Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
00:30
EUR
Holandia
Sprzedaż detaliczna r/r
Październik
5.2%
-
-0.7%
02:00
EUR
Finlandia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Listopad
1.3%
-
1.5%
02:00
EUR
Finlandia
Produkt krajowy brutto r/r
Październik
2.9%
-
3.2%
03:00
EUR
Hiszpania
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Listopad
-0.1%
-0.1%
-0.1%
03:00
EUR
Hiszpania
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Listopad
1.7%
1.7%
1.7%
03:00
EUR
Hiszpania
Zharmonizowany Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Listopad
-0.2%
-0.2%
-0.2%
03:00
EUR
Hiszpania
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Listopad
1.7%
1.7%
1.7%
03:15
EUR
Francja
Wstępny PMI przetwórstwa
Grudzień
49.7
-
50.8
03:15
EUR
Francja
Wstępny PMI usług
Grudzień
49.6
-
55.1
03:30
EUR
Niemcy
Wstępny PMI przetwórstwa
Grudzień
51.5
51.5
51.8
03:30
EUR
Niemcy
Wstępny PMI usług
Grudzień
52.5
53.5
53.3
04:00
EUR
Włochy
Zamówienia przemysłowe m/m
Październik
-0.3%
-
-3.1% R (-2.9%)
04:00
EUR
Włochy
Zamówienia przemysłowe r/r
Październik
2.0%
-
-1.0% R (-0.9%)
04:00
EUR
Włochy
Sprzedaż przemysłowa m/m
Październik
-0.5%
-
0.0%
04:00
EUR
Włochy
Sprzedaż przemysłowa r/r
Październik
2.0%
-
3.9%
04:00
EUR
strefa euro
Wstępne PMI usług
Grudzień
51.4
53.5
53.4
04:00
EUR
strefa euro
Wstępne PMI przetwórstwa
Grudzień
51.4
51.5
51.8
05:00
EUR
Włochy
Końcowy indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Listopad
-0.2%
-0.1%
-0.1%
05:00
EUR
Włochy
Końcowy indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Listopad
1.6%
1.7%
1.7%
05:00
EUR
Włochy
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Listopad
-0.3%
-0.2%
-0.2%
05:00
EUR
Włochy
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Listopad
1.6%
1.7%
1.7%
08:30
USD
Stany Zjednoczone
Sprzedaż detaliczna m/m
Listopad
0.2%
0.1%
1.1% R (0.8%)
08:30
USD
Stany Zjednoczone
Sprzedaż detaliczna poza samochodami m/m
Listopad
0.2%
0.2%
1.0% R (0.7%)
09:15
USD
Stany Zjednoczone
Wykorzystanie mocy produkcyjnych
Listopad
78.5%
78.6%
78.1% R (78.4%)
09:15
USD
Stany Zjednoczone
Produkcja przemysłowa m/m
Listopad
0.6%
0.3%
-0.2% R (0.1%)
09:45
USD
Stany Zjednoczone
Wstępny PMI przetwórstwa
Grudzień
53.9
55.1
55.3
10:00
USD
Stany Zjednoczone
Inwentarze biznesowe m/m
Październik
0.6%
0.3%
0.5% R (0.3%)
00:30
Sprzedaż detaliczna r/r
HolandiaEUR
Okres
Październik
Obecnie
5.2%
Prognoza
-
Poprzednio
-0.7%
Firmy, w sektorze detalicznej sprzedają dobra produkowane gdzie indziej ale bezpośrednio do gospodarstw domowych i osób fizycznych. Występują roczne i miesięczne wyniki dot. zmienności cen i wielkości produkcji, jak również wyniki dot. kosztów operacyjnych i dochody oraz te dot. zatrudnienia i płac w handlu detalicznym. Handel detaliczny dzieli się na sklepy sprzedające produkty żywnościowe, sklepy sprzedające produkty inne niż żywnościowe, i handel poprzez inne kanały niż sklepy (np. handel rynkowy przez Internet lub poprzez zamawianie w firmach drogą e-mailową).
