chat icon

Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
01:00
EUR
Niemcy
Pewność konsumencka Gfk
Maj
10.2
-
9.8
01:00
EUR
Finlandia
Pewność konsumencka
Kwiecień
21.5
-
22.9
01:00
EUR
Finlandia
Poziom bezrobocia
Marzec
8.7%
-
8.7%
02:00
EUR
Hiszpania
Bieżący zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Kwiecień
2.6%
-
2.1%
02:00
EUR
Hiszpania
Poziom bezrobocia
I kw.
18.75%
18.60%
18.60%
02:30
SEK
Szwecja
Decyzja ws. stopy procentowej
27.04.2017
-0.50%
-0.50%
-0.50%
02:30
SEK
Szwecja
Bilans handlowy
Marzec
-0.8 mld SEK
-
-0.9 mld SEK
02:30
SEK
Szwecja
Indeks cen producentów m/m
Marzec
-0.1%
-
-0.8%
02:30
SEK
Szwecja
Indeks cen producentów r/r
Marzec
6.5%
-
7.5%
03:00
EUR
Włochy
Pewność konsumencka
Kwiecień
107.5
107.2
107.6
03:00
EUR
Włochy
Pewność biznesowa
Maj
107.9
107.4
107.1
04:00
EUR
strefa euro
Pewność konsumencka
Kwiecień
-3.6
-3.6
-3.6
04:00
EUR
strefa euro
Pewność usług
Kwiecień
14.2
13.0
12.8 R (12.7)
04:00
EUR
strefa euro
Pewność przemysłowa
Kwiecień
2.6
1.3
1.3 R (1.2)
04:00
EUR
strefa euro
Pewność gospodarcza
Kwiecień
109.6
108.1
107.9
06:45
EUR
strefa euro
Decyzja ws. stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego
27.04.2017
0.00%
0.00%
0.00%
07:00
EUR
Niemcy
Przedwstępny Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Kwiecień
0.0%
-0.1%
0.2%
07:00
EUR
Niemcy
Przedwstępny Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Kwiecień
2.0%
1.9%
1.6%
07:00
EUR
Niemcy
Przedwstępny zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Kwiecień
0.0%
-
0.1%
07:00
EUR
Niemcy
Przedwstępny zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Kwiecień
2.0%
1.9%
1.5%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Wstępne roszczenia bezrobotnych
Tydzień do 21.04.2017
257 000
241 000
244 000
07:30
EUR
strefa euro
Konferencja Prasowa EBC, Prezes EBC mówi
27.04.2017
 
-
-
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Zamówienia na dobra trwałe
Marzec
0.7%
1.2%
2.3% R (1.8%)
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Zamówienia na dobra trwałe bez obrony
Marzec
0.1%
-
2.2%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Zamówienia na dobra trwałe bez transportu
Marzec
-0.2%
-
0.5%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Inwentarze hurtu
Marzec
-0.1%
-
0.4%
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Sprzedaż domów w trakcie realizacji m/m
Marzec
 
-1.0%
5.5%
09:30
USD
Stany Zjednoczone
Składowanie naturalnego paliwa
Tydzień do 21.04.2017
 
-
-
17:45
NZD
Nowa Zelandia
Pozwolenia budowlane m/m
Marzec
 
-
14.0%
17:45
NZD
Nowa Zelandia
Bilans handlowy
Marzec
 
-
-0.018 mld NZD
18:01
GBP
Wielka Brytania
Pewność konsumencka Gfk
Kwiecień
 
-7
-6
18:30
JPY
Japonia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) m/m
Marzec
 
-
-0.1%
18:30
JPY
Japonia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) r/r
Marzec
 
-
0.3%
18:30
JPY
Japonia
CPI z wyłączeniem cen żywności m/m
Marzec
 
-
0.0%
18:30
JPY
Japonia
CPI z wyłączeniem cen żywności r/r
Marzec
 
-
0.2%
18:30
JPY
Japonia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) dla strefy Ku i Tokio m/m
Kwiecień
 
-
-0.2%
18:30
JPY
Japonia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) dla strefy Ku i Tokio r/r
Kwiecień
 
-
-0.4%
18:30
JPY
Japonia
CPI z wyłączeniem cen żywności dla strefy Ku i Tokio m/m
Kwiecień
 
-
-0.1%
18:30
JPY
Japonia
CPI z wyłączeniem cen żywności dla strefy Ku i Tokio r/r
Kwiecień
 
-
-0.4%
18:30
JPY
Japonia
Wydatki gospodarstwa domowego r/r
Marzec
 
-0.3%
-3.8%
18:30
JPY
Japonia
Poziom bezrobocia
Marzec
 
2.9%
2.8%
18:50
JPY
Japonia
Produkcja przemysłowa m/m
Marzec
 
-0.8%
3.2%
18:50
JPY
Japonia
Sprzedaż detaliczna m/m
Marzec
 
-
0.2%
18:50
JPY
Japonia
Sprzedaż detaliczna r/r
Marzec
 
1.5%
0.1%
20:00
NZD
Nowa Zelandia
Pewność biznesowa NBNZ
Kwiecień
 
-
11.3
20:30
AUD
Australia
Indeks cen producentów k/k
I kw.
 
-
0.5%
20:30
AUD
Australia
Indeks cen producentów r/r
I kw.
 
-
0.7%
20:30
AUD
Australia
Kredyt sektora prywatnego m/m
Marzec
 
-
0.3%
20:30
AUD
Australia
Kredyt sektora prywatnego r/r
Marzec
 
-
5.0%
01:00
Pewność konsumencka Gfk
NiemcyEUR
Okres
Maj
Obecnie
10.2
Prognoza
-
Poprzednio
9.8
Indeks pobierany jest z badania pt. “GfK-Wirtschaftsdienst Konsum - und Sparklima” (GfK usługi gospodarcze – konsumpcja i nastrój do oszczędzania), które są publikowane przez firmę badawczą GfK Marktforschung. Badanie jest głównie bazowane na comiesięcznych rozmowach z klientami, które są przeprowadzane w imieniu Komisji Unii Europejskiej. Reprezentatywna grupa 2 500 wybranych respondentów pytana była używając systemu rotacyjnego o ich opinie o ogólnej sytuacji gospodarczej i jak widzą swoją własną sytuację finansową.
01:00
Pewność konsumencka
FinlandiaEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
21.5
Prognoza
-
Poprzednio
22.9
Barometr konsumencki zawiera pytania odnośnie konkretnych spraw gospodarczych. Indywidualne wskaźniki oparte są na następujących pytaniach: ocena konsumentów dot. rozwoju fińskiej gospodarki jak również ich własna sytuacja gospodarcza taka jak rozwój cen konsumenckich w ciągu ostatnich i nadchodzących lat; ocena konsumentów dot. zmian w zatrudnieniu w ciągu następnych 12 miesięcy; ocena konsumentów na temat tego jak korzystny był bieżący okres dla dokonywania dużych zakupów, oszczędności lub zaciągnięcia pożyczki; ocena konsumentów na temat tego jakie będą wydatki na dobra trwałe w nadchodzącym roku w porównaniu z poprzednim rokiem.
01:00
Poziom bezrobocia
FinlandiaEUR
Okres
Marzec
Obecnie
8.7%
Prognoza
-
Poprzednio
8.7%
Stosunek bezrobotnych do wszystkich osób w sile roboczej. Oficjalny poziom bezrobocia wyliczany jest jako procent z bezrobotnych w wielku od 15 do 74 roku życia wśród populacji w tym samym wieku. Wszystkie osoby, które są bez pracy przez cały badany tydzień, szukały aktywnie pracy w ciągu poprzednich czterech tygodni jako pracownik lub osoba samozatrudniona i może zaakceptować pracę w ciągu dwóch tygodni klasyfikowana jest jako bezrobotna. Wszystkie osoby w wieku od 15 do 74 roku życia, które były zatrudnione lub bezrobotne w badanym okresie należą do siły roboczej.
02:00
Bieżący zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
HiszpaniaEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
2.6%
Prognoza
-
Poprzednio
2.1%
Zharmonizowany Indeks cen towarów i usług konsumenckich (HICP) jest wskaźnikiem statystycznym, którego celem jest dostarczenie ogólną miarę inflacji, która ułatwia dokonywanie międzynarodowych porównań i w związku z tym bada zgodność z wypełnieniem zaleceń Traktatu z Maastricht koniecznych do wejścia do Europejskiej Unii Monetarnej. Jest to bieżąca zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
02:00
Poziom bezrobocia
HiszpaniaEUR
Okres
I kw.
Obecnie
18.75%
Prognoza
18.60%
Poprzednio
18.60%
Badanie osób aktywnych gospodarczo (ang. EAPS) jest stałym, kwartalnym badaniem, które dotyczy gospodarstw domowych i zawiera dane dot. sił roboczych (które są podzielone na pracujących i bezrobotnych) i osób spoza rynku pracy. Osoby zatrudnione: wszyscy ludzie od16 roku życia, którzy podczas badanego okresu byli zatrudnieni przez innych lub pracowali jako freelancerzy. Osoby bezrobotne: to ci ludzie od 16 roku życia, którzy spełniają następujące warunki jednocześnie: bez pracy, szukają pracy, dostępni do pracy. Aktywne osoby = zatrudnieni + bezrobotni. Światowy poziom bezrobocia: Iloraz pomiędzy liczbą osób aktywnych i wszystkich ludzi. Poziom bezrobocie: Iloraz pomiędzy osobami niezatrudnionymi a wszystkimi aktywnymi ludźmi.
02:30
Decyzja ws. stopy procentowej
SzwecjaSEK
Okres
27.04.2017
Obecnie
-0.50%
Prognoza
-0.50%
Poprzednio
-0.50%
Zgodnie z Dokumentem Sveriges Riksbank, celem polityki monetarnej jest 'zachować stabilność cen', co oznacza utrzymanie inflacji na poziomie ok. 2 procent w skali roku, jak mierzona przez roczną zmianę w indeksie cen towarów i usług konsumenckich (CPI). Istnieje poziom tolerancji plus/minus 1 punkt procentowy w stosunku do tego celu. Aby zachować inflację ok. 2 procent Riksbank dostosowuje swoją kluczową stopę procentową, poziom repo. Rada Nadzorcza Riksbanku organizuje rocznie sześć spotkań dot. polityki monetarnej w roku i na tych decydowane jest stanowisko na temat polityki monetarnej i zmiany w stopie repo. Od czerwca 1994 stopa repo stała się dla Riksbanku kluczowym poziomem odsetek. Dzień po każdym spotkaniu ws. polityki monetarnej publikuje się notatkę prasową. W połączeniu z trzema spotkaniami ws. polityki monetarnej publikowany jest Raport Polityki Monetarnej. Raport ten zawiera prognozy Riksbanku dot. gospodarki i inflacji na nadchodzące lata. Ok. dwóch tygodni po spotkaniu ws. polityki monetarnej publikowane są sprawozdania, które kopiują dyskusję, która spowodowała decyzje ws. stopy procentowej. Pierwszą rzeczą, która dzieje się kiedy Riksbank zmienia stopę repo jest fakt, iż tzw. stopa nocna jest dotknięta tą zmianą. Stopa nocna jest stopą, według której banki pożyczają pieniądze między sobą podczas dnia. Polityka monetarna ma zatem wpływ na poziom odsetek, które odczuwa ogół społeczeństwa i w tej sposób również na całkwoite zapotrzebowanie i podaż w gospodarce. Kanały, które oznaczają że poziomy odsetek na rynku wpływają na podaż i popyt mogą być podzielone na kanały stopy procentowej, kanał kredytowy i kanał poziomu wymiany.
02:30
Bilans handlowy
SzwecjaSEK
Okres
Marzec
Obecnie
-0.8 mld SEK
Prognoza
-
Poprzednio
-0.9 mld SEK
Mierzy różnicę pomiędzy danymi dot. importów i eksportów w bilionach SEK. Importy dóbr mierzą wartośc dóbr, które wpłynęły na teren kraju bez znaczenia od końcowego ich celu. Eksporty dóbr podobnie mierzą wartośc dóbr, które opuściły terytorium kraju bez znaczenia czy zostały przetworzone w kraju czy też nie. Dane oparte są na dokumentach celnych dla dóbr oclonych na granicach dla handlu z krajami spoza Unii Europejskiej i na danych badania Intrastat uzyskanych od firm handlującymi dobrami (z bieżącą 12-miesięczną wartością przynajmniej 1500000 SEK w każdym przepływie dóbr) z partnerami z krajów członkowskich Unii Europejskiej.
02:30
Indeks cen producentów m/m
SzwecjaSEK
Okres
Marzec
Obecnie
-0.1%
Prognoza
-
Poprzednio
-0.8%
Wskaźniki cen producentów w ważnych momentach celują w pokazanie średniej zmiany w cenach na etapie producenta i importu dla różnych przemysłów i grup produktów tj. w pierwszym etapie dystrybucji gdy dobra są dostarczane od szwedzkich producentów lub docierają do Szwecji. Dobra klasyfikowane są w trzech grupach, mianowicie: dobra produkcji szwedzkiej na rynek krajowy, szwedzka produkcja dóbr eksportowanych, dobra importowane. Elementy są klasyfikowane według międzynarodowej nomenklatury składającej się z ok. 6 800 elementów. Główną zmienną jest cena producenta, która jest ceną, którą uzyskuje dana jednostka produkcyjna gdy sprzedaje w pierwszej fazie. Cena odnosi się do poprzednich prac na szwedzkim rynku i fob (free on board – darmowy na statek) dla eksportów. Dla importów cena to cif (cost, insurance, freight – koszt, ubezpieczenie, fracht). Cena powinna być średnią ceną z faktury w zakresie miesiąca. Podatki od wartości dodanej i inne podatki na dobrach nie są zawarte. Jednakże dla serii indeksów dla produktów paliwowych, środowiskowych i podatków energetycznych są dodane do cen. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
02:30
Indeks cen producentów r/r
SzwecjaSEK
Okres
Marzec
Obecnie
6.5%
Prognoza
-
Poprzednio
7.5%
Wskaźniki cen producentów w ważnych momentach celują w pokazanie średniej zmiany w cenach na etapie producenta i importu dla różnych przemysłów i grup produktów tj. w pierwszym etapie dystrybucji gdy dobra są dostarczane od szwedzkich producentów lub docierają do Szwecji. Dobra klasyfikowane są w trzech grupach, mianowicie: dobra produkcji szwedzkiej na rynek krajowy, szwedzka produkcja dóbr eksportowanych, dobra importowane. Elementy są klasyfikowane według międzynarodowej nomenklatury składającej się z ok. 6 800 elementów. Główną zmienną jest cena producenta, która jest ceną, którą uzyskuje dana jednostka produkcyjna gdy sprzedaje w pierwszej fazie. Cena odnosi się do poprzednich prac na szwedzkim rynku i fob (free on board – darmowy na statek) dla eksportów. Dla importów cena to cif (cost, insurance, freight – koszt, ubezpieczenie, fracht). Cena powinna być średnią ceną z faktury w zakresie miesiąca. Podatki od wartości dodanej i inne podatki na dobrach nie są zawarte. Jednakże dla serii indeksów dla produktów paliwowych, środowiskowych i podatków energetycznych są dodane do cen. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego roku.
03:00
Pewność konsumencka
WłochyEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
107.5
Prognoza
107.2
Poprzednio
107.6
Indeks mierzy opinie konsumentów poprzez zsumowanie ich odpowiedzi na dziewięć pytań na temat sytuacji gospodarczej kraju, sytuacji gospodarczej rodziny wraz zatrudnieniem, oszczędnościami, zakupami dóbr trwałych i sytuacji finansowej/ Dane są obliczane jako bilans procentowy pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi odpowiedziami. W pytaniach, w których możliwe jest pięć odpowiedzi, najbardziej skrajne odpowiedzi mają podwójną wartość. Następnie wyliczana jest zwykła średnia arytmetyczna. Wskaźnik prezentowany jest jako indeks. Próba wybierana jest z grupy populacji, która ukończyła 18 lat i więcej. Wybiera się ok. 2000 osób.
03:00
Pewność biznesowa
WłochyEUR
Okres
Maj
Obecnie
107.9
Prognoza
107.4
Poprzednio
107.1
ISAE monitoruje cykliczny rozwój sektora przetwórstwa we Włoszech poprzez badanie 4,000 włoskich firm biznesowych. Głównym pytania dotyczą bieżącego trendu (krajowego i zagranicznego) dotyczącego książek zamówień, produkcji i inwentarzy, krótkoterminowych prognoz na temat książek zamówień, produkcji, cen i ogólnej sytuacji gospodarczej. Respondenci zapraszani są również do wskazania planowanych wydatków na inwestycje obecnie, w poprzednim i przyszłym roku oraz dostarczają wskazania cen inwestycji na te same lata.
04:00
Pewność konsumencka
strefa euroEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
-3.6
Prognoza
-3.6
Poprzednio
-3.6
Jest jednym z elementów wskaźnika sentymentu gospodarczego.
04:00
Pewność usług
strefa euroEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
14.2
Prognoza
13.0
Poprzednio
12.8 R (12.7)
Jest jednym z elementów wskaźnika sentymentu gospodarczego.
04:00
Pewność przemysłowa
strefa euroEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
2.6
Prognoza
1.3
Poprzednio
1.3 R (1.2)
Jest jednym z elementów Wskaźnika Pewności Gospodarczej.
04:00
Pewność gospodarcza
strefa euroEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
109.6
Prognoza
108.1
Poprzednio
107.9
Wskaźnik sentymentu gospodarczego (ESI) jest złożonym wskaźnikiem stworzonym z pięciu wskaźników pewności o różnych wagach: Wskaźnik pewności przemysłowej, Wskaźnik pewności usług, Wskaźnik pewności konsumenckiej, Wskaźnik pewności konstrukcyjnej, Wskaźnik pewności handlu detalicznego. Wskaźniki pewności są w arytmetyczny sposób ustalanymi sezonowe bilansami odpowiedzi do wyboru pytań blisko związanych ze zmienną referencyjną, którą winny wskazać (np. produkcja przemysłowa dla wskaźnika pewności przemysłu). Badania definiowane są wewnątrz Łączonego Zharmonizowanego Programu Unii Europejskiej Badań Biznesowych i Konsumenckich.
06:45
Decyzja ws. stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego
strefa euroEUR
Okres
27.04.2017
Obecnie
0.00%
Prognoza
0.00%
Poprzednio
0.00%
Głównym celem polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego jest zachowanie stabilności cen. EBC stara się utrzymać poziom inflacji poniżej, ale blisko do 2% w średnim okresie. Naturalną rolą polityki monetarnej w gospodarce jest utrzymanie stabilności cen. Polityka monetarna może wpływać na realną aktywność tylko w krótkim okresie. Bank centralny jest samodzielnym wydawcą banknotów i rezerw bankowych. Oznacza to, że jest monopolistą na bazie monetarnej. Na mocy tego monopolu, może ustalać warunki pod którymi banki dokonują pożyczek z banku centralnego. Jednocześnie może to również wpłynąć na warunki, na których banki handlują pomiędzy sobą na rynku pieniężnym. Bank centralny dostarcza fundusze do systemu bankowego i pobiera odsetki. Posiada moc monopolisty w sprawach pieniężnych co powoduje, że bank może sam określić swoją stopę odsetek. Zmiana oficjalnego oprocentowania wpływa na rynki finansowe bezpośrednio, a pośrednio także na pożyczki i poziomy depozytów, które są ustalane przez banki dla swoich klientów.
07:00
Przedwstępny Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
NiemcyEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
0.0%
Prognoza
-0.1%
Poprzednio
0.2%
Indeks Cen i Towarów Konsumenckich w Niemczech mierzy średnią zmianę cenową na wszystkie dobra i usługi zakupione gospodarstwach domowych na cele konsumpcyjne. Indeks Cen i Towarów Konsumenckich dostarcza ogólny obraz wzrostu cen w Niemczech. Indeks pokrywa wszystkie typy gospodarstw domowych, wszystkie regiony w Niemczech i wszystkie dobra i usługi, które są zapotrzebowane w tych miejscach – czynsze, żywność, odzież, jak również pojazdy mechaniczne i usługi takie jak fryzjer, pralnie i naprawy. Wyliczenie Indeksu Cen i Towarów Konsumenckich bazowane jest na koszyku dóbr i usług, który zawiera wszystkie dobra i usługi, które są adekwatne do konsumpcji w Niemczech. Ten koszyk jest ciągle aktualizowany, w celu zawarcia w sobie także tych elementów, które są często kupowane przez konsumentów wraz ze śledzeniem bieżących cen. Jest to całkowita zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
07:00
Przedwstępny Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
NiemcyEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
2.0%
Prognoza
1.9%
Poprzednio
1.6%
Indeks Cen i Towarów Konsumenckich w Niemczech mierzy średnią zmianę cenową na wszystkie dobra i usługi zakupione gospodarstwach domowych na cele konsumpcyjne. Indeks Cen i Towarów Konsumenckich dostarcza ogólny obraz wzrostu cen w Niemczech. Indeks pokrywa wszystkie typy gospodarstw domowych, wszystkie regiony w Niemczech i wszystkie dobra i usługi, które są zapotrzebowane w tych miejscach – czynsze, żywność, odzież, jak również pojazdy mechaniczne i usługi takie jak fryzjer, pralnie i naprawy. Wyliczenie Indeksu Cen i Towarów Konsumenckich bazowane jest na koszyku dóbr i usług, który zawiera wszystkie dobra i usługi, które są adekwatne do konsumpcji w Niemczech. Ten koszyk jest ciągle aktualizowany, w celu zawarcia w sobie także tych elementów, które są często kupowane przez konsumentów wraz ze śledzeniem bieżących cen. Jest to całkowita zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku.
07:00
Przedwstępny zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
NiemcyEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
0.0%
Prognoza
-
Poprzednio
0.1%
Całkowity zharmonizowany Indeks Cen Towarów i Usług Konsumenckich używany jest do mierzenia inflacji w kontekście międzynarodowym, głównie do porównań wewnątrz Europy. Wyliczenia, które leżą w ideo harmonizacji, metody i procedury, są odbiciem rozwoju cen w indywidualnych stanach na bazie krajowych wzorów konsumpcji. W szczególności ceny zbierane są dla niemieckiego indeksu cen i towarów konsumpcyjnych, ale również używane są aby wyliczyć zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich. Różnica w relacji pomiędzy Indeksem niemieckich cen, a indeksem niemieckich cen zharmonizowanych polega głównie na dodaniu własności mieszkaniowych oraz podatków za pojazdy mechaniczne do niemieckiego indeksu cen dla Niemiec. Jest to bieżąca zmiana w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
07:00
Przedwstępny zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
NiemcyEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
2.0%
Prognoza
1.9%
Poprzednio
1.5%
Całkowity zharmonizowany Indeks Cen Towarów i Usług Konsumenckich używany jest do mierzenia inflacji w kontekście międzynarodowym, głównie do porównań wewnątrz Europy. Wyliczenia, które leżą w ideo harmonizacji, metody i procedury, są odbiciem rozwoju cen w indywidualnych stanach na bazie krajowych wzorów konsumpcji. W szczególności ceny zbierane są dla niemieckiego indeksu cen i towarów konsumpcyjnych, ale również używane są aby wyliczyć zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich. Różnica w relacji pomiędzy Indeksem niemieckich cen, a indeksem niemieckich cen zharmonizowanych polega głównie na dodaniu własności mieszkaniowych oraz podatków za pojazdy mechaniczne do niemieckiego indeksu cen dla Niemiec. Jest to całkowita zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
07:30
Wstępne roszczenia bezrobotnych
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 21.04.2017
Obecnie
257 000
Prognoza
241 000
Poprzednio
244 000
Wstępne Roszczenia Bezrobotnych to raport wydawany przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych w zakresie cotygodniowym. „Wstępne roszczenie” oznacza jakąkolwiek informację o wypełnieniu przez bezrobotnego prośby mającej na celu uzyskania prawa do i kwalifikacji do odszkodowania lub powtórzenia lub kolejnego okresu w związku z bezrobociem z rokiem na zasiłku lub okresem kwalifikacji. Raport ten wykazuje jak dużo roszczeń zostało zarejestrowanych w poprzednim tygodniu. Jest to dobrą oceną amerykańskiego rynku pracy.
07:30
Konferencja Prasowa EBC, Prezes EBC mówi
strefa euroEUR
Okres
27.04.2017
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
07:30
Zamówienia na dobra trwałe
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Marzec
Obecnie
0.7%
Prognoza
1.2%
Poprzednio
2.3% R (1.8%)
Dobra trwałe są nowe lub używane elementy ogólnie z normalnym oczekiwanym życiem trzech lat lub więcej. Trwałe towary handlowe firm handlu hurtowego zangażowanych w sprzedaż hurtową produktu to takie jak pojazdy mechaniczne, meble, materiały budowlane, maszyny i sprzęt (włącznie ze sprzętem gospodarstwa domowego), metale i minerały (z wyjątkiem paliwa), dobra sportowe, zabawki i towary związane z hobby, materiały zdolne do recyklingu i części.
07:30
Zamówienia na dobra trwałe bez obrony
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Marzec
Obecnie
0.1%
Prognoza
-
Poprzednio
2.2%
Forma Zamówienia Dóbr Trwałych jest także raportowana z wyłączeniem wydatków transportowych. Zamówienia na elementy takie jak pojazdy cywilne i samoloty są dosyć drogie i wahają się idiosynkratycznie, zniekształcając formę Zamówień Dóbr Trwałych. Takie dobra są wykluczone, aby dostarczyć lepszą miarę zamówień dóbr trwałych.
07:30
Zamówienia na dobra trwałe bez transportu
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Marzec
Obecnie
-0.2%
Prognoza
-
Poprzednio
0.5%
Forma Zamówienia Dóbr Trwałych jest także raportowana z wyłączeniem wydatków transportowych. Zamówienia na elementy takie jak pojazdy cywilne i samoloty są dosyć drogie i wahają się idiosynkratycznie, zniekształcając formę Zamówień Dóbr Trwałych. Takie dobra są wykluczone, aby dostarczyć lepszą miarę zamówień dóbr trwałych.
07:30
Inwentarze hurtu
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Marzec
Obecnie
-0.1%
Prognoza
-
Poprzednio
0.4%
Sektor handlu hurtowego obejmuje firmy działające w hurtowej sprzedaży towarów, zwykle bez transformacji, oraz świadczenie usług towarzyszących sprzedaży towarów. Sprzedaż towarów opisywany w tym sektorze zawiera rezultaty rolnictwa, górnictwa, przetwórstwa i oraz niektórych przemysłów informacyjnych takie jak edytorstwo. Proces sprzedaży hurtowej jest pośrednim krokiem w dystrybucji towarów. Hurtownicy są zorganizowani do sprzedaży lub organizowanie zakupu lub sprzedaży dóbr do ponownej sprzedaży (np. dóbr sprzedawanych do innych hurtowników lub sprzedawców detalicznych), trwałych lub kapitałowych dóbr nieprzeznaczonych dla konsumentów oraz surowców i materiałów pośrednich i zasobów użytych w produkcji. Indeks mierzy zmianę całkowitej wartości dóbr trzymanych w inwentarzach przez hurtowników w porównaniu z poprzednim miesiącem.
09:00
Sprzedaż domów w trakcie realizacji m/m
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
-1.0%
Poprzednio
5.5%
Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Sprzedaży Nieruchomości (NAR). Indeks Trwającej Sprzedaży Domów wydawany jest w ciągu pierwszego tygodnia każdego miesiąca. Indeks mierzy aktywność kontraktów na budowę domów. Oparty jest na kontraktach dot. nieruchomości dla istniejących domów jednorodzinnych, mieszkań i spółdzielni. Sprzedaż jest ustalona jako trwająca gdy kontrakt został podpisany i transakcja nie została dokończona, ale sprzedaż zwykle jest finalizowana w ciągu jednego lub dwóch miesięcy od podpisania. Indeks wynosi100 lub równoważny do średniego poziomu aktywności kontraktu podczas 2001 roku, pierwszego roku kiedy nastąpiło badanie i był taki przez pięć kolejnych lat dla sprzedaży istniejących domów. Indeks Trwającej Sprzedaży Domów oparty jest na dużej, krajowej próbie, zwykle reprezentuje 20 procent wszystkich transakcji sprzedaży istniejących domów.
09:30
Składowanie naturalnego paliwa
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 21.04.2017
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
Raport ten obejmuje amerykańskie inwentarze gazu ziemnego przechowywanego w podziemnych magazynach. Tygodniowe zapasy są zwykle wielkościami gazu roboczego na datę raportu. Zmiany w zgłaszanych poziomach zapasów odzwierciedlają wszystkie wydarzenia wpływające na gaz roboczy w magazynie, włącznie z wtryskiwaniem, usuwaniem i reklasyfikacje pomiędzy bazowym i roboczym gazem. Oceny są publikowane w czwartki o 15:30 GMT.
17:45
Pozwolenia budowlane m/m
Nowa ZelandiaNZD
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
14.0%
Liczba nowych projektów budowlanych na których budowę zezwolono w Nowej Zelandii. Pozwolenia budowlane lub Zgody budowlane wydawane są kiedy nowy projekt budowlany uzyskuje zezwolenie na budowę. Pozwolenia budowlane używane są jako główny wskaźnik dla rynku mieszkaniowego i są uzyskiwane co miesiąc od władz terytorialnych.
17:45
Bilans handlowy
Nowa ZelandiaNZD
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.018 mld NZD
Dane są uzyskiwane z dokumentów eksportu i importu złożonych u służb celnych Nowej Zelandii (NZCS). Eksport (wliczają ponowny eksport) liczony jest jako fob (free on board – bezkosztowy na pokładzie) i pokazywany jest w dolarach nowozelandzkich. Wartości szacunkowe używane są dla dóbr, które nie są jeszcze sprzedawane w momencie eksportu, złożone wpisy importu wartościowane są jako cif (cost including insurance and freight – koszt wraz z ubezpieczeniem i frachtu) i są pokazywane w dolarach nowozelandzkich. Wartości bilansu handlowego są wyliczane przez odjęcie importów (cif) od eksportów (fob).
18:01
Pewność konsumencka Gfk
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
-7
Poprzednio
-6
Sondaż Pewności Konsumenckiej w Wielkiej Brytanii od Gfk (Gesellschaft für Konsumforschung) został przeprowadzony na próbie 2000 osób fizycznych pow. 16 roku życia. Udział ustalono wg wieku, płci, regionu i klasy społecznej, aby mieć pewność, że będzie to badanie reprezentatywne wobec całej populacji Wielkiej Brytanii. Indeks składa się z czterech głównych wskaźników: Osobista sytuacja finansowa, Ogólna sytuacja finansowa, Klimat dla głównych zakupów, przyszłe oszczędności.
18:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) m/m
JaponiaJPY
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.1%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
18:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) r/r
JaponiaJPY
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.3%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim miesiącu.
18:30
CPI z wyłączeniem cen żywności m/m
JaponiaJPY
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.0%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. W tym wydaniu wartość świeżej żywności jest wyłączona z indeksu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
18:30
CPI z wyłączeniem cen żywności r/r
JaponiaJPY
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.2%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. W tym wydaniu wartość świeżej żywności jest wyłączona z indeksu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.
18:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) dla strefy Ku i Tokio m/m
JaponiaJPY
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.2%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
18:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) dla strefy Ku i Tokio r/r
JaponiaJPY
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.4%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.
18:30
CPI z wyłączeniem cen żywności dla strefy Ku i Tokio m/m
JaponiaJPY
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.1%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. W tym wydaniu wartość świeżej żywności jest wyłączona z indeksu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
18:30
CPI z wyłączeniem cen żywności dla strefy Ku i Tokio r/r
JaponiaJPY
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.4%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. W tym wydaniu wartość świeżej żywności jest wyłączona z indeksu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.
18:30
Wydatki gospodarstwa domowego r/r
JaponiaJPY
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
-0.3%
Poprzednio
-3.8%
Badaną jednostką jest gospodarstwo domowe poza jednoosobowymi gospodarstwami domowymi lub studentami na całym terenie Japonii. Próby gospodarstw domowych wybierane są na podstawie trzyetapowej metody warstwowej próby. Jednostki w próbie na trzech etapach to: miasto (np. duże miasto, małe miasto, wieś), teren badanej jednostki i gospodarstwo domowe. Dane uzyskiwane są w czterech rodzajach kwestionariuszy, czyli, Plan gospodarstwa domowego, Księga rachunku rodziny, Plan dochodu rocznego i Plan oszczędzania. Rachmistrzowie wypełniają Plan gospodarstwa domowego liczbą członków gospodarstwa domowego, zawodami i przemysłem zarabiających, rodzajem mieszkania itp. Gospodarstwa domowe są proszone o wypełnienie Księgi rachunku rodziny z dziennym dochodem i wydatkami. Dla pracowników gospodarstw domowych, w którym głowa rodziny nie pracuje zarówno wpływy jak i wydatki w gotówce i rzeczach są rejestrowane, podczas gdy dla innych gospodarstw domowych (poza gospodarstwami domowymi z niepracującą głową rodziny) jedynie płace pieniężne i konsumpcja w rzeczach. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
18:30
Poziom bezrobocia
JaponiaJPY
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
2.9%
Poprzednio
2.8%
Poziom bezrobocia = (Osoba bezrobotna) / (Siła robocza) * 100; Siła robocza: Osoba zatrudniona i osoba bezrobotna w całym społeczeństwie, która ma 15 lat lub więcej; Osoba zatrudniona: Osoba zatrudniona w pracy i zatrudniona poza pracą; Osoba zatrudniona w pracy: Wszystkie osoby, które pracowały za płacę lub zysk, lub pracowały jako bezpłatny pracownik rodziny przez przynajmniej jedną godzinę w tygodniu referencyjnym; Zatrudniona osoba poza pracą: Wśród ludzi z pracą, ale nie będących w pracy w tygodniu referencyjnym; Osoba bezrobotna: Osoba, która spełnia następujące warunki: bez pracy i nie szukała pracy przez cały referencyjny tydzień (inaczej niż osoba zatrudniona); gotowa do pracy jeżeli praca będzie dostępna i nie poszukiwała aktywnie pracy lub przygotowuje się do otwarcia firmy w tygodniu referencyjnym (włącznie z czekaniem na wynik aktywności w poszukiwaniu pracy wykonanej w przeszłości).
18:50
Produkcja przemysłowa m/m
JaponiaJPY
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
-0.8%
Poprzednio
3.2%
