Otwórz konto

Trading 212 Zaproś znajomego - Zasady i warunki

Trading 212 Zaproś znajomego - Zasady i warunki

Wprowadzenie

Znasz już korzyści wynikające z korzystania z naszej platformy handlowej. Pomóż znajomym również dokonać właściwego wyboru, zapraszając ich do dołączenia do Trading 212. Zarówno Ty, jak i zaproszona osoba otrzymacie bezpłatną akcję! Wszyscy korzystają!

Uczestnicząc w tej Kampanii, zarówno Ty, jak i zaproszona przez Ciebie osoba (Polecony) wyrażacie zgodę na poniższe Warunki. Więcej praktycznych informacji i odpowiedzi na często zadawane pytania można znaleźć w naszym Centrum pomocy.

Definicje

„Polecający” lub „Ty” — istniejący klient Trading 212 posiadający konto Invest/ISA, któremu wydano link promocyjny podczas Okresu kampanii i który udostępni go innym osobom do celów uczestnictwa w Kampanii;

„Polecony” — osoba, która weszła na naszą stronę internetową i przesłała formularz rejestracyjny konta, korzystając z linku promocyjnego Polecającego, bądź też osoba, która podała identyfikator Polecającego w aplikacji lub na platformie od razu po otwarciu konta, spełniwszy kryteria kwalifikacyjne wymienione w niniejszym dokumencie;

„Polecający” i „Polecony” łącznie określani jako „Uczestnicy” lub osobno „Uczestnik”;

„Akcja w nagrodę” — każdy instrument finansowy oparty na akcjach przekazywany przez Trading 212 zarówno Polecającemu, jak i Poleconemu w ramach nagrody zgodnie z Warunkami Kampanii, bądź też pieniężna wartość takich instrumentów finansowych opartych na akcjach, jeśli Trading 212 nie jest w stanie dostarczyć samej akcji;

„Wybrane kraje” oznaczają listę różnych krajów, która od czasu do czasu i bez wcześniejszego powiadomienia podlega zmianom. Na liście aktualnie znajdują się następujące kraje: Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Holandia, Austria, Luksemburg, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia, Islandia, Czechy, Francja, Hiszpania, Słowacja, Polska, Włochy, Slovenia, Croatia, Greece, Portugalia;

„Trading 212”, „nas” lub „my” - Trading 212 UK Limited, firma inwestycyjna nadzorowana przez FCA o numerze licencji 609146 i Trading 212 Markets Limited, firma inwestycyjna nadzorowana przez CySEC o numerze licencji 398/21;

„Warunki” — aktualne Zasady i warunki promocji Zaproś znajomego, które określają reguły obowiązujące w odniesieniu do bieżącej Kampanii;

„Kampania” — bieżąca promocja Zaproś znajomego, mająca na celu promowanie usług świadczonych przez Trading 212.

AInformacje na temat Kampanii

Każda osoba, niezależnie od tego, czy jest aktywnym klientem, który otrzymał link promocyjny, bądź potencjalnym klientem (tj. Polecający lub Polecony), będąca rezydentem któregokolwiek z Wybranych krajów, może wziąć udział w trwającej Kampanii i zdobyć Akcję w nagrodę, o ile spełnia wymagania określone w niniejszym Regulaminie.

Akcje w nagrodę są losowo wybierane i unikatowe dla każdego Uczestnika z ceną maksymalnie 100 EUR (która pojawi się w domyślnej walucie konta Uczestnika). W rzadkich przypadkach, kiedy doświadczamy trudności w dostarczeniu Uczestnikom instrumentu finansowego opartego na akcjach jako Akcji w nagrodę, zastrzegamy sobie prawo do przekazania Uczestnikom zamiast takiego instrumentu wartości pieniężnej, która zostanie zaksięgowana w postaci gotówki na koncie Uczestnika w naszym serwisie. Przy czym wartość pieniężna zostanie ustalona w dniu przekazania nagrody.

Niniejsza Kampania będzie aktywna w następującym okresie: od 24/01/2022 godz. 00:00 GMT do 28/02/2022 godz. 00:00 GMT („Okres kampanii”). Należy pamiętać, że linki promocyjne są aktywne w ciągu jednego Okresu kampanii, co oznacza, iż zostaną wydane w momencie rozpoczęcia Okresu kampanii i wygasną po jego upływie.

