Wiadomości

07:30

USA: Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) r/r: 1.7%

W sierpniu CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) wynosi 1.7% w stosunku rocznym, oczekiwano 1.8% w porównaniu z 1.8% poprzednio.

07:30

USA: Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) m/m: 0.1%

W sierpniu CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) wynosi 0.1% w stosunku miesięcznym, oczekiwano 0.1% w porównaniu z 0.3% poprzednio.

00:00

Szwecja: Poziom bezrobocia: 7.0%

W sierpniu poziom bezrobocia wynosi 7.0%, przewidywano % w porównaniu do 6.9% poprzednio.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Zacznij Handel Teraz