Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
00:00
EUR
Holandia
Wydatki konsumentów r/r
Sierpień
1.4%
-
1.5% R (1.7%)
00:00
EUR
Finlandia
Poziom bezrobocia
Wrzesień
6.7%
-
6.7%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Pożyczki netto sektora publicznego
Wrzesień
2.655 mld GBP
6.60 mld GBP
6.387 mld GBP R (5.77 mld GBP)
05:00
GBP
Wielka Brytania
Zamówienia przemysłowe CBI
Październik
-37
-28
-28
07:30
CAD
Kanada
Sprzedaż detaliczna m/m
Sierpień
-0.1%
0.6%
0.6% R (0.4%)
07:55
USD
Stany Zjednoczone
Redbook Sprzedaż detaliczna
Тydzień do 15.10.2019
-0.1%
-
-0.2%
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Sprzedaż istniejących domów
Wrzesień
-2.2 mln
-0.4 mln
1.5 mln R (1.3 mln)
16:45
NZD
Nowa Zelandia
Bilans handlowy
Wrzesień
 
-1.112 mld NZD
1.565 mld NZD
00:00
Wydatki konsumentów r/r
HolandiaEUR
Okres
Sierpień
Obecnie
1.4%
Prognoza
-
Poprzednio
1.5% R (1.7%)
Wydatki pokazane są na bazie danych z badania budżetowego. Wydatki na dobra i usługi są podzielone na kategorie według funkcji, np. dobra i usługi, które zapewniają główne potrzeby są pogrupowane razem. Różne typy gospodarstw domowych są ustalane na bazie charakterystyki metod wydatkowania: poziom i źródło dochodu, wielkość gospodarstwa domowego oraz jego kompozycja, wiek głównego zarabiającego, własność mieszkania. Badanie budżetowe dostarcza również danych dot. dystrybucji zakupów poprzez kanał dystrybucji, nazywany również „rodzajem sklepu”.
00:00
Poziom bezrobocia
FinlandiaEUR
Okres
Wrzesień
Obecnie
6.7%
Prognoza
-
Poprzednio
6.7%
Stosunek bezrobotnych do wszystkich osób w sile roboczej. Oficjalny poziom bezrobocia wyliczany jest jako procent z bezrobotnych w wielku od 15 do 74 roku życia wśród populacji w tym samym wieku. Wszystkie osoby, które są bez pracy przez cały badany tydzień, szukały aktywnie pracy w ciągu poprzednich czterech tygodni jako pracownik lub osoba samozatrudniona i może zaakceptować pracę w ciągu dwóch tygodni klasyfikowana jest jako bezrobotna. Wszystkie osoby w wieku od 15 do 74 roku życia, które były zatrudnione lub bezrobotne w badanym okresie należą do siły roboczej.
03:30
Pożyczki netto sektora publicznego
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Wrzesień
Obecnie
2.655 mld GBP
Prognoza
6.60 mld GBP
Poprzednio
6.387 mld GBP R (5.77 mld GBP)
Mierzą różnicę w wartości pomiędzy wydatkami i przychodami firm publicznych, rządu centralnego i lokalnych samorządów dla ostatniego miesiąca. Jeżeli pożyczki netto mają ujemny wynik, wówczas oznacza to, że brytyjski budżet ma nadwyżkę.
05:00
Zamówienia przemysłowe CBI
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Październik
Obecnie
-37
Prognoza
-28
Poprzednio
-28
Sondaż zamówień przemysłowych CBI (Konfederacja brytyjskiego przemysłu) dostarcza dodatkowej, szczegółowej analizy skupiającej się na głównych sektorach przemysłowych brytyjskiej, uzupełniony o kwartalne prognozy w sektorze. Używany jest regularnie przez osoby odpowiedzialne za politykę skarbu państwa i Banku Anglii, społeczność biznesową, akademicką i najlepszych analityków rynków finansowych. Jest to najstarszy wskaźnik trendów produkcyjnych w Wielkiej Brytanii jeżeli chodzi o sektor prywatny. Badanie daje ekspertom wysokiej jakości opinię od dyrektorów firm przemysłowych na temat poprzednich i oczekiwanych trendów w produkcji, eksportu, cen, kosztów, intencji inwestycyjnych, pewności biznesowej i użytkowania powierzchni.
07:30
Sprzedaż detaliczna m/m
KanadaCAD
Okres
Sierpień
Obecnie
-0.1%
Prognoza
0.6%
Poprzednio
0.6% R (0.4%)
Szacunki sprzedaży detalicznej, uzyskiwane od sprzedawców detalicznych, są kluczowym wskaźnikiem miesięcznym zakupów konsumenckich w Kanadzie. Ponadto, sprzedaż detaliczna jest ważnym składnikiem Produktu Krajowego Brutto, który mierzy kanadyjską produkcję. Szacunki sprzedaży detalicznej nie zawierają żadnej z form sprzedaży bezpośredniej, które pomijają sklepy detaliczne, np. sprzedaż door-to-door, sprzedaż za pomocą automatów, sprzedaż gazet lub magazynów bezpośrednio przez drukarzy lub osoby publikujące oraz sprzedaż przez kluby książki lub płytowe. Sprzedaż detaliczna przez Internet zawarta jest w tym badaniu tylko jeżeli jest wykonywana przez taką samą strukturę prawną jak firmy detaliczne. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
07:55
Redbook Sprzedaż detaliczna
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Тydzień do 15.10.2019
Obecnie
-0.1%
Prognoza
-
Poprzednio
-0.2%
Badanie LJR Redbook obejmuje 15 sklepów detalicznych w każdym tygodniu aby określić zmiany w sprzedaży. Raport jest z bieżącego miesiąca, gdzie: pierwszym tydzień miesiąca porównywany jest do poprzedniego miesiąca, drugi tydzień porównuje się jako pierwszych dwa tygodnie do poprzedniego miesiąca itd. Indeks Johnson Redbook Index jest prawnie zastrzeżonym wskaźnikiem wzrostu w sprzedaży detalicznej i dostarcza wstępnych ocen trendów w sprzedaży detalicznej przed oficjalnymi wydaniami.
09:00
Sprzedaż istniejących domów
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Wrzesień
Obecnie
-2.2 mln
Prognoza
-0.4 mln
Poprzednio
1.5 mln R (1.3 mln)
KRAJOWE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W HANDLU NIERUCHOMOŚCIAMI. Serie sprzedaży istniejących domów są pierwszą miarą nieruchomości mieszkalny. 25 lub ok. 25 dnia każdego miesiąca NAR wydaje statystyki sprzedaży i cen istniejących domów jednorodzinnych dla kraju i dla czterech regionów. Począwszy od 25 lutego 2005 roku dane te zawierają również mieszkania i spółdzielnie jako dodatek do domów jednorodzinnych.
16:45
Bilans handlowy
Nowa ZelandiaNZD
Okres
Wrzesień
Obecnie
 
Prognoza
-1.112 mld NZD
Poprzednio
1.565 mld NZD
Dane są uzyskiwane z dokumentów eksportu i importu złożonych u służb celnych Nowej Zelandii (NZCS). Eksport (wliczają ponowny eksport) liczony jest jako fob (free on board – bezkosztowy na pokładzie) i pokazywany jest w dolarach nowozelandzkich. Wartości szacunkowe używane są dla dóbr, które nie są jeszcze sprzedawane w momencie eksportu, złożone wpisy importu wartościowane są jako cif (cost including insurance and freight – koszt wraz z ubezpieczeniem i frachtu) i są pokazywane w dolarach nowozelandzkich. Wartości bilansu handlowego są wyliczane przez odjęcie importów (cif) od eksportów (fob).

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Zacznij Handel Teraz

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.