Wiadomości

07:30

USA: Indeks FED Philadephia: 25.7

W lipcu Indeks FED Philadephia wynosi 25.7 pkt, oczekiwano 21.6 pkt w porównaniu z 19.9 pkt poprzednio.

07:30

USA: Wstępne roszczenia bezrobotnych: 207 000

Wstępne roszczenia bezrobotnych w tygodniu zakończonym 13.07.2018 wynoszą 207 000, oczekiwano 222 000 w porównaniu z 214 000 poprzednio.

03:30

Wielka Brytania: Sprzedaż detaliczna r/r: 2.9%

W czerwcu sprzedaż detaliczna wynosi 2.9% w stosunku rocznym, oczekiwano 3.7% w porównaniu z 3.9% poprzednio.

03:30

Wielka Brytania: Sprzedaż detaliczna m/m: -0.6%

W czerwcu sprzedaż detaliczna wynosi -0.6% w stosunku miesięcznym, oczekiwano -0.3% w porównaniu z 1.3% poprzednio.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Nie posiadasz jeszcze konta?

Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.

Czatuj z nami
Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.
Ostrzeżenie o ryzyku
Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.