Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
02:15
EUR
Francja
Wstępny PMI przetwórstwa
Sierpień
51.0
49.5
49.7
02:15
EUR
Francja
Wstępny PMI usług
Sierpień
53.3
52.2
52.6
02:30
SEK
Szwecja
Poziom bezrobocia
Lipiec
6.9%
-
7.6%
02:30
SEK
Szwecja
Wykorzystanie mocy produkcyjnych
II kw.
 
-
0.5%
02:30
EUR
Niemcy
Wstępny PMI przetwórstwa
Sierpień
43.6
43
43.2
03:00
EUR
strefa euro
Wstępne PMI przetwórstwa
Sierpień
47.0
46.3
46.5
03:00
EUR
strefa euro
Wstępne PMI usług
Sierpień
53.4
53.0
53.2
05:00
GBP
Wielka Brytania
Handel dystrybucyjny CBI
Sierpień
-49
-10
-16
06:30
EUR
strefa euro
Protokół z posiedzenia rady polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego
22.08.2019
 
-
-
07:30
CAD
Kanada
Sprzedaż hurtowa m/m
Czerwiec
0.6%
0.5%
-1.9% R (-1.8%)
08:45
USD
Stany Zjednoczone
Wstępny PMI przetwórstwa
Sierpień
49.9
51.0
50.0
09:00
EUR
strefa euro
Pewność konsumencka
Sierpień
 
-6.9
-6.6
09:30
USD
Stany Zjednoczone
Składowanie naturalnego paliwa
Tydzień do 15.08.2019
2,797 mld metrów sześciennych
-
2,738 mld metrów sześciennych
17:45
NZD
Nowa Zelandia
Sprzedaż detaliczna bez inflacji k/k
II kw.
 
0.1%
0.7%
18:30
JPY
Japonia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) m/m
Lipiec
 
-
0.0%
18:30
JPY
Japonia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) r/r
Lipiec
 
0.5%
0.7%
18:30
JPY
Japonia
CPI z wyłączeniem cen żywności m/m
Lipiec
 
-
-0.2%
02:15
Wstępny PMI przetwórstwa
FrancjaEUR
Okres
Sierpień
Obecnie
51.0
Prognoza
49.5
Poprzednio
49.7
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) oparty jest na comiesięcznym badaniu kwestionariuszowym wśród ostrożnie wybranych firm, które dostarczają wstępne wskazanie na temat tego co rzeczywiście dzieje się w gospodarce sektora prywatnego poprzez wyłapanie zmian w zmiennych takich jak produkcja, nowe zamówienia, poziomy zapasów, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Wczesny PMI jest pierwszym z wskaźników ekonomicznym dla każdego miesiąca dostarczający rzetelnego dowodu na zmienne warunki gospodarcze zdecydowanie wcześniej niż porównywalne statystyki rządowe. Indeks prezentowany jest jako indeks z wartościami pomiędzy 1 a 100. Wartości powyżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są pozytywne. Dla odmiany, odczyty poniżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są mniej korzystne. Badanie przeprowadzane jest przez Markit Economics we współpracy z CDAF (www.cdaf.asso.fr). Jest to wstępna ocena.
02:15
Wstępny PMI usług
FrancjaEUR
Okres
Sierpień
Obecnie
53.3
Prognoza
52.2
Poprzednio
52.6
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) oparty jest na comiesięcznym badaniu kwestionariuszowym wśród ostrożnie wybranych firm, które dostarczają wstępne wskazanie na temat tego co rzeczywiście dzieje się w gospodarce sektora prywatnego poprzez wyłapanie zmian w zmiennych takich jak produkcja, nowe zamówienia, poziomy zapasów, zatrudnienie i ceny w sektorze usług. Wczesny PMI jest pierwszym z wskaźników ekonomicznym dla każdego miesiąca dostarczający rzetelnego dowodu na zmienne warunki gospodarcze zdecydowanie wcześniej niż porównywalne statystyki rządowe. Indeks prezentowany jest jako indeks z wartościami pomiędzy 1 a 100. Wartości powyżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są pozytywne. Dla odmiany, odczyty poniżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są mniej korzystne. Badanie przeprowadzane jest przez Markit Economics we współpracy z CDAF (www.cdaf.asso.fr). Jest to wstępna ocena.
02:30
Poziom bezrobocia
SzwecjaSEK
Okres
Lipiec
Obecnie
6.9%
Prognoza
-
Poprzednio
7.6%
Do i włącznie z marcem 2005 roku, dane odnoszą się do wszystkich osób w wieku pracującym, które podczas tygodnia referencyjnego nie były zatrudniona, ale chcą i mogą pracować oraz szukały pracy (lub szukałyby pracy gdyby nie było to chwilowo wzbronione dla nich) podczas ostatnich czterech tygodni. Zawierał również wszystkie osoby chcące rozpocząć pracę w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Dane z 1976 zawierały studentów, którzy spełniali warunki ILO. Od października 2007 roku kryteria badania bezrobocia szwedzkiej Siły Roboczej zawiera także studentów, którzy szukają pracy. Całkowita siła robocza równa się zatrudnionym plus bezrobotnym definiowanym w badaniu siły roboczej.
02:30
Wykorzystanie mocy produkcyjnych
SzwecjaSEK
Okres
II kw.
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.5%
Stopień, do którego firma używa swoich obiektów w produkcji, jako procent. Zatem, wykorzystanie mocy produkcyjnych wskazuje jak wiele firma produkuje jako procent tego co jest w stanie wyprodukować. Przykładowo: jeżeli fabryka produkuje 1000 rzeczy dziennie, ale może wyprodukować 1200, wykorzystanie mocy produkcyjnych wynosi 83.3% (realna produkcja/potencjalną produkcję)x100 [%].
02:30
Wstępny PMI przetwórstwa
NiemcyEUR
Okres
Sierpień
Obecnie
43.6
Prognoza
43
Poprzednio
43.2
Indeks Managerów Zakupu (PMI) bazowany jest na miesięcznym kwestionariuszu pytań do dokładnie wybranych firm, które dają zaawansowane wskazanie na to co dzieje się w prywatnym sektorze gospodarki poprzez wskazywanie zmian w niestałych elementach takich jak np. cena końcowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, bezrobocie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym wskaźnikiem ekonomicznym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładny dowód na zmiany w gospodarce dużo szybciej niż statystyki rządowe. Indeks prezentuje się jako indeks o wartości od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny przyszły obraz gospodarki. Jednocześnie odczyty poniżej 50 wskazują na negatywną sytuację w gospodarce. Badanie jest tworzone przez Markit Economics we współpracy z BME (www.bme.de). Jest to szacunek przedwstępny.
03:00
Wstępne PMI przetwórstwa
strefa euroEUR
Okres
Sierpień
Obecnie
47.0
Prognoza
46.3
Poprzednio
46.5
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) bazuje się na miesięcznym badaniu z kwestionariusza w ostrożnie wyselekcjonowanych firmach, które dostarczają wczesne wskazanie na to, co naprawdę dzieje się w sektorze gospodarki prywatnej, głównie przez notowanie zmian takich jak cena wyjściowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym z wskaźników gospodarczym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładnego dowodu na zmiany gospodarcze wcześniej niż w porównywalnych statystykach rządowych. Indeks jest prezentowany jako indeks z wartościami od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny obraz gospodarki. Z drugiej strony odczyty poniżej 50 oznaczają, iż przyszły obraz jest mniej przychulny. Badanie przeprowadza Markit Economics. Jest to ocena przedwstępna.
03:00
Wstępne PMI usług
strefa euroEUR
Okres
Sierpień
Obecnie
53.4
Prognoza
53.0
Poprzednio
53.2
