chat icon

Wiadomości

05:00

Niemcy: Bieżąca sytuacja ZEW: 77.3

W styczniu bieżąca sytuacja ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) wynosi 77.3 pkt, oczekiwano 65.0 pkt w stosunku do 63.5 pkt poprzednio.

05:00

Niemcy: Sentyment gospodarczy ZEW: 16.6

W styczniu Sentyment gospodarczy ZEW (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) wynosi 16.6 pkt, oczekiwano 18.4 pkt w stosunku do 13.8 pkt poprzednio.

04:30

Wielka Brytania: Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r: 1.6%

W grudniu CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) wynosi 1.6% w stosunku rocznym, oczekiwano 1.4% w porównaniu z 1.2% poprzednio.

04:30

Wielka Brytania: Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m: 0.5%

W grudniu CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) wynosi 0.5% w stosunku miesięcznym, oczekiwano 0.2% w porównaniu z 0.2% poprzednio.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku