Wiadomości

07:30

USA: Pozwolenia budowlane: 1.229 mln

W sierpniu pozwolenia budowlane wynoszą 1.229 mln, oczekiwano 1.310 mln w porównaniu z 1.311 mln poprzednio.

03:30

Wielka Brytania: Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r: 2.7%

W sierpniu CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) wynosi 2.7% w stosunku rocznym, oczekiwano 2.4% w porównaniu z 2.5% poprzednio.

03:30

Wielka Brytania: Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m: 0.7%

W sierpniu CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) wynosi 0.7% w stosunku miesięcznym, oczekiwano 0.5% w porównaniu z 0.0% poprzednio.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Nie posiadasz jeszcze konta?

Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.