Wiadomości

07:30

USA: Zmiana w płacach poza rolnictwem: 1763 000

W sierpniu zmiana w płacach poza rolnictwem wynosi 1763 000, oczekiwano 1600 000 w porównaniu do 4800 000 poprzednio.

07:30

Kanada: Poziom bezrobocia: 10.9%

W lipcu poziom bezrobocia wynosi 10.9%, oczekiwano 11.0% w porównaniu z 12.3% poprzednio.

07:30

USA: Poziom bezrobocia: 10.2%

W lipcu poziom bezrobocia wynosi 10.2%, oczekiwano 10.5% w porównaniu z 11.1% poprzednio.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Zacznij Handel Teraz