Niniejsza Kampania jest ograniczona do pierwszych trzech (3) Poleconych na każdego Polecającego, którzy zostali aktywnymi klientami upoważnionymi do otrzymania Akcji w nagrodę. W przypadku gdy Polecający przekroczy ten próg, może nadal udostępniać link promocyjny, jednak tylko Poleceni będą upoważnieni do otrzymania Akcji w nagrodę. Każdy Polecający, który przekroczy powyższy próg, ale chce nadal być wynagradzany za swoją aktywność promocyjną, może zostać Partnerem Trading 212, po uzyskaniu naszej zgody. Więcej informacji na ten temat pojawi się w nadchodzących tygodniach.

Kroki do podjęcia

W celu otrzymania przez Ciebie i Twojego znajomego Akcji w nagrodę musisz najpierw udostępnić mu link promocyjny. Gdy znajomy wejdzie na naszą stronę internetową za pośrednictwem linku promocyjnego, musi zarejestrować konto w naszym serwisie. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego znajomy jest uważany za Poleconego. Następnie Twój znajomy, teraz Polecony, musi również:

 • - przesłać formularz rejestracyjny konta Trading 212 po raz pierwszy;
 • - zostać przyjęty i zweryfikowany przez nas zgodnie z naszymi wymaganiami dotyczącymi przyjmowania nowych klientów;
 • - wpłacić kwotę równą lub większą niż minimum ustalone w naszych Warunkach handlu („Minimalna wpłata”).

Jeśli link promocyjny nie zadziałał lub znajomy zarejestrował się, nie korzystając z linku promocyjnego — nic straconego! Znajomy może podać Twój identyfikator Polecającego w aplikacji (lub na platformie) bezpośrednio po otwarciu swojego konta jako alternatywny sposób wzięcia udziału w Kampanii.

Należy pamiętać, że jeśli jakikolwiek Uczestnik nie spełnia (lub spełnia tylko częściowo) jakiegoś wymagania określonego w niniejszych Warunkach, nie będzie upoważniony do otrzymania jakiejkolwiek Akcji w nagrodę.

Alokacja nagrody

Otrzymasz Akcję w nagrodę w ciągu 3 (trzech) dni roboczych po wykonaniu wyżej opisanych kroków i spełnieniu wszystkich wymogów. Okres ten może zostać wydłużony według naszego uznania w przypadku problemów technicznych lub innych. Jeśli masz u nas zarówno konto Invest, jak i ISA, Akcja w nagrodę zostanie przypisana do konta, na którym najpierw dokonano wpłaty.

Wszyscy Uczestnicy mogą odrzucić Akcję w nagrodę w ciągu 24 godzin od jej otrzymania, kontaktując się z nami na stronie https://helpcentre.trading212.com/hc/en-us/requests/new. Uczestnicy mogą też anulować Akcję w nagrodę w momencie jej alokacji. Uczestnicy nie są uprawnieni do otrzymania nowej Akcji w nagrodę zamiast odrzuconej lub anulowanej. W razie przypadkowego anulowania alokacji Akcji w nagrodę przez Uczestnika można skontaktować się z nami w celu rozpatrzenia sprawy. Jeśli uznamy, że do anulowania faktycznie doszło w sposób przypadkowy, podejmiemy stosowne działania według własnego uznania.

Wszyscy Poleceni otrzymują Akcję w nagrodę po założeniu u nas konta i wpłaceniu kwoty Minimalnej wpłaty. W przypadkach gdy Polecony ma u nas zarówno konto Invest, jak i ISA i uczestniczy, rejestrując się za pośrednictwem linku promocyjnego, Akcja w nagrodę zostanie przypisana do konta, na którym najpierw dokonano wpłaty. Jeśli Polecony uczestniczy, korzystając z identyfikatora Polecającego, Akcja w nagrodę zostanie przypisana do konta, na którym podano identyfikator Polecającego, niezależnie od tego, gdzie najpierw dokonano wpłaty.

Wartość pieniężna Akcji w nagrodę podlega 30-dniowemu okresowi zawieszenia wypłaty (jej wypłacenie nie będzie możliwe w tym okresie), co dotyczy każdej Akcji w nagrodę z osobna („Blokada”). Blokada w żaden sposób nie wpływa na inne aktywa, które może posiadać Uczestnik. W przypadku sprzedaży przez Uczestnika Akcji w nagrodę ze stratą (za mniej niż wynosiła jej wartość w momencie alokacji) Blokadzie podlegają tylko środki uzyskane ze sprzedaży. W przypadku otrzymania przez Uczestnika wartości pieniężnej Akcji w nagrodę, także ta kwota będzie podlegać Blokadzie.

Wykluczenie

Polecony i jego Polecający nie są uprawnieni do otrzymania żadnej Akcji w nagrodę (lub mogą stracić przypisaną przez nas wcześniej Akcję w nagrodę lub jej wartość pieniężną), jeśli Polecony lub jego Polecający dopuszcza się jednego z następujących działań:

 • - narusza, manipuluje, nie przestrzega któregokolwiek z Warunków określonych w niniejszym dokumencie lub jakichkolwiek innych warunków określonych odpowiednio w Warunkach użytkowania Usługi Handlu Akcjami i/lub w Dodatkowych warunkach dotyczących akcji i udziałów ISA, czy też dowolnym innym Dokumencie prawnym, na które wyraził zgodę w momencie założenia konta;
 • - nie logował się na swoje konto Trading 212 przez trzy kolejne miesiące w okresie po otrzymaniu Akcji w nagrodę lub jej sprzedaży przez Uczestnika (cokolwiek nastąpi później);
 • - Polecony zmieni kolejność dowolnego z kroków opisanych powyżej;
 • - – Polecony zamknie swoje konto i/lub wypłaci wszystkie wpłacone środki od razu po przypisaniu Akcji w nagrodę.

Jeśli uznamy, że Uczestnik brał udział w oszustwie lub istotnym nadużyciu dotyczącym niniejszej Kampanii, bądź też jest zaangażowany w działanie, które może zaszkodzić reputacji Trading 212, możemy według własnego uznania podjąć wszelkie czynności, które w danych okolicznościach uważamy za stosowne.

Inne

  1. Uczestnicząc w Kampanii zarówno Polecający, jak i Polecony przyjmuje do wiadomości niniejsze Warunki i zgadza się ich przestrzegać.
  2. Uczestnictwo w Kampanii nie stanowi ani nie jest uznawane za jakąkolwiek formę partnerstwa, stowarzyszenia lub wspólnego przedsięwzięcia pomiędzy Uczestnikami a Trading 212.
  3. Możemy, według własnego uznania, zawiesić, wygasić lub zmienić niniejsze Warunki bez wcześniejszego powiadomienia.
  4. Niniejsze Warunki są opublikowane na naszej stronie internetowej w języku angielskim, a każde tłumaczenie ma wyłącznie charakter grzecznościowy.
  5. Ze względów ochrony prywatności nie możemy podawać informacji o koncie lub statusie aplikacji innego Uczestnika.
  6. Każdy Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające z niniejszej Kampanii. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek podatki związane z Akcją w nagrodę.
  7. Jeśli z jakiegokolwiek powodu (np. konfliktu interesów) Uczestnik nie może posiadać określonej akcji, musi poinformować nas o tym przed wzięciem udziału w Kampanii.
  8. Będziemy przetwarzać dane osobowe Uczestników zgodnie z Polityką prywatności, która dostępna jest na naszej stronie internetowej.
  9. Aby być upoważnionym do uczestnictwa w niniejszej Kampanii, Uczestnik musi spełniać niniejsze Warunki i wszelkie inne warunki, które mają zastosowanie do jego konta Trading 212:

- Jeśli Uczestnik jest klientem Trading 212 UK Limited, niniejsza Kampania i jej Warunki podlegają przepisom angielskiego prawa, a sądy w Anglii i Walii mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania jakiegokolwiek sporu związanego z Kampanią;

- Jesli Uczestnik jest klientem Trading 212 Markets Limited, niniejsza Kampania i jej Warunki podlegają przepisom cypryjskiego prawa, a sądy na Cyprze mają wylączną jurysdykcję do rozstrzygania jakiegokolwiek sporu związanego z Kampanią.

 1. Pracownicy Trading 212, w tym ich krewni (do trzeciego stopnia), ani żadne inne powiązane osoby nie mogą uczestniczyć w niniejszej Kampanii.

Wydrukuj tę stronę