W marcu PKB (Produkt krajowy brutto) wynosi -7.2% w stosunku miesięcznym, oczekiwano -9.0% w porównaniu z 0.0% poprzednio.