Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
00:45
CHF
Szwajcaria
Poziom bezrobocia
Marzec
 
2.8%
2.5%
00:45
CHF
Szwajcaria
Poziom bezrobocia SA
Marzec
 
2.8%
2.3%
06:00
USD
Stany Zjednoczone
MBA Wnioski hipoteczne
Tydzień do 01.04.2020
 
-
15.3%
07:30
CAD
Kanada
Rozpoczęcia budów
Marzec
 
180.0
210.1
07:30
CAD
Kanada
Pozwolenia budowlane m/m
Luty
 
-4.5%
4.0%
09:30
USD
Stany Zjednoczone
Zapasy ropy naftowej
Tydzień do 01.04.2020
 
-
469.2 mln baryłek
13:00
USD
Stany Zjednoczone
Protokół spotkania FOMC
08.04.2020
 
-
-
00:45
Poziom bezrobocia
SzwajcariaCHF
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
2.8%
Poprzednio
2.5%
Federalne Biuro Statystyczne (FSO) corocznie przeprowadza Szwajcarskie Badanie Sił Roboczych (SLFS). Celem tego badania jest uzyskanie danych o życiu roboczym i ogólnie o rynku pracy. SLFS oparte jest na grupie reprezentatywnej 48 000 ludzi w celu uniknięcia zbyt kosztownej alternatywy w postaci przeprowadzania kompletnego badania całej szwajcarskiej populacji. Termin 'osoby aktywne gospodarczo' odnosi się do osób zatrudnionych i bezrobotnych. Koncepcja wyrażana jest również w takich terminach gospodarczych jak 'podaż pracy'. Osoby bezrobotne (oparte na ILO): Termin 'osoby bezrobotne' odnosi się do osób w wieku 15-74 lata, które: nie były zatrudnione zarobkowo podczas badanego tygodnia, aktywnie szukały pracy podczas poprzednich czterech tygodni i były dostępne do pracy. Definicja SECO oparta jest na liczbie osób bezrobotnych zarejestrowanych w regionalnych biurach ofert pracy. Z tego powodu liczba bezrobotnych raportowanych przez SLFS i SECO nie pokrywa się. Poziom bezrobocia = Osoby bezrobotne / Osoby aktywne gospodarczo.
00:45
Poziom bezrobocia SA
SzwajcariaCHF
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
2.8%
Poprzednio
2.3%
Dla krótkoterminowych wskaźników, cykle które są odpowiednie dla trendów gospodarczych i które według definicji mają okresy dłuższe niż jeden rok, są zwykle pod wpływem znacznych krótkoterminowych wahań (trendu, wahań gospodarczych, wahań sezonowych, wahań kalendarzowych, pozostałe lub nieregularne wahania). W konsekwencji analiza bieżących faz cyklu biznesowego jest dosyć trudna. Aby poprawić dokładność analiz trendów gospodarczych, zwykło się stosować techniki filtracji matematycznej by usunąć wahania z serii czasowych.
06:00
MBA Wnioski hipoteczne
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 01.04.2020
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
15.3%
Tygodniowe badanie aplikacji hipotecznych składa się z 15 wskaźników pokrywających aktywność aplikacji dla stałego poziomu, dostosowanego poziomu, konwencjonalnych i rządowych pożyczek na zakup domów i refinansowanie. Nowy raport publikowany jest w każdą środę z danymi dot. aktywności rynku w poprzednim tygodniu. Tygodniowe dane powstają od 1990 do najbardziej aktualnego tygodnia. Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych (MBA) jest krajowym stowarzyszeniem reprezentujących środowisko finansowe nieruchomości.
07:30
Rozpoczęcia budów
KanadaCAD
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
180.0
Poprzednio
210.1
Rozpoczęcie budowy definiowane jest na zasadzie pracy budowlanej jako całości a nie jedynie jako jednostek będących domami. Jednostka będąca domem to mieszkanie będące pojedynczym elementem z osobnym wejściem. Dane dot. rozpoczęcia budowy domów zbierane są w miesięcznym badaniu w pełnym zakresie centrów miejskich z powyżej 10 000 mieszkańców, którzy zostali wyliczeni na podstawie Spisu Ludności z 1996 roku. Dla centrów miejskich poniżej 10 000 mieszkańców, liczba rozpoczęć budowy domów uzyskiwana jest z grupy statystycznej. Dane odnoszą się do liczby nowych domów i mieszkań wielorodzinnych, których celem jest stałe zamieszkanie.
07:30
Pozwolenia budowlane m/m
KanadaCAD
Okres
Luty
Obecnie
 
Prognoza
-4.5%
Poprzednio
4.0%
Badanie pozwoleń budowlanych pokrywa wszystkie kanadyjskie urzędy, które decydują o pozwoleniach. Liczba kanadyjskich urzędów, które są obecnie badane to ok. 2 400, reprezentujące wszystkie prowincje i terytoria. Zalicza się do nich ok. 95% kanadyjskiej populacji. Miesięczne statystyki nie są korygowane o anulowane lub przeterminowane pozwolenia. Według urzędników proporcjonalnie anulowane i niewykorzystane pozwolenia są poniżej 5%.
09:30
Zapasy ropy naftowej
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 01.04.2020
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
469.2 mln baryłek
Tygodniowy Raport Statusu Ropy (WPSR) dostarcza czasową informację na temat dostaw i cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych w kontekście danych historycznych i prognoz. Zapasy ropy naftowej zawierają te krajowe i odprawione przez granicę przechowywane w rafineriach, rurociągach, najętych zbiornikach i w tranzycie do rafinerii. Nie zawiera tych zawartych w Rezerwie Strategicznej Ropy (SPR). Dane dot. dostaw są głównie szacowane na podstawie zgłoszeń firm na koniec tygodnia o 12.00 GMT w poprzedzający piątek. Dane są publikowane elektronicznie po 15:30 GMT w każdą środę. 1 baryłka (US) = 42 galony (US) = 159 litrów.
13:00
Protokół spotkania FOMC
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
08.04.2020
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
FOMC przeprowadza osiem regularnie zaplanowanych spotkań w roku i inne spotkania – gdy są potrzebne. Protokoły z regularnie przeprowadzanych spotkań wydawane są 3 tygodnie po dacie decyzji dot. polityki.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Zacznij Handel Teraz