Wiadomości

07:30

USA: Wstępne roszczenia bezrobotnych: 241 000

Wstępne roszczenia bezrobotnych w tygodniu zakończonym 16.06.2017 wynoszą 241 000, oczekiwano 240 000 w porównaniu z 237 000 poprzednio.

07:30

Kanada: Sprzedaż detaliczna m/m: 0.8%

W kwietniu sprzedaż detaliczna wynosi 0.8% w stosunku miesięcznym, oczekiwano 0.2% w porównaniu z 0.7% poprzednio.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku