Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
01:00
GBP
Wielka Brytania
Pożyczki netto sektora publicznego
Marzec
27.27 mld GBP
-
15.31 mld GBP R (18.41 mld GBP)
01:00
GBP
Wielka Brytania
Sprzedaż detaliczna m/m
Marzec
5.4%
1.5%
2.2% R (2.1%)
01:00
GBP
Wielka Brytania
Sprzedaż detaliczna r/r
Marzec
7.2%
3.5%
-3.6% R (-3.7%)
02:15
EUR
Francja
Końcowy PMI przetwórstwa
Kwiecień
59.2
59.0
59.3
02:15
EUR
Francja
Końcowy PMI usług
Kwiecień
50.4
46.5
48.2
02:30
EUR
Niemcy
Końcowy PMI przetwórstwa
Kwiecień
66.4
65.8
66.6
02:30
EUR
Niemcy
Końcowy PMI usług
Kwiecień
50.1
50.8
51.5
03:00
EUR
strefa euro
Końcowe PMI przetwórstwa
Kwiecień
63.3
62.0
62.5
03:00
EUR
strefa euro
Końcowe PMI usług
Kwiecień
50.3
49.1
49.6
08:45
USD
Stany Zjednoczone
Wstępny PMI przetwórstwa
Kwiecień
60.6
60.5
59.1
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Sprzedaż nowych domów
Marzec
1,021 mln
886 mln
846 mln R (775 mln)
01:00
Pożyczki netto sektora publicznego
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Marzec
Obecnie
27.27 mld GBP
Prognoza
-
Poprzednio
15.31 mld GBP R (18.41 mld GBP)
Mierzą różnicę w wartości pomiędzy wydatkami i przychodami firm publicznych, rządu centralnego i lokalnych samorządów dla ostatniego miesiąca. Jeżeli pożyczki netto mają ujemny wynik, wówczas oznacza to, że brytyjski budżet ma nadwyżkę.
01:00
Sprzedaż detaliczna m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Marzec
Obecnie
5.4%
Prognoza
1.5%
Poprzednio
2.2% R (2.1%)
Wskaźnik mierzy zmiany w wielkości sprzedaży przez handlowców detalicznych w Wielkiej Brytanii. Dane są zbierane w miesięcznym sondażu wśród dużych handlowców detalicznych i na reprezentatywnej próbie mniejszych firm detalicznych. Wyższy poziom sprzedaży detalicznej pokazuje silniejsze zapotrzebowanie konsumentów, wyższą końcową sprzedaż detaliczną i wzrost gospodarki. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
01:00
Sprzedaż detaliczna r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Marzec
Obecnie
7.2%
Prognoza
3.5%
Poprzednio
-3.6% R (-3.7%)
Wskaźnik mierzy zmiany w wielkości sprzedaży przez handlowców detalicznych w Wielkiej Brytanii. Dane są zbierane w miesięcznym sondażu wśród dużych handlowców detalicznych i na reprezentatywnej próbie mniejszych firm detalicznych. Wyższy poziom sprzedaży detalicznej pokazuje silniejsze zapotrzebowanie konsumentów, wyższą końcową sprzedaż detaliczną i wzrost gospodarki. Jest to zmiana procentowa stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
02:15
Końcowy PMI przetwórstwa
FrancjaEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
59.2
Prognoza
59.0
Poprzednio
59.3
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) oparty jest na comiesięcznym badaniu kwestionariuszowym wśród ostrożnie wybranych firm, które dostarczają wstępne wskazanie na temat tego co rzeczywiście dzieje się w gospodarce sektora prywatnego poprzez wyłapanie zmian w zmiennych takich jak produkcja, nowe zamówienia, poziomy zapasów, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Indeks prezentowany jest jako indeks z wartościami pomiędzy 1 a 100. Wartości powyżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są pozytywne. Dla odmiany, odczyty poniżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są mniej korzystne. Badanie przeprowadzane jest przez Markit Economics we współpracy z CDAF (www.cdaf.asso.fr). Jest to końcowa ocena.
02:15
Końcowy PMI usług
FrancjaEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
50.4
Prognoza
46.5
Poprzednio
48.2
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) oparty jest na comiesięcznym badaniu kwestionariuszowym wśród ostrożnie wybranych firm, które dostarczają wstępne wskazanie na temat tego co rzeczywiście dzieje się w gospodarce sektora prywatnego poprzez wyłapanie zmian w zmiennych takich jak produkcja, nowe zamówienia, poziomy zapasów, zatrudnienie i ceny w sektorze usług. Indeks prezentowany jest jako indeks z wartościami pomiędzy 1 a 100. Wartości powyżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są pozytywne. Dla odmiany, odczyty poniżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są mniej korzystne. Badanie przeprowadzane jest przez Markit Economics we współpracy z CDAF (www.cdaf.asso.fr). Jest to końcowa ocena.
02:30
Końcowy PMI przetwórstwa
NiemcyEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
66.4
Prognoza
65.8
Poprzednio
66.6
Indeks Managerów Zakupu (PMI) bazowany jest na miesięcznym kwestionariuszu pytań do dokładnie wybranych firm, które dają zaawansowane wskazanie na to co dzieje się w prywatnym sektorze gospodarki poprzez wskazywanie zmian w niestałych elementach takich jak np. cena końcowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, bezrobocie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym wskaźnikiem ekonomicznym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładny dowód na zmiany w gospodarce dużo szybciej niż statystyki rządowe. Indeks prezentuje się jako indeks o wartości od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny przyszły obraz gospodarki. Jednocześnie odczyty poniżej 50 wskazują na negatywną sytuację w gospodarce. Badanie jest tworzone przez Markit Economics we współpracy z BME (www.bme.de).Jest to szacunek końcowy.
