Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
00:30
EUR
Holandia
Sprzedaż detaliczna r/r
Grudzień
0.9%
-
4.6%
02:00
NOK
Norwegia
Zewnętrzny handel towarowy
Styczeń
28.8 mld NOK
-
25.0 mld NOK
03:00
EUR
Hiszpania
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Styczeń
-1.3%
-1.3%
-0.4% R (-1.3%)
03:00
EUR
Hiszpania
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Styczeń
1.0%
1.0%
1.2% R (1.0%)
03:00
EUR
Hiszpania
Zharmonizowany Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Styczeń
-1.7%
-1.7%
-0.5% R (-1.7%)
03:00
EUR
Hiszpania
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Styczeń
1.0%
1.0%
1.0%
04:00
EUR
Włochy
Bilans handlowy
Grudzień
3.658 mld EUR
3.470 mld EUR
3.843 mld EUR
04:00
EUR
Włochy
Bilans handlowy z krajami UE
Grudzień
-0.61 mld EUR
-
0.52 mld EUR R (0.513 mld EUR)
04:30
GBP
Wielka Brytania
Sprzedaż detaliczna m/m
Styczeń
1.0%
0.2%
-0.7% R (-0.9%)
04:30
GBP
Wielka Brytania
Sprzedaż detaliczna r/r
Styczeń
4.2%
3.4%
3.1% R (3.0%)
04:30
GBP
Wielka Brytania
Sprzedaż detaliczna bez paliwa m/m
Styczeń
1.2%
0.2%
-1.0% R (-1.3%)
04:30
GBP
Wielka Brytania
Sprzedaż detaliczna bez paliwa r/r
Styczeń
4.1%
3.0%
2.9% R (2.6%)
05:00
EUR
strefa euro
Bilans handlowy
Grudzień
17.0 mld EUR
-
19.0 mld EUR
08:30
USD
Stany Zjednoczone
Indeks przetwórstwa imperium nowojorskiego
Luty
8.80
7.10
3.90
09:15
USD
Stany Zjednoczone
Produkcja przemysłowa m/m
Styczeń
-0.6%
0.1%
0.1% R (0.3%)
10:00
USD
Stany Zjednoczone
Przedwstępna pewność Uniwersytetu w Michigan
Luty
95.5
93.3
91.2
00:30
Sprzedaż detaliczna r/r
HolandiaEUR
Okres
Grudzień
Obecnie
0.9%
Prognoza
-
Poprzednio
4.6%
Firmy, w sektorze detalicznej sprzedają dobra produkowane gdzie indziej ale bezpośrednio do gospodarstw domowych i osób fizycznych. Występują roczne i miesięczne wyniki dot. zmienności cen i wielkości produkcji, jak również wyniki dot. kosztów operacyjnych i dochody oraz te dot. zatrudnienia i płac w handlu detalicznym. Handel detaliczny dzieli się na sklepy sprzedające produkty żywnościowe, sklepy sprzedające produkty inne niż żywnościowe, i handel poprzez inne kanały niż sklepy (np. handel rynkowy przez Internet lub poprzez zamawianie w firmach drogą e-mailową).
02:00
Zewnętrzny handel towarowy
NorwegiaNOK
Okres
Styczeń
Obecnie
28.8 mld NOK
Prognoza
-
Poprzednio
25.0 mld NOK
Zewnętrzny handel towarami dostarcza miesięczny obraz na przesyłki, które były zgłaszane do odprawy granicznej. Zawiera także wskaźniki dla eksportu ropy i naturalnego paliwa oraz import i eksport statków i platform wiertniczych. Wskaźniki dla handlu zewnętrznego w usługach są publikowane kwartalnie w bilansie płatniczym, gdzie wskaźniki przedstawiane są dla handlu w wybranych głównych kategoriach usług. Statystyki dot. handlu zewnętrznego są zawarte w rachunku bieżącym i bilansie płatniczym.