02:00
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
FinlandiaEUR
Okres
Listopad
Obecnie
1.3%
Prognoza
-
Poprzednio
1.5%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich opisuje rozwój cen dóbr i usług kupionych w Finlandii przez lokalne gospodarstwa domowe w Finlandii. Indeks cen towarów i usług konsumenckich używany jest jako ogólna miara inflacji. Indeks cen towarów i usług konsumenckich opisuje zmiany w cenach konsumenckich zgodnie ze strukturą konsumpcji średniego gospodarstwa domowego. Zawiera rozwój cen ogólnego indeksu, grup towarowych i 497 towarów. Wskaźniki ceny konsumenckiej, które są przeglądane okresowo dla stałej liczny lat są odpowiednie dla badań krótkoterminowych. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
02:00
Produkt krajowy brutto r/r
FinlandiaEUR
Okres
Październik
Obecnie
2.9%
Prognoza
-
Poprzednio
3.2%
PKB, produkt krajowy brutto na cenach rynkowych jest końcowym rezultatem aktywności produkcyjnej jednostek produkcyjnych będących rezydentami. Może być definiowany na trzy sposoby: jako suma wartości dodanej brutto w różnych sektorach międzynarodowych; jako suma końcowa użycia dóbr i usług przez przemysły będące rezydentami plus podatki i minus dotacje na produkty; jako sumę końcową użycia dóbr i usług przez jednostki instytucjonalne będące rezydentami (końcowa konsumpcja, formacja kapitału brutto, eksporty minus importy); jako sumę użytą w całej generacji gospodarczej w rachunku wpływów (kompensacja pracowników, podatki na produkcję i importy bez dotacji, nadwyżka operacyjna brutto i mieszany dochód brutto). Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
03:00
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
HiszpaniaEUR
Okres
Listopad
Obecnie
-0.1%
Prognoza
-0.1%
Poprzednio
-0.1%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (ang. CPI) jest miarą statystyczną rozwoju cen dóbr i usług, z których korzystają ludzie mieszkający w domach rodzinnych w Hiszpanii. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
03:00
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
HiszpaniaEUR
Okres
Listopad
Obecnie
1.7%
Prognoza
1.7%
Poprzednio
1.7%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (ang. CPI) jest miarą statystyczną rozwoju cen dóbr i usług, z których korzystają ludzie mieszkający w domach rodzinnych w Hiszpanii. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego roku.
03:00
Zharmonizowany Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
HiszpaniaEUR
Okres
Listopad
Obecnie
-0.2%
Prognoza
-0.2%
Poprzednio
-0.2%
Zharmonizowany Indeks cen towarów i usług konsumenckich (HICP) jest wskaźnikiem statystycznym, którego celem jest dostarczenie ogólną miarę inflacji, która ułatwia dokonywanie międzynarodowych porównań i w związku z tym bada zgodność z wypełnieniem zaleceń Traktatu z Maastricht koniecznych do wejścia do Europejskiej Unii Monetarnej. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
03:00
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
HiszpaniaEUR
Okres
Listopad
Obecnie
1.7%
Prognoza
1.7%
Poprzednio
1.7%
Zharmonizowany Indeks cen towarów i usług konsumenckich (HICP) jest wskaźnikiem statystycznym, którego celem jest dostarczenie ogólną miarę inflacji, która ułatwia dokonywanie międzynarodowych porównań i w związku z tym bada zgodność z wypełnieniem zaleceń Traktatu z Maastricht koniecznych do wejścia do Europejskiej Unii Monetarnej. Jest to całkowita zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
03:15
Wstępny PMI przetwórstwa
FrancjaEUR
Okres
Grudzień
Obecnie
49.7
Prognoza
-
Poprzednio
50.8
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) oparty jest na comiesięcznym badaniu kwestionariuszowym wśród ostrożnie wybranych firm, które dostarczają wstępne wskazanie na temat tego co rzeczywiście dzieje się w gospodarce sektora prywatnego poprzez wyłapanie zmian w zmiennych takich jak produkcja, nowe zamówienia, poziomy zapasów, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Wczesny PMI jest pierwszym z wskaźników ekonomicznym dla każdego miesiąca dostarczający rzetelnego dowodu na zmienne warunki gospodarcze zdecydowanie wcześniej niż porównywalne statystyki rządowe. Indeks prezentowany jest jako indeks z wartościami pomiędzy 1 a 100. Wartości powyżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są pozytywne. Dla odmiany, odczyty poniżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są mniej korzystne. Badanie przeprowadzane jest przez Markit Economics we współpracy z CDAF (www.cdaf.asso.fr). Jest to wstępna ocena.
