Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
02:00
GBP
Wielka Brytania
Sprzedaż detaliczna m/m
Grudzień
 
1.0%
-3.8%
02:00
GBP
Wielka Brytania
Sprzedaż detaliczna r/r
Grudzień
 
4.0%
2.4%
02:00
GBP
Wielka Brytania
Pożyczki netto sektora publicznego
Grudzień
 
-
30.84 mld GBP
03:15
EUR
Francja
Wstępny PMI przetwórstwa
Styczeń
 
-
51.1
03:15
EUR
Francja
Wstępny PMI usług
Styczeń
 
-
49.1
03:30
EUR
Niemcy
Wstępny PMI przetwórstwa
Styczeń
 
58.0
58.3
03:30
EUR
Niemcy
Wstępny PMI usług
Grudzień
 
45.5
47.0
04:00
EUR
strefa euro
Wstępne PMI przetwórstwa
Styczeń
 
55.0
55.2
04:00
EUR
strefa euro
Wstępne PMI usług
Styczeń
 
44.8
46.4
05:00
GBP
Wielka Brytania
Pewność konsumencka Gfk
Styczeń
 
-29
-26
08:30
CAD
Kanada
Sprzedaż detaliczna m/m
Listopad
 
0.2%
0.4%
10:00
USD
Stany Zjednoczone
Sprzedaż istniejących domów
Grudzień
 
6.53 mln
6.69 mln R (6.85 mln)
02:00
Sprzedaż detaliczna m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
1.0%
Poprzednio
-3.8%
Wskaźnik mierzy zmiany w wielkości sprzedaży przez handlowców detalicznych w Wielkiej Brytanii. Dane są zbierane w miesięcznym sondażu wśród dużych handlowców detalicznych i na reprezentatywnej próbie mniejszych firm detalicznych. Wyższy poziom sprzedaży detalicznej pokazuje silniejsze zapotrzebowanie konsumentów, wyższą końcową sprzedaż detaliczną i wzrost gospodarki. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
02:00
Sprzedaż detaliczna r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
4.0%
Poprzednio
2.4%
Wskaźnik mierzy zmiany w wielkości sprzedaży przez handlowców detalicznych w Wielkiej Brytanii. Dane są zbierane w miesięcznym sondażu wśród dużych handlowców detalicznych i na reprezentatywnej próbie mniejszych firm detalicznych. Wyższy poziom sprzedaży detalicznej pokazuje silniejsze zapotrzebowanie konsumentów, wyższą końcową sprzedaż detaliczną i wzrost gospodarki. Jest to zmiana procentowa stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
02:00
Pożyczki netto sektora publicznego
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
30.84 mld GBP
Mierzą różnicę w wartości pomiędzy wydatkami i przychodami firm publicznych, rządu centralnego i lokalnych samorządów dla ostatniego miesiąca. Jeżeli pożyczki netto mają ujemny wynik, wówczas oznacza to, że brytyjski budżet ma nadwyżkę.
03:15
Wstępny PMI przetwórstwa
FrancjaEUR
Okres
Styczeń
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
51.1
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) oparty jest na comiesięcznym badaniu kwestionariuszowym wśród ostrożnie wybranych firm, które dostarczają wstępne wskazanie na temat tego co rzeczywiście dzieje się w gospodarce sektora prywatnego poprzez wyłapanie zmian w zmiennych takich jak produkcja, nowe zamówienia, poziomy zapasów, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Wczesny PMI jest pierwszym z wskaźników ekonomicznym dla każdego miesiąca dostarczający rzetelnego dowodu na zmienne warunki gospodarcze zdecydowanie wcześniej niż porównywalne statystyki rządowe. Indeks prezentowany jest jako indeks z wartościami pomiędzy 1 a 100. Wartości powyżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są pozytywne. Dla odmiany, odczyty poniżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są mniej korzystne. Badanie przeprowadzane jest przez Markit Economics we współpracy z CDAF (www.cdaf.asso.fr). Jest to wstępna ocena.
03:15
Wstępny PMI usług
FrancjaEUR
Okres
Styczeń
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
49.1
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) oparty jest na comiesięcznym badaniu kwestionariuszowym wśród ostrożnie wybranych firm, które dostarczają wstępne wskazanie na temat tego co rzeczywiście dzieje się w gospodarce sektora prywatnego poprzez wyłapanie zmian w zmiennych takich jak produkcja, nowe zamówienia, poziomy zapasów, zatrudnienie i ceny w sektorze usług. Wczesny PMI jest pierwszym z wskaźników ekonomicznym dla każdego miesiąca dostarczający rzetelnego dowodu na zmienne warunki gospodarcze zdecydowanie wcześniej niż porównywalne statystyki rządowe. Indeks prezentowany jest jako indeks z wartościami pomiędzy 1 a 100. Wartości powyżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są pozytywne. Dla odmiany, odczyty poniżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są mniej korzystne. Badanie przeprowadzane jest przez Markit Economics we współpracy z CDAF (www.cdaf.asso.fr). Jest to wstępna ocena.
03:30
Wstępny PMI przetwórstwa
NiemcyEUR
Okres
Styczeń
Obecnie
 
Prognoza
58.0
Poprzednio
58.3
Indeks Managerów Zakupu (PMI) bazowany jest na miesięcznym kwestionariuszu pytań do dokładnie wybranych firm, które dają zaawansowane wskazanie na to co dzieje się w prywatnym sektorze gospodarki poprzez wskazywanie zmian w niestałych elementach takich jak np. cena końcowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, bezrobocie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym wskaźnikiem ekonomicznym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładny dowód na zmiany w gospodarce dużo szybciej niż statystyki rządowe. Indeks prezentuje się jako indeks o wartości od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny przyszły obraz gospodarki. Jednocześnie odczyty poniżej 50 wskazują na negatywną sytuację w gospodarce. Badanie jest tworzone przez Markit Economics we współpracy z BME (www.bme.de). Jest to szacunek przedwstępny.
03:30
Wstępny PMI usług
NiemcyEUR
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
45.5
Poprzednio
47.0
Indeks Managerów Zakupu (PMI) bazowany jest na miesięcznym kwestionariuszu pytań do dokładnie wybranych firm, które dają zaawansowane wskazanie na to co dzieje się w prywatnym sektorze gospodarki poprzez wskazywanie zmian w niestałych elementach takich jak np. cena końcowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, bezrobocie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym wskaźnikiem ekonomicznym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładny dowód na zmiany w gospodarce dużo szybciej niż statystyki rządowe. Indeks prezentuje się jako indeks o wartości od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny przyszły obraz gospodarki. Jednocześnie odczyty poniżej 50 wskazują na negatywną sytuację w gospodarce. Badanie jest tworzone przez Markit Economics we współpracy z BME (www.bme.de). Jest to szacunek wstępny.
04:00
Wstępne PMI przetwórstwa
strefa euroEUR
Okres
Styczeń
Obecnie
 
Prognoza
55.0
Poprzednio
55.2
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) bazuje się na miesięcznym badaniu z kwestionariusza w ostrożnie wyselekcjonowanych firmach, które dostarczają wczesne wskazanie na to, co naprawdę dzieje się w sektorze gospodarki prywatnej, głównie przez notowanie zmian takich jak cena wyjściowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym z wskaźników gospodarczym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładnego dowodu na zmiany gospodarcze wcześniej niż w porównywalnych statystykach rządowych. Indeks jest prezentowany jako indeks z wartościami od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny obraz gospodarki. Z drugiej strony odczyty poniżej 50 oznaczają, iż przyszły obraz jest mniej przychulny. Badanie przeprowadza Markit Economics. Jest to ocena przedwstępna.
04:00
Wstępne PMI usług
strefa euroEUR
Okres
Styczeń
Obecnie
 
Prognoza
44.8
Poprzednio
46.4
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) bazuje się na miesięcznym badaniu z kwestionariusza w ostrożnie wyselekcjonowanych firmach, które dostarczają wczesne wskazanie na to, co naprawdę dzieje się w sektorze gospodarki prywatnej, głównie przez notowanie zmian takich jak cena wyjściowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym z wskaźników gospodarczym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładnego dowodu na zmiany gospodarcze wcześniej niż w porównywalnych statystykach rządowych. Indeks jest prezentowany jako indeks z wartościami od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny obraz gospodarki. Z drugiej strony odczyty poniżej 50 oznaczają, iż przyszły obraz jest mniej przychulny. Badanie przeprowadza Markit Economics. Jest to ocena przedwstępna.
05:00
Pewność konsumencka Gfk
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Styczeń
Obecnie
 
Prognoza
-29
Poprzednio
-26
Sondaż Pewności Konsumenckiej w Wielkiej Brytanii od Gfk (Gesellschaft für Konsumforschung) został przeprowadzony na próbie 2000 osób fizycznych pow. 16 roku życia. Udział ustalono wg wieku, płci, regionu i klasy społecznej, aby mieć pewność, że będzie to badanie reprezentatywne wobec całej populacji Wielkiej Brytanii. Indeks składa się z czterech głównych wskaźników: Osobista sytuacja finansowa, Ogólna sytuacja finansowa, Klimat dla głównych zakupów, przyszłe oszczędności.
08:30
Sprzedaż detaliczna m/m
KanadaCAD
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
0.2%
Poprzednio
0.4%
Szacunki sprzedaży detalicznej, uzyskiwane od sprzedawców detalicznych, są kluczowym wskaźnikiem miesięcznym zakupów konsumenckich w Kanadzie. Ponadto, sprzedaż detaliczna jest ważnym składnikiem Produktu Krajowego Brutto, który mierzy kanadyjską produkcję. Szacunki sprzedaży detalicznej nie zawierają żadnej z form sprzedaży bezpośredniej, które pomijają sklepy detaliczne, np. sprzedaż door-to-door, sprzedaż za pomocą automatów, sprzedaż gazet lub magazynów bezpośrednio przez drukarzy lub osoby publikujące oraz sprzedaż przez kluby książki lub płytowe. Sprzedaż detaliczna przez Internet zawarta jest w tym badaniu tylko jeżeli jest wykonywana przez taką samą strukturę prawną jak firmy detaliczne. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
10:00
Sprzedaż istniejących domów
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
6.53 mln
Poprzednio
6.69 mln R (6.85 mln)
KRAJOWE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W HANDLU NIERUCHOMOŚCIAMI. Serie sprzedaży istniejących domów są pierwszą miarą nieruchomości mieszkalny. 25 lub ok. 25 dnia każdego miesiąca NAR wydaje statystyki sprzedaży i cen istniejących domów jednorodzinnych dla kraju i dla czterech regionów. Począwszy od 25 lutego 2005 roku dane te zawierają również mieszkania i spółdzielnie jako dodatek do domów jednorodzinnych.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Zacznij Handel Teraz