Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
02:00
EUR
Niemcy
Indeks cen producentów r/r
Październik
-0.6%
-0.4%
-0.1%
02:00
EUR
Niemcy
Indeks cen producentów m/m
Październik
-0.2%
-0.1%
0.1%
03:30
SEK
Szwecja
Wykorzystanie mocy produkcyjnych
III kw.
0.5%
-
0.1%
07:00
USD
Stany Zjednoczone
MBA Wnioski hipoteczne
Tydzień do
-2.2%
-
9.6%
08:30
CAD
Kanada
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Październik
0.4%
-
0.0%
08:30
CAD
Kanada
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Październik
1.9%
1.9%
1.9%
08:30
CAD
Kanada
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Październik
0.3%
0.3%
-0.4%
08:30
CAD
Kanada
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Październik
1.9%
2.1%
1.9%
10:30
USD
Stany Zjednoczone
Zapasy ropy naftowej
Tydzień do 14.11.2019
450.4 mln baryłek
-
449.0 mln baryłek
14:00
USD
Stany Zjednoczone
Protokół spotkania FOMC
20.11.2019
 
-
-
02:00
Indeks cen producentów r/r
NiemcyEUR
Okres
Październik
Obecnie
-0.6%
Prognoza
-0.4%
Poprzednio
-0.1%
Indeks cen producentów na produkty przemysłowe (sprzedaż krajowa) mierzy w reprezentatywnym stopniu rozwój cen produktów, które są wytwarzane w kopalnictwie, przetwórstwie i przemysłach energetycznym i wodnym oraz są sprzedawane wewnątrz kraju. Ta statystyka cenowa pokrywa zarówno sprzedaż produktów przemysłowych do krajowych kupców na różnych etapach procesu gospodarczego jak również sprzedaż pomiędzy przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Ponieważ indeks producentów mierzy zmiany cen we wczesnym stadium procesu gospodarczego może dostarczać wskaźnik przyszłych trendów w inflacji. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
02:00
Indeks cen producentów m/m
NiemcyEUR
Okres
Październik
Obecnie
-0.2%
Prognoza
-0.1%
Poprzednio
0.1%
Indeks cen producentów na produkty przemysłowe (sprzedaż krajowa) mierzy w reprezentatywnym stopniu rozwój cen produktów, które są wytwarzane w kopalnictwie, przetwórstwie i przemysłach energetycznym i wodnym oraz są sprzedawane wewnątrz kraju. Ta statystyka cenowa pokrywa zarówno sprzedaż produktów przemysłowych do krajowych kupców na różnych etapach procesu gospodarczego jak również sprzedaż pomiędzy przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Ponieważ indeks producentów mierzy zmiany cen we wczesnym stadium procesu gospodarczego może dostarczać wskaźnik przyszłych trendów w inflacji. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
03:30
Wykorzystanie mocy produkcyjnych
SzwecjaSEK
Okres
III kw.
Obecnie
0.5%
Prognoza
-
Poprzednio
0.1%
Stopień, do którego firma używa swoich obiektów w produkcji, jako procent. Zatem, wykorzystanie mocy produkcyjnych wskazuje jak wiele firma produkuje jako procent tego co jest w stanie wyprodukować. Przykładowo: jeżeli fabryka produkuje 1000 rzeczy dziennie, ale może wyprodukować 1200, wykorzystanie mocy produkcyjnych wynosi 83.3% (realna produkcja/potencjalną produkcję)x100 [%].
07:00
MBA Wnioski hipoteczne
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do
Obecnie
-2.2%
Prognoza
-
Poprzednio
9.6%
Tygodniowe badanie aplikacji hipotecznych składa się z 15 wskaźników pokrywających aktywność aplikacji dla stałego poziomu, dostosowanego poziomu, konwencjonalnych i rządowych pożyczek na zakup domów i refinansowanie. Nowy raport publikowany jest w każdą środę z danymi dot. aktywności rynku w poprzednim tygodniu. Tygodniowe dane powstają od 1990 do najbardziej aktualnego tygodnia. Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych (MBA) jest krajowym stowarzyszeniem reprezentujących środowisko finansowe nieruchomości.
