Trading 212

Otwórz konto

Warunki użytkowania

Trading 212

Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Poniższe warunki użytkowania (dalej określane jako: „Umowa”) odnoszą się do: (i) stron internetowych, (ii) usług (iii) zawartości, (iv) umów, (v) platformy handlowej (pkty od (i) do (v) dalej określane ogólnie jako: „Usługi”) oferowanych przez nas na naszej stronie: www.trading212.com. Zawartość i informacje będące częścią tych Usług są dostarczone przez nas oraz innych dostawców (dalej określani jako: „Dostawcy informacji”). Usługi te są udostępniane przez nas zgodnie z poniższymi warunkami i zasadami.

Umowa

Korzystanie z naszych Usług jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na objęcie warunkami niniejszej Umowy. W przypadku braku takiej zgody nie możemy świadczyć dostępu do Usług i użytkownik proszony jest o niezwłoczne zaprzestanie korzystania z Usług.

Korzystanie z Usług

Usługi przewidziane są do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej nie stanowią oferty ani zachęty dla osób ją odwiedzających do skorzystania z naszych Usług.

Korzystając z oferowanych przez nas Usług oznacza potwierdzenie zapoznanie się z poniższymi warunkami i wyrażenie na nie zgody:

  1. Zakazane są: używanie, przekazywanie, kopiowanie, okazywanie, modyfikowanie, sprzedawanie, publikowanie, dystrybucja Usług bez wcześniejszej, pisemnej zgody z naszej strony.
  2. Zabrania się wykorzystywanie Usług przez użytkownika do celów nielegalnych lub nieautoryzowanych.
  3. Korzystanie z Usług wymaga umiejętności i możliwości oceny, które użytkownik powinien zawsze wykorzystywać tylko i wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku oraz na własną odpowiedzialność.
  4. Użytkownik jest odpowiedzialny przed nami za wszystkie wypowiedzi i działania lub zaniechania, które stanowią naruszenie niniejszej umowy i następują w czasie, gdy używane są jego nazwa identyfikacyjna użytkownika (lub „Nazwa użytkownika”) oraz hasło. Jesteś odpowiedzialny za ochronę zarówno twojej Nazwy użytkownika, jak i hasła oraz za zapobieganie ich ujawnieniu osobom nieupoważnionym i nieautoryzowanemu użyciu ich.
  5. Fakt, iż udostępniamy swoje Usługi nie oznacza ani rekomendacji dokonania konkretnej transakcji, ani nie oznacza, że każdy produkt jest odpowiedni i właściwy dla korzystającego z Usług jako dla inwestora. Wiele z produktów opisanych w ramach Usług wiąże się ze znaczącym ryzykiem i nie powinni Państwo dokonywać żadnych transakcji, dopóki nie zrozumieją Państwo w pełni charakteru tego ryzyka i samodzielnie nie stwierdzą, że transakcje te są dla Państwa odpowiednie, biorąc pod uwagę swoją wiedzę i doświadczenie, a także zdolność do podjęcia ryzyka..

Zawiadomienia

Możemy wysyłać zawiadomienia na adres e-mail podany przez użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować nas o jakichkolwiek zmianach danych kontaktowych. Wszelkie zawiadomienia wysyłane przez nas na adres e-mail użytkownika uważa się za dostarczone w momencie wysyłania.

Rezygnacja z powiadomień drogą e-mailową

Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości e-mail od www.trading212.com, możesz z nich zrezygnować w trzech prostych krokach:

  1. W momencie gdy otrzymasz na swój e-mail powiadomienie od www.trading212.com, kliknij na link znajdujący pod nazwą "ustawienia powiadomień" na dole e-maila.
  2. Następnie zaloguj się do swojego konta.
  3. Po prostu zaznacz te powiadomienia, które chcesz otrzymywać. (Jeżeli nie chcesz otrzymywać żadnych powiadomień - odznacz wszystkie opcje).

Innym sposobem jest zrezygnowanie z otrzymywania konkretnego typu powiadomienia poprzez kliknięcie na link "wypisz z tego typu powiadomień" a następnie kliknięcie na przycisk "Wypisz".

Zrzeczenie się odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z tej strony internetowej lub braku dostępu do niej. Nasza odpowiedzialność za zaniedbania i naruszenie umowy w wyniku braku dostępu do tej strony lub jej części lub w razie jakichkolwiek problemów na stronie, ograniczona jest w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo do uzupełnienia tej strony lub jej części.

Chociaż świadczymy Usługi z zachowaniem należytej staranności, nie gwarantujemy ich dokładności ani kompletności. W przypadku zauważenia na stronie internetowej lub platformie transakcyjnej informacji, które wydają się nieprawidłowe, nie należy podejmować na ich podstawie żadnych działań. Zamiast tego należy skontaktować się z nami, przedstawiając opinię o tych informacjach.

Treści i informacje zawarte w naszych Usługach są podawane przez nas i naszych dostawców zewnętrznych (np. dostawców informacji). Nasze Usługi nie stanowią porady w zakresie opodatkowania i doradztwa prawnego lub inwestycyjnego i żadne informacje na naszej stronie internetowej i platformie handlowej nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody powstałe na skutek wykorzystania treści naszych Usług, w tym także, lecz nie ograniczając się do wartości rynkowej, lub za jakiekolwiek straty wynikające z zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych lub wszelkich innych spraw.

Nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za związane z naszymi Usługami informacje, które zostały dostarczone przez zewnętrznych dostawców. Jeśli na naszej stronie internetowej znajdują się hiperłącza do witryn internetowych stron trzecich, nie oznacza to, że w jakikolwiek sposób rekomendujemy stosowanie przedstawionych tam produktów lub usług. Nie gwarantujemy kompletności ani dokładności witryn internetowych stron trzecich.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące treści dostępnych na naszej stronie internetowej, prosimy o kontakt pod adresem info@trading212.com.

Regulacje dot. prawa lokalnego

Strona internetowa www.trading212.com jest dostępna na całym świecie. Informacje na tej stronie nie są jednak skierowane do obywateli Stanów Zjednoczonych i Kanadzie i nie są przeznaczone do rozpowszechniania lub używania przez jakąkolwiek osobę w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym ich rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem lub obowiązującymi tam przepisami. Za sprawdzenie zgodności działań podejmowanych w związku z korzystaniem z Usług z lokalnym prawem i/lub regulacjami odpowiedzialne są osoby odwiedzające tę stronę.

Opinie i rekomendacje

W przypadku przesyłania opinii za pośrednictwem formularza czatu lub w inny podobny sposób w celu przekazania informacji na temat oferowanych przez nas produktów lub usług zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania tej opinii do udoskonalenia naszych procesów biznesowych. Użytkownikowi nie przysługuje prawo własności intelektualnej w odniesieniu do jakichkolwiek zmian, poprawek lub ulepszeń opartych na tej opinii.

Zastrzegamy sobie prawo do publikowania rekomendacji przesłanych do nas poprzez czat na żywo lub w inny podobny sposób. Niniejszym użytkownik akceptuje, że mamy prawo publikować na tej stronie internetowej lub jakiejkolwiek jej przyszłej wersji, prowadzonej przez nas okresowo, wszelkie rekomendacje wraz z imieniem i nazwiskiem oraz krajem zamieszkania użytkownika. Użytkownik udziela nam ogólnoświatowego, nieodwołalnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania, reprodukowania, publikowania, rozpowszechniania, wyświetlania, tłumaczenia i dostosowywania rekomendacji (w całości lub w części) i/lub włączania jej do innych prac w jakiejkolwiek formie lub na jakimkolwiek nośniku według naszego uznania.

Zmiany

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji na niniejszej stronie internetowej, podane na niej informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Niniejsze warunki mogą zostać przez nas zmienione w dowolnym momencie i użytkownik zgadza się być nadal z nimi związany, po ich zmodyfikowaniu. Użytkownik zostanie powiadomiony o tych zmianach poprzez opublikowanie zmienionych warunków użytkowania na tej stronie. Użytkownik nie zostanie osobno poinformowany o tych zmianach.

Różne

Zgodnie z zasadami niniejszej Umowy, zastrzegamy sobie prawo do nagrywania rozmów telefonicznych i internetowych (w tym czaty) oraz inne interakcje między nami a Klientem, na co Klient wyraża zgodę.

Mając na uwadze dużą różnorodność urządzeń z systemem operacyjnym Android, Trading 212 nie może zagwarantować, że jej aplikacja dla tego systemu będzie działać sprawnie na każdym urządzeniu.

Wszelkie roszczenia wynikające z Umowy z Klientem Trading 212 UK Ltd. oraz niniejszych Warunków będą regulowane i interpretowane zgodnie z obowiązującym prawem w Anglii i Walii i podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

Wszelkie roszczenia wynikające z Umowy z Klientem Trading 212 Ltd. oraz niniejszych Warunków będą regulowane i interpretowane zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Bułgarii i podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów bułgarskich.

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną z mocy prawa, nieważna lub niewykonalna część zostanie uznana za usuniętą lub zmodyfikowaną w sposób, który zachowuje ważność lub wykonalność pozostałych Warunków.

Wypowiedzenie

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia lub ograniczenia prawa użytkownika do korzystania ze strony internetowej, jeśli według własnego uznania stwierdzimy, iż niniejsze warunki zostały naruszone.

Wydrukuj tę stronę