Wiadomości

09:00

USA: Przedwstępna pewność Uniwersytetu w Michigan: 97.6

W sierpniu przedwstępna pewność Uniwersytetu w Michigan wynosi 97.6 pkt, oczekiwano 93.9 pkt w porównaniu z 93.4 pkt poprzednio.

07:30

Kanada: Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r: 1.2%

W lipcu CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) wynosi 1.2% w stosunku rocznym, oczekiwano 1.2% w porównaniu z 1.0% poprzednio.

07:30

Kanada: Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m: 0.0%

W lipcu CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) wynosi 0.0% w stosunku miesięcznym, oczekiwano 0.0% w porównaniu z -0.1% poprzednio.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku