chat icon

Wiadomości

07:30

USA: Wstępne roszczenia bezrobotnych: 257 000

Wstępne roszczenia bezrobotnych w tygodniu zakończonym 21.04.2017 wynoszą 257 000, oczekiwano 241 000 w porównaniu z 244 000 poprzednio.

07:00

Niemcy: Przedwstępny Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r: 2.0%

W kwietniu przedwstępny CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) wynosi 2.0% w stosunku rocznym, oczekiwano 1.9% w porównaniu z 1.6% poprzednio.

07:00

Niemcy: Przedwstępny Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m: 0.0%

W kwietniu przedwstępny CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) wynosi 0.0% w stosunku miesięcznym, oczekiwano -0.1% w porównaniu z 0.2% poprzednio.

06:45

Strefa Euro: Decyzja ws. stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego: 0.00%

Bieżąca: 0.00%
Badanie: 0.00%
Poprzednia: 0.00%

02:30

Szwecja: Decyzja ws. stopy procentowej: -0.50%

Bieżąca: -0.50%
Badanie: -0.50%
Poprzednia: -0.50%

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku