamówienia na dobra trwałe
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Maj
Obecnie
-1.3%
Prognoza
0.2%
Poprzednio
-2.8% R (-2.1%)
Dobra trwałe są nowe lub używane elementy ogólnie z normalnym oczekiwanym życiem trzech lat lub więcej. Trwałe towary handlowe firm handlu hurtowego zangażowanych w sprzedaż hurtową produktu to takie jak pojazdy mechaniczne, meble, materiały budowlane, maszyny i sprzęt (włącznie ze sprzętem gospodarstwa domowego), metale i minerały (z wyjątkiem paliwa), dobra sportowe, zabawki i towary związane z hobby, materiały zdolne do recyklingu i części.
07:30
Zamówienia na dobra trwałe bez obrony
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Maj
Obecnie
-0.6%
Prognoza
-
Poprzednio
-3.3% R (-2.5%)
Forma Zamówienia Dóbr Trwałych jest także raportowana z wyłączeniem wydatków transportowych. Zamówienia na elementy takie jak pojazdy cywilne i samoloty są dosyć drogie i wahają się idiosynkratycznie, zniekształcając formę Zamówień Dóbr Trwałych. Takie dobra są wykluczone, aby dostarczyć lepszą miarę zamówień dóbr trwałych.
07:30
Inwentarze hurtu
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Czerwiec
Obecnie
0.4%
Prognoza
-
Poprzednio
0.9% R (0.8%)
Sektor handlu hurtowego obejmuje firmy działające w hurtowej sprzedaży towarów, zwykle bez transformacji, oraz świadczenie usług towarzyszących sprzedaży towarów. Sprzedaż towarów opisywany w tym sektorze zawiera rezultaty rolnictwa, górnictwa, przetwórstwa i oraz niektórych przemysłów informacyjnych takie jak edytorstwo. Proces sprzedaży hurtowej jest pośrednim krokiem w dystrybucji towarów. Hurtownicy są zorganizowani do sprzedaży lub organizowanie zakupu lub sprzedaży dóbr do ponownej sprzedaży (np. dóbr sprzedawanych do innych hurtowników lub sprzedawców detalicznych), trwałych lub kapitałowych dóbr nieprzeznaczonych dla konsumentów oraz surowców i materiałów pośrednich i zasobów użytych w produkcji. Indeks mierzy zmianę całkowitej wartości dóbr trzymanych w inwentarzach przez hurtowników w porównaniu z poprzednim miesiącem.
09:30
Zapasy ropy naftowej
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 19.06.2019
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
485.5 mln baryłek
Tygodniowy Raport Statusu Ropy (WPSR) dostarcza czasową informację na temat dostaw i cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych w kontekście danych historycznych i prognoz. Zapasy ropy naftowej zawierają te krajowe i odprawione przez granicę przechowywane w rafineriach, rurociągach, najętych zbiornikach i w tranzycie do rafinerii. Nie zawiera tych zawartych w Rezerwie Strategicznej Ropy (SPR). Dane dot. dostaw są głównie szacowane na podstawie zgłoszeń firm na koniec tygodnia o 12.00 GMT w poprzedzający piątek. Dane są publikowane elektronicznie po 15:30 GMT w każdą środę. 1 baryłka (US) = 42 galony (US) = 159 litrów.
18:50
Sprzedaż detaliczna r/r
JaponiaJPY
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
0.8%
Poprzednio
0.4%
Wskaźniki mierzą miesięczne zmiany w wartości sprzedaży detalicznej. Wartość sprzedaży po kwietniu 1989 roku zawiera podatek konsumpcyjny. Sprzedaż samochodów i paliwa samochodowego są zawarte podczas gdy naprawa osobistych dóbr gospodarstwa domowego jest wykluczona. Badanie pokrywa sklepy detaliczne (z wyłączeniem obiektów gastronomicznych) klasyfikowanych w dużej grupie Standardowej Klasyfikacji Przemysłowej w Japonii. Sklepy wybierane są spośród tych zawartych w Spisie Handlowym. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Zacznij Handel Teraz

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.