Wskaźniki ekonomiczne

Wskaźnik
Kraj
Ogólny wpływ
Czas wydania
Produkt krajowy brutto
Wszystkie kraje
High
3 razy na kwartał
Zmiana zatrudnienia ADP
USA
High
Co miesiąc
Pewność biznesowa
Australia, strefa euro
Medium
Co miesiąc
Indeks CIPS
Wielka Brytania
Medium
Co miesiąc
Indeks cen towarów i usług konsumenckich
Wszystkie kraje
High
Co miesiąc
Rachunek Bieżący
Wszystkie kraje
High
Co miesiąc
Eksport
Wszystkie kraje
High
Co miesiąc
Pewność Konsumencka GfK
Wielka Brytania, Niemcy
Medium
Co miesiąc
Rozpoczęcia budów
USA, Kanada
High
Co miesiąc
Indeksy Ifo
Niemcy
High
Co miesiąc
Import
Wszystkie kraje
High
Co miesiąc
Produkcja przemysłowa
Niemcy, Japonia, USA, Stefa Euro, Wielka Brytania
Medium
Co miesiąc
Decyzja ws. stopy procentowej
Wszystkie kraje
High
Co miesiąc
Indeks ISM
USA
High
Co miesiąc
Indeks IVEY PMI
Kanada
High
Co miesiąc
Główny indeks
Australia, USA, Japonia
Low
Co miesiąc
Indeks PMI
kraje Strefy Euro
Medium
Co miesiąc
Indeks cen producentów
Wszystkie kraje
High
Co miesiąc
Sprzedaż detaliczna
Wszystkie kraje
High
Co miesiąc
Sprzedaż detaliczna bez samochodów
USA, Kanada
High
Co miesiąc
Badanie Tankan
Japonia
High
Co kwartał
Bilans handlowy
Wszystkie kraje
High
Co miesiąc
Stopa bezrobocia
Wszystkie kraje
High
Co miesiąc
Pewność Uniwesytetu w Michigan
USA
Medium
Dwa razy w miesiącu
Indeksy Zew
Niemcy, strefa euro
High
Co miesiąc

Zacznij Handel Teraz