03:15
Wstępny PMI usług
FrancjaEUR
Okres
Grudzień
Obecnie
49.6
Prognoza
-
Poprzednio
55.1
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) oparty jest na comiesięcznym badaniu kwestionariuszowym wśród ostrożnie wybranych firm, które dostarczają wstępne wskazanie na temat tego co rzeczywiście dzieje się w gospodarce sektora prywatnego poprzez wyłapanie zmian w zmiennych takich jak produkcja, nowe zamówienia, poziomy zapasów, zatrudnienie i ceny w sektorze usług. Wczesny PMI jest pierwszym z wskaźników ekonomicznym dla każdego miesiąca dostarczający rzetelnego dowodu na zmienne warunki gospodarcze zdecydowanie wcześniej niż porównywalne statystyki rządowe. Indeks prezentowany jest jako indeks z wartościami pomiędzy 1 a 100. Wartości powyżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są pozytywne. Dla odmiany, odczyty poniżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są mniej korzystne. Badanie przeprowadzane jest przez Markit Economics we współpracy z CDAF (www.cdaf.asso.fr). Jest to wstępna ocena.
03:30
Wstępny PMI przetwórstwa
NiemcyEUR
Okres
Grudzień
Obecnie
51.5
Prognoza
51.5
Poprzednio
51.8
Indeks Managerów Zakupu (PMI) bazowany jest na miesięcznym kwestionariuszu pytań do dokładnie wybranych firm, które dają zaawansowane wskazanie na to co dzieje się w prywatnym sektorze gospodarki poprzez wskazywanie zmian w niestałych elementach takich jak np. cena końcowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, bezrobocie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym wskaźnikiem ekonomicznym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładny dowód na zmiany w gospodarce dużo szybciej niż statystyki rządowe. Indeks prezentuje się jako indeks o wartości od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny przyszły obraz gospodarki. Jednocześnie odczyty poniżej 50 wskazują na negatywną sytuację w gospodarce. Badanie jest tworzone przez Markit Economics we współpracy z BME (www.bme.de). Jest to szacunek przedwstępny.
03:30
Wstępny PMI usług
NiemcyEUR
Okres
Grudzień
Obecnie
52.5
Prognoza
53.5
Poprzednio
53.3
Indeks Managerów Zakupu (PMI) bazowany jest na miesięcznym kwestionariuszu pytań do dokładnie wybranych firm, które dają zaawansowane wskazanie na to co dzieje się w prywatnym sektorze gospodarki poprzez wskazywanie zmian w niestałych elementach takich jak np. cena końcowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, bezrobocie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym wskaźnikiem ekonomicznym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładny dowód na zmiany w gospodarce dużo szybciej niż statystyki rządowe. Indeks prezentuje się jako indeks o wartości od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny przyszły obraz gospodarki. Jednocześnie odczyty poniżej 50 wskazują na negatywną sytuację w gospodarce. Badanie jest tworzone przez Markit Economics we współpracy z BME (www.bme.de). Jest to szacunek wstępny.
04:00
Zamówienia przemysłowe m/m
WłochyEUR
Okres
Październik
Obecnie
-0.3%
Prognoza
-
Poprzednio
-3.1% R (-2.9%)
Dane odnoszą się do nowych zamówień i mierzą rozwój zamówień każdego typu na otrzymane dobra z przedsiębiorstw przemysłowych od klientów wewnętrznych i zewnętrznych po obecnych cenach. Zbierane są poprzez badanie przedsiębiorstw wybranych na podstawie aktywności gospodarczych. Przetwórstwo zawiera: tekstylia, skórę, produkty drewniane, przemysły metalowe, optyczne i maszynerię elektryczną oraz transporty. Badanie są firmy z ponad 20 pracownikami. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
04:00
Zamówienia przemysłowe r/r
WłochyEUR
Okres
Październik
Obecnie
2.0%
Prognoza
-
Poprzednio
-1.0% R (-0.9%)
Dane odnoszą się do nowych zamówień i mierzą rozwój zamówień każdego typu na otrzymane dobra z przedsiębiorstw przemysłowych od klientów wewnętrznych i zewnętrznych po obecnych cenach. Zbierane są poprzez badanie przedsiębiorstw wybranych na podstawie aktywności gospodarczych. Przetwórstwo zawiera: tekstylia, skórę, produkty drewniane, przemysły metalowe, optyczne i maszynerię elektryczną oraz transporty. Badanie są firmy z ponad 20 pracownikami. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
04:00
Sprzedaż przemysłowa m/m
WłochyEUR
Okres
Październik
Obecnie
-0.5%
Prognoza
-
Poprzednio
0.0%
Dane zbierane są na podstawie badań wybranych na podstawie aktywności gospodarczych w przetwórstwie. Przetwórstwo zawiera: tekstylia, skórę, produkty drewniane, przemysły metalowe, optyczne i maszynerię elektryczną oraz transporty. Bada się przedsiębiorstwa z ponad 20 pracownikami. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
04:00
Sprzedaż przemysłowa r/r
WłochyEUR
Okres
Październik
Obecnie
2.0%
Prognoza
-
Poprzednio
3.9%
Dane zbierane są na podstawie badań wybranych na podstawie aktywności gospodarczych w przetwórstwie. Przetwórstwo zawiera: tekstylia, skórę, produkty drewniane, przemysły metalowe, optyczne i maszynerię elektryczną oraz transporty. Bada się przedsiębiorstwa z ponad 20 pracownikami. Jest to zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
04:00
Wstępne PMI usług
strefa euroEUR
Okres
Grudzień
Obecnie
51.4
Prognoza
53.5
Poprzednio
53.4
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) bazuje się na miesięcznym badaniu z kwestionariusza w ostrożnie wyselekcjonowanych firmach, które dostarczają wczesne wskazanie na to, co naprawdę dzieje się w sektorze gospodarki prywatnej, głównie przez notowanie zmian takich jak cena wyjściowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym z wskaźników gospodarczym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładnego dowodu na zmiany gospodarcze wcześniej niż w porównywalnych statystykach rządowych. Indeks jest prezentowany jako indeks z wartościami od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny obraz gospodarki. Z drugiej strony odczyty poniżej 50 oznaczają, iż przyszły obraz jest mniej przychulny. Badanie przeprowadza Markit Economics. Jest to ocena przedwstępna.
04:00
Wstępne PMI przetwórstwa
strefa euroEUR
Okres
Grudzień
Obecnie
51.4
Prognoza
51.5
Poprzednio
51.8
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) bazuje się na miesięcznym badaniu z kwestionariusza w ostrożnie wyselekcjonowanych firmach, które dostarczają wczesne wskazanie na to, co naprawdę dzieje się w sektorze gospodarki prywatnej, głównie przez notowanie zmian takich jak cena wyjściowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym z wskaźników gospodarczym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładnego dowodu na zmiany gospodarcze wcześniej niż w porównywalnych statystykach rządowych. Indeks jest prezentowany jako indeks z wartościami od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny obraz gospodarki. Z drugiej strony odczyty poniżej 50 oznaczają, iż przyszły obraz jest mniej przychulny. Badanie przeprowadza Markit Economics. Jest to ocena przedwstępna.