08:30
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
KanadaCAD
Okres
Październik
Obecnie
0.4%
Prognoza
-
Poprzednio
0.0%
Miara głównego indeksu cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyłącza z wszystkich elementów CPI efekt zmian w podatkach pośrednich i osiem najbardziej zmiennych elementów identyfikowanych przez Bank Kanady: owoce, przygotowanie owoców i orzechów, warzywa i przygotowanie warzyw, koszty odsetek hipotecznych, paliwo naturalne, olej opałowy i inne paliwa, benzyna, transport międzymiastowy; a także produkty tytoniowe i przybory palaczy. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
08:30
Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
KanadaCAD
Okres
Październik
Obecnie
1.9%
Prognoza
1.9%
Poprzednio
1.9%
Miara głównego indeksu cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyłącza z wszystkich elementów CPI efekt zmian w podatkach pośrednich i osiem najbardziej zmiennych elementów identyfikowanych przez Bank Kanady: owoce, przygotowanie owoców i orzechów, warzywa i przygotowanie warzyw, koszty odsetek hipotecznych, paliwo naturalne, olej opałowy i inne paliwa, benzyna, transport międzymiastowy; a także produkty tytoniowe i przybory palaczy. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
08:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
KanadaCAD
Okres
Październik
Obecnie
0.3%
Prognoza
0.3%
Poprzednio
-0.4%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) jest wskaźnikiem zmian w cenach konsumenckich odczuwanych przez Kanadyjczyków. Uzyskiwany jest z porównania w czasie kosztu stałego koszyka towarów kupowanych przez konsumentów. Ponieważ koszyk zawiera towary niezmiennej lub podobnej jakości i ilości, indeks odzwierciedla czystą zmianę ceny. CPI jest szeroko używany jako wskaźnik zmiany ogólnego poziomu cen konsumenckich lub poziomu inflacji. Ruchy cen dóbr i usług ukazywane w CPI są ważone według relatywnej ważności towarów w całkowitych wydatkach konsumentów. Części koszyka CPI aktualizowane są w okresach mniej więcej co 4 lata; są uzyskiwane z badań gospodarstwa domowego (Badanie Wydatków Gospodarstwa Domowego i Badanie Wydatków na Żywność). Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
08:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
KanadaCAD
Okres
Październik
Obecnie
1.9%
Prognoza
2.1%
Poprzednio
1.9%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) jest wskaźnikiem zmian w cenach konsumenckich odczuwanych przez Kanadyjczyków. Uzyskiwany jest z porównania w czasie kosztu stałego koszyka towarów kupowanych przez konsumentów. Ponieważ koszyk zawiera towary niezmiennej lub podobnej jakości i ilości, indeks odzwierciedla czystą zmianę ceny. CPI jest szeroko używany jako wskaźnik zmiany ogólnego poziomu cen konsumenckich lub poziomu inflacji. Ruchy cen dóbr i usług ukazywane w CPI są ważone według relatywnej ważności towarów w całkowitych wydatkach konsumentów. Części koszyka CPI aktualizowane są w okresach mniej więcej co 4 lata; są uzyskiwane z badań gospodarstwa domowego (Badanie Wydatków Gospodarstwa Domowego i Badanie Wydatków na Żywność). Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
10:30
Zapasy ropy naftowej
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 14.11.2019
Obecnie
450.4 mln baryłek
Prognoza
-
Poprzednio
449.0 mln baryłek
Tygodniowy Raport Statusu Ropy (WPSR) dostarcza czasową informację na temat dostaw i cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych w kontekście danych historycznych i prognoz. Zapasy ropy naftowej zawierają te krajowe i odprawione przez granicę przechowywane w rafineriach, rurociągach, najętych zbiornikach i w tranzycie do rafinerii. Nie zawiera tych zawartych w Rezerwie Strategicznej Ropy (SPR). Dane dot. dostaw są głównie szacowane na podstawie zgłoszeń firm na koniec tygodnia o 12.00 GMT w poprzedzający piątek. Dane są publikowane elektronicznie po 15:30 GMT w każdą środę. 1 baryłka (US) = 42 galony (US) = 159 litrów.
14:00
Protokół spotkania FOMC
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
20.11.2019
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
FOMC przeprowadza osiem regularnie zaplanowanych spotkań w roku i inne spotkania – gdy są potrzebne. Protokoły z regularnie przeprowadzanych spotkań wydawane są 3 tygodnie po dacie decyzji dot. polityki.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Zacznij Handel Teraz