02:30
Końcowy PMI usług
NiemcyEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
50.1
Prognoza
50.8
Poprzednio
51.5
Indeks Managerów Zakupu (PMI) bazowany jest na miesięcznym kwestionariuszu pytań do dokładnie wybranych firm, które dają zaawansowane wskazanie na to co dzieje się w prywatnym sektorze gospodarki poprzez wskazywanie zmian w niestałych elementach takich jak np. cena końcowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, bezrobocie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym wskaźnikiem ekonomicznym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładny dowód na zmiany w gospodarce dużo szybciej niż statystyki rządowe. Indeks prezentuje się jako indeks o wartości od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny przyszły obraz gospodarki. Jednocześnie odczyty poniżej 50 wskazują na negatywną sytuację w gospodarce. Badanie jest tworzone przez Markit Economics we współpracy z BME (www.bme.de). Jest to ocena końcowa.
03:00
Końcowe PMI przetwórstwa
strefa euroEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
63.3
Prognoza
62.0
Poprzednio
62.5
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) bazuje się na miesięcznym badaniu z kwestionariusza w ostrożnie wyselekcjonowanych firmach, które dostarczają wczesne wskazanie na to, co naprawdę dzieje się w sektorze gospodarki prywatnej, głównie przez notowanie zmian takich jak cena wyjściowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym z wskaźników gospodarczym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładnego dowodu na zmiany gospodarcze wcześniej niż w porównywalnych statystykach rządowych. Indeks jest prezentowany jako indeks z wartościami od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny obraz gospodarki. Z drugiej strony odczyty poniżej 50 oznaczają, iż przyszły obraz jest mniej przychulny. Badanie przeprowadza Markit Economics. Jest to ocena końcowa.
03:00
Końcowe PMI usług
strefa euroEUR
Okres
Kwiecień
Obecnie
50.3
Prognoza
49.1
Poprzednio
49.6
Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) bazuje się na miesięcznym badaniu z kwestionariusza w ostrożnie wyselekcjonowanych firmach, które dostarczają wczesne wskazanie na to, co naprawdę dzieje się w sektorze gospodarki prywatnej, głównie przez notowanie zmian takich jak cena wyjściowa, nowe zamówienia, poziomy akcji, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Bieżące PMI jest pierwszym z wskaźników gospodarczym dla każdego miesiąca, dostarczając dokładnego dowodu na zmiany gospodarcze wcześniej niż w porównywalnych statystykach rządowych. Indeks jest prezentowany jako indeks z wartościami od 1 do 100. Wartości pow. 50 wskazują na pozytywny obraz gospodarki. Z drugiej strony odczyty poniżej 50 oznaczają, iż przyszły obraz jest mniej przychulny. Badanie przeprowadza Markit Economics Jest to ocena końcowa.
08:45
Wstępny PMI przetwórstwa
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Kwiecień
Obecnie
60.6
Prognoza
60.5
Poprzednio
59.1
Markit Flash U.S. Manufacturing PMI. Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) oparty jest na comiesięcznym badaniu kwestionariuszowym wśród ostrożnie wybranych firm, które dostarczają wstępne wskazanie na temat tego co rzeczywiście dzieje się w gospodarce sektora prywatnego poprzez wyłapanie zmian w zmiennych takich jak produkcja, nowe zamówienia, poziomy zapasów, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Wczesny PMI jest pierwszym z wskaźników ekonomicznym dla każdego miesiąca dostarczający rzetelnego dowodu na zmienne warunki gospodarcze zdecydowanie wcześniej niż porównywalne statystyki rządowe. Indeks prezentowany jest jako indeks z wartościami pomiędzy 1 a 100. Wartości powyżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są pozytywne. Dla odmiany, odczyty poniżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są mniej korzystne. Badanie przeprowadzane jest przez Markit Economics. Jest to wstępna ocena.
09:00
Sprzedaż nowych domów
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Marzec
Obecnie
1,021 mln
Prognoza
886 mln
Poprzednio
846 mln R (775 mln)
Oceny nowych domów jednorodzinnych już sprzedanych lub wystawionych na sprzedaż uzyskuje się z Badania Konstrukcji (SOC) SOC składa się z dwóch części: (1) Badanie użycia pozwoleń (SUP), które ocenia liczbę sprzedaży nowych domów na terenach, na których wymagane jest pozwolenie budowlane i (2) Badanie bez pozwoleń (NP), które ocenia liczbę sprzedaży nowych domów na terenach, na których nie ma konieczności uzyskania pozwolenia budowlanego. Dom uznaje się za sprzedany albo kiedy podpisany został kontrakt na sprzedaż albo gdy został zaakceptowany depozyt. Zawarte w ocenach są domy, dla których kontrakty sprzedażowe są podpisane lub zaakceptowany depozyt przed faktycznym rozpoczęciem budowy. Oceny również zawierają domy, które są w trakcie budowy lub już kompletne. Badanie nie podaża za zakończeniem („zamknięciem”) transakcji sprzedaży zatem nawet jeżeli transakcja nie została zakończona, dom jest uznawany za sprzedanyt. Dom jest uznawany za będący na sprzedaż gdy pozwolenie na jego budowę zostało wydane przez organ zajmujący się wydawaniem pozwoleń lub rozpoczęły się pracę dot. podstaw lub podmurowania domu w strefach niewymagających pozwolenia, a umowa sprzedaży nie została podpisana ani nie został wniesiony depozyt.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Zacznij Handel Teraz