Trading 212

Otwórz konto

Skargi

Trading 212

Skargi

Wprowadzenie:

Trading 212 jest nazwą handlową należącą do Trading 212 UK Ltd. (Firma).

Trading 212 UK Ltd. (Firma) jest zarejestrowana w Anglii i Walii (nr 8590005) i upoważniona oraz regulowana przez Financial Conduct Authority (nr 609146).

Spółka zobowiązana jest do:

 • zapewnienia wysokiego standardu obsługi klienta; i
 • utrzymania naszej reputacji o wiarygodności i odpowiedzialności.

Jesteśmy otwarci na opinie na temat naszego serwisu w dowolnym momencie. Jeśli jesteście Państwo niezadowoleni z naszych usług, prosimy o możliwość, abyśmy rozwiązali ten problem. Zbadamy sprawę, odpowiemy na Wasze pytania i zrobimy wszystko co leży w anszej mocy, abyście zostali zadowoleni z handlu z nami.

Jeżeli czują się Państwo niezadowoleni z jakiegokolwiek aspektu naszej usługi, najpierw prosimy o kontakt z naszym Zespołem ds. Obsługi Klienta pod adresem info@trading212.com lub za pomocą Czatu.

Procedura rozpatrywania skarg określa metodę wnoszenia reklamacji ze strony klientów oraz procesy związane z ich przyjmowaniem i rozpatrywaniem przez firmę.

Czym jest skarga?

Firma definiuje skargę jako "wyraz niezadowolenia, ustne lub pisemne, z produktu lub usługi świadczonej przez spółkę, która nie została rozwiązana w pierwszym etapie kontaktowym".

Jak złożyć skargę?

Każdy członek personelu firmy może przyjąć skargę klienta i ma obowiązek zrobić wszystko w ramach swoich uprawnień, aby rozwiązać problem na pierwszym etapie kontaktu. Jeżeli członek zespołu odczuwa brak doświadczenia, wiedzy lub autorytetu do natychmiastowego rozstrzygnięcia sporu, może skierować sprawę do swojego przełożonego.

Skarga powinna zostać złożona w formie pisemnej za pośrednictwem naszego Biura Obsługi Klientów wysyłając wiadomość e-mail na adres info@trading212.com.

Aby pomóc nam odpowiedzieć jak najszybciej , skarga wysłana przez klienta powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko klienta;
 2. Nazwę użytkownika;
 3. Datę wystąpienia problemu;
 4. Numer transakcji, jeśli ma to zastosowanie; i
 5. Opis problemu podany w sposób jasny i logiczny.

Skarga nie powinna zwierać obraźliwych wyrażeń na temat Firmy lub jej pracowników.

Pracownicy biura obsługi klienta mogą skontaktować się bezpośrednio z adresatem skargi w celu uzyskania dalszych wyjaśnień i/lub informacji związanej z reklamacją. Wymagana jest współpraca skarżącego się w czasie rozpatrywania skargi.

Podczas gdy nasz Zespół ds. Obsługi Klienta będzie w stanie odpowiedzieć na większość zapytań, mogą Państwo skierować sprawę jako skargę do naszego Działu ds. Zgodności. Wolimy otrzymywać skargi na piśmie, gdyż wiąże się to z mniejszą możliwością nieporozumienia.

Aby skontaktować się z Działem ds. Zgodności należy wysłać wiadomośc na adres: compliance@trading212.co.uk lub:
Compliance Department
Trading 212 UK Ltd.
107 Cheapside
London EC2V 6DN,
podając szczegóły skargi tak jasno, jak to możliwe. Dział ds. Zgodności działa niezależnie i w sposób bezstronny zbada Państwa skargę. Jeśli będą wymagane dalsze informacje, Dział zwróci się do Państwa o ich dostarczenie. Dział ds. Zgodności postara się ustalić, co się stało lub co się nie powiodło, i oceni, czy działaliśmy prawidłowo i zgodnie z naszymi prawami i zobowiązaniami. Może również stwierdzić, czy należy się Państwu z naszej strony jakakolwiek rekompensata.

Dochodzenie

Po otrzymaniu skargi nasz personel potwierdzi złożenia reklamacji oraz, jeśli to konieczne, rozpocznie dochodzenie.

Chociaż zgodnie z naszymi wewnętrznymi procedurami mamy do 8 tygodni na rozpatrzenie skargi , wszelki wysiłek zostanie dokonany w celu jak najszybszego rozwiązania reklamacji.

Ramy czasowe i wewnętrzna procedura rozpatrywania reklamacji

Jeżeli po upływie ośmiu (8) tygodni, Firma nie zakończyła dochodzenia i nie udzieliła ostatecznej odpowiedzi, musimy albo:

 1. dostarczyć ostateczną odpowiedź na piśmie, która:
  1. akceptuje reklamację, a w stosownych przypadkach, oferuje zadośćuczynienie lub działania naprawcze; lub
  2. Oferuje zadośćuczynienie lub działania naprawcze nie uznania reklamacji; lub
  3. odrzuca skargę i podaje swoje argumenty które obejmuje;
   1. załączoną kopię standardowej ulotki wyjaśniającej do Finansowego Rzecznika Praw Obywatelskich (FOS);
   2. adres internetowy FOS;
   3. informuje o tym skarżącego, że on lub ona może skierować skargę do FOS jeśli jest niezadowolony, a jeśli tak, to zrobić w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od daty naszej ostatecznej odpowiedzi; i
   4. wskazuje, czy możemy wyrazić zgodę na odstąpienie odpowiednich terminów.
 2. dostarczyć pisemną odpowiedź, która:
  1. wyjaśnia, dlaczego nie jesteśmy w stanie dać ostateczną odpowiedź i jest wskazany termin kiedy będziemy w stanie to zrobić;
  2. informuje o tym skarżącego, że on lub ona może teraz skierować skargę do FOS;
  3. wskazuje, czy możemy wyrazić zgodę na odstąpienie odpowiednich terminów;
  4. załączoną kopię standardowej ulotki wyjaśniającej do Finansowego Rzecznika Praw Obywatelskich (FOS);
  5. Wskazuje adres internetowy FOS.

FOS jest niezależną instytucją w Wielkiej Brytanii ustanowioną przez Parlament w celu rozstrzygania sporów między przedsiębiorstwami świadczącymi usługi finansowe i ich klientów.

FOS dokona ustalenia po zapoznaniu się ze skargą i wszystkich istotnych kwestii, na przykład wszelkie odpowiednie normy FCA. FOS ma prawo rostrzygnąć reklamację, a Firma zobowiązana będzie dostować się do ich wytycznych.Jeżeli zdecydujesz się skorzytsać z FOS, jest to swobodne od opłat.

Możecie skontaktować się z FOS w następujący sposób:

Pisemnie:
Financial Ombudsman Service
South Quay Plaza,
183 Marsh Wall
London E14 9SR
United Kingdom
Phone: 0800 023 4567
Email: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk
Web: http://www.financial-ombudsman.org.uk

Należy pamiętać, że FOS nie uzna reklamacji, dopóki my mamy możliwość odniesienia się do skargi, a wszelkie kontakty z FOS należą być wykonane przez użytkownika po otrzymaniu ostatecznej odpowiedzi od nas lub po upłynięciu ośmiu tygodni od daty złożenia skargi, co nastąpi wcześniej.

Możesz również zgłosić skargę za pośrednictwem Platformy internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej. Ze względu na to, że powstał Rzecznik ds. Usług Finansowych, który zajmuje się skargami dotyczącymi firm świadczących usługi finansowe z siedzibą w Wielkiej Brytanii, prawdopodobne jest, że zostaniesz skierowany do Rzecznika ds. Usług Finansowych, którego szczegóły zostały opisane powyżej.

Wydrukuj tę stronę