Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
01:00
EUR
Finlandia
Indeks cen producentów r/r
Marzec
 
-
3.0%
01:00
EUR
Finlandia
Poziom bezrobocia
Marzec
 
-
6.5%
01:45
EUR
Francja
Pewność biznesowa
Kwiecień
 
103
102
03:00
EUR
Niemcy
Oczekiwania IFO
Marzec
 
-
95.6
03:00
EUR
Niemcy
Bieżąca ocena IFO
Marzec
 
-
103.8
03:00
CHF
Szwajcaria
Sentyment gospodarczy ZEW
Kwiecień
 
-
-26.9
03:00
EUR
strefa euro
Sentyment gospodarczy ZEW
Marzec
 
-
-16.6
03:00
EUR
Włochy
Bilans handlowy z krajami spoza UE
Marzec
 
-
2.16 mld EUR
06:00
USD
Stany Zjednoczone
MBA Wnioski hipoteczne
Tydzień do
 
-
-3.5%
09:30
USD
Stany Zjednoczone
Zapasy ropy naftowej
Tydzień do
 
-
607.0 mln baryłek
Cały dzień
AUD
Australia
Dzień wolny od pracy
25.04.2019
 
-
-
16:00
NZD
Nowa Zelandia
Dzień wolny od pracy
25.04.2019
 
-
-
01:00
Indeks cen producentów r/r
FinlandiaEUR
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
3.0%
Indeks cen producentów dla przetworzonych produktów mierzy średnie zmiany w cenach dóbr sprzedawanych przez krajowych producentów. Indeks zawiera zarówno dobra sprzedawane w kraju jak i eksportowane dobra. Cena używana dla dóbr przeznaczonych na rynek krajowy jest ceną fabryczną z wyłączeniem podatków. Indeks cen producentów dla przetworzonych produktów zawiera ponad 500 pozycji i ok. 2 700 sztuk danych dot. ceny. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
01:00
Poziom bezrobocia
FinlandiaEUR
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
6.5%
Stosunek bezrobotnych do wszystkich osób w sile roboczej. Oficjalny poziom bezrobocia wyliczany jest jako procent z bezrobotnych w wielku od 15 do 74 roku życia wśród populacji w tym samym wieku. Wszystkie osoby, które są bez pracy przez cały badany tydzień, szukały aktywnie pracy w ciągu poprzednich czterech tygodni jako pracownik lub osoba samozatrudniona i może zaakceptować pracę w ciągu dwóch tygodni klasyfikowana jest jako bezrobotna. Wszystkie osoby w wieku od 15 do 74 roku życia, które były zatrudnione lub bezrobotne w badanym okresie należą do siły roboczej.
01:45
Pewność biznesowa
FrancjaEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
103
Poprzednio
102
Wyniki badania tendencji biznesowych odzwierciedla oceny biznesmenów na temat rozwoju odczuwanego w ostatniej przeszłości, bieżącej sytuacji i perspektyw rozwoju na najbliższe kilka miesięcy ich własnego przedsiębiorstwa. Pytania w badaniu odnoszą się do perspektyw sektora przemysłowego, produkcji, zamówień, akcji i zakończonych dóbr. W badaniu prowadzonym przez Departament Perspektyw Gospodarczych w INSEE uczestniczy każdego miesiąca z wyjątkiem sierpnia 4 500 przedsiębiorstw. Badanie obejmuje swoim zakresem 70% całej sprzedaży w przemyśle przetwórczym.
03:00
Oczekiwania IFO
NiemcyEUR
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
95.6
Indeks Klimatu Biznesowego Ifo to badanie składające się z dwóch równorzędnych indeksów: Bieżąca ocena i Oczekiwania biznesowe. Oczekiwania IFO: Na podstawie oczekiwań firm na następne sześć miesięcy, gdzie firmy oceniają przyszłą sytuację jako lepszą, taką samą lub gorszą.
03:00
Bieżąca ocena IFO
NiemcyEUR
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
103.8
Indeks Klimatu Biznesowego If to badanie składające się z dwóch równorzędnych indeksów: Bieżąca ocena i Oczekiwania biznesowe. Bieżąca Ocena IFO: Mierzy obecne warunki w niemieckim biznesie, bez uwzględnienia przyszłej sytuacji.
03:00
Sentyment gospodarczy ZEW
SzwajcariaCHF
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-26.9
Wskaźnik Sentymentu Gospodarczego ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) jest ustalany miesięcznie. W badaniu bierze udział nawet do 350 ekspertów finansowych. Wskaźnik oddaje różnicę pomiędzy częścią analityków, którzy są optymistyczni, a częścią która jest pesymistyczna w kwestii oczekiwanego rozwoju gospodarczego Szwajcarii w najbliższych sześciu miesiącach. Przykładowo: Jeżeli 30% badanych oczekuje, że sytuacja gospodarcza Niemiec poprawi się w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, 30% uważa, że nie zmieni się, a 40% oczekuje, że sytuacja gospodarcza pogorszy się, Wskaźnik Sentymentu Gospodarczego ZEW wyniesie -10. Jednocześnie dodatnia liczba oznacza, że część optymistów przewyższa część pesymistów i na odwrót.
03:00
Sentyment gospodarczy ZEW
strefa euroEUR
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-16.6
Wskaźnik Sentymentu Gospodarczego ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) jest ustalany miesięcznie. W badaniu bierze udział nawet do 350 ekspertów finansowych. Wskaźnik oddaje różnicę pomiędzy częścią analityków, którzy są optymistyczni, a częścią która jest pesymistyczna w kwestii oczekiwanego rozwoju gospodarczego Strefy Euro w najbliższych sześciu miesiącach. Przykładowo: Jeżeli 30% badanych oczekuje, że sytuacja gospodarcza Strefy Euro poprawi się w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, 30% uważa, że nie zmieni się, a 40% oczekuje, że sytuacja gospodarcza pogorszy się, Wskaźnik Sentymentu Gospodarczego ZEW wyniesie -10. Jednocześnie dodatnia liczba oznacza, że część optymistów przewyższa część pesymistów i na odwrót.
03:00
Bilans handlowy z krajami spoza UE
WłochyEUR
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
2.16 mld EUR
Główna liczba, wyrażana w bilionach Euro, jest wartością eksportu do krajów spoza Unii Europejskiej minus wartość importu z tych krajów. Pozytywna wartość wskazuje na nadwyżkę handlową, podczas gdy negatywna wartość to deficyt.
06:00
MBA Wnioski hipoteczne
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-3.5%
Tygodniowe badanie aplikacji hipotecznych składa się z 15 wskaźników pokrywających aktywność aplikacji dla stałego poziomu, dostosowanego poziomu, konwencjonalnych i rządowych pożyczek na zakup domów i refinansowanie. Nowy raport publikowany jest w każdą środę z danymi dot. aktywności rynku w poprzednim tygodniu. Tygodniowe dane powstają od 1990 do najbardziej aktualnego tygodnia. Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych (MBA) jest krajowym stowarzyszeniem reprezentujących środowisko finansowe nieruchomości.
09:30
Zapasy ropy naftowej
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
607.0 mln baryłek
Tygodniowy Raport Statusu Ropy (WPSR) dostarcza czasową informację na temat dostaw i cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych w kontekście danych historycznych i prognoz. Zapasy ropy naftowej zawierają te krajowe i odprawione przez granicę przechowywane w rafineriach, rurociągach, najętych zbiornikach i w tranzycie do rafinerii. Nie zawiera tych zawartych w Rezerwie Strategicznej Ropy (SPR). Dane dot. dostaw są głównie szacowane na podstawie zgłoszeń firm na koniec tygodnia o 12.00 GMT w poprzedzający piątek. Dane są publikowane elektronicznie po 15:30 GMT w każdą środę. 1 baryłka (US) = 42 galony (US) = 159 litrów.
Cały dzień
Dzień wolny od pracy
AustraliaAUD
Okres
25.04.2019
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
16:00
Dzień wolny od pracy
Nowa ZelandiaNZD
Okres
25.04.2019
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Zacznij Handel Teraz

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.