Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
02:00
GBP
Wielka Brytania
Poziom liczby roszczeń
Marzec
3.8%
-
3.9%
02:00
CNY
Chiny
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne y/y
Grudzień
5.80%
-
6.00%
05:00
EUR
Niemcy
Bieżąca sytuacja ZEW
Styczeń
-9.5
-13.5
-19.9
05:00
EUR
Niemcy
Sentyment gospodarczy ZEW
Luty
26.7
15.0
10.7
05:00
EUR
strefa euro
Sentyment gospodarczy ZEW
Styczeń
25.6
5.5
11.2
08:30
CAD
Kanada
Przesyłki przemysłowe m/m
Listopad
 
-0.3%
-0.7%
08:55
USD
Stany Zjednoczone
Redbook Sprzedaż detaliczna
Тydzień do 21.01.2020
 
-
-0.2%
02:00
Poziom liczby roszczeń
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Marzec
Obecnie
3.8%
Prognoza
-
Poprzednio
3.9%
Określa liczbę osób roszczących (liczbę osób roszczących sobie dodatki związane z bezrobociem) w Wielkiej Brytanii; ich poziom (w tysiącach) oraz jako poziom procentowy. Liczba osób roszczących pochodzi z danych administracyjnych Job centre Plus (dawniej Serwis Zatrudnienia).
02:00
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne y/y
ChinyCNY
Okres
Grudzień
Obecnie
5.80%
Prognoza
-
Poprzednio
6.00%
Foreign Direct Investment. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, BIZ (Foreign Direct Investment, FDI) przedstawiają bezpośrednie inwestycje w produkcję lub przedsiębiorstwa w danym kraju, które dotyczą zakupu firmy lub rozszerzenia działalności istniejącej firmy. BIZ obejmuje fuzje i przejęcia, budowy nowych obiektów, reinwestowanie zysków z operacji zagranicznych i pożyczki wewnętrzne. YTD (ang. Year-To-Date) to okres rozpoczynający się 1 stycznia bieżącego roku i kończący się w dniu obecnym. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku.
05:00
Bieżąca sytuacja ZEW
NiemcyEUR
Okres
Styczeń
Obecnie
-9.5
Prognoza
-13.5
Poprzednio
-19.9
Wskaźnik bieżącej sytuacji ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) skupia się na wynikach badania, które odnosi się do bieżącej sytuacji niemieckiej gospodarki. W badaniu bierze udział nawet do 350 ekspertów finansowych. Wydają opinie na temat tego, czy bieżąca sytuacja poprawiła się, pogorszyła się czy nie zmieniła się, które następnie są sumowane jako liczba pozytywnych odpowiedzi minus liczba negatywnych odpowiedzi. Wyższy wskaźnik wskazuje na silniejszą gospodarkę i lepszy klimat biznesowy.
05:00
Sentyment gospodarczy ZEW
NiemcyEUR
Okres
Luty
Obecnie
26.7
Prognoza
15.0
Poprzednio
10.7
Wskaźnik Sentymentu Gospodarczego ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) jest ustalany miesięcznie. W badaniu bierze udział nawet do 350 ekspertów finansowych. Wskaźnik oddaje różnicę pomiędzy częścią analityków, którzy są optymistyczni, a częścią która jest pesymistyczna w kwestii oczekiwanego rozwoju gospodarczego Niemiec w najbliższych sześciu miesiącach. Przykładowo: Jeżeli 30% badanych oczekuje, że sytuacja gospodarcza Niemiec poprawi się w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, 30% uważa, że nie zmieni się, a 40% oczekuje, że sytuacja gospodarcza pogorszy się, Wskaźnik Sentymentu Gospodarczego ZEW wyniesie -10. Jednocześnie dodatnia liczba oznacza, że część optymistów przewyższa część pesymistów i na odwrót.
05:00
Sentyment gospodarczy ZEW
strefa euroEUR
Okres
Styczeń
Obecnie
25.6
Prognoza
5.5
Poprzednio
11.2
Wskaźnik Sentymentu Gospodarczego ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) jest ustalany miesięcznie. W badaniu bierze udział nawet do 350 ekspertów finansowych. Wskaźnik oddaje różnicę pomiędzy częścią analityków, którzy są optymistyczni, a częścią która jest pesymistyczna w kwestii oczekiwanego rozwoju gospodarczego Strefy Euro w najbliższych sześciu miesiącach. Przykładowo: Jeżeli 30% badanych oczekuje, że sytuacja gospodarcza Strefy Euro poprawi się w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, 30% uważa, że nie zmieni się, a 40% oczekuje, że sytuacja gospodarcza pogorszy się, Wskaźnik Sentymentu Gospodarczego ZEW wyniesie -10. Jednocześnie dodatnia liczba oznacza, że część optymistów przewyższa część pesymistów i na odwrót.
08:30
Przesyłki przemysłowe m/m
KanadaCAD
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
-0.3%
Poprzednio
-0.7%
Miesięczne badanie przetwórstwa (MSM) publikuje serie statystyczne dla przetwórców – sprzedaży przetworzonych dóbr, inwentarzy, niewypełnionych zamówień i nowych zamówień. Grupa docelową MSM zawiera wszystkie statystyczne firmy w rejestrze działalności gospodarczej, które klasyfikuje się w sektorze przetwórstwa. Zawiera przemysły dóbr trwałych i nietrwałych, jak również te, których podstawą jest produkcja. Próba to ok. 10 500 jednostek z 27 000 przedsiębiorstw w badanej sieci. Sprzedaż dóbr przetworzonych (wcześniej dostawa dóbr przetworzonych) definiowana jest jako liczba produktów, która była dostarczona do klienta. Sprzedaż dóbr przetworzonych wyklucza jakąkolwiek sprzedaż hurtową oraz przychody związane z wypożyczaniem sprzętu lub sprzedażą energii. Dla produktów i części przestrzeni powietrznych oraz przemysłów budowy statków, używa się wartości produkcji zamiast sprzedaży dóbr przetworzonych.
08:55
Redbook Sprzedaż detaliczna
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Тydzień do 21.01.2020
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.2%
Badanie LJR Redbook obejmuje 15 sklepów detalicznych w każdym tygodniu aby określić zmiany w sprzedaży. Raport jest z bieżącego miesiąca, gdzie: pierwszym tydzień miesiąca porównywany jest do poprzedniego miesiąca, drugi tydzień porównuje się jako pierwszych dwa tygodnie do poprzedniego miesiąca itd. Indeks Johnson Redbook Index jest prawnie zastrzeżonym wskaźnikiem wzrostu w sprzedaży detalicznej i dostarcza wstępnych ocen trendów w sprzedaży detalicznej przed oficjalnymi wydaniami.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Zacznij Handel Teraz