03:00
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
HiszpaniaEUR
Okres
Styczeń
Obecnie
-1.3%
Prognoza
-1.3%
Poprzednio
-0.4% R (-1.3%)
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (ang. CPI) jest miarą statystyczną rozwoju cen dóbr i usług, z których korzystają ludzie mieszkający w domach rodzinnych w Hiszpanii. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
03:00
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
HiszpaniaEUR
Okres
Styczeń
Obecnie
1.0%
Prognoza
1.0%
Poprzednio
1.2% R (1.0%)
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (ang. CPI) jest miarą statystyczną rozwoju cen dóbr i usług, z których korzystają ludzie mieszkający w domach rodzinnych w Hiszpanii. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego roku.
03:00
Zharmonizowany Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
HiszpaniaEUR
Okres
Styczeń
Obecnie
-1.7%
Prognoza
-1.7%
Poprzednio
-0.5% R (-1.7%)
Zharmonizowany Indeks cen towarów i usług konsumenckich (HICP) jest wskaźnikiem statystycznym, którego celem jest dostarczenie ogólną miarę inflacji, która ułatwia dokonywanie międzynarodowych porównań i w związku z tym bada zgodność z wypełnieniem zaleceń Traktatu z Maastricht koniecznych do wejścia do Europejskiej Unii Monetarnej. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
03:00
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
HiszpaniaEUR
Okres
Styczeń
Obecnie
1.0%
Prognoza
1.0%
Poprzednio
1.0%
Zharmonizowany Indeks cen towarów i usług konsumenckich (HICP) jest wskaźnikiem statystycznym, którego celem jest dostarczenie ogólną miarę inflacji, która ułatwia dokonywanie międzynarodowych porównań i w związku z tym bada zgodność z wypełnieniem zaleceń Traktatu z Maastricht koniecznych do wejścia do Europejskiej Unii Monetarnej. Jest to całkowita zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
04:00
Bilans handlowy
WłochyEUR
Okres
Grudzień
Obecnie
3.658 mld EUR
Prognoza
3.470 mld EUR
Poprzednio
3.843 mld EUR
Mierzy różnicę pomiędzy danymi importu i eksportu w bilionach Euro. Import dóbr mierzy wartość dóbr, które przyjeżdżają na terytorium kraju niezależnie od ich końcowego celu. Eksport dóbr mierzy tak samo wartość dóbr, które opuszczają teren kraju, bez względu na to czy zostały przetworzone na terenie kraju czy też nie.
04:00
Bilans handlowy z krajami UE
WłochyEUR
Okres
Grudzień
Obecnie
-0.61 mld EUR
Prognoza
-
Poprzednio
0.52 mld EUR R (0.513 mld EUR)
Główna liczna, wyrażona w bilionach Euro, jest wartością eksportu do krajów Unii Europejskiej, minus wartość importu z tych krajów.
04:30
Sprzedaż detaliczna m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Styczeń
Obecnie
1.0%
Prognoza
0.2%
Poprzednio
-0.7% R (-0.9%)
Wskaźnik mierzy zmiany w wielkości sprzedaży przez handlowców detalicznych w Wielkiej Brytanii. Dane są zbierane w miesięcznym sondażu wśród dużych handlowców detalicznych i na reprezentatywnej próbie mniejszych firm detalicznych. Wyższy poziom sprzedaży detalicznej pokazuje silniejsze zapotrzebowanie konsumentów, wyższą końcową sprzedaż detaliczną i wzrost gospodarki. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
04:30
Sprzedaż detaliczna r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Styczeń
Obecnie
4.2%
Prognoza
3.4%
Poprzednio
3.1% R (3.0%)
Wskaźnik mierzy zmiany w wielkości sprzedaży przez handlowców detalicznych w Wielkiej Brytanii. Dane są zbierane w miesięcznym sondażu wśród dużych handlowców detalicznych i na reprezentatywnej próbie mniejszych firm detalicznych. Wyższy poziom sprzedaży detalicznej pokazuje silniejsze zapotrzebowanie konsumentów, wyższą końcową sprzedaż detaliczną i wzrost gospodarki. Jest to zmiana procentowa stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
04:30
Sprzedaż detaliczna bez paliwa m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Styczeń
Obecnie
1.2%
Prognoza
0.2%
Poprzednio
-1.0% R (-1.3%)
04:30
Sprzedaż detaliczna bez paliwa r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Styczeń
Obecnie
4.1%
Prognoza
3.0%
Poprzednio
2.9% R (2.6%)
05:00
Bilans handlowy
strefa euroEUR
Okres
Grudzień
Obecnie
17.0 mld EUR
Prognoza
-
Poprzednio
19.0 mld EUR
Zewnętrzny wskaźnik bilansu handlowego jest różnicą pomiędzy eksportem a importem dóbr. Eksport dóbr zalicza w sobie przepływ z Unii Terenu Europy/Unii Europejskiej (EA/EU) Kraje członkowskie spoza EA/EU podczas importu zapisują przepływ wewnętrzny. Eksport jest wyrażany na zasadach wartości i mierzony jako „darmowy na pokładzie (ang. FOB)” podczas gdy import wyrażany jest jako „koszt, ubezpieczenie, frachta (ang. CIF)”. „Dobra” oznaczają każdą ruchomą własność włącznie z prądem elektrycznym. Dane wyrażane są w milionach Euro.
08:30
Indeks przetwórstwa imperium nowojorskiego
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Luty
Obecnie
8.80
Prognoza
7.10
Poprzednio
3.90
Indeks odzwierciedla miesięczne badanie przetwórców w stanie Nowy Jork przeprowadzane przez Federal Reserve Bank w Nowym Jorku. Badanie wysyłane jest pierwszego dnia każdego miesiąca do tego samego koszyka ok. 200 dyrektorów przetwórczych w stanie Nowy Jork. Uczestnicy odpowiadają na kwestionariusz i raportują zmiany w różnych wskaźnikach od poprzedniego miesiąca. Respondenci również określają możliwy kierunek tych samych wskaźników na sześć miesięcy do przodu. W kwietniu 2002 roku powstał pierwszy raport. Wyniki przeliczane są jako różnica pomiędzy procentem pozytywnych i negatywnych wyników. Zero traktowane jest jako średnik.
09:15
Produkcja przemysłowa m/m
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Styczeń
Obecnie
-0.6%
Prognoza
0.1%
Poprzednio
0.1% R (0.3%)
Indeks produkcji przemysłowej (IP) mierzy realny wynik końcowy w przetwórstwie, górnictwie, oraz przemysłów gazowych i elektrycznych. Przetwórstwo składa się z tych przemysłów zawartych w Północnoamerykańskim Systemie Klasyfikacji Przemysłu lub NAICS, definicja przetwórstwa i te przemysłu, które tradycyjnie były uznawane jako przetwórstwo i są zawarte w sektorze przemysłowym. Całkowity indeks IP został skonstruowany z 303 indywidualnych serii bazowanych kodach Północnoamerykańskiego Systemu Klasyfikacji Przemysłu (NAICS) z 2002 roku. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
10:00
Przedwstępna pewność Uniwersytetu w Michigan
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Luty
Obecnie
95.5
Prognoza
93.3
Poprzednio
91.2
Badanie pewności konsumenckiej mierzy poziom pewności zachowania gospodarki wśród gospodarstw domowych. Badania Konsumentów Reuters/Uniwersytetu w Michigan są miesięcznymi badaniami postaw i oczekiwań wobec gospodarki Stanów Zjednoczonych. Dostarczają ocenę przewidywań konsumentów odnośnie zmian w środowisku gospodarczym. Jedna z części badania – Indeks oczekiwań konsumenckich – jest oficjalnym elementem amerykańskiego Indeksu Głównych Wskaźników Gospodarczych. Miesięczne badanie konsumenckie jest reprezentowanym w skali kraju badaniem opartym na ok. 500 wywiadach telefonicznych z dorosłymi mężczyznami i kobietami zamieszkującymi w gospodarstwach domowych łącznie w Stanach Zjednoczonych (48 stanów plus Region Kolumbii). Dla każdej próby miesięcznej, budowana jest niezależna próba przekrojowa gospodarstw domowych. Respondenci wybrani w tym odzwierciedleniu są ponownie uczestnikami badania po sześciu miesiącach. Zmienny panel tworzy rezultaty a całkowita próba dla każdego badania zwykle jest tworzona do 60 procent nowych respondentów i 40 procent tych, którzy są badani po raz drugi. Przedwstępne dane uwzględniają ok. 60% odpowiedzi, które są zawarte w końcowych danych i są przeglądane na koniec miesiąca.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Zacznij Handel Teraz

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.