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) bazuje się na miesięcznym badaniu z kwestionariusza w ostrożnie wyselekcjonowanych firmach, które dostarczają wczesne wskazanie na to, co naprawdę dzieje się w sektorze gospodarki prywatnej, głównie przez notowanie zmian takich jak cena wyjściowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym z wskaźników gospodarczym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładnego dowodu na zmiany gospodarcze wcześniej niż w porównywalnych statystykach rządowych. Indeks jest prezentowany jako indeks z wartościami od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny obraz gospodarki. Z drugiej strony odczyty poniżej 50 oznaczają, iż przyszły obraz jest mniej przychulny. Badanie przeprowadza Markit Economics. Jest to ocena przedwstępna.
05:00
Handel dystrybucyjny CBI
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Sierpień
Obecnie
-49
Prognoza
-10
Poprzednio
-16
Handel hurtowy CBI (Konfederacja brytyjskiego przemysłu). Ten miarodajny wskaźnik krótkoterminowego trendu w handlu detalicznym w Wielkiej Brytanii i całościowej dystrybucji handlowej ma dużą wagę w tworzeniu polityki ekonomicznej Banku Anglii i przez rząd. Jest najbardziej respektowanym barometrem handlu giełdowego. Docelowo kierowany do dyrektorów, managerów sprzedaży, badanie obejmuje sprzedaż, zamówienia i giełdę.
06:30
Protokół z posiedzenia rady polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego
strefa euroEUR
Okres
22.08.2019
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
Minutes of European Central Bank's Monetary Policy Meeting. Protokół jest podsumowaniem ostatniego posiedzenia rady polityki monetarnej EBC. Dokument ukazuje się cztery tygodnie po każdym posiedzeniu Rady Prezesów i stanowi podsumowanie dyskusji, nie przedstawiając pozycji poszczególnych członków banku. Szczegółowe protokoły z dyskusji nadal będą utrzymywane w tajemnicy przez 30 lat.
07:30
Sprzedaż hurtowa m/m
KanadaCAD
Okres
Czerwiec
Obecnie
0.6%
Prognoza
0.5%
Poprzednio
-1.9% R (-1.8%)
Badanie to prezentuje szacunki miesięcznych poziomów sprzedaży w sektorze hurtowników w Kanadzie, w każdej prowincji i na każdym terenie. Badanie dostarcza informacji o wynikach sektora handlu hurtowego i jest ważnym wskaźnikiem kondycji kanadyjskiej gospodarki. Handel hurtowy w prawdziwych warunkach obliczany jest przez skorygowanie bieżącej wartości dolara używając indeksów importu i cen produkcji. Ponieważ wiele dóbr sprzedawanych przez hurtowników jest importowanych, zmiany w wartości dolara kanadyjskiego mogą mieć znaczący wpływ na ceny dóbr kupowanych i sprzedawanych przez hurtowników. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
08:45
Wstępny PMI przetwórstwa
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Sierpień
Obecnie
49.9
Prognoza
51.0
Poprzednio
50.0
Markit Flash U.S. Manufacturing PMI. Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) oparty jest na comiesięcznym badaniu kwestionariuszowym wśród ostrożnie wybranych firm, które dostarczają wstępne wskazanie na temat tego co rzeczywiście dzieje się w gospodarce sektora prywatnego poprzez wyłapanie zmian w zmiennych takich jak produkcja, nowe zamówienia, poziomy zapasów, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Wczesny PMI jest pierwszym z wskaźników ekonomicznym dla każdego miesiąca dostarczający rzetelnego dowodu na zmienne warunki gospodarcze zdecydowanie wcześniej niż porównywalne statystyki rządowe. Indeks prezentowany jest jako indeks z wartościami pomiędzy 1 a 100. Wartości powyżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są pozytywne. Dla odmiany, odczyty poniżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są mniej korzystne. Badanie przeprowadzane jest przez Markit Economics. Jest to wstępna ocena.
09:00
Pewność konsumencka
strefa euroEUR
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-6.9
Poprzednio
-6.6
Jest jednym z elementów wskaźnika sentymentu gospodarczego.
09:30
Składowanie naturalnego paliwa
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 15.08.2019
Obecnie
2,797 mld metrów sześciennych
Prognoza
-
Poprzednio
2,738 mld metrów sześciennych
Raport ten obejmuje amerykańskie inwentarze gazu ziemnego przechowywanego w podziemnych magazynach. Tygodniowe zapasy są zwykle wielkościami gazu roboczego na datę raportu. Zmiany w zgłaszanych poziomach zapasów odzwierciedlają wszystkie wydarzenia wpływające na gaz roboczy w magazynie, włącznie z wtryskiwaniem, usuwaniem i reklasyfikacje pomiędzy bazowym i roboczym gazem. Oceny są publikowane w czwartki o 15:30 GMT.
17:45
Sprzedaż detaliczna bez inflacji k/k
Nowa ZelandiaNZD
Okres
II kw.
Obecnie
 
Prognoza
0.1%
Poprzednio
0.7%
Obliczane są z użyciem deflatorów pobranych z danych Indeksu Cen towarów i usług konsumenckich (CPI). Usuwa to efekt inflacji z danych i dostarcza szacunku stałej ceny ustalonej sezonowo sprzedaży. Ważne jest porównanie ustalonych sezonowo sprzedaży z jednego kwartału ze sprzedażą z poprzedniego kwartału.
18:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) m/m
JaponiaJPY
Okres
Lipiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.0%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
18:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) r/r
JaponiaJPY
Okres
Lipiec
Obecnie
 
Prognoza
0.5%
Poprzednio
0.7%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim miesiącu.
18:30
CPI z wyłączeniem cen żywności m/m
JaponiaJPY
Okres
Lipiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.2%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. W tym wydaniu wartość świeżej żywności jest wyłączona z indeksu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Zacznij Handel Teraz

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.