Wskaźniki mierzą miesięczne zmiany w produkcji i odnoszą się do fizycznej ilości towarów produkowanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe. Publikowane są przez Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI) Dane Dane pochodzą z Badania Bieżącej Produkcji, 530 elementów towarowym jest zawartych w badaniu. Jest to całkowita zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
18:50
Sprzedaż detaliczna m/m
JaponiaJPY
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.2%
Wskaźniki mierzą miesięczne zmiany w wartości sprzedaży detalicznej. Wartość sprzedaży po kwietniu 1989 roku zawiera podatek konsumpcyjny. Sprzedaż samochodów i paliwa samochodowego są zawarte podczas gdy naprawa osobistych dóbr gospodarstwa domowego jest wykluczona. Badanie pokrywa sklepy detaliczne (z wyłączeniem obiektów gastronomicznych) klasyfikowanych w dużej grupie Standardowej Klasyfikacji Przemysłowej w Japonii. Sklepy wybierane są spośród tych zawartych w Spisie Handlowym. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
18:50
Sprzedaż detaliczna r/r
JaponiaJPY
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
1.5%
Poprzednio
0.1%
Wskaźniki mierzą miesięczne zmiany w wartości sprzedaży detalicznej. Wartość sprzedaży po kwietniu 1989 roku zawiera podatek konsumpcyjny. Sprzedaż samochodów i paliwa samochodowego są zawarte podczas gdy naprawa osobistych dóbr gospodarstwa domowego jest wykluczona. Badanie pokrywa sklepy detaliczne (z wyłączeniem obiektów gastronomicznych) klasyfikowanych w dużej grupie Standardowej Klasyfikacji Przemysłowej w Japonii. Sklepy wybierane są spośród tych zawartych w Spisie Handlowym. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.
20:00
Pewność biznesowa NBNZ
Nowa ZelandiaNZD
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
11.3
Rezultat miesięcznego badania 1 500 firm w skali kraju. Analiza koniunktury wskazuje gdzie gospodarka przejdzie przez następne 12 miesięcy. Publikacja pisana jest dla ludzi biznesu, którzy potrafią zobaczyć na pierwszy rzut oka jak układa się pewność biznesowa, do czego dąży sprzedaż eksportowa, jak radzi sobie rynek pracy i wiele więcej. Przyszłość biznesowa banku krajowego jest głównym wskaźnikiem gospodarki. Zależy od wkładu firm Nowej Zelandii, a ten wkład okazuje się ważnym w zbadaniu rozwoju gospodarki. Wynik biznesowy jest miesięcznym badaniem na 700 respondentach.
20:30
Indeks cen producentów k/k
AustraliaAUD
Okres
I kw.
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.5%
Indeks cen dóbr produkcyjnych (PPI) mierzy zmiany w cenach gotowych dóbr lub usług sprzedawanych przez producentów. PPI odnosi się do zmian, które zachodzą przed dotarciem do poziomu detalicznego, zatem daje wczesną informację na temat inflacji, która naciska na klientów, a zatem znajdzie odbicie także na gotowych produktach. Indeks jest publikowany jako zmiana procentowa indeksu z poprzedniego kwartału roku.
20:30
Indeks cen producentów r/r
AustraliaAUD
Okres
I kw.
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.7%
Indeks cen dóbr produkcyjnych (PPI) mierzy zmiany w cenach gotowych dóbr lub usług sprzedawanych przez producentów. PPI odnosi się do zmian, które zachodzą przed dotarciem do poziomu detalicznego, zatem daje wczesną informację na temat inflacji, która naciska na klientów, a zatem znajdzie odbicie także na gotowych produktach. Indeks jest publikowany jako zmiana procentowa indeksu z poprzedniego kwartału roku.
20:30
Kredyt sektora prywatnego m/m
AustraliaAUD
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.3%
Wskaźnik mierzy zmiany w ilości kredytów udzielanych firmom sektora prywatnego przez pośredników finansowych. Składa się z trzech elementów: kredyty sektora mieszkaniowego, kredyty personalne i kredyty biznesowe. Pożyczanie i wydawanie jest pozytywnie skorelowane – konsumenci i firmy mają tendencję do brania kredytów kiedy są pewni swojej finansowej przyszłości i pozycji oraz czują się dobrze wydając pieniądze. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
20:30
Kredyt sektora prywatnego r/r
AustraliaAUD
Okres
Marzec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
5.0%
Wskaźnik mierzy zmiany w ilości kredytów udzielanych firmom sektora prywatnego przez pośredników finansowych. Składa się z trzech elementów: kredyty sektora mieszkaniowego, kredyty personalne i kredyty biznesowe. Pożyczanie i wydawanie jest pozytywnie skorelowane – konsumenci i firmy mają tendencję do brania kredytów kiedy są pewni swojej finansowej przyszłości i pozycji oraz czują się dobrze wydając pieniądze. Jest to zmiana procentowa za ten sam okres co rok temu.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku