Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
02:00
EUR
Niemcy
Sprzedaż detaliczna r/r
Październik
8.2%
5.9%
7.0% R (6.5%)
02:00
EUR
Niemcy
Sprzedaż detaliczna m/m
Październik
2.6%
1.2%
-1.9% R (-2.2%)
02:00
NOK
Norwegia
Rachunek bieżący
K3
9.9 mld NOK
-
2.9 mld NOK R (20.5 mld NOK)
03:00
EUR
Włochy
Poziom bezrobocia
Październik
 
9.9%
9.6%
05:00
EUR
strefa euro
Indeks cen producentów r/r
Październik
 
-2.4%
-2.4%
05:00
EUR
strefa euro
Indeks cen producentów m/m
Październik
 
0.2%
0.3%
05:00
EUR
strefa euro
Poziom bezrobocia
Październik
 
8.4%
8.3%
07:00
USD
Stany Zjednoczone
MBA Wnioski hipoteczne
Tydzień do 25.11.2020
 
-
3.9%
08:15
USD
Stany Zjednoczone
Zmiana zatrudnienia ADP
Listopad
 
410 000
365 000
08:30
CAD
Kanada
Wydajność pracy k/k
III kw.
 
-
9.8%
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Williams (FED) mówi
02.12.2020
 
-
-
10:00
USD
Stany Zjednoczone
Powell - Przewodnicząca Fed mówi
02.12.2020
 
-
-
10:30
USD
Stany Zjednoczone
Zapasy ropy naftowej
Tydzień do 25.11.2020
 
-
488.7 mln baryłek
13:00
USD
Stany Zjednoczone
Williams (FED) mówi
02.12.2020
 
-
-
14:00
USD
Stany Zjednoczone
Beige Book
02.12.2020
 
-
52.7
02:00
Sprzedaż detaliczna r/r
NiemcyEUR
Okres
Październik
Obecnie
8.2%
Prognoza
5.9%
Poprzednio
7.0% R (6.5%)
Indeks mierzy obrót w handlu detalicznym w Niemczech w formie nominalnych i realnych (dostosowanych do cen) liczb indeksu i zmian ich stóp. Statystyki sprzedaży detalicznej są statystykami przykładowymi. Ok. 27 000 z łącznie ok. 378 000 biznesów detalicznych w Niemczech raportuje ich miesięczny obrót do biur statystycznych w Länder, podczas gdy kolejne 700 dużych form przesyła dane bezpośrednio do Federalnego Biura Statystycznego. Jest to zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
02:00
Sprzedaż detaliczna m/m
NiemcyEUR
Okres
Październik
Obecnie
2.6%
Prognoza
1.2%
Poprzednio
-1.9% R (-2.2%)
Indeks mierzy obrót w handlu detalicznym w Niemczech w formie nominalnych i realnych (dostosowanych do cen) liczb indeksu i zmian ich stóp. Statystyki sprzedaży detalicznej są statystykami przykładowymi. Ok. 27 000 z łącznie ok. 378 000 biznesów detalicznych w Niemczech raportuje ich miesięczny obrót do biur statystycznych w Länder, podczas gdy kolejne 700 dużych form przesyła dane bezpośrednio do Federalnego Biura Statystycznego. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
02:00
Rachunek bieżący
NorwegiaNOK
Okres
K3
Obecnie
9.9 mld NOK
Prognoza
-
Poprzednio
2.9 mld NOK R (20.5 mld NOK)
Rachunek bieżący pokazuje norweski eksport i import dóbr, wynagrodzenia i zwroty z inwestycji i transferów (prezenty, pomoc na rozwój itp.). Jeżeli rachunek bieżący pokazuje nadwyżkę (bilans pozytywny) oznacza to, że norweskie przychody z handlu i inwestycji były większe niż koszty, włącznie z otrzymanymi prezentami.
03:00
Poziom bezrobocia
WłochyEUR
Okres
Październik
Obecnie
 
Prognoza
9.9%
Poprzednio
9.6%
Od 1992 roku dane odnoszą się do bezrobotnych osób w wieku od 15 do 74 roku życia, które wykonywały pewne czynności w celu poszukiwania pracy w ciągu 30 dni przed badaniem i były dostępne do pracy od razu (w ciągu następnych tygodni). Poziom wyliczany jest w procentach całości siły roboczej z pominięciem poborowych. Siła robocza jest równa pracującym plus bezrobotnym. Dane są uzyskiwane z wyników Kwartalnego Badania Sił Roboczych Gospodarstwa Domowego.
05:00
Indeks cen producentów r/r
strefa euroEUR
Okres
Październik
Obecnie
 
Prognoza
-2.4%
Poprzednio
-2.4%
Koszty pracy definiowane są jako centralny wydatek ponoszony przez pracodawców w celu zatrudniania zespołu. Zawierają kompensatę dla pracowników w tym płace tygodniowe i miesięczne gotówką i w każdy inny sposób, świadczenia socjalne pracowników, podatki pracownicze uznawane za koszty pracy odjąć wszystkie otrzymane dodatki, ale nie koszty szkolenia zawodowego lub inne koszty takie jak koszty rekrutacji i wydatki na odzież roboczą. Kwartalny Indeks Kosztów Pracy mierzy krótkookresowe trendy w „średnim godzinnym koszcie pracy” definiowanym jako (całkowite) koszty pracy podzielone przez odpowiednią liczbę godzin przepracowaną w kwartale.
05:00
Indeks cen producentów m/m
strefa euroEUR
Okres
Październik
Obecnie
 
Prognoza
0.2%
Poprzednio
0.3%
Wskaźniki Cen Producentów to wskaźniki cykli biznesowych pokazujące miesięczny rozwój cen transakcji aktywności gospodarczej. Mogą być wczesnym wskaźnikiem presji inflacyjnej w gospodarce, ale również mogą wskazać na rozwój cen w dłuższym czasie. Całkowita cena wyjściowa jako indeks jest podzielona na indeks krajowych cen wyjściowych i indeks zagranicznych cen wyjściowych, Krajowy Indeks Cen Wyjściowych dla aktywności gospodarczej mierz średni rozwój cen wszystkich dóbr i powiązanych usług będących rezultatem tej aktywności i sprzedawanych na krajowych rynkach. Indeks zagranicznych cen pokazuje średni rozwój cen (w wymianie na lokalną walutę) wszystkich dóbr i powiązanych usług będących rezultatem takiej aktywności i sprzedawanych poza krajowym rynkiem. Po połączeniu te dwa wskaźniki pokazują średni rozwój cen wszystkich dóbr i powiązanych usług będących rezultatem aktywności. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
05:00
Poziom bezrobocia
strefa euroEUR
Okres
Październik
Obecnie
 
Prognoza
8.4%
Poprzednio
8.3%
Osoby bezrobotne to wszyscy ludzie od 15 do 74 roku życia, którzy nie byli zatrudnieni podczas okresu badawczego, aktywnie szukali pracy podczas ostatnich czterech tygodni i byli gotowi rozpocząć pracę od zaraz – maksymalnie w ciągu dwóch tygodni. Osoby zatrudnione to wszyscy ludzie, którzy pracowali minimum godzinę dla płacy lub zysku podczas badanego tygodnia lub byli tymczasowo nieobecni w takiej pracy. Poziom bezrobocia to liczba ludzi niezatrudnionych jako procent sił roboczych. Siły robocze to całość osób zatrudnionych i niezatrudnionych.
07:00
MBA Wnioski hipoteczne
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 25.11.2020
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
3.9%
Tygodniowe badanie aplikacji hipotecznych składa się z 15 wskaźników pokrywających aktywność aplikacji dla stałego poziomu, dostosowanego poziomu, konwencjonalnych i rządowych pożyczek na zakup domów i refinansowanie. Nowy raport publikowany jest w każdą środę z danymi dot. aktywności rynku w poprzednim tygodniu. Tygodniowe dane powstają od 1990 do najbardziej aktualnego tygodnia. Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych (MBA) jest krajowym stowarzyszeniem reprezentujących środowisko finansowe nieruchomości.
08:15
Zmiana zatrudnienia ADP
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
410 000
Poprzednio
365 000
Narodowy Raport Zatrudnienia ADP jest miarą prywatnego zatrudnienia poza rolnictwem bazowanym na podzbiorze całościowych i anonimowych danych płacowych ok. 400 000 z 500 000 amerykańskich klientów biznesowych ADP i blisko 24 milionów pracowników pracujących w 19 z największych sektorach przemysłu prywatnego według Północnoamerykańskiej Klasyfikacji Przemysłowej (NAICS). Automatic Data Processing, Inc. (ADP) jest głównym dostawcą usług związanych z płacami. Raport jest tworzony z danych ADP na temat płac, będąc podobnym do procedury używanej przez Biuro Statystyki Pracy (BLS) aby przetworzyć ich miesięczne badanie Bieżących Statystyk Zatrudnienia na „oficjalne” szacunki. Istniejącego zatrudnienia. Krajowy Raport Zatrudnienia ADP wydawany jest dwa dni przed Sytuacją Zatrudnienia BLS. Krajowy Raport Zatrudnienia po raz pierwszy wydano w Maju 2006 roku.
08:30
Wydajność pracy k/k
KanadaCAD
Okres
III kw.
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
9.8%
Kwartalne serie wydajności pracy, mierzone jako Produkt Krajowy Brutto (PKB) na przepracowaną godzinę, są szeroko obserwowane przez środowisko finansowe, firmy spoza finansów, twórców polityki rządowej i researcherów. Wydajność uzyskuje miejsce kiedy produkcja dóbr i usług rośnie szybciej niż ilość pracy przeznaczonej do tej produkcji. Szacunki dotyczą całej gospodarki, łączą cały sektor gospodarczy i ich składowe dwucyfrowe podsektory bazowane na Północnoamerykańskim Systemie Klasyfikacji Przemysłu (NAICS).
09:00
Williams (FED) mówi
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
02.12.2020
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
10:00
Powell - Przewodnicząca Fed mówi
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
02.12.2020
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
Jerome Powell zastąpiła Janet Yellen na stanowisku prezesa Rezerwy Federalnej USA w lutym 2018 r. na okres następnych czterech lat.
10:30
Zapasy ropy naftowej
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 25.11.2020
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
488.7 mln baryłek
Tygodniowy Raport Statusu Ropy (WPSR) dostarcza czasową informację na temat dostaw i cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych w kontekście danych historycznych i prognoz. Zapasy ropy naftowej zawierają te krajowe i odprawione przez granicę przechowywane w rafineriach, rurociągach, najętych zbiornikach i w tranzycie do rafinerii. Nie zawiera tych zawartych w Rezerwie Strategicznej Ropy (SPR). Dane dot. dostaw są głównie szacowane na podstawie zgłoszeń firm na koniec tygodnia o 12.00 GMT w poprzedzający piątek. Dane są publikowane elektronicznie po 15:30 GMT w każdą środę. 1 baryłka (US) = 42 galony (US) = 159 litrów.
13:00
Williams (FED) mówi
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
02.12.2020
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
14:00
Beige Book
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
02.12.2020
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
52.7
Raport ten, znany jako Beżowa Księga, publikowany jest osiem razy w roku. Każdy Bank Rezerw Federalnych zbiera niepotwierdzone informacje nt. bieżących warunków gospodarczych w ich rejonie poprzez raporty od dyrektorów banków i oddziałów oraz rozmów z kluczowymi kontaktami biznesowymi, ekonomistami, ekspertami ds. rynku oraz innych źródeł. Beżowa księga podsumowuje te informacje z podziałem na rejon i sektor. Ogólne podsumowanie raportów z dwunastu rejonów przygotowywane jest rotacyjnie przez wyznaczony Bank Rezerw Federalnych.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Zacznij Handel Teraz