Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
00:00
EUR
Finlandia
Pewność konsumencka
Wrzesień
-4.8
-
-5.4
01:00
NOK
Norwegia
Sprzedaż detaliczna m/m
Wrzesień
-4.9%
-1.5%
0.6%
02:30
SEK
Szwecja
Sprzedaż detaliczna r/r
Sierpień
3.0%
-
4.8%
02:30
SEK
Szwecja
Sprzedaż detaliczna m/m
Sierpień
-0.3%
1.0%
1.9%
02:30
SEK
Szwecja
Bilans handlowy
Sierpień
-1.60 mld SEK
-
2.90 mld SEK
18:30
JPY
Japonia
CPI z wyłączeniem cen żywności dla strefy Ku i Tokio r/r
Wrzesień
-0.2%
-0.3%
-0.3%
18:30
JPY
Japonia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) r/r
Wrzesień
0.2%
-
0.3%
00:00
Pewność konsumencka
FinlandiaEUR
Okres
Wrzesień
Obecnie
-4.8
Prognoza
-
Poprzednio
-5.4
Barometr konsumencki zawiera pytania odnośnie konkretnych spraw gospodarczych. Indywidualne wskaźniki oparte są na następujących pytaniach: ocena konsumentów dot. rozwoju fińskiej gospodarki jak również ich własna sytuacja gospodarcza taka jak rozwój cen konsumenckich w ciągu ostatnich i nadchodzących lat; ocena konsumentów dot. zmian w zatrudnieniu w ciągu następnych 12 miesięcy; ocena konsumentów na temat tego jak korzystny był bieżący okres dla dokonywania dużych zakupów, oszczędności lub zaciągnięcia pożyczki; ocena konsumentów na temat tego jakie będą wydatki na dobra trwałe w nadchodzącym roku w porównaniu z poprzednim rokiem.
01:00
Sprzedaż detaliczna m/m
NorwegiaNOK
Okres
Wrzesień
Obecnie
-4.9%
Prognoza
-1.5%
Poprzednio
0.6%
Sprzedaż detaliczna definiowana jest jako sprzedaż towarów w imieniu własnym przedsiębiorstwa i na własny rachunek. Głównie dla użytku osobistego lub gospodarstw domowych, ze stałych sklepów, rynku itp. W definicji tej zawarta jest również sprzedaż pojazdów mechanicznych i motocykli do użytku osobistego i paliwo do nich oraz sprzedaż do osób prywatnych lub prywatnych gospodarstw domowych poprzez agentów. Sprzedaż detaliczna zawiera także sprzedaż maszyn biurowych i sprzętu, farb, drewna itp. przy czym produkty te sprzedawane są bezpośrednio do użytku osobistego. Próba ok. 13 200 jednostek wybierana jest z populacji firm handlu detalicznego z rejestracją jako VAT, co reprezentuje ok. ćwierć wszystkich jednostek. Zawarte jest ok. 10 200 sklepów sieciowych z bezpośrednim raportowaniem z głównego biura. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
02:30
Sprzedaż detaliczna r/r
SzwecjaSEK
Okres
Sierpień
Obecnie
3.0%
Prognoza
-
Poprzednio
4.8%
Indeks reprezentuje obrót przedsiębiorstwach, których główną aktywnością jest handel detaliczny. Od 1990 roku dane wykluczają sprzedaż pojazdów mechanicznych, farmaceutyków i napojów. Dane zbierane są poprzez badanie w przedsiębiorstwach. Wszystkie przedsiębiorstwa, których obrót wynosi ponad 1 bilion SEK, zgodnie z rejestrem VAT, są zawarte w próbie. Przedsiębiorstwa z obrotem mniejszym niż 2 miliony SEK są wyłączone z badania. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
02:30
Sprzedaż detaliczna m/m
SzwecjaSEK
Okres
Sierpień
Obecnie
-0.3%
Prognoza
1.0%
Poprzednio
1.9%
Indeks reprezentuje obrót przedsiębiorstwach, których główną aktywnością jest handel detaliczny. Od 1990 roku dane wykluczają sprzedaż pojazdów mechanicznych, farmaceutyków i napojów. Dane zbierane są poprzez badanie w przedsiębiorstwach. Wszystkie przedsiębiorstwa, których obrót wynosi ponad 1 bilion SEK, zgodnie z rejestrem VAT, są zawarte w próbie. Przedsiębiorstwa z obrotem mniejszym niż 2 miliony SEK są wyłączone z badania. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
02:30
Bilans handlowy
SzwecjaSEK
Okres
Sierpień
Obecnie
-1.60 mld SEK
Prognoza
-
Poprzednio
2.90 mld SEK
Mierzy różnicę pomiędzy danymi dot. importów i eksportów w bilionach SEK. Importy dóbr mierzą wartośc dóbr, które wpłynęły na teren kraju bez znaczenia od końcowego ich celu. Eksporty dóbr podobnie mierzą wartośc dóbr, które opuściły terytorium kraju bez znaczenia czy zostały przetworzone w kraju czy też nie. Dane oparte są na dokumentach celnych dla dóbr oclonych na granicach dla handlu z krajami spoza Unii Europejskiej i na danych badania Intrastat uzyskanych od firm handlującymi dobrami (z bieżącą 12-miesięczną wartością przynajmniej 1500000 SEK w każdym przepływie dóbr) z partnerami z krajów członkowskich Unii Europejskiej.
18:30
CPI z wyłączeniem cen żywności dla strefy Ku i Tokio r/r
JaponiaJPY
Okres
Wrzesień
Obecnie
-0.2%
Prognoza
-0.3%
Poprzednio
-0.3%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. W tym wydaniu wartość świeżej żywności jest wyłączona z indeksu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.
18:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) r/r
JaponiaJPY
Okres
Wrzesień
Obecnie
0.2%
Prognoza
-
Poprzednio
0.3%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim miesiącu.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Zacznij Handel Teraz