W kwietniu poziom bezrobocia wynosi 6.8%, przewidywano 6.6% w porównaniu do 6.5% poprzednio.