Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
00:00
JPY
Japonia
Badanie Economy Watchers
Kwiecień
39.1
-
49.0
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Główny Indeks cen producentów (PPI) m/m
Kwiecień
 
0.2%
0.7%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) r/r
Kwiecień
 
-
3.1%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Indeks cen producentów (PPI) r/r
Kwiecień
 
3.8%
4.2%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Indeks cen producentów (PPI) m/m
Kwiecień
 
0.3%
1.0%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Wstępne roszczenia bezrobotnych
Tydzień do 13.05.2021
 
490 000
498 000
09:30
USD
Stany Zjednoczone
Składowanie naturalnego paliwa
Tydzień do 07.05.2021
 
-
1958 mld metrów sześciennych
18:50
JPY
Japonia
Podaż pieniądza M3 r/r
Kwiecień
 
-
1949.5%
00:00
Badanie Economy Watchers
JaponiaJPY
Okres
Kwiecień
Obecnie
39.1
Prognoza
-
Poprzednio
49.0
Economy Watchers Survey (Eco Watchers Current Index). Celem tego badania jest osiągniecie w niezwłoczny sposób dokładnego pojęcia odnośnie trendów gospodarczych między regionami. Poprzez współpracę z ludźmi, którzy posiadają pracę umożliwiającą szczegółową obserwację aktywności gospodarki regionu, wyniki tego badania są używane jako podstawowy materiał oceniający trendy gospodarcze. Do badania wybrano 2 050 osób spośród tych, które są związane z pracą w gałęziach przemysłu umożliwiających śledzenie każdego rodzaju rozwoju, który odzwierciedla aktywności gospodarcze takie jak: aktywność gospodarstwa domowego, aktywność korporacyjna oraz zatrudnienie. Wartości powyżej 50.0 oznaczają optymizm, a poniżej - pesymizm.
07:30
Główny Indeks cen producentów (PPI) m/m
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
0.2%
Poprzednio
0.7%
Ponieważ ceny żywności i energii mają tendencję do bycia bardzo błędnymi w ostatnich latach, niektórzy ekonomiści wolą skupić swoją uwagę na lepszej mierze tzw. głównej lub zasadniczej stopie inflacji. Indeks dla materiałów w stanie surowym innych niż żywność lub energia jest bardzo czuły na zmiany w całkowitym zapotrzebowaniu i może być głównym wskaźnikiem stanu gospodarki, w ograniczonym zakresie, jednakże powoduje, że jest on mniej zależny jako wskaźnik ogólny przyszłej inflacji. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
07:30
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) r/r
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
3.1%
Biuro statystyki pracy również wylicza i publikuje indeksy dla specjalnych zbiorów, takich jak elementy energetyczne, które przecinają w poprzek powyższy system klasyfikacji/ Serie Wszystkich elementów poza żywnością i energią czasami uznaje się za miarę głównego poziomu inflacji. Żywność i energia są dwoma najbardziej zmiennymi elementami CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich). Z tego powodu, wielu analityków uznaje miarę głównej inflacji jako bardziej przydatną dla ich celów. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
07:30
Indeks cen producentów (PPI) r/r
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
3.8%
Poprzednio
4.2%
Indeks cen producentów (PPI) Biura Statystyki Pracy (BLS) jest rodziną indeksów, które mierzą średnią zmianę cen w danym okresie w cenach otrzymywanych przez krajowych producentów dóbr i usług. PPI mierzy zmianę cen z perspektywy sprzedawcy. Kontrastuje to z innymi miarami takimi jak indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI). CPI mierzy zmianę ceny z perspektywy kupującego. Ceny sprzedających i kupujących mogą różnić się z powodu dotacji rządowych, sprzedaży i podatku akcyzowego oraz kosztów dystrybucji. Wydawane jest ponad 8 000 PPI dla pojedynczych produktów oraz grup produktów wydawanych każdego miesiąca. PPI bazowany jest na cenach sprzedaży raportowanych przez przedsiębiorstwa każdej wielkości wyselekcjonowanych na podstawie próby prawdopodobieństwa proporcjonalnej do rozmiaru. Dane dot. ceny dostarczane są wolontaryjnie i tajnie. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
07:30
Indeks cen producentów (PPI) m/m
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
0.3%
Poprzednio
1.0%
Indeks cen producentów (PPI) Biura Statystyki Pracy (BLS) jest rodziną indeksów, które mierzą średnią zmianę cen w danym okresie w cenach otrzymywanych przez krajowych producentów dóbr i usług. PPI mierzy zmianę cen z perspektywy sprzedawcy. Kontrastuje to z innymi miarami takimi jak indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI). CPI mierzy zmianę ceny z perspektywy kupującego. Ceny sprzedających i kupujących mogą różnić się z powodu dotacji rządowych, sprzedaży i podatku akcyzowego oraz kosztów dystrybucji. Wydawane jest ponad 8 000 PPI dla pojedynczych produktów oraz grup produktów wydawanych każdego miesiąca. PPI bazowany jest na cenach sprzedaży raportowanych przez przedsiębiorstwa każdej wielkości wyselekcjonowanych na podstawie próby prawdopodobieństwa proporcjonalnej do rozmiaru. Dane dot. ceny dostarczane są wolontaryjnie i tajnie. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
07:30
Wstępne roszczenia bezrobotnych
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 13.05.2021
Obecnie
 
Prognoza
490 000
Poprzednio
498 000
Wstępne Roszczenia Bezrobotnych to raport wydawany przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych w zakresie cotygodniowym. „Wstępne roszczenie” oznacza jakąkolwiek informację o wypełnieniu przez bezrobotnego prośby mającej na celu uzyskania prawa do i kwalifikacji do odszkodowania lub powtórzenia lub kolejnego okresu w związku z bezrobociem z rokiem na zasiłku lub okresem kwalifikacji. Raport ten wykazuje jak dużo roszczeń zostało zarejestrowanych w poprzednim tygodniu. Jest to dobrą oceną amerykańskiego rynku pracy.
09:30
Składowanie naturalnego paliwa
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 07.05.2021
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
1958 mld metrów sześciennych
Raport ten obejmuje amerykańskie inwentarze gazu ziemnego przechowywanego w podziemnych magazynach. Tygodniowe zapasy są zwykle wielkościami gazu roboczego na datę raportu. Zmiany w zgłaszanych poziomach zapasów odzwierciedlają wszystkie wydarzenia wpływające na gaz roboczy w magazynie, włącznie z wtryskiwaniem, usuwaniem i reklasyfikacje pomiędzy bazowym i roboczym gazem. Oceny są publikowane w czwartki o 15:30 GMT.
18:50
Podaż pieniądza M3 r/r
JaponiaJPY
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
1949.5%

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Zacznij Handel Teraz