05:00
Końcowy indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
WłochyEUR
Okres
Listopad
Obecnie
-0.2%
Prognoza
-0.1%
Poprzednio
-0.1%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich mierzy zmiany w czasie cen przykładowych dóbr (koszyka) zakładając, że ilości kupowane są stałe przez dwa następujące po sobie okresy. Opisuje koszyk dóbr i usług kupowanych na rynkach do końcowego użytku gospodarstw domowych. Ceny odnoszą się do indeksu cen towarów i usług konsumenckich całego kraju jest kompleksową ceną sprzedaży nie istotne czy opłacana jest w całości przez konsumenta czy też nie. Każdego miesiąca ok. 300 000 cen zbieranych jest w 25 000 sklepów i 12 000 domów. Domy własnościowe są wykluczone. Jest to bieżąca zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
05:00
Końcowy indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
WłochyEUR
Okres
Listopad
Obecnie
1.6%
Prognoza
1.7%
Poprzednio
1.7%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich mierzy zmiany w czasie cen przykładowych dóbr (koszyka) zakładając, że ilości kupowane są stałe przez dwa następujące po sobie okresy. Opisuje koszyk dóbr i usług kupowanych na rynkach do końcowego użytku gospodarstw domowych. Ceny odnoszą się do indeksu cen towarów i usług konsumenckich całego kraju jest kompleksową ceną sprzedaży nie istotne czy opłacana jest w całości przez konsumenta czy też nie. Każdego miesiąca ok. 300 000 cen zbieranych jest w 25 000 sklepów i 12 000 domów. Domy własnościowe są wykluczone. Jest to końcowa zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
05:00
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
WłochyEUR
Okres
Listopad
Obecnie
-0.3%
Prognoza
-0.2%
Poprzednio
-0.2%
Pokrycie Zharmonizowanego Indeksu Cen towarów i usług konsumenckich definiowane jest na zasadach „końcowych wydatków pieniężnych gospodarstwa domowego na konsumpcję” w odniesieniu do koncepcji rachunków krajowych w Europejskim Systemie Rachunków. HICP jest miesięcznym indeksem cen stworzonym do międzynarodowego porównania inflacji cen konsumenckich. Indeks pokrywa wszystkie formy wydatków gospodarstwa domowego, zwrotów netto, dotacji i zniżek. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
05:00
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
WłochyEUR
Okres
Listopad
Obecnie
1.6%
Prognoza
1.7%
Poprzednio
1.7%
Pokrycie Zharmonizowanego Indeksu Cen towarów i usług konsumenckich definiowane jest na zasadach „końcowych wydatków pieniężnych gospodarstwa domowego na konsumpcję” w odniesieniu do koncepcji rachunków krajowych w Europejskim Systemie Rachunków. HICP jest miesięcznym indeksem cen stworzonym do międzynarodowego porównania inflacji cen konsumenckich. Indeks pokrywa wszystkie formy wydatków gospodarstwa domowego, zwrotów netto, dotacji i zniżek. Jest to całkowita zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
08:30
Sprzedaż detaliczna m/m
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Listopad
Obecnie
0.2%
Prognoza
0.1%
Poprzednio
1.1% R (0.8%)
Sprzedaż zawiera sprzedane towary (za gotówkę lub na kredyt w detalu lub hurcie) przez przedsiębiorstwa przede wszystkim związane z handlem detalicznym. Usługi, które są okolicznościowe wobec sprzedaży towaru i podatki akcyzowe, które są płacone przez przetwórcę lub hurtownika i przekazane dla handlowca detalicznego, są także zawarte. Sprzedaż wyrażana jest jako netto, po odliczeniach, dla refundacji i innych świadczeń za towary zwrócone przez klientów. Sprzedaż nie zawiera podatków od sprzedaży pobieranych bezpośrednio od klientów i płaconych bezpośrednio do lokalnych, stanowych lub federalnych agencji podatkowych. Oceny wielkości sprzedaży mierzą wpływy ze sprzedaży uzyskiwane przez sklepy, które w pierwszej kolejności dokonują sprzedaży detalicznej. Oceny sprzedaży reprezentują całkość sprzedaży i wpływy wszystkich przedsiębiorstw przede wszystkim związane z handlem detalicznym. Nie zawierają sprzedaży setalicznej przez przetwórców, hurtowników, przedsiębiorstwa usługowe i inne, których główną aktywnością jest inna niż handel detaliczny. Ponieważ przedsiębiorstwo detaliczne jest główną jednostką miary, publikowane oceny sprzedaży z podziałem na typ sklepu detalicznego nie mają intencji do mierzenia całości sprzedaży danego towaru lub linii towarowej. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
08:30
Sprzedaż detaliczna poza samochodami m/m
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Listopad
Obecnie
0.2%
Prognoza
0.2%
Poprzednio
1.0% R (0.7%)
Reprezentuje zmianę w całkowitej wartości sprzedaży na poziomie detalicznym, z wyłączeniem samochodów. Sprzedaż samochodów pokrywa ok. 20% Sprzedaży Detalicznej, ale ma tendencję do bycia bardzo zmienną i zniekształca bazowy trend. Dane z wyłączeniem samochodów są zatem uznawane za lepszą skalę trendów wydatkowych. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
09:15
Wykorzystanie mocy produkcyjnych
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Listopad
Obecnie
78.5%
Prognoza
78.6%
Poprzednio
78.1% R (78.4%)
Zarząd Rezerwy Federalnej tworzy oceny możliwości przepustowych i wykorzystania mocy produkcyjnych dla przemysłów w przetwórstwie, górnictwie i narzędziach elektrycznych i gazowych. Dla danego przemysłu wykorzystanie mocy produkcyjnej jest równe do indeksu produkcji końcowej (dostosowany sezonowo) podzielonego przez indeks mocy przepustowych. Indeksy mocy przepustowych Zarządu Rezerwy Federalnej próbują złapać koncepcję zrównoważonego maksymalnego rezultatu – największy poziom produkcji w fabryce może utrzymać się w ramach realistycznego poziomu pracy uwzględniając możliwość postoju w pracach i zakładając odpowiednią dostępność środków do operacji na kapitale w miejscu.
09:15
Produkcja przemysłowa m/m
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Listopad
Obecnie
0.6%
Prognoza
0.3%
Poprzednio
-0.2% R (0.1%)
Indeks produkcji przemysłowej (IP) mierzy realny wynik końcowy w przetwórstwie, górnictwie, oraz przemysłów gazowych i elektrycznych. Przetwórstwo składa się z tych przemysłów zawartych w Północnoamerykańskim Systemie Klasyfikacji Przemysłu lub NAICS, definicja przetwórstwa i te przemysłu, które tradycyjnie były uznawane jako przetwórstwo i są zawarte w sektorze przemysłowym. Całkowity indeks IP został skonstruowany z 303 indywidualnych serii bazowanych kodach Północnoamerykańskiego Systemu Klasyfikacji Przemysłu (NAICS) z 2002 roku. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
09:45
Wstępny PMI przetwórstwa
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Grudzień
Obecnie
53.9
Prognoza
55.1
Poprzednio
55.3
Markit Flash U.S. Manufacturing PMI. Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) oparty jest na comiesięcznym badaniu kwestionariuszowym wśród ostrożnie wybranych firm, które dostarczają wstępne wskazanie na temat tego co rzeczywiście dzieje się w gospodarce sektora prywatnego poprzez wyłapanie zmian w zmiennych takich jak produkcja, nowe zamówienia, poziomy zapasów, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Wczesny PMI jest pierwszym z wskaźników ekonomicznym dla każdego miesiąca dostarczający rzetelnego dowodu na zmienne warunki gospodarcze zdecydowanie wcześniej niż porównywalne statystyki rządowe. Indeks prezentowany jest jako indeks z wartościami pomiędzy 1 a 100. Wartości powyżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są pozytywne. Dla odmiany, odczyty poniżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są mniej korzystne. Badanie przeprowadzane jest przez Markit Economics. Jest to wstępna ocena.
10:00
Inwentarze biznesowe m/m
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Październik
Obecnie
0.6%
Prognoza
0.3%
Poprzednio
0.5% R (0.3%)
Index pokazuje zmiany w całkowitej wartości dóbr trzymanych w inwentarzach przez przetwórców, hurtowników i sprzedawców detalicznych. Badanie dostaw, inwentarzy i zamówień (M3) przetwórców dostarcza bazowane szeroko, miesięczne dane statystyczne dot. warunków gospodarczych w krajowym sektorze przetwórczym. Badanie mierzy bieżącą aktywność przemysłową i dostarcza wskazanie przyszłych trendów biznesowych. W badaniu M3 jest 89 oddzielnych kategorii. Kategorie te są zgrupowanymi 473 przemysłami przetwórczymi. Badanie inwentarzy M3 zbierane jest na bazie bieżącego kosztu lub pre-LIFO (last in, first out). Dane inwentarzy pobiera się od respondentów na podstawie etapu fabrykacji, którymi jest: skończone dobro, praca w trakcie oraz surowce.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Nie posiadasz jeszcze konta?

Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.