Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
00:00
EUR
Finlandia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Czerwiec
 
-
-0.2%
01:00
GBP
Wielka Brytania
Średnie zarobki wraz z bonusami r/r
3 miesiące do
 
1.4%
1.0%
01:00
GBP
Wielka Brytania
Indeks usług 3m/3m
3 miesiące do
 
-
-9.9%
01:00
GBP
Wielka Brytania
Produkcja przemysłowa m/m
Czerwiec
 
-15.0%
-20.3%
01:00
GBP
Wielka Brytania
Produkcja przemysłowa r/r
Maj
 
-19.3%
-24.4%
01:00
GBP
Wielka Brytania
Produkcja przetwórcza m/m
Maj
 
-15.8%
-24.3%
01:00
GBP
Wielka Brytania
Produkcja przetwórcza r/r
Maj
 
-19.9%
-28.5%
01:00
GBP
Wielka Brytania
Bilans handlowy z krajami spoza UE
Maj
 
-
-2.66 mld GBP
01:00
EUR
Niemcy
Przedwstępny Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Czerwiec
 
0.6%
0.1%
01:00
EUR
Niemcy
Przedwstępny Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Czerwiec
 
0.9%
0.6%
01:00
EUR
Niemcy
Przedwstępny zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Czerwiec
 
0.7%
0.0%
01:00
EUR
Niemcy
Przedwstępny zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Czerwiec
 
0.8%
0.5%
02:00
EUR
Hiszpania
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Czerwiec
 
-
0.5%
02:00
EUR
Hiszpania
Zharmonizowany Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Czerwiec
 
-
0.4%
02:30
SEK
Szwecja
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Czerwiec
 
0.4%
0.6%
02:30
SEK
Szwecja
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Czerwiec
 
-0.4%
-0.4%
04:00
EUR
strefa euro
Produkcja przemysłowa m/m
Maj
 
-
-17.1%
04:00
EUR
strefa euro
Produkcja przemysłowa r/r
Kwiecień
 
-29.5%
-28.0% R (-12.9%)
04:00
EUR
strefa euro
Sentyment gospodarczy ZEW
Lipiec
 
-
58.6
04:00
EUR
Niemcy
Sentyment gospodarczy ZEW
Lipiec
 
60.0
63.4
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) m/m
Czerwiec
 
0.1%
-0.1%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) r/r
Czerwiec
 
1.3%
1.2%
07:53
CNY
Chiny
Bilans handlowy
Юни
 
39.00 mld USD
62.93 mld USD
19:30
AUD
Australia
Pewność konsumencka Westpac
Lipiec
 
-
6.3%
00:00
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
FinlandiaEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.2%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich opisuje rozwój cen dóbr i usług kupionych w Finlandii przez lokalne gospodarstwa domowe w Finlandii. Indeks cen towarów i usług konsumenckich używany jest jako ogólna miara inflacji. Indeks cen towarów i usług konsumenckich opisuje zmiany w cenach konsumenckich zgodnie ze strukturą konsumpcji średniego gospodarstwa domowego. Zawiera rozwój cen ogólnego indeksu, grup towarowych i 497 towarów. Wskaźniki ceny konsumenckiej, które są przeglądane okresowo dla stałej liczny lat są odpowiednie dla badań krótkoterminowych. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
01:00
Średnie zarobki wraz z bonusami r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
3 miesiące do
Obecnie
 
Prognoza
1.4%
Poprzednio
1.0%
Indeks Średnich Zarobków (AEI) jest głównym brytyjskim wskaźnikiem tego jak szybko rosną zarobki. Indeks mierzy jak zmieniały się w ostatnim miesiącu w porównaniu z tymi w ostatnim roku bazowym, kiedy indeks osiągnął poziom 100. Obecny rok bazowy to 2000. Średnie zarobki są uzyskiwane przez podzielenie całkowitej kwoty zapłaconej dla całkowitej liczby pracowników włącznie z tymi, którzy obecnie strajkują lub są czasowo nieobecni.
01:00
Indeks usług 3m/3m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
3 miesiące do
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-9.9%
Miesięczny indeks usług (IoS) pokazuje miesięczne ruchy w wartości brutto dodanej do przemysłów usługowych. Przemysł usług w sumie stanowi ok. 75% brytyjskiego PKB i zawiera w sobie sektor prywatny i usługi rządowe. Wartość dodana brutto (GVA) jest ważnym elementem miary gospodarki. GVA dla przemysłów usługowych jest różnicą pomiędzy wartością dostarczonej usługi (wynik końcowy) i wartością dóbr i usług użytych w dostarczeniu tej usługi (średnie zużycie). IoS pokazuje jak ta wartość zmienia się z miesiąca na miesiąc.
01:00
Produkcja przemysłowa m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-15.0%
Poprzednio
-20.3%
Indeks produkcji przemysłowej mierzy wielkość produkcji przetwórczej, górniczej i wydobywczej oraz przemysłu dostawy energii, który pokrył 18% brytyjskiej gospodarki w 2003 roku.. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
01:00
Produkcja przemysłowa r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-19.3%
Poprzednio
-24.4%
Indeks produkcji przemysłowej mierzy wielkość produkcji przetwórczej, górniczej i wydobywczej oraz przemysłu dostawy energii, który pokrył 18% brytyjskiej gospodarki w 2003 roku. Jest to zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
01:00
Produkcja przetwórcza m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-15.8%
Poprzednio
-24.3%
Indeks produkcji przetwórczej pokrywa 13 podstref przemysłu, dane są zbierane w celu stworzenia miesięcznych informacji dot. wyjściowej produkcji. Jest szeroko używany jako krótkoterminowy wskaźnik gospodarczy, a przedsiębiorstwa przetwórcze osiągnęły nawet 79,3% całej produkcji przemysłowej w 2003 roku. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
01:00
Produkcja przetwórcza r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-19.9%
Poprzednio
-28.5%
Indeks produkcji przetwórczej pokrywa 13 podstref przemysłu, dane są zbierane w celu stworzenia miesięcznych informacji dot. wyjściowej produkcji. Jest szeroko używany jako krótkoterminowy wskaźnik gospodarczy, a przedsiębiorstwa przetwórcze osiągnęły nawet 79,3% całej produkcji przemysłowej w 2003 roku. Jest to zmiana procentowa w stosunku do podobnego okresu w poprzednim roku.
01:00
Bilans handlowy z krajami spoza UE
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-2.66 mld GBP
Jest miarą brytyjskiego handlu z krajami poza Europą. Główny wskaźnik, którego wartości to biliony funtów, to wartość eksportu do krajów spoza Unii Europejskiej minus wskaźnik importu z tych krajów. Pozytywna wartość wskazuje na nadwyżkę andlową, podczas gdy ujemna wartość to deficyt handlowy. Wartość handlu Wielkiej Brytanii z krajami spoza Unii Europejskiej jest o ok. 30% mniejszy niż jej handel wewnątrz Unii Europejskiej.
01:00
Przedwstępny Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
NiemcyEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
0.6%
Poprzednio
0.1%
Indeks Cen i Towarów Konsumenckich w Niemczech mierzy średnią zmianę cenową na wszystkie dobra i usługi zakupione gospodarstwach domowych na cele konsumpcyjne. Indeks Cen i Towarów Konsumenckich dostarcza ogólny obraz wzrostu cen w Niemczech. Indeks pokrywa wszystkie typy gospodarstw domowych, wszystkie regiony w Niemczech i wszystkie dobra i usługi, które są zapotrzebowane w tych miejscach – czynsze, żywność, odzież, jak również pojazdy mechaniczne i usługi takie jak fryzjer, pralnie i naprawy. Wyliczenie Indeksu Cen i Towarów Konsumenckich bazowane jest na koszyku dóbr i usług, który zawiera wszystkie dobra i usługi, które są adekwatne do konsumpcji w Niemczech. Ten koszyk jest ciągle aktualizowany, w celu zawarcia w sobie także tych elementów, które są często kupowane przez konsumentów wraz ze śledzeniem bieżących cen. Jest to całkowita zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
01:00
Przedwstępny Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
NiemcyEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
0.9%
Poprzednio
0.6%
Indeks Cen i Towarów Konsumenckich w Niemczech mierzy średnią zmianę cenową na wszystkie dobra i usługi zakupione gospodarstwach domowych na cele konsumpcyjne. Indeks Cen i Towarów Konsumenckich dostarcza ogólny obraz wzrostu cen w Niemczech. Indeks pokrywa wszystkie typy gospodarstw domowych, wszystkie regiony w Niemczech i wszystkie dobra i usługi, które są zapotrzebowane w tych miejscach – czynsze, żywność, odzież, jak również pojazdy mechaniczne i usługi takie jak fryzjer, pralnie i naprawy. Wyliczenie Indeksu Cen i Towarów Konsumenckich bazowane jest na koszyku dóbr i usług, który zawiera wszystkie dobra i usługi, które są adekwatne do konsumpcji w Niemczech. Ten koszyk jest ciągle aktualizowany, w celu zawarcia w sobie także tych elementów, które są często kupowane przez konsumentów wraz ze śledzeniem bieżących cen. Jest to całkowita zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku.
01:00
Przedwstępny zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
NiemcyEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
0.7%
Poprzednio
0.0%
Całkowity zharmonizowany Indeks Cen Towarów i Usług Konsumenckich używany jest do mierzenia inflacji w kontekście międzynarodowym, głównie do porównań wewnątrz Europy. Wyliczenia, które leżą w ideo harmonizacji, metody i procedury, są odbiciem rozwoju cen w indywidualnych stanach na bazie krajowych wzorów konsumpcji. W szczególności ceny zbierane są dla niemieckiego indeksu cen i towarów konsumpcyjnych, ale również używane są aby wyliczyć zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich. Różnica w relacji pomiędzy Indeksem niemieckich cen, a indeksem niemieckich cen zharmonizowanych polega głównie na dodaniu własności mieszkaniowych oraz podatków za pojazdy mechaniczne do niemieckiego indeksu cen dla Niemiec. Jest to bieżąca zmiana w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
01:00
Przedwstępny zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
NiemcyEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
0.8%
Poprzednio
0.5%
Całkowity zharmonizowany Indeks Cen Towarów i Usług Konsumenckich używany jest do mierzenia inflacji w kontekście międzynarodowym, głównie do porównań wewnątrz Europy. Wyliczenia, które leżą w ideo harmonizacji, metody i procedury, są odbiciem rozwoju cen w indywidualnych stanach na bazie krajowych wzorów konsumpcji. W szczególności ceny zbierane są dla niemieckiego indeksu cen i towarów konsumpcyjnych, ale również używane są aby wyliczyć zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich. Różnica w relacji pomiędzy Indeksem niemieckich cen, a indeksem niemieckich cen zharmonizowanych polega głównie na dodaniu własności mieszkaniowych oraz podatków za pojazdy mechaniczne do niemieckiego indeksu cen dla Niemiec. Jest to całkowita zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
02:00
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
HiszpaniaEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.5%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (ang. CPI) jest miarą statystyczną rozwoju cen dóbr i usług, z których korzystają ludzie mieszkający w domach rodzinnych w Hiszpanii. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
02:00
Zharmonizowany Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
HiszpaniaEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.4%
Zharmonizowany Indeks cen towarów i usług konsumenckich (HICP) jest wskaźnikiem statystycznym, którego celem jest dostarczenie ogólną miarę inflacji, która ułatwia dokonywanie międzynarodowych porównań i w związku z tym bada zgodność z wypełnieniem zaleceń Traktatu z Maastricht koniecznych do wejścia do Europejskiej Unii Monetarnej. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
02:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
SzwecjaSEK
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
0.4%
Poprzednio
0.6%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) jest najbardziej popularną miarą zmian w cenach. Używany jest jako miara inflacji i w negocjacjach. Podczas użycia CPI dla negocjacji, indeks używany jest samodzielnie, a nie poziom inflacji. CPI pokazuje rozwój średniej ceny dla całej krajowej konsumpcji. Ceny, które są mierzone to te, które płacą konsumenci i w związku z tym, są podatne na zmiany w podatku od wartości dodanej i dotacjach. Podatki bezpośrednie i dodatki socjalne nie są brane pod uwagę gdy wylicza się indeks. Ponieważ ciężkie jest zastosowanie takiej miary dla wszystkich dóbr i usług, które są konsumowane, ceny są zbierane dla reprezentatywnego koszyka dóbr i usług, nazywanego produktami reprezentatywnymi. Relatywna ważność różnych produktów reprezentatywnych jest dostarczana poprzez użycie wag. Wagi te pokazują jak duże są zasoby, w sensie wartości, danych różne rodzaje produktów mają na całkowitą prywatną konsumpcję krajową. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
02:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
SzwecjaSEK
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-0.4%
Poprzednio
-0.4%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) jest najbardziej popularną miarą zmian w cenach. Używany jest jako miara inflacji i w negocjacjach. Podczas użycia CPI dla negocjacji, indeks używany jest samodzielnie, a nie poziom inflacji. CPI pokazuje rozwój średniej ceny dla całej krajowej konsumpcji. Ceny, które są mierzone to te, które płacą konsumenci i w związku z tym, są podatne na zmiany w podatku od wartości dodanej i dotacjach. Podatki bezpośrednie i dodatki socjalne nie są brane pod uwagę gdy wylicza się indeks. Ponieważ ciężkie jest zastosowanie takiej miary dla wszystkich dóbr i usług, które są konsumowane, ceny są zbierane dla reprezentatywnego koszyka dóbr i usług, nazywanego produktami reprezentatywnymi. Relatywna ważność różnych produktów reprezentatywnych jest dostarczana poprzez użycie wag. Wagi te pokazują jak duże są zasoby, w sensie wartości, danych różne rodzaje produktów mają na całkowitą prywatną konsumpcję krajową. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.
04:00
Produkcja przemysłowa m/m
strefa euroEUR
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-17.1%
Indeks produkcji przemysłowej jest wskaźnikiem cyklu biznesowego pokazującym produkt końcowy oraz aktywność przemysłu. Mierzy zmiany w wielkości produktu końcowego i regularne interwały. Najbardziej dokładna informacja o produkcji zwykle uzyskiwana jest ze specjalistycznych badań na temat efektu końcowego. W krajach członkowskich UE corocznie wykonywane jest badanie Prodcom. Lista Prodcom opisuje corocznie od 5 000 do 6 000 produktów. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
04:00
Produkcja przemysłowa r/r
strefa euroEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
-29.5%
Poprzednio
-28.0% R (-12.9%)
Indeks produkcji przemysłowej jest wskaźnikiem cyklu biznesowego pokazującym produkt końcowy oraz aktywność przemysłu. Mierzy zmiany w wielkości produktu końcowego i regularne interwały. Najbardziej dokładna informacja o produkcji zwykle uzyskiwana jest ze specjalistycznych badań na temat efektu końcowego. W krajach członkowskich UE corocznie wykonywane jest badanie Prodcom. Lista Prodcom opisuje corocznie od 5 000 do 6 000 produktów. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku.
04:00
Sentyment gospodarczy ZEW
strefa euroEUR
Okres
Lipiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
58.6
Wskaźnik Sentymentu Gospodarczego ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) jest ustalany miesięcznie. W badaniu bierze udział nawet do 350 ekspertów finansowych. Wskaźnik oddaje różnicę pomiędzy częścią analityków, którzy są optymistyczni, a częścią która jest pesymistyczna w kwestii oczekiwanego rozwoju gospodarczego Strefy Euro w najbliższych sześciu miesiącach. Przykładowo: Jeżeli 30% badanych oczekuje, że sytuacja gospodarcza Strefy Euro poprawi się w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, 30% uważa, że nie zmieni się, a 40% oczekuje, że sytuacja gospodarcza pogorszy się, Wskaźnik Sentymentu Gospodarczego ZEW wyniesie -10. Jednocześnie dodatnia liczba oznacza, że część optymistów przewyższa część pesymistów i na odwrót.
04:00
Sentyment gospodarczy ZEW
NiemcyEUR
Okres
Lipiec
Obecnie
 
Prognoza
60.0
Poprzednio
63.4
Wskaźnik Sentymentu Gospodarczego ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) jest ustalany miesięcznie. W badaniu bierze udział nawet do 350 ekspertów finansowych. Wskaźnik oddaje różnicę pomiędzy częścią analityków, którzy są optymistyczni, a częścią która jest pesymistyczna w kwestii oczekiwanego rozwoju gospodarczego Niemiec w najbliższych sześciu miesiącach. Przykładowo: Jeżeli 30% badanych oczekuje, że sytuacja gospodarcza Niemiec poprawi się w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, 30% uważa, że nie zmieni się, a 40% oczekuje, że sytuacja gospodarcza pogorszy się, Wskaźnik Sentymentu Gospodarczego ZEW wyniesie -10. Jednocześnie dodatnia liczba oznacza, że część optymistów przewyższa część pesymistów i na odwrót.
07:30
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) m/m
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
0.1%
Poprzednio
-0.1%
Biuro statystyki pracy również wylicza i publikuje indeksy dla specjalnych zbiorów, takich jak elementy energetyczne, które przecinają w poprzek powyższy system klasyfikacji/ Serie Wszystkich elementów poza żywnością i energią czasami uznaje się za miarę głównego poziomu inflacji. Żywność i energia są dwoma najbardziej zmiennymi elementami CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich). Z tego powodu, wielu analityków uznaje miarę głównej inflacji jako bardziej przydatną dla ich celów. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
07:30
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) r/r
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
1.3%
Poprzednio
1.2%
Biuro statystyki pracy również wylicza i publikuje indeksy dla specjalnych zbiorów, takich jak elementy energetyczne, które przecinają w poprzek powyższy system klasyfikacji/ Serie Wszystkich elementów poza żywnością i energią czasami uznaje się za miarę głównego poziomu inflacji. Żywność i energia są dwoma najbardziej zmiennymi elementami CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich). Z tego powodu, wielu analityków uznaje miarę głównej inflacji jako bardziej przydatną dla ich celów. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
07:53
Bilans handlowy
ChinyCNY
Okres
Юни
Obecnie
 
Prognoza
39.00 mld USD
Poprzednio
62.93 mld USD
Trade Balance.
19:30
Pewność konsumencka Westpac
AustraliaAUD
Okres
Lipiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
6.3%
Wskaźnik mierzy poziom pewności konsumenta i jest średnią z pięciu elementów indeksów, które są odbiciem zdania konsumentów o sytuacji finansowej ich gospodarstwa domowego w ciągu ostatniego roku i nadchodzących lat, przewidywanych warunków gospodarczych w nadchodzącym roku i kolejne pięć lat, a także warunków zakupów dla najważniejszych produktów gospodarstwa domowego. Nagrywane są także oceny na temat przyszłego bezrobocie. Konsumenci są także pytani odnośnie ich poglądów na temat kupna samochodów i mieszkań, najlepszym miejscu na oszczędności i zapamiętanych informacji ekonomicznych. Ostatnie z wymienionych dotyczy przede wszystkim polityki, budżetu, podatków, inflacji, zatrudnienia, poziomów odsetek, Dolara australijskiego, warunków ekonomicznych i międzynarodowych. Miesięcznym raportem zajmuje się Instytut Westpac z Melbourne.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Zacznij Handel Teraz