Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
01:00
EUR
Finlandia
Indeks cen producentów r/r
Grudzień
 
-
-4.6%
04:00
EUR
Niemcy
Klimat biznesowy IFO
Styczeń
 
90.0
92.1 R (90.7)
01:00
Indeks cen producentów r/r
FinlandiaEUR
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-4.6%
Indeks cen producentów dla przetworzonych produktów mierzy średnie zmiany w cenach dóbr sprzedawanych przez krajowych producentów. Indeks zawiera zarówno dobra sprzedawane w kraju jak i eksportowane dobra. Cena używana dla dóbr przeznaczonych na rynek krajowy jest ceną fabryczną z wyłączeniem podatków. Indeks cen producentów dla przetworzonych produktów zawiera ponad 500 pozycji i ok. 2 700 sztuk danych dot. ceny. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
04:00
Klimat biznesowy IFO
NiemcyEUR
Okres
Styczeń
Obecnie
 
Prognoza
90.0
Poprzednio
92.1 R (90.7)
Indeks klimatu biznesowego Ifo jest bazowany na ok. 7 000 miesięcznych odpowiedzi na badania z firm w sektorze przetwórstwa, konstrukcji, sprzedaży hurtowej i detalicznej. Firmy proszone są o podanie swoich ocen na temat bieżącej sytuacji biznesowej oraz oczekiwań na następne sześć miesięcy. Mogą określić sytuację jako „dobrą”, „satysfakcjonującą” lub „słabą”, a swoje oczekiwania na najbliższe sześć miesięcy określają słowami „bardziej przychylna”, „bez zmian” lub „bardziej nieprzychylna”. Wartość bilansu w sprawie klimatu biznesowego jest różnicą pomiędzy wartością procentową „dobra” i „słaba”, a bilans oczekiwań jest różnicą w procentowych odpowiedziach „bardziej przychylna” i „bardziej nieprzychylna”. Klimat biznesowy jest transformowaną średnią bilansów sytuacji biznesowej i oczekiwań, Indeks używa 100 jako środkowy punkt pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi odpowiedziami. Im dalej wynik jest od 100, tym silniejsze jest dane uczucie.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Zacznij Handel Teraz