Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
01:00
GBP
Wielka Brytania
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Wrzesień
0.4%
0.5%
-0.4%
01:00
GBP
Wielka Brytania
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Wrzesień
0.5%
0.5%
0.2%
01:00
GBP
Wielka Brytania
Główny Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Wrzesień
0.6%
0.6%
-0.6%
01:00
GBP
Wielka Brytania
Główny Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Wrzesień
1.3%
1.3%
0.9%
07:30
CAD
Kanada
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Wrzesień
-0.1%
-
-0.1%
07:30
CAD
Kanada
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Wrzesień
0.5%
-
0.1%
07:30
CAD
Kanada
Indeks cen nowych domów m/m
Sierpień
1.2%
0.5%
0.5%
09:30
USD
Stany Zjednoczone
Zapasy ropy naftowej
Tydzień do 16.10.2020
488.1 mln baryłek
-
489.1 mln baryłek
19:30
AUD
Australia
Pewność biznesowa NAB
III kw.
 
-
-15
01:00
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Wrzesień
Obecnie
0.4%
Prognoza
0.5%
Poprzednio
-0.4%
CPI (Indeks cen konsumenckich) to główny miernik inflacji Wielkiej Brytanii dla celów makroekonomicznych oraz tworzy bazę dla docelowej wartości inflacji ustalanej przez Rząd. W każdym miesiącu zbiera się ok. 120 000 osobnych cen dla 650 towarów, które tworzą koszyk dóbr i usług Indeksu cen konsumenckich (CPI). Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
01:00
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Wrzesień
Obecnie
0.5%
Prognoza
0.5%
Poprzednio
0.2%
CPI (Indeks cen konsumenckich) to główny miernik inflacji Wielkiej Brytanii dla celów makroekonomicznych oraz tworzy bazę dla docelowej wartości inflacji ustalanej przez Rząd. W każdym miesiącu zbiera się ok. 120 000 osobnych cen dla 650 towarów, które tworzą koszyk dóbr i usług Indeksu cen konsumenckich (CPI). Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
01:00
Główny Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Wrzesień
Obecnie
0.6%
Prognoza
0.6%
Poprzednio
-0.6%
Główny CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) mierzy zmianę w cenie dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, poza szybko zmieniającą się cenowo żywnością, energią, alkoholem i wyrobami tytoniowymi. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
01:00
Główny Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Wrzesień
Obecnie
1.3%
Prognoza
1.3%
Poprzednio
0.9%
Główny CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) mierzy zmianę w cenie dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, poza szybko zmieniającą się cenowo żywnością, energią, alkoholem i wyrobami tytoniowymi. Jest to zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
07:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
KanadaCAD
Okres
Wrzesień
Obecnie
-0.1%
Prognoza
-
Poprzednio
-0.1%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) jest wskaźnikiem zmian w cenach konsumenckich odczuwanych przez Kanadyjczyków. Uzyskiwany jest z porównania w czasie kosztu stałego koszyka towarów kupowanych przez konsumentów. Ponieważ koszyk zawiera towary niezmiennej lub podobnej jakości i ilości, indeks odzwierciedla czystą zmianę ceny. CPI jest szeroko używany jako wskaźnik zmiany ogólnego poziomu cen konsumenckich lub poziomu inflacji. Ruchy cen dóbr i usług ukazywane w CPI są ważone według relatywnej ważności towarów w całkowitych wydatkach konsumentów. Części koszyka CPI aktualizowane są w okresach mniej więcej co 4 lata; są uzyskiwane z badań gospodarstwa domowego (Badanie Wydatków Gospodarstwa Domowego i Badanie Wydatków na Żywność). Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
07:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
KanadaCAD
Okres
Wrzesień
Obecnie
0.5%
Prognoza
-
Poprzednio
0.1%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) jest wskaźnikiem zmian w cenach konsumenckich odczuwanych przez Kanadyjczyków. Uzyskiwany jest z porównania w czasie kosztu stałego koszyka towarów kupowanych przez konsumentów. Ponieważ koszyk zawiera towary niezmiennej lub podobnej jakości i ilości, indeks odzwierciedla czystą zmianę ceny. CPI jest szeroko używany jako wskaźnik zmiany ogólnego poziomu cen konsumenckich lub poziomu inflacji. Ruchy cen dóbr i usług ukazywane w CPI są ważone według relatywnej ważności towarów w całkowitych wydatkach konsumentów. Części koszyka CPI aktualizowane są w okresach mniej więcej co 4 lata; są uzyskiwane z badań gospodarstwa domowego (Badanie Wydatków Gospodarstwa Domowego i Badanie Wydatków na Żywność). Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
07:30
Indeks cen nowych domów m/m
KanadaCAD
Okres
Sierpień
Obecnie
1.2%
Prognoza
0.5%
Poprzednio
0.5%
Indeks cen nowych mieszkań (NHPI) jest miesięczną serię, która mierzy zmiany w czasie w cenach sprzedaży wykonawców dot. nowych rezydencji, gdzie szczegółowe specyfikacje odnoszące się do każdego domu pozostają takie same pomiędzy dwoma następującymi kolejno okresami. Badanie zbiera również szacunki wykonawców na temat bieżącej wartości (oceniana na cenie rynkowej) na terenie. Szacunki te są indeksowane niezależnie aby dostarczyć publikowane serie dla terenu. Pozostałe (całkowita cena sprzedaży bez wartości terenowej), które głównie odnoszą się do bieżącego kosztu struktury są również indeksowane niezależnie i prezentowane jako szacowane serie domów.
09:30
Zapasy ropy naftowej
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 16.10.2020
Obecnie
488.1 mln baryłek
Prognoza
-
Poprzednio
489.1 mln baryłek
Tygodniowy Raport Statusu Ropy (WPSR) dostarcza czasową informację na temat dostaw i cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych w kontekście danych historycznych i prognoz. Zapasy ropy naftowej zawierają te krajowe i odprawione przez granicę przechowywane w rafineriach, rurociągach, najętych zbiornikach i w tranzycie do rafinerii. Nie zawiera tych zawartych w Rezerwie Strategicznej Ropy (SPR). Dane dot. dostaw są głównie szacowane na podstawie zgłoszeń firm na koniec tygodnia o 12.00 GMT w poprzedzający piątek. Dane są publikowane elektronicznie po 15:30 GMT w każdą środę. 1 baryłka (US) = 42 galony (US) = 159 litrów.
19:30
Pewność biznesowa NAB
AustraliaAUD
Okres
III kw.
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-15
Badanie obecnego stanu sektora biznesowego w Australii. Na podstawie sondaży w 350 przedsiębiorstwach – zarówno dużych jak i małych, NAB (National Australia Bank – Krajowy Bank Australii) zdobywa miesięczne i kwartalne raporty z danych statystycznych. Firmy pytane są o przekazywane zamówienia, warunki handlu, sprzedaż eksportową, zyski, wydatki kapitałowe i zatrudnienie. Odczyt większy niż zero wskazuje, że więcej firm jest świadomych wzrostu niż tych, które uważają, że nastąpi spadek. Kwartalna wersja zwykle ma większy wpływ z powodu większego rozmiaru próby oraz większej ilości pytań dotyczących oczekiwań.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Zacznij